7 Kuukkajärvi

Filip Biörckqvist

Död d. 20.10.1758.

8

Markus Liten

Afsked d. 4.3.1758.
Nu upwistes legokarlen
Anders Johansson, 26å gammal, gift, tafv. och kan intet handtwärk, hwilken efter skiedd visitation blef gillad och antagen

9 Lannevesi

Matts Siögast

Afsked d. 4.3.1758.
Den 13.10.1758 Häradshöfd. Öfv. och Riddaren von Törne lemnat des nådiga bifall til Trumbslag. af Komp. at blifwa Soldat för denne Rothan
Erik Rosenqvist.
Så wida Erik Rosenqvist blif: för…. af Hr Öfv. och Ridd. von Törne godkändt så antages och gillas han nu

13 Pääjärvi

Erik Rääf

Afsked d. 4.3.1758.
Hr Öfv. och Riddaren von Törne har lemnat des nådiga bifall til Trumslag. af Komp. d. 13.10.1758 at blifwa Soldat för denne Rothan
Reinholdt Schavon.
Reinholt Schavon approberes.

15 Pääjärvi

Matts Wärjeudd

Afsked d. 4.3.1758.
Absens och antyddes Rotan med det första anskaffa en duglig karl i annan Händelse utgår den utskref: karl

18 Kimingi

Johan Tallgreen

Afsked d. 4.3.1758.
Absens, lika annotation med no15

38 Kivijärvi

Magnus Steenborg

Död d. 27.5.1757.
Absens, tillsäges Rotan at anskaffa duglig karl med det första

40 Kivijärvi

Matts Stensjö

Död d. 28.7.1756.
Rotan frånwarande och antydes den samma med första wed förelagd 10 … wite anskaffa en duglig karl samt upwisa honom för Komp. Chefen, i annan händelse utgår den utskref: karl
Erasmus Matsson

58 Keihärinkoski

Bertil Kåhlfeldt

Afsked d. 4.3.1758.
Omnemnde
Johan Larsson blef visiterad och approberad

65 Keitelepohja

Markus Sahlman

Afsked d. 4.3.1758.
Rotan tillstädes men hade ingen karl, hwarföre Rote Interessenterne åligger wid 10 ….. wite innom 2 månader anskaffa en duglig karl, i annat fall utgår den utskref:
Hemming Pålsson

72 Suovanlahti

Johan Lax

Drunknat d. 30.11.1755.
Olof Pålsson visiterad och approberat

93 Koutajärvi

Samuel Järvelin

Afsked d. 4.3.1758.
Rotan tilstädes, berättar deras stedslade karl
Per Persson nemnd icke willja nu mera stå wid sin städja, hwarföre benämnde Rota bör med första anmähla thenna twistighet hoos Konungens befallnings hafvande eller ock skaffa en tuchtig karl

101 Juurikkaniemi

Axel Stubud

Död d. 17.5.1758.
Nu upwistes ogifte karlen
Johan Matsson, 17å gammal, tafv., hwilcken efter skiedd visitation blef approberad

104 Joutsensalmi

Michel Svahnberg

Afsked d. 4.3.1758.
För upwiste karlen
Johan Johansson blef visiterad och approberat

112 Hanhitaipale

Olof Frisk

Död d. 13.5.1758.
Omnemnde
Pålsson approberes