SUKUTUTKIJAN SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys: 04.10.2008

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Juha Vuorela

2. Rekisteri

2. Rekisterin nimi: Juha Vuorelan sukututkimusrekisteri

Lisätietoa rekisteristä:

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen

4. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
-nimi, syntymäaika, ja -paikka,
-vihkimisaika ja -paikka,
-kuolinaika ja -paikka,
-arvo ja ammatti
-sekä muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
-tietojen käsittelyä koskevat suostumus- ja kieltotiedot
-osoitetiedot
-muut tiedot
Julkisuuteen tai avoimeen internet -tietoverkkoon ei anneta alle sata vuotta sitten syntyneiden tietoja.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:
-kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä
-muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
-painetut lähteet
-sukuun kuuluvien antamat tiedot
-muut lähteet

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.
Rekisterin tietoja julkaistaan avoimessa verkossa (internetissä).

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

9. Lisätietoja rekisterinpitäjästä

: Rekisterin pitäjä on Suomen Sukututkimusseuran jäsen.
Lisätietoa rekisterinpitäjästä::

Tämä sukututkimusrekisteriseloste on tuotettu Suomen Sukututkimusseuran rekisteriselostepalvelussa.