VSRI SAY

1634-49 kapl Matts VSRI Keihärinkoski

1662 hr Pål, h Karin Keitelepohja
67-68 kapl Pål, h Karin
70-77 kapl hr Pål, h Karin Jurvansalo
79-81 “ , h Anna

1664 khrd hr Bengt mhu, kapl hr Pål m sitt folk Prstgrd
65 “ , h Lisa (Isrls), gl khrds dtr Marg, kapl hr Pål, h Karin
70 hr Bgt Cunelius, h Lisa (Isrls)
75-76 “
78-80 “ , h Maria
82 “ “ , kapl hr Pål, h Anna
84 past Bgt Cunelius, “ “ “ Prstgrd under Kalanmi
91 äa Maria, past Pål Paulinus, h Anna, coadj hr Sgfr (Ignatius), h Brta (Cunelia), coadj Israel Cunelius, h Lisa
93 past Pål Paulinus, coadj hr Israel (Cunelius), h Lisa
94 hr Sigfrid Ignatius, h Brita, coadj hr Israel, h Lisa

1702 kapl Israel
07-10 sac Isrl Cunelius, h Lisa Jurvansalo
11 kapl hr Israel Cuneliusdenne är en aldeles utftg o gl Prästman som icke det ringaste äger, Cappelans bohlet ligger
öde o sochnen aldeles af sig kommen genom desse nu 3å årad påstråjende swåra misväxt så att han fast ringa till uppe-
hälle få kan, har och i denna krigtid med des Rote Intressenter uthgiort 12 soldater hwarföre han nu så af sig kommen
är att han knapt kan betala 10 … Smt, om det öfriga intet hop

12 “
13 “ , hu Isrl C 27.5.12 hu Xta Schmidt

________________________________________________________________________________________________________________


1653-68 kapl hr Israel, h Xta SJVI Prstgrd Palvasalmi
69-70 “
75 “ , h Brita
76-82 kapl Israel Arg,
84 v past hr Lars, h Marg, kapl Israel Arg, h Brita, hr Henrik Arg, h Gertrud
91 past Israel Arg, sn Israel, dr Lisa
93 hr Henrik, h Lisa, … Helena
94 hr Klaudius Taniander, h Lisa, hr Henrik, h Lisa
kapl Henrik, h Lisa, kapl.äa Gertrud
________________________________________________________________________________________________________________

1634-37 Prästen sielf 2 prs RLI Prstgrd
38 “ 1 prs
39 hr Pål
44 Dn Pål, hu, sn
46 “ “
48 “ “ , dtr
50 Lars Pålsson
53 hr Lars, h Lisa Ths, sn Johan, sn Elias, shu Anna

1655-71 kapl Sim Storconius, h Anna RLI Vaajasalmi
75 “ “ , dr Gertrud
76 “ “
78-80 kapl Hnr Arg, h Gertrud
82 hr Isak Silanius, h Maria, kapl Mts Norring, h Anna, coadj Olof Girs, h Maria, Hnr Arg, h Gtd

________________________________________________________________________________________________________________

1670 hr Jakob Georgi, h Marg, hr Arved, h Brita, kapl hr Isak Stephani, h Agneta, br Pål LAUKAS
82 past Jakob Georgi, kapl hr Isak, h Agneta
84 kapl Isak Stphs Svanstrupe, h Agneta
93-94 kapl Isak Svanstrup, dr Karin
1707 past Pål Jempsonius, h Marg, hr Arvid Jempsonius
08 “ “ “ , h Karin
10-11 “ “ , dr Karin, hr Arvid Jempsonius, h Karin
12 “ † 1.11.12, “ “ “ “
13 äa Marg, sn hr Arvid Pls, h Karin, dr Karin1634- 5 Th Hassinen, h Helena Ols, dr Mrg, Helena; Lars Hyvönen, h Maria Grls, Ingeborg Esks ES 2211 Ajvi p28
36 “ , h Helga Ols, dr Helga; “ , mg Pål Partanen, mghu Mrg Grls
37 “ , dr Helena, Mrg; “ “ “ , Ibg Esks
38 “ , sn Per, dr Elin; “ , Grls Esks, Mrg Grls, Ibg Esks
39 Per Hassinen, h Elin Parviatar, i Th, dr Maja Ths, Helena Ths; Lars Hyvönen, mg Pål Partanen, h Mrg Grls, mghu Ibg Esks
44 Matts Kananen, 1 hu, 1 iqw
45- 6 “ “
48 “ “ , 1 sn, 1 snhu, 2 iqw, 2 imn
49-50 “ , h Ingre, sn Mrk, h Ana, p Elin, hmn Th, dr Maisa
51 Mrk Mts Kananen, h Ana, br Olof, hqw Maisa
52 “ “ “
53 “ “ “ , Mts Kåmmonen, dr Krn, Brta, sld Esk Jörs, h Mrg
1654 Mrk Mts Kananen, h Ana, br Olof, blm Mts Kainulainen, h Juliana, dr Krn, Brta, Kt Esk Jörs, h Brta ES 2211 p28
55 “ “ “
56 “ “ “ , 1 prs
62 Klm Pls Pekkarinen, h Ana, sn Pål, h Mrg, br Olof, h Valb Klm & Ana fr Mjvi 3
64 “ “ “ , p Mrg, Helga
65- 6 “ “ “ , h Mrg, p Helga, Ana
67 “ “ , sn Pål förrymd t Kexhlmslän, p Helga
68 “ “ , p Helga, 1 prs
69 “ “ , sn Klm, Pål, h Mrg, dr Ana, i Helga, Lisa
70 “ “ “ “ “ , i Helga, Lisa
1675- 6 Klm Pls Pekkarinen, h Ana, sn Klm, Th, h Valb, p Helga, Kt Pål, h Mrg ES 2211 p28
78 “ , sn Klm, h Gtd, sn Th, h Valb, p Helga Valb Mts Kananen *1651
80 “ “ “ “ “
82 Kt “ “ “ “ “
84 “ “ “ , sn Th Kt, h Valb, i Erik, h Helga
91 Klm Klms, h Gtd, br Th, h Valb
93 “ “ , sn Th, “ , dg Mich
1694 äa Gtd, sn Th, h Valb, dg Mich, h Bta, dg Pål ES 2211 p28
98 Hr Öfv. af Cav. till beställ
1707-10 Mts Th, h Xt, dg Mts
11 And Ths, “ “
12- 3 Mts Ths, And Ths, h Xt, dg Mts Valb Mts Kananen bgr 20.3.25 Ajvi 74å
1727 And Ths, h Brta, brsn Th, h Mrg, br Mts ES 2211 p31
28 “ “ , h Mrg, br Mts, p Valb
29 “ , h Mrg, “ “ “
30- 1 “ “ “ “
33 “ , dr Krn, “ “
35- 6 “ “ , Ana, h Mrg, br Mts
37- 9 “ , h Mrg, br Mts, dr Ana
1740 wa Mrg, sr Ana ES 2212 p37
41- 3 wa Maja, “ , br Mts
44- 5 “ , br Mts
46 “ “ , dr Xt
47- 8 “ “ “ , sn Mts
49 “ “ “ “ , Th, p Lisa
51 “ “ “ “ “ , And, p Lisa
52 “ “ , sn Mts, h Maja, sn Th, And, dr Krn, sldhu Lisa Mts Pkrn 12.1.52 M Pnen
53 “ “ “ “ , sw Th, “ , sldhu Lisa
54 Mts Ths, h Maja, br Mts, Th, h Lisa, br And, h Krn, sldhu Lisa Th Pkrn 26.12.53 Kivijvi Lisa Isrls Länttä
55 “ “ “ , sn Th, br Th, h Lisa, br And, h Krn ks Ejvi 2
56 “ “ , br Th, bhu Krn
57 “ “ “ “ , p Xt
58- 9 “ “ “ “ , sr Xt, br Gbrl
1761- 2 Mts Ths, h Maja, br Th, Gbrl, brhu Bta, Krn, sr Ana, Xt ES 2214 p84
63 “ “ , dg Mts, brhu Krn Gbrl Ths 21.9.60 Bta Michs Pnen
64 “ “ , brhu Krn
65 “ “ , br And, brhu Krn A Ths Krn Prs Herranen
66 “ “ “ , Hnr, brhu Krn
68 “ “ “ , h Krn, dg Per, dr Lna; b Xt, Mts, Th, Mrg, Th, Lisa, kftg Per, b Brta
69 “ “ “ , dr Lna; b Xt, Mts, Th, Mrg, Th, Lisa, Brta, Ana, kftg Per
71 “ “ , dr Lna, p Ana Lena Mts 9.6.71 Arvid Mts Kananen
72- 3 “ “ “ “ , dg Arvid
74- 5 “ “ “ “ “ , dr Xt


1769 trp And Ths, h Krn ES 2211 Ajvi p84
71- 2 “ , dr Brta
73- 5 “ “ , Mrg

1763 Th Ths, h Xt, br Gbrl, sr Ana
64 “ “ “ “ , Valb, dg Mts
65- 6 “ “ “ , sr Valb
68 “ “ “ “ , br Hnr; Th, Lisa utsl, Bta brkl, b Lisa, Th, Bta, Jsf, Lena, Lisa
69 “ “ “ , sr Lena, Valb, br Hnr, dg Mts; Th & Lisa fäder, Bta brkl, b Lisa, Th, Bta, Jsf, Lena, Lisa, Abel
71 “ “ “ , sr Valb, h Brta
72 “ “ “ , p Maja, Lisa
73 “ “ , p Lisa, i Gbrl Ths
74- 5 “ “ , p Brta, Lisa, i Gbrl Ths

1763 trp And Stphs, res. Abr
64- 6 Hnr (Turpeinen), h Lisa fr Ajvi 2
68 “ “ , sn Hnr; mr Ana gl, b Pål, Jör, Lrs, Ana, Krn, Mts, Krn gl utsl
69 “ “ ; mr Ana gl, b Pål, Jör, Lrs, Ana, Krn, Mts, i Krn
71 “ “ , sn Pål
72 “ , sn Pål
73- 5 Hnr Hnrs, sn Pål, dr Ana

1791- 5 äa Maja Hnrs, mg Arvid, sn Mts, mgsn Mts, dr Lena
96 “ “ “ “ “ , dg And
97- 9 “ “ “ “ “ , Maja
1801 äa Maja Pls, sn Mts, mg Arvid, mg Mts, dr Lena, Krn
02 “ “ , snhu Ana, mg Arvid, Mts, dr Lena, Krn
03- 4 “ “ “ “ “ , dr Krn
05- 7 “ “? “? “ “? , dr Lena blind, Abr sinnesvag
08 “ “ “ “ , And, mg Mts

1791- 3 äa Krn Prs, sn Th, snhu Mrg, mg Sim Mrg Ands 26.12.77 S Lrs Lilja
95 “ “ , mg Sim, dr Mrg
96- 8 LB Sim Lrs, h Mrg
99 “ “ , dr Valb
1801 LB Sim Lrs, h Mrg, dr Valb
02 “ “ “ , sn And
03 “ “ “ “ , Lrs
04 “ “ “ “ “ , dr Ana
05 “ “ , sn And, Lrs, Maja
07- 8 “ “ “ , Maja

1791 Th Ths, sn Abel, And, snhu Xt Abel Ths 1.4.87 Xt Tossavainen
93 “ , sn And
95 “ , sn Abel, And, snhu Xt
96 Abel Ths, h Xt, p Mrg
97 “ “ , br And, sw Maja
98 “ “
99 LB “ “
1801- 5 LB Abel Ths, h Xt
07 LB Samuel Johs, Lena, Xt sjuk
08 “ , h Lena, Xt, Th, Maja

1791- 6 Brta Michs Hnr Ths Pkrn 10.10.73 Brta Michs Suihkonen
97 “ , sn Mich
98 “ , dg Joh
99 “ , man Joh, lösdr. Mich Hnrs
1801 trp Brta Michs, man Joh, sn Hnr f 3å
02- 5 “ , sn Hnr
07 “ “ , Mrg
08 Hnr Hnrs, h Mrg, Ana sjuk

1791 Gbrl Ths, h Bta, sn Th, Jsf, dr Bta, Lisa
93 “ “ “ “ “
95- 6 “ , sn Th, Jsf, dr Bta, Lisa
97- 9 “ “ “ , snhu Valb
1801 Gbrl Ths, sn Th, Jsf, snhu Valb
02- 5 “ “ “ “ , sn Mts
07 “ “ “ “ “ , Th
08 “ “ “ “ “

1791- 5 Pål Hnrs , h Xt P H Turpeinen & Xt Hnrs Pnen
96- 8 “ “ , dr Lisa
99 “ “ “ , sn Pål
1801 Pål Hnrs, h Xt, sn Lrs, Pål, dr Lisa
02- 3 “ , sn Lrs, Pål, dr Lisa
04 “ “ , Mts, “
05 “ “ “ “ , Xt sjuk
07 “ “ “ , Xt sjuk
08 “ “ “

1791- 9 trp Jör Hnrs, h Maja J H Turpeinen & M Lrs Puranen
1801 Jör Hnrs, h Maja
02 “ “ , p Valb
03 “ “
04- 5 “ “ , sn Lrs
07 “ “ , Mts
08 “ “ , Lrs1634 Per Ers Puurunen, h Elin Michs, Maja Stphs ES 2211 Ajvi p20
35 Hnr Ers, h Elin Michs, Maja Stphs
36 Hnr Puurunen, brsn Hnr Ers, h Krn Hnrs, i Apollonia Herratar
37 “ , br Hnr, h Krn Pls, i Maja Heinotar
38 “ “ , sn Erik Hnrs, h Krn Pls, Elin Lrs
39 Hnr Ers, sn Erik Hnrs, h Krn Pls, Elin Lrs
44 Erik Hnrs, 1 hu
45- 6 Hnr Puurunen, 1 hu
48 “ “ , 1 sn, 1 imn, 1 iqw
49 Erik Hnrs Puurunen, h Elin, hmn Pål, h Maisa
50 “ “ , sn Esk, hmn Pål, h Maisa
51- 2 “ “ , br Esk, h Malin, sr Xt, Gtd
53 “ “ “ , brhu Malin, p Lisa, sld Hnr Hnrs, h Mrg
1654 Erik Hnrs Puurunen, h Elin, h Elin, br Esk Kt, h Malin, br Hnr, sr Xt, Gtd (den ena dragit t Kexhlmslän 53), p Lisa,
Kt Hnr Hnrs, h Mrg, Kt Jör Hämäläinen, h Gtd ES 2211 Ajvi p29
55 Erik Hnrs, h Elin, br Hnr, sr Gtd, p Lisa, Kthu Malin, Gtd
56 “ “ “ “ “ “ , Kt Jöran Hämäläinen, h Gtd, 1 prs
62 “ “ , sn Esk, p Mrg Jör & Gtd ks Ajvi 4
64 “ “ “ , Lrs, p Brta
65 “ “ “ “ , p Lisa
66 “ “ , sn Lrs, p Lisa, Ana
67 “ “ “ , h Mrg, p Ana, Lisa
68 “ “ “ “ “ “ , 1 prs
69 “ “ “ , Hnr, Mts, Hnr, p Valb
70 “ , sn Lrs, h Maja, sn Hnr
1675 Erik Puurunen, h Lisa, sn Lrs har fallsj., h Maja, sn Hnr, h Ana, sn Mts, Erik, 1 piga
76 “ “ , snäa Maja, sn Hnr, h Ana, sn Mts, Erik
78 Hnr Ers, h Ana, mor Lisa, br Mts, Erik, h Krn
80 “ “ “ “ , h Mrg, br Erik, h Krn
82 “ “ , br Mts, h Mrg, br Erik, h Krn, i Nils Paajanen?, h Agns
84 Hnr Ers Kt, h Ana, br Mts, h Mrg, br Erik, h Krn, dg Nils
91 Hnr Ers, h Ana, br Mts, h Mrg, sn Erik, h Ana, dg Nils
93 “ “ , sn Erik, h Ana, dg Nils, lk Lrs, h Mrg, sn Mts, h Ana
1694 Ridters erfv. Kiöpegods, possid. af Öfv.Leutn. Ramseen
Hnr Ers, h Ana, dg Nils, sn Erik, h Ana, lk Lrs, h Mrg, sn Mts, h Ana, dg Lrs, Pål
1707 Mts Hnrs, h Ana, br Hnr, h Agns, br Pål
08 “ “ , Kthu Agns
10 “ “ , Pål Mts
11 Pål Mts (Pnen), h Maja, Kthu Ana
12- 3 “ “ “ , dg Mts
1727 Pål Mts (Pnen), h Maja, dg Olof Ands, h Brta Brta Pls 19.2.27 O A Pasanen
30- 1 “ , mg Olof Ands, h Brta
33- 7 Olof Ands (Pasanen), h Brta Pls
38- 9 “ “ , dg Th

1707 Erik Lrs Puurunen, h Ana, blmhu Maja
08-12 “ “
13 “ “ , dr Mrg
1727- 9 Hnr Johs, h Mrg, sn And, h Krn äa Mrg Ers Puratar 6.6.20 H J Ruuska
30 And Ers, h Krn, br Jör, nmn Erik Lrs Puurunen, brhu Mrg A E Puurunen 29.11.24 Krn Mts Turpeinen
31- 3 “ “ “ “
34- 5 “ “ “ “ , i Ana
36 “ “ “ “
37- 8 “ “ “ “ , dr Brta
39 Jör Ers, br And, h Krn, far Erik Lrs Puurunen J E Puurunen 19.7.39 Valb Gsts Pnen
1740 Th Pls, mg Olof Ands, h Brta Pls, Jöran Ers, h Valb, far nmn Erik Lrs, br And
41 “ “ “ , nmn Erik Lrs, sn Jör, h Valb, sn And, Sim
43 nmn Jör Ers Puurunen, h Valb, i And O Strandman acc mil 12.1.42
44 “ “ , br And
45 “ “ , dg And, h Mrg
46 “ “
47 “ “ , br And
48 “ “ “ , p Brta
49 “ “ “ , dg Pål, dp Lrs, p Lisa
51 “ “ , dg Isrl, p Ana, Maja, i And
52 “ “ “ , Hnr, Lrs, p Ana, Maja, Lisa, Krn, i And
53 “ “ “ , Lrs, p Ana, Maja, Krn, i And
54 “ “ , dg Mts, Stph, brsn And, p Krn, Xt
55 “ “ , dg Sgfr, brsn And, p Krn, resk Elias
56 “ “ , brsn And, p Ana, Krn, resk Elias
57 “ “ , dg Mts, Jör, p Ana, Krn, “
58 “ “ , sn Erik, dg Mich, whrd Olof, p Ana, Krn, i Ana sköter des gl brkl swfar
59 “ “ “ , dg Hnr, p Krn, Krn, i Ana sköter des späda brkl far
1761 Jör Ers Puurunen, sn Erik, dg Abr, snhu Maja, p Lisa, Krn ES 2214 Ajvi p87
62 “ , nmn Erik, wa Maja, dg And, Mts E J Puurunen 27.6.60 Maja Pnen
63 “ “ “ , dg Gst, p Maja
64 “ “ “ “ , dg And
65 “ “ “ , dg Lrs, h Xt, sn Gst, resk Abr
66 “ “ “ , sn And, dg Joh, sn Gst, i Abr E J Puurunen II 6.2.67 Lisa Prs Tossavainen
68 “ “ , h Lisa, sn And, dg Mts, p Maja, sn Gst, dg Abr; Valb utsl, b Jör, Valb, And, Ana, Mts, Lrs, i
Maja, afsk.sld Lrs, h Lisa, sn Pål; b Lisa, Mrg, Valb, Xt, Abel, Mts, And, Krn, Ana gl utsl, b Krn, Valb

69 Gst Jörs, br Erik, h Lisa, br And, h Maja, dg Mts, Pål; Jör & Valb fäder, b Jör, Valb, And, Ana, Mts, Lrs, i Maja Mrths,
b Lisa, Mrg, Valb, Xt, Abel, Mts, i And, h Krn, äa Ana gl, b Krn, Valb A J Puurunen
1.1.69 M Lrs Jämsen
71 Gst Jörs, dg Pål, Erik, br Erik, h Lisa, dr Ana, br And, h Maja, i Maja Mrths
72 “ , sr Ana, br And, h Maja; trp Erik Xtrs, h Lisa
73 “ , dg Karl, Mich, h Ana, sr Ana, br And, h Maja; “ “ G J Puurunen 11.4.73 Anna Mts Kemppainen
74 “ , h Ana, p Valb, br And, h Maja; “ “
75 “ “ , dr Valb, Ana, dg And, h Maja; “ “ , sldhu Krn

1753-63 trp Hnr (Turpeinen), h Lisa ->Ajvi 1

1765- 6 Lrs Johs, h Krn
68- 9 “ “ ; b Mts, Xt, Lisa, Mrg, And
71 “ “
72- 4 Erik Jörs (Puurunen), h Lisa
75 “ “ ; trp Lrs Ths (Tenhonen), h Ana (Ers), br Mich (Tenhonen)

1791 Gst Jörs Puurunen, h Ana, dg Mrth, Lrs, p Maja, Ana
93 “ “ , p Krn, dg Lrs
95 här.nmn Gst Jörs Puurunen, h Ana, dg Hnr, p Maja
96 “ “ “ , dgp Lrs, br Lrs, p Ana
97 “ “ , dg Joh, Lrs, br Lrs, p Ana
98 “ “ , dg Sim, “ “ “
99 “ “ “ “ “ “ , dr Ana
1801 här.nmn Gst Jörs, h Ana, mg Sim, dg And, dr Ana, p Ana, Maja, Valb S Sims Hämäläinen 21.2.00 Ana Gsts
02 “ “ “ “ “ “ “ , sn Joh
03 “ , mg Sim, dg And, dr Ana, p Maja, sn Joh, lösdr Erik Lrs
04 “ “ “ “ “ “
05 “ “ “ “ , Sfa, p Maja, sn Joh, Ana ofrdg
07 “ “ “ “ , Brta, Maja, “ , Per, Mts, Ana sjuk
08 “ “ “ “ , Maja, sn Joh, Mts, Ana

1807- 08 innehafves af föregående Gustaf i Erik Lrs, h Valb

1791- 3 trp Hnr Ers Pasanen, sr Lisa H E P 2.11.94 Krn Ands Puurunen
95 “ , h Krn, sr Lisa Lisa Ers P 19.11.94 Lrs Lrs Pnen
96 “ “ , p Maja, i Hnr Mts, h Valb H M Muhonen Valb Puurunen
97 “ “ , i Hnr Mts, h Valb
98- 9 “ “
1801- 5 trp Hnr Ers Pasanen, h Krn
07- 8 “ “ , bst Lrs Jörs Puurunen, Ana sjuk

1791 And Jörs Puurunen, h Maja
93 “ “ , sn And, dr Maja
95 “ “
96 “ “ , sn Jör, dr Maja
97 Jör Ands Puurunen, mor Maja, sw Hnr, sr Valb
98 “ “ J A P 27.12.98 Ana Gsts Kauppinen
99 “ , h Ana, mor Maja
1801- 2 trp Jör Ands Puurunen, br Lrs, mor Maja, sr Ana
03 “ “ “ “ , Sfa, br And
04 “ “ , sr Ana, Sfa, br And
05 “ “ “ “ “ , And bråck, Maja blind, Ana ofrdg
07 “ , Ana sjuk, i And Ands, Ana
08 “ , h Ana, Ana sjuk, sr Ana, br And

1791 Mts Jörs, h Valb, dg Jsf, p Ana, i Lrs Jörs, h Ana M J Puurunen 6.1.80 Valb Ers Pasanen
93 “ “ “ , i Lrs Jörs, h Ana L J Puurunen II 20.7.88 Ana Varis
95 “ “ , dg Hnr, Mts, p Valb, Maja, i Lrs Jörs, h Ana
96- 8 “ “
99 “ “ , dg And, dr Valb, p Maja
1801 trp Mts Jörs, h Valb, dr Valb
03 “ “ “ , Lisa
04 “ “ “ “ , Krn, mg Erik
05 “ “ “ “ , mg Erik
07 “ “ , bst Hnr Mts, Valb, Maja
08 “ “ , “ ; h Valb

1801- 3 Lrs Ols, h Valb, sn Lrs Valb Ers Puurunen 24.6.96 L O Ikäheimonen
04- 5 Valb Ers, sn Lrs
07- 8 “ “ , Pål, Lisa

1791 trp i And Ands, h Ana
96- 9 trp Mts Johs, h Maja, sn Mich, Mts M J Änäkkälä 26.11.75 Rjvi M Michs Suihkola
1801- 3 “ , sn Mts, Mich, dr Krn
04 “ , sn Mich, dr Krn
05 “ , sn Mts, Mich, dr Krn, Ana, Maja blind
07- 8 “ , sn Mich, Ana, Maja blind, Joh sinnesvag1634 Hnr Esks, h Krn Pls, Ingeborg Hnrs; Lrs Pls, h Krn Ths, tjp Maja ES 2211 Ajvi p30
35 “ “ “ “ “
36 Lrs Pls Hassinen, h Krn Ths
37- 8 “ “ , Lena Hnrs
39 “ “
44- 8 Grls Esks, 1 hu
49-50 “ , h Valb, p Lisa
51 “ “ , hqw Lisa
52- 3 “ “
1654 Grls Esks, h Valb
55 “ “ , Kthu Mrg
56 “ “ “ , 1 prs
62 “ “ , sn Mts, lk Per
64 “ “ “ , p Lisa, sld Per
65 “ “ “ , sld Per mhu, sld Esk mhu
66 “ “ “
67 “ “ , sn Mts t Kalajoki skn, sn And
68 “ “ , sn And, 1 prs
69 And Grls, mor Valb, br Jör, sr Mrg, i Ibg
70 “ “ “ “ , br Mts, sr Valb, i Ibg
1675 And Grls, h Mrg, mor Valb, br Jör, hu, i Ibg, dr Lisa, dg Nils, Grls
76 “ “ “ “ , h Lisa, sn Nils, Grls
78 “ “ “ “ “ “ , sn Grls Kt
80 “ “ , br Jör, h Lisa, br Nils, sn Grls
82 “ “ “ “ , br Per Th Liedis sld Grls Ands fr Vsri 15.10.82 Vetil Brta Krls Karvonen
84 “ “ “ “ , br Per Kt
91 “ “ “ , Kt Joh, Kthu Elin, korpr Lrs Grls mhu
93 “ “ “ , Kt Jör, sn Mts, h Elin, Kt And, korpr Lrs Grls mhu
1694 And Grls, h Mrg, br Jör, mg Mts, h Elin, Kt Joh
1707 Pål Johs (Ruuska), h Krn, br Sam, p Hga
08 “ “ “ , h Hga Hr Öfv. best. af Cav.
10 “ “ “ , h Lisa, dg Lrs Sam Johs Ruuska Lisa Esks Niskanen
11 “ “ , br Sam upbördskarl, h Lisa
12 “ “ , br Sam är sld i Säkk.mki derest hu finnes
13 Hnr Pls, h Maja
1727 Mts Hnrs, h Xt, br Pål, h Hlna, br Hnr P H Pnen 11.4.25 Helena Hnrs Pekkarinen
28-31 “ , br Pål, h Hlna, br Hnr H H Pnen 1.10.32 -> Pp 5
33 “ “ “
34- 5 “ “ “ , p Maja
36- 8 “ “ “
39 “ “ “ , dr Maja
1740 Mts Hnrs, br Pål, h Hlna, dr Maja ES-2212 Ajvi 3 p37
41- 3 Pål Hnrs, h Hlna
44 “ “ , p Hlna
45 “ “ , sn Mts
46 “ “ “ , Hnr
47- 8 “ “ “ “ , p Ana
49 “ “ “ “ “ , dr Maja
51 “ “ “ “ , Pål, dr Maja, p Ana H P Pnen 20.5.51 Brta Sims Pasanen
52 “ “ “ “ , h Brta, sn Pål, “ P P Pnen 26.12.52 Krn Ths Pekkarinen
53 “ “ “ “ “ “ , h Krn, p Ana
54 “ , sn Mts, Hnr, h Brta, sn Pål, h Krn, dr Lena, “
55- 6 Pål Hnrs Pnen, sn Mts, h Ana, sn Hnr, h Brta, sn Pål, h Krn
57 Hnr Pls Pnen, h Brta, br Mts, h Ana, br Pål, h Krn
58 “ “ “ “ “ “ ; trp Jör, h Xt
59 “ “ , brhu Ana, sr Lisa, br Pål, h Krn; trp Pål, h Xt Xt Pls Pnen 24.10.56 Pål Backman/Lahonen
1761 Hnr Pls, h Brta, farbrhu Ana, br Pål, h Krn, sr Lisa ES 2214 p89
62 “ “ “ “ “ , resk. Per, h Krn
63 “ “ “ “ “
64- 5 “ “ “ “ “ , br And
66 “ “ “ “ “ “ , whrd Maja
68 “ “ “ “ “ “ ; Pål & Lena fäder, b Xt, Hnr, Maja, Mts, Gtd, Pål, Hnr, And, Joh, Ana,
Lena, sr Ana brkl

69 Hnr Pls, h Brta, farbrhu Ana, br Pål, h Krn, br And; far Pål gl, b Xt, Hnr, Maja, Mts, Gd, Pål, Hnr, And, Joh, Ana, Lena,
And, sr Ana

71 Hnr Pls, h Brta, dg And, br Pål, h Krn, dg And
72 “ “ “ , dr Xt; trp Pål Pls Pnen, h Krn, sn Pål, p Ana
73 “ “ “ “ , dg Erik, Hmng; trp Pål Pls Pnen, h Krn, sn Pål P P Pnen 11.4.73 Brta Lrs Puranen
74 “ “ , dg Mts, sr Xt, dg Bgt, sn Hnr; “ “ “ , h Brta
75 “ “ “ “ , dr Maja, “; “ “ “ “

1761- 6 trp Pål, h Xt
68 “ “ ; Jör, Lisa gl, b Pål, Hnr, Lisa
69 “ “ , far Jör, h Lisa, b Pål, Hnr, Lisa
71 “ “ , whrd Lisa
72- 3 “ “ , i And Pls, h Xt A P Pnen 21.3.71 Xt Gbrls Hassinen
74- 5 “ “ , sn Pål, i And Pls, h Xt

1791 Hnr Pls Pnen, sn Hnr, Mts, And, snhu Krn H H Pnen 25.3.78 Krn Lrs Turpeinen
93 “ “ “ “ “ , p Maja, Krn
95- 7 “ “ “ “ “
98 “ “ “ “ “ , Maja, p Brta A H Pnen 24.3.97 Kivijvi Maja Johs Puranen
99 “ “ “ “ “ “ , dr Brta
1801 Hnr Pls, sn Hnr, Mts, And, dr Brta, snhu Krn, Maja, p Lisa
02- 3 “ “ “ “ , snhu Krn, Maja, p Lisa
04 LB Hnr Hnrs Pnen, h Krn, sn Hnr, br Mts, And, snhu Maja
05 “ , sn Hnr, br Mts, And, snhu Krn, Maja, Ana fallsot
07 “ , h Krn, sn Hnr, br Mts, And, snhu Maja, Ana, Ester?, resk Mts, i And Pls, Lisa

1791 Pål Pls, h Krn, sn And, Hnr
93 äa Krn Ths, sn And, Hnr, p Lisa H P Pnen 10.1.94 Krn Lrs Rekonen
95 “ “ “ “ , snhu Krn († 15.11.94 bsäng 22å)
96- 7 “ “ “ H P Pnen II 6.12.96 Kivijvi Valb Ands Pasanen
98- 9 “ “ “ , snhu Valb
1801- 2 äa Krn Ths, sn And, Hnr, dg Hnr, snhu Valb
03- 4 “ “ “ , snhu Valb
05 “ “ “ “ , Mts halt
07 i Hnr Pls Pnen, h Valb, Mts halt
08 “ “

1791 trp And Pls Pnen, h Xt, sn And
93- 5 “ “
96 “ “ , br And, sr Lena
97- 9 “ “ , dr Lisa
1801 And Pls, h Xt
02- 3 “ “ , sn Joh
04- 5 “ “ “ , p Lisa
07- 8 “ “ “

1791 Pål Pls, h Lisa, br And; smed Hnr Gewaldiger
93 “ , sn Hnr, And, snhu Lisa H P Lahonen 24.6.93 Xt Hnrs Pnen
95 Hnr Pls, h Xt, br And
97 “ “ “ , sr Lena Lena Pls 11.12.96 Sam Johs Pnen
98 “ “ , br Hnr
99 “ “ , br And A P Lahonen 28.1.99 A Lisa Eliae Finne
1801 trp Hnr Pls, h Xt, br And, brhu Ana, brsn Elias, Th
02- 3 “ “ “ “ “ , br Th
04- 8 “ “ , brsn Elias

1803- 4 trp Pål Pls
05 “ , sr Maja, Pål halt, Brta blind
07- 8 “ , Maja, Pål, Brta, i Lrs Ands

1634 Per Hassinen, dg Hnr Lrs, h Maja Pesotar, Ibg Prs, hmn Hnr Hassinen, h Xt Hnrs ES 2211 Ajvi p30
35 “ , h Maja Pesotar, dr Ibg Prs, hmn Hnr Hassinen, h Xt Hnrs
36 “ , mg Mrk Urbanss, h Ibg Prs
37 “ , h Elin Parviatar
38 “ “ , kthu Elin Jönsdr
43. 4 Lrs Hassinen
45 “ , 1 hu
46 “ “ , i Hnr Hassinen
48 Gtd Esks, 1 imn, 2 iqw
49-50 äa Gtd
51 Gtd Hnrs, p Elin
52 “
53 sld Jör Hämäläinen, h Gtd ks Ajvi 1
1662 Jör Hämäläinen, h Gtd, dr Mrg
64 Pål Brtls, h Xt, swmor Gtd, dr Mrg, Sus, sn Klm ks Taimonmi
65- 6 Klm Jörs, h Xt, dr Mrg, Sus
67 Klm Jörs m hela sitt huus bårtdrifv. o begifvit sig t Kexhlmslän. I stället
Pål Michs Pnen, h Xt, p Xt fr Muikunlahti
68 “ “ “ , 1 prs
69 “ “ , dg Hnr, p Sus, Apollonia
70 “ “ , dg Nisius, h Apollonia, i Sus
1675 Pål Michs, h Xt, dr Krn, dgp Stph, Erik Kammonen, h Gtd, p Sus, sn Mts, dg Mts E Michs K & Gtd fr Pp 1
76 “ “ , dgp Stph, Erik Kammonen, h Gtd, p Sus, sn Mts
78 “ “ , p Sus, sn Mts, h Brta
80 Mts Pls, h Brta, mor Xt, p Sus, sn Pål
82 “ “ “ , mor Lisa, sn And
84 “ “ , br And, Pål
91 And Pls, brhu Brta, br Mich, br.äa Brta
93 “ , h Valb, “ “ , brhu Bta Valb Hnrs Kinnunen fr Ilmolax Kinnula
1694 And Pls, h Valb, br Mich, h Bta, br.äa Brta Cav.res.hmn
1707- 8 “ “ “ , brsn Pål, br Sam, h Ana
10 “ “ , br Sam, h Ana Mich Pnen bgr 28.2.11 40å
11- 2 “ “ , br Sam upbördskarl, h Ana, Kthu Lisa
13 “ “ “ “ “ , Hnr Sam & Ana Keih.Paanala
1727 Hnr Ands, br Pål, h Lisa, br Lrs P A Pnen L Mts Savolainen
29 “ “ “
30- 1 “ “ “ , p Krn
33 “ “ “ Mts P:s äa Brta bgr 15.4.34 77å
34 “ “ “ , dr Valb, p Krn
35- 8 “ , brhu Lisa, dr Helga, Valb, p Krn
39 “ , dr Helga, Valb, p Krn
1740 Hnr Ands, dr Valb, p Krn, dr Helga ES-2212 Ajvi 4 p38
41 “ “ “ “ , sn Mts
43 “ , wa Valb, dr Helga, sn Mts
44 “ “ “ Helga Hnrs Pnen 14.9.44 Mts Mts Pasanen
45- 6 Mts Hnrs, h Agnta, dr Valb M H Pnen 27.12.44 Kivijvi A Johs Pnen
47- 8 “ “ “ , Xt
49 “ “ “ , dgp Erik, dr Xt
51 “ “ “ , dg Lrs, sr Krn, dr Xt
52 “ “ “ , sr Krn, dr Xt
53 “ “ “ “ , p Bta Hnr Hnrs Pnen 11.5.52 Bta Ands Hassinen
54 “ “ “ , brhu Bta, sr Krn, p Brta, resk. Lrs, h Maja Lrs Fougde/Turpeinen 30.8.52 M Mts Kumpulainen
55- 6 “ “ “ , p Brta, sr Krn, brhu Bta, “ “
57 “ “ , p Brta, sr Krn, brhu Bta, dg Mich
58 “ “ “ “ “ , br Hnr, resk. Lrs, h Maja Krn Hnrs 24.7.59 Lrs Ands Heinonen
59 “ “ , sr Krn, brhu Bta, p Krn, resk. Per Per Rolig/Turpeinen 16.4.59 Krn Johs
1761 Mts
Hnrs, h Agnta, brhu Bta, resk. Per, h Krn ES-2214 p91
62 “ “ “ , p Krn
Agnta † 18.5.63 st 35å
63 “ “ , p Krn
64- 5 “ , h Krn, sn Joh
M H P II 4.1.64 Krn Ers Turpeinen
66 “ “ “ , p Ana
J M Pnen 22.2.66 Hga Mts Kumpulainen
68 “ “ “ , h Lena;
Valb övr 63å, b Mts, Mts, And, Erik, gl sld Lrs utsl, b Krn, Lisa, Lrs, Mts, afsk.sldh Maja
69 “ “ “ “ , sn And;
mor Valb, b Mts, Mts, Erik, i Lrs, h Maja gl, b Lisa, Lrs, Mts
71 Joh Hnrs, wa Krn, h Lena, sn And, p Krn
72 Joh Mts, “ “ “ , sn Mts; trp Krn Lrs
73- 4 “ “ “ “ “ ; “ , sn Lrs
sld And Orre 16.10.74 Valb Gbrls Hassinen
75 “ “ “ “ “ , sldhu Valb; trp Krn Lrs, sn Lrs
1791 Mts Johs Pnen, h Sus, br Sam, p Ana; Mts Hnrs, h Krn
M J P 24.5.90 Sus Lrs Sormunen
93 “ “ , sn Sam, p Ana
95 “ “ “ “ , dgp Jsf
96 “ “ “ “ , dg Dnl
97 “ “ “ “
S Johs P 11.12.96 Lena Pls Lahonen
98 “ “ , br Sam, h Lena
99 “ “ “ “ , p Krn
1801 Mts Johs, h Sus, br Sam, h Lena, p Ana, dg Joh
03 “ “ “ “ , p Valb, dg Jör
04- 5 “ “ “ “ , dg Th
07- 8 “ “ , Lrs, Sfa, dg Th

1763
Hnr Hnrs, h Bta
64 “ “ , p Valb
65 “ “
66 “ “ , p Ana
68 “ “ ;
b Hnr, And, Mts, Valb, Lena, glp Krn utsl
69 “ “ , sn Hnr;
b And, Mts, Valb, Lena, Xt,
71- 2 “ “ “ , And
73- 5 “ ,
wa Bta, sr Valb, br And
1791
Hnr Hnrs, sn Hnr, And, Mts, And, snhu Lisa, Ana, dr Lena ES-2214 p17
93- 7 “ “ “ “ , Lrs, “ “
98 “ , snsn Hnr, sn And,
Mts, Krl, snhu Lisa, Ana
99 “ “ “ “ , Lrs, “ “
1801- 5 LB And
Hnrs, h Lisa, br Lars, brhu Ana, sr Valb A H P 27.4.88 Lisa Pls Lahonen
07 “ “ “ “ ,
Lena bråck, Lena
08 “ “ “ “ “ ,
And, Lena

1791 trp Lrs Lrs, h Xt, sr Lisa
L L Turpeinen 22.4.87 Xt Ands Hassinen
93- 5 Mts Lrs Turpeinen
96- 7 “ , p Lisa
M L T 21.1.97 äa Lisa Ths Pekkarinen fr Ajvi 3
98- 9 “ , h Lisa
1801- 4 Mts Lrs Turpeinen, h Lisa
05 “ ,
h Lisa blind
07- 8 “ , h Lisa1793 Petter, h Krn ES 2214 Ajvi 5 Pietarila nyb. p18
95- 7 korpr. Per Jämsen, h Krn, dr Krn
P Prs J 19.4.78 äa K Klms Räihä
98 “ “ “ , sn Per, dg Hnr, p Valb

99 “ “ “ “
1801 korpr. Per Jämsen, h Krn, sn Per, dg Joh, dr Krn, Brta
02 “ “ “ , dr Krn, Brta
03 “ “ “ , dg Hnr, dr Krn, Brta
04 “ “ “ “ , dr Brta
05 “ “ “ , Valb
06
korpr Per Jämsen, h Krn, sn Per, snhu Valb; bst Lrs Puurunen, h Ana
07 Per Jämsen, h Krn, Per, Mts, Valb, Ana; bst Lrs Puurunen
08 “ “ “ , Ana
09 “ , Krn, sn Per, snhu Valb
10 “ “ “ , Valb
11 “ “ “ , snhu Valb, sn Herm, dr Maja, dg Stph
12 “ , h Krn, sn Per, “ “ “ ,
Stph, And; lösdr Mich Mts Änäkäinen, h Maja
13 “ , sn Per, Herm, And, Maja,
Valb, Joh, Sfa
14 “ , h Krn, Per, Herm,
And, Joh, Tobias, Maja, Valb, Sfa
16 “ ,
h Krn, “ “ , Joh, Mts, Maja, Valb, Sfa
17 “ , Per, Herm, Mts,
Maja, Valb, Sfa, Mts
18 “ “ “ ,
Mts, Mts, “ “ , Lena
19 “ “ “ , And, Valb, Sfa,
Lena, Lisa
20 “ “ “ ,
And, Ana, valb, Sus, Lisa, Lena
21- 2 “ “ “ , Ana, Valb, Lena
24 “ “ “ , Krn, “ “ , Vilh, Ana
25 “ “ “ ,
Vilh, Krn, Valb, Lena, Maja, inh Vilh Abelss, h Ana
26 “ , Herm, Krn, Valb, Lena, Maja
27 “ , h Valb, br Herm, brhu Lena, dr Maja
28
Per Jämsen, Valb Johs, br sw Herm, dr Maja, brhu Lena, dg And, inh Vilh Abelss, h Ana
29-30 Valb Johs, sw Herm, dg And, dr Maja, brhu Lena, inh Vilh Abelss, h Ana
SAY ES-2210 p90 Elämäjärvi
1620-39 Hnr Hnrs Hassinen
1630 bonndhe dööf

SAY ES-2211
p31 Elämäjärvi
1634
Hnr Hassinen, sn Mts, h Ana Prs, p Ana Prs
35- 6 “ “ ,
Nils, h Ana Prs, snhu Ana Lrs
37 “ “ “ “ , dg Th Partanen, h Lisa Envaldsdr
Th & Lisa ks Ejvi 3
38 “ ,
Nils o Hnr Hnrs, h Ana Prs, … Prs
39 “ ,
Nils o Mts Hnrs, h Ana Pls, snhu Maja Lrs, dr Inga Hnrs
44- 5
Nils Hassinen, 1 hu, 1 sn, 1 snhu
46 “ “ “
48 “ “ “ , 1 snhu
49 Mts Hassinen, h Lapitar, 2 sn
50 “ , h Ana, dr Mrg, Ana
51- 2 “ “ , dr Maisa, Ana, hqw Elin
53
Nils Hassinen, h Elin, …hu Elin Lrs, dr Ana, Xt, Gtd Hnrs
1654
Nils Hassinen, h Elin, br Mts, h Ana, sr Ana, Xt, Gtd Hnrs
55 “ “ “ “ “ “ , Krn, Lisa, Gtd Hir…tainen?
56 “ “ “ “ “ “ “ “
62 “ “ ,
sn Hnr
64 “ “ , p Lisa,
sn Hnr, h Brta, i Joh Laitinen, h Mrg
65 “ “ ,
sn Hnr, h Brta, 1 sn, 1 lk, i Joh Laitinen, h Mrg
66 “ “ “ “ “ “
67 “ “ “ , Mts, h Valb, p Lisa
68 “ “ “ ,
h Agns, sn Mts, h Valb, p Lisa
69 “ “ “ “ “ “ , sr Ana
70 “ ,
sn Hnr, h Agns, sn Mts, h Valb, dr Ana
1675- 6
Hnr Hassinen, h Agns, sn Mts, h Valb, dg Z….., sn And
78 “ “ “ “ “ , h Mrg, sn And, Per, h Mrg
80 “ “ “ “ “ , sn And, Per, h Mrg
82 “ “ “ “ “ , h Maja, br And, h Mrg, h Mrg Prs
84
Hnr Hassinen huvudsvag, h Agns, sn Mts, h Valb, br And, h Mrg, h Mrg Prs
91
Hnr Hassinen, h Agns, sn Mts, br.äa Mrg, sn Nils, h Krn
93 “ “ ,
sn Nils, h Krn, sn Hnr
1694
Nils Hnrs, h Krn, mor Agns, sn Hnr, dg Lrs
1704
Hr Öfv. af Cav. t beställ
07
Nils Hnrs, h Gtd, br Mts, h Agns N H H *1671 G Ers Hinkatar *1668
08-10 “ “ , brhu Agns
11- 2 “ “
13 “ “ , dr Agnta
Gtd † 7.10.16 48å, Nils † 7.6.31 60å
1727-31
Hnr Nls Hassinen, h Elin, br Nils
33 “ “ “ , p Krn
34- 6 “ “ “ , dr Gtd
37 “ “ “
38- 9 “ “ “ , dg Gst
Ana Hnrs H 26.9.39 G Ands Varis
1740
Gst Ands Varis, swfar Hnr Hassinen, h Elin, br Nils ES-2212 p39
41
Hnr Nls, h Elin, br Nils, mg Gst, h Ana Hnrs
43 “ “ ,
mg Gst, h Ana Elin Lrs † 19.11.43 50å
44- 5 “ ,
mg Gst, h Ana
46 “ “ “ , sn Hnr
47
Gst Ands, h Ana, sn Hnr, dr Lisa
48 “ “ , dr Lisa
49 “ “ , dgp And, dr Lisa
51- 2 “ ,
h Ana Hnrs, dgp And And Hassinen 2.4.53 Lisa Knts Pekkarinen
53 “ “ , dg And, h Lisa,
i Mts sköter sin gl o brkl mor
54 “ , dg And, h Lisa, i Mts
55- 6 “ “ “ , sn Jör
57 “ “ “
58 “ “ “ , dg Jör
59 “ , dr Ana, dg And, h Lisa, dg Jör
1761
Gst Ands, dg And, sn Hnr, dghu Lisa, dr Ana ES-2214 p93
62 Hnr Gsts, “ , sr Krn, Ana
63 “ ,
br And, dghu Lisa, sr Ana
64- 5 “ “ , p Lisa, sr Ana
HNH † 22.2.65 åld. 67å
66 “ “ , Gst, sr Ana
Hnr Gsts Varis 25.4.68 M Mts Pnen
68 “ “ “ “ , Lena;
Gst, Ana gl, Elin, Mts, Krn, Joh
69 “ , h Maja,
br And, Gst, sr Ana, Lena; Gst, Ana, Elin, Mts, Krn, Joh, Sfa, Xt
71 “ “ “ “ “ “
72 “ “ “ “ “ , dg Stph
73 “ “ “ “ “ , dr Lena
74 “ “ “ “ , p Lisa, “ , sn Mts, dg Lrs
A G V 20.3.74 Lisa Hnrs Pnen
75 “ “ “ “ ,
brhu Lisa, dr Lena, sn Mts, dg Lrs, brhu Lisa G G V 20.3.74 Lisa Ands
1791 Hnr
Gsts, h Maja, br And, Mts, brhu Lisa, Lisa, dr Ana, Elin M G V 6.4.88 Lisa Ers Pasanen
93 “ “ , sn Gst, br Mts, “ “ , dr Lena, “
95 “ “ “ “ “ “ “ , brud Ana
96 “ “ , brsn Gst, dr Lena, brud Ana; Mts
Gsts, h Lisa, p Ana
97 “ “ “ “ , p Lena, dr Lena, brud Ana; Mts
Gsts, h Lisa, p Lena
98 “ “ “ , sn Mts, p Lena, dr Lena; Mts Gsts, h Lisa, dr Lena
99 “ “ “ “ “ “ , Elin; Mts
Gsts, h Lisa, dg Joh
1801 Hnr
Gsts, h Maja, sn Mts, brsn Gst, dr Lena, brhu Ana; Mts Gsts, h Lisa ES-2215 p367
02 “ “ “ “ “ , p Ana; Mts
Gsts, h Lisa
03 “ “ “ “ “ , brud Krn; “ “
04 äa Maja Mts, sn Mts, brsn Gst, dr Lena; Mts
Gsts, h Lisa
05 “ “ “ , Sfa, Joh, Lisa; Mts
Gsts, h Lisa; Joh ofrdg, Ana sjuk
07 Maja Hnrs, “ “ , Lena, Sfa, Joh, Lisa; Mts
Gsts, h Lisa
08 “ “ “ “ “ , Lisa; Mts
Gsts, h Lisa; Joh sjuk

1766 trp And Gsts, h Lisa
68- 9 “ “ ;
Krn, Hnr, Mts, And, Erik, Lisa
71- 2 “ , dr Krn
73 “ “ , sn Hnr
74- 5 Hnr Ands, sr Krn
1791- 9 Hnr Ands, h Krn, br And, Erik
1801- 2 Hnr Ands, h Krn, br Erik, And
03- 4 “ “ , br And
05 “ “ ,
Erik krympling, br And
07 “ “ , br And
08 “ “ ,
Erik sjuk, br And

1802 trp Mts Lrs, h Lisa, p Gtd
03 “ “
04 “ “ ; trp Olof Ols
05 “ “ “ ;
Maja slag
07 Lisa Lrs
08 Lrs Ers, h Lena, Krn

SAY ES-2210 Elämäjärvi
1580- 4 Lasse Kolari
85-99 Pål Pls
1600- 6 Anders Klockare
07 Olof Pesonen
10 Lrs Pesonen
11- 2 Olof Pesonen
13- 8 Lars Pesonen
19-39 Eskil Larsson

SAY ES-2211 p31 Elämäjärvi
1634 Esk Lrs Pesonen, sn Erik, h Krn Prs, Kthu Krn Hnrs
35 “ “ “ “ , snhu Sgd Lrs
36 “ “ , h Krn Hnrs, dg Sgfr Lrs, rustm.hu Krn Hnrs
37 “ “ , h Krn Prs, “ , Gtd Hämätär
38 “ “ , h Krn Pls, “ , Kthu Gtd Prs
44- 5 “ , 1 sn, 1 snhu
46- 8 “ , 1 hu
49 “ , h Maisa
50 “ “ , dr Ana
51 “ , man And, h Ana, hqw Elin, Gtd, Krn, sn Stph
52 “ “ “ “ , sn Stph
53 And Ols, h Ana, Krn Hnrs, Gtd Hämäkä?
1654 And Ols, h Ana, Krn Hnrs, Gtd Hämmäkkä, dg Stph
55 “ “ , dg Esk, B.mor Gtd, Crn Hnrs, Lisa Hnrs
56 “ “ “ “ , dr Krn, Lisa
62 “ “ , ½br Esk, h Ssla
64 And Mäkiläinen, h Ana, p Ana, ½br Esk, h Ssla
65 Esk Pesonen, h Lisa, hu.sr Ana
Esk Pesonen & Lisa Hnrs Hassinen
66 “ “ “ , dg Erik, h Agns
67- 8 “ “ “ , 1 piga
69 “ “ “
70 “ “
1675- 6 Esk Pesonen, h Lisa, hu.sr Ana
78-82 Olof Puranen, h Lisa
Olof fr Kol. 1 ?
84 “ , sn Joh, stdr Krn
Lisa Hnrs Hassinen † 1717 90å
91 Joh Puranen, h Krn
93 “ “ , sn Hnr, h Brta
1694 Joh Puranen, h Krn, sn Hnr, h Brta
Joh Purases äa Krn † 1.1.11
1707 Hnr Esks, h Brta, br Esk, h Valb, sn Sim
E Esks & Valb ->Pjvi Emoniemi
08-13 “ “ , sn Sim
H E Pesonen † 1717 51å
1740 Lrs Lrs
ES-2212 p39
41 Axel Johs, h Igd
A Kinnunen † 24.12.41 46å
43- 5
ö d e
46- 9 And Stphs Mielityinen, h Mrg, blm Gst, h Maja
A M 26.12.36 M Erasmusdr Korhonen
51- 4 “ “
55 “ , dr Sus
And ->Pyhäjvi
56 Mts Mts, p Sus, sn And, dg And, sn Th, h Lisa
fr Ajvi 1
57 Th Mts Pekkarinen, h Lisa, p Sus, br Th, dg And
58 “ “ , br And, Mts
59 “ “ “ , sr Xt, br Mts
1761- 2 Th Mts, h Lisa, br And, Mts, sr Xt, brhu Maja
ES-2214 p95
63- 6 “ “ “ “ , p Valb, “
A Mts Pekkarinen 18.1.61 Maja Pasanen
68- 9 “ “ “ “ , h Maja, p Valb;
Mts, Maja gl
71- 2 wa Lisa, br And, Mts, h Maja, sn Mts, dg Joh, p Valb
Lisa Isrls II 12.4.72 Hnr Hnrs Makkonen
73 Isrl, wa Lisa, br And, Mts, h Maja, stfar Hnr, p Valb
74 “ “ “ “ “ “ , p Brta, Valb
75 “ “ , dg And, stfar Hnr; And Mts, h Maja, br Mts, h Krn, p Valb
1791- 3 Isrl Ths Pekkarinen, h Xt, p Lisa
I P 25.3.81 Xt Prs Jämsen
95- 6 “ “ “ , dg Lrs
97 “ , p Lisa, Ana, Krn, dg Joh
98 “ “ “
99 “ , dg Th, p Ana
Th Isrls P 23.2.00 Ana Pls Turpeinen
1801- 4 Isrl Ths Pekkarinen, sn Th, snhu Ana Pls
ES-2215 p369
05 “ “ “ , Xt
07 “ “ “ “ , Valb
08 “ “ “ “

1791- 3 And Mts Pekkarinen, h Maja, sn Mts, And, snhu Sfa
M P 1.1.87 Sfa Prs Jämsen
95- 6 “ , sn Mts, And, snhu Sfa
97 “ “ “ “ , p Valb
98 “ “ “ “
99 “ , h Xt, sn Mts, And, snhu Sfa
1801 And Mts Pekkarinen, snhu Sfa
02 “ “ , dg Olof
03 “ “
04 “ “ , snsn And
05 “ , snsn And, Maja
07 “ “ “ , Valb
08 LB Pål Johs, Pål, Xtr, Maja, Valb,
Xt blind

1791 trp Mts Ols Kinnunen, h Maja, sr Krn; Mts Jaks, h Krn Ands
M O K 1.1.85 Maja Mts Varis
93 “ ; Mts Jaks, h Krn Ands, dr Valb
M J Huuk 17.3.76 K A Hassinen
95 “ , sr Krn; Krn Ands, dr Valb
96- 7 “ ; Krn Ands, dr Valb
98- 9 “ , dg Axel, p Brta; Krn Ands, dr Valb
1801 trp Axel Ols Kinnunen, h Brta, sn Olof, i Mts Ols; Krn Ands, sn And
A O K Brta Isks Räisänen
02 “ “ ; Krn Ands
03 “ “ ; “ , sn And, Mts
04- 5 “ “ ; “ , sn Mts
07 “ “ ; “ “ , Lisa
08
Jsf, Gtd, Olof, Axel o Brta sjuka; “ “ “

SAY ES-2210 Elämäjärvi
1580- 4 Per Partanen
87-99 Per Rautaparta
1600-19 “
20- 9 Olof Partanen
30 Th Partanen
31- 7 Olof Partanen
39 Th Ols

SAY ES-2211 p32 Elämäjärvi
1634 Th Ols Partanen, h Mrg Jns
35 “ “ , i Gtd Prs
36 “ , h Lisa Lrs
38 “ , h Lisa Envaldsdr, Hnr Lrs, Krn Hnrs, p Elin Hnrs
ks Ejvi 1
39 Hnr Lrs Pesonen, h Krn Hnrs
44 Pål Pls
45 Agnta Ols, 1 sn
46 Pål Turpeinen, 1 hu
48 “ “ , 2 sn, 1 dr, 1 mg
49 “ , h Maisa, sn Olof
50 “ , h Mrg, sn Olof, dr Elin
51 “ , sn Olof, dr Elin, Xt
52 “ “ “ “ , hqw Gtd
53 Olof Pls, sr Elin, sld Pål Pls
1654 Olof Pls Turpeinen, sr Elin
55- 6 “ , h Elin, sr Elin, Xt
62 B Olof Kinnunen, h Ana (
fr Ilmolax) LT 860 p452
64 B Oti Kinnunen, h Ana, sn Jör
LT 863 p522
65 “ “ “
LT 866 p798
66- 7 “ “ “
68 “ “ “ mhu
69 “ “ “ , h Ana, sn Mts, dr Valb
70 Oti Kinnunen, h Ana, sn Jör, h Ana, sn Mts
LT 874 VA 8002 p494
1675- 6 Olof Pls Kinnunen, h Ana, sn Jör, h Ana, sn Mts Kt, h Ana, sn Erik, Olof
78 “ , sn Jör, h Ana, sn Mts Kt, h Ana, sn Erik, hu, sn Olof, Joh
80 “ “ “ , sn Mts, h Ana, sn Olof, Joh
82 Jör Ols, h Ana, sn Mts, h Ana, sn Olof, Joh, h Ana; Pål Sims, h Krn, dg Hnr, h Valb
LT 842 p989
84 Mts Ols, h Ana, br.äa Ana, br Olof, Joh, h Ana,
br Hnr 83 oang.; Pål Sims, h Krn, dg Hnr, h Valb LT 757 p782
91 “ “ , dg Nils, h Brta, korpr. Joh
LT 844 p1561
93 “ “ “ “ , br Olof, h Elin
LT 338 p1792
1694 Mts Ols (Kinnunen), h Ana, dg Nils, h Brta, br Olof, h Elin, sn Mts, piga, korpr Pål Nls, h Mrg
LT 966 p1868
5te Korpr.Boställe af Meurmans Komp.
1707- 8 Olof Mts, h Lisa, sn Mts, h Maja
10 “ “ “
LT 889 VA 8124 p4649
11 “ “ , br Ms, upbördsk. Per Kautiainen
12
Olof, Lisa o Mts uptagit hmn uthi Österbtn Pyhäjoki skn, Per är sld i Österbtn ES 2593 VA 8144 p28
1727- 9 wa Ana
30- 4
ö d e E A P 29.9.22 L E Turpeinen
35- 9
Erik Ands Pasanen, h Lisa Ers fr Kol.Pasala
1740- 1
Erik Ands Pasanen, h Lisa Ers ES-2212 p40
43- 4
ö d e
45- 8
And Ers, h Brta A E P 2.7.44 Pyhäjvi Brta Ths Liimatainen
49 “ “ , sn Erik
51 “ “ “ , Mts
52 “ “ “ “ , Hnr
E Ers P 10.4.52 Mrg Lrs Turpeinen
53- 5 “ “ “ , h Brta, sn Mts, Hnr
Xt Ers P 26.3.55 Th Ths Pekkarinen
56- 7 “ , sn Erik, h Mrg, sn Mts, Hnr
58- 9 “ “ “ “ “ , snhu Maja
M Ers P 5.2.58 Maja Hnrs Koljonen
1761- 2
And Ers, sn Erik, h Mrg, sn Mts, Hnr, snhu Maja ES-2214 p96
63 “ “ “ “ “ “ , brhu Xt
H Ers P 28.2.62 Xt Mts Pekkarinen
64- 5 “ “ , Mts, Hnr, snhu Maja, brhu Xt, sldhu Ana
Elias Frisk 27.3.63 Ana Ands Mielityinen
66 “ “ “ “ “ “ , dr Gtd, sldhu Ana
Gtd Ands 29.6.66 Mts Nls Pjvi Liimatainen
68 “ , br Erik, Mts, Hnr, h Maja, Xt, sr Brta;
far Erik, Xt, Lisa, Krn, Erik, Lisa, Lisa, And, Mts, Mrg, Erik, sldhu Ana,
sld Elias, And, Gst, Jak, Valb gl, Joh, Valb

69
And Ers, br Erik, Mts, h Maja; far Erik, Xt, Lisa, Krn, Erik, Lisa, Lisa, And, Mts, Mrg, Erik, sldhu Ana, sld Elias, And,
Gst, Jak gl, h Valb, Joh, Valb

71
And Ers, sn Erik, Mts, h Maja, dr Brta, Krn
72 “ “ “ “ “ “ , Xt
73 “ “ “ “ ,
dr Lisa, “ “
74 “ “ “ ,
dr Lisa, Maja, Xt, brud Lisa
1791
Esk Esks Kumpulainen, h Lisa Ands, sw Krn, i Sus Michs E E K 20.7.78 L A P
93 “ “ “ , sn Joh
95- 6 “ “ “ , dg Joh
K Ands P 29.1.96 Joh Prs Jämsen
97 “ “ , dg Lrs, p Xt, sld Trålls h Sfa
Joh Tråll 25.4.94 Sfa Toikkanen
98 “ “ “ , p Ana, sldhu Sfa
99 “ “ , Lisa, Ana, sldhu Sfa
1801- 2
Esk Esks Kumpulainen, h Lisa, sn And, p Ana, sld Trålls h Sfa ES-2215 p371
03 “ “ “ “ , sn Mts, dg Hnr, sldhu Sfa
04 “ “ “ , p Valb, “ “ “
05- 6 “ ,
sn And, Mts, Maja, Krn, sldhu Sfa
07- 8 “ “ “ “ “ , sld Tråll, h Sfa
09
Esk Esks, LB And Esks, Krn, Per And Esks Kumpulainen Krn Ands Varis

1791 Erik Ers
Pasanen, h Maja, br And
93 “ “ , sld Bults h Brta
Mts Bult 9.1.91 Xta/Brta Liimatainen
95 “ “ , dg Joh, p Gtd, sldhu Brta
96 And Ers, br Erik, sw Maja, “ “ “
97 “ “ “ , p Gtd
98 “ “ “ , p Mrg
99 “ “ “
1801 And Ers
Pasanen, br Erik, sw Maja
02 “ “ “ , p Maja
03
bebos af föregående Eskil; trp Olof Johs, mor Gtd
04 trp Olof Johs, mor Gtd
05 “ “ , Ana
06 “ ,
Gtd, Ana
07 LB Joh Johs, h Brta, Joh, Brta, Brta; trp Olof Johs, Ana
08 Joh Hnrs, … Krn,
Joh sjuk, Ana, Brta, Brta sjuk; trp Olof Johs, Ana
09 LB Joh Pls, Brta;
trp Olof Johs

1769-75 trp Hnr
Pasanen, h Xt, sldhu Ana
1791 trp Erik Hnrs
93- 6 “ , dr Lena, Gtd


ES-2214 Elämäjärvi 4 Nyb. Rönninhiekka (fr Ejvi 1)
1791 Gst Gsts Varis, h Lisa Ands
G G V 20.3.74 L Paananen
93- 6 “ “ , sn Gst
97 “ “ “ , dr Ana
G V † 4.9.97 lsot 47å
98 äa Lisa Ands, sn Gst Gsts, dr Ana
99 “ “ “
1801 LB Gst Gsts, sw Hnr, sr Ana, Lisa
ES 2215 p373
02 “ , h Ana, sw Hnr
03 “ “ , p Valb, sr Lisa
04 LB Mts Mts, sr Krn, sw Gtd, p Krn
05 “ “ “ , Lena, Sam
07 “ , h Lena, Krn, Valb, Sam
M M Kananen L Ands Varis
08 “ “ “ “ ,
Gtd sjuk, Sam, Lrs sjuk

1799 trp Aron Ols (Kainolainen), h Ana (Prs)
1801 “ “ , dr Ana
03 “ “ , sn Olof
04 “ “ “ ; trp Gst Gsts
05 trp Gst Gsts,
Ana sjuk
07 “
08 “ ,
Ana sjuk

ES-2214 Elämäjärvi 5 nyb. Panninniemi
(fr Ejvi 3)
1791 Mts Ers Pasanen, h Maja, sn Hnr, dr Xt
93 Joh Prs, h Valb, p Xt
J P Koljonen 10.4.87 V Ers Kokkinen
95 “ “ ; LB Hnr Mts Pasanen, h Maja
H M P 30.11.88 M Hnrs Varis
96- 7 Hnr Mts, h Maja, sr Ana
98 “ “
99 LB Mts Ers, h Lisa, sn Joh, snhu Mrg, snsn Erik
1801- 2 LB Jsf Gbrls, h Bta, mor Brta
fr Pyhäjärvi
03- 4 “ “ “ , lösdr Ana Aronsdr
05 “ “ “ , lösdr Mich Ands, Mrg
06 “ ,
h Bta, Gtd, Brta, Mrg
07 “ , h Gtd, Mrg; lösdr Mich Ands
08 LB Per Prs, Mts, Brta
09
Jsf Gbrls LB Per Prs, Brta
10 Per Prs, Brta
11 “ “ , Mts, ValbES-2211 p42 Haapaniemi
1634
B Dionisius Pls, dg Hnr Mrks, h Brta Jöns, Lisa Envaldsdr, p Helena Hnrs
35 “ “ “ “ “ , inh Valb
36 “ , dg And Viinikainen, Hnr Mrks, h Brta Jöns, “ , p Valb Hnrs, inh Th Pohjolainen
37 “ “ , klock Hnr, “ , p Krn Grls, inh Th Pohjolainen
38 “ , dg Lrs Hnrs, h Brta Jöns, p Krn Grls, Krn Prs
39 “ , brsn Erik Grls, blm Olof Esks (
se Jurvansalo), h Brta Jöns, brsnhu Maja Esks, p Ana Stphs


ES-2211 p43 HAAPANIEMI
1634 B Mich Kokinpka, h Sgd Hnrs, Kthu Krn Michs, Rätt.äa Valb Hnrs, sn Per; B Erik Esks, h Maja Prs, dr Malin Ers
35 “ “ , inh “ , skom. Th mhu, Abr Ryss mhu (
se Muikunlahti)
36 “ “ “ “
37 “ “ , Valb Rättärs
38 “ “ , dr Inga Michs, skomak. Th, h Maja Ers
39 “ “ ; B Th


ES-2211 p43 HAAPANIEMI
1654 Nils Ths, h Mrg,
mor Krn utsl 52-53
56 “ “ , mor Krn; klock And, h Ana, dr Mrg (
se Jurvansalo)
62 “ “ , sn Joh; “ “
64 klock And, h Ana, mg Joh, dr Klara
67-70 “ , h Mrg


1654- 6 Knt Mts, h Ana, sn Brtl, dr Valb
62 “ “ , sn Brtl Kt, h Agnta, sn Lrs, dr Agnta
65 “ , sn Lrs, h Gtd, dr Ags
66 “ “ “


ES-2211 p43 HAAPANIEMI PRSTGRD
1707 past. Hnr Porthanus, h Maja, dg Hnr, Mts, Gst, p Xt, klock And, h Bta, br Dnl, p Ana, dödgr Sim
08 “ “ “ “ “ , p Maja, “ “ “ , dödgr Sim
10 “ “ , dg Mts, Gst, klock And, h Bta, p Ana, dödgr Sim
11 “ “ “ , Mts, “ “ , dödgr Sim


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ES-2672 VA 9658? p774 Keltis Pogost å1643:
bobl. Erik Larsson, h Agnj, född i Åbo län i Rautalambi skn i Haapaniemi by, nu i winter hitkomne

ES-2211 p42 Haapaniemi
1634
B Lrs Kokinpka, sn Erik Lrs, dg Grls Paananen, h Brta Brtls, dr Hlna Lrs
35 “ “ , h Brta Brtls, dr Hlna Lrs
36 “ “ , dg Grls
Pnen, h Brta Brtls, dr Hlna Lrs, p Krn Prs
37 “ “ , h Brta Brtls, p Maja Pärätär
38 “ “ , sn Per Grls, h Brta Brtls, p Ibg Hnrs, Krn Prs
39 “ “ “ , h Xt Einarsdr, snhu Brta Brtls, p Krn Prs

44- 6
Erik Lrs, 1 hu, 1 piga
48 “ “ , 1 dr, 1 mg
49 “ , h Brta, mg Pål, h Krn; Lrs Kautia, h Maisa
50 “ “ “ “ , p Ibg
51 “ “ “ “ , p Valb, hmn Mich, dr Ingre
52 “ “ “ “ , hmn Mich, hqw Ingre
53 “ “ “ “ , dg Stph Hnrs, dr Brta
1654 Erik Lrs, h Brta, mg Pål, h Krn,
dr Brta o dg Stph utsl 52
55 “ “ “ “ , dr Brta, Valb, dg Stph, inh.skrd Joh, h Malin
56 “ “ “ “ , dr Valb
62 “ “ , mg Mrk, h Valb, dg Klm, h Ana
hos hr Pål utsl 61, dg Mrk Lrs, h Valb
64 ggB Erik Lrs, h Brta, mg Mrk, h Valb, dg Klm, h Ana, inh Pål Bgts, h Brta
65- 6 “ “ “ “ , inf. sn Lrs, h Gtd, dg Klm, h Ana

67 “ “ “ “ ,
sn Lrs, h Gtd, dr Mrg
68 “ “ “ “ “ “ , inf. 1 prs
69 “ “ “ “ “ “ , inh.hu Mrg
70 “ “ “ , h Mrg “ “
1675 Mrk Prs, h Mrg, sn Lrs, h Gtd, sn Erik, h Ags, dg Per, p Hga
76 “ “ “ “ “ “
78 Lrs Ers, h Gtd, br Erik, dg Mts
80 “ “ “
82 “ “ “ , h Lisa, p Xt
84 “ “ “ “ , Kt Sam, dg Grls
91 “ , h Valb, Kt Sam, h Krn, Kt Hnr
93 “ “ “ “ , dr Brta, p Mrg
1694 äa Valb, Kt Sam, h Krn, dr Brta, p Mrg
B Lrs Kokkinen Hnr Mts Kananen
1707 Sim Mrths, h Valb, br Mts, h Krn
08 “ “ “
10 “ “ “ , sr Krn
11 “ , sr Krn, sn Erik, upbördskarl Jak?
Hämäläinen E L Kokkinen 21.9.11 Bta Lrs Kokkonen
12 “ , sn Erik, h Bta, sr Krn, Jak? Hämäläinen
13 “ “ “ , dg Abr

1727- 8 Erik Lrs, h Bta, dg Esk, inh Sim
ES-2211 p45
29 “ “ , dg And
30 “ “ , dg Esk, p Valb
31 “ “ , dg And
33 “ “
34 “ “ , dg Lrs
35 “ “ , dg Hnr; Hakolahti trp Sam, dr Ana
36 “ “ “ “
37 “ “ , dg Gst, h Maja; “
38 “ “ , dg Joh, h Valb;
trp Hakolahti brukas vid Kapl.bohl
39 “ “ , p Valb; “
1741 Erik Lrs, h Bta, p Valb; Hakolahti trp Sam
LT-998 VA-8244 p4371
45 Joh Ers, mor Bta; Hakolahti trp Hnr
LT-758 VA-8261 p3587
46 “ “ , sn Lrs; “
LT-758 VA-8264 p270
1761 Joh Ers, h Ana, br Lrs, h Krn, p Valb, dg Hnr, Mts, res.sld Erik
ES-2214 p133
62 “ “ “ “ “ , br Hnr, Mts, “
63 “ “ “ “ , dg Adam, p Ana
64 “ “ , dg Joh, Hnr, p Ana
J E Kokkinen II 16.10.64 äa S Ands Mielityinen
65 “ , h Sus, stfar And, dg Stph, p Valb
66 “ “ , dg Stph, p Ana, sn And
68 “ “ , swfar And, dg Hnr, p Ana;
b Joh, Isrl, Bta, Valb, Mrg, Sus, And, Mts, Joh, Mrg gl
69 “ , h Ana, sw Krn, dg Stph, Sim;
b Joh, Isrl, Bta, Valb, Mrg, Sus, And, Mts, Joh, And, Agnta gl
71 “ , h Justina, dg Krl, Mts
72 “ , h Sus, dg Krl, Hnr, And, h Krn, Ana
73 “ “ , dg Hnr, h Maja
74 “ “ , dg Gbrl, p Ana, Ana, inh Hnr Jaks, h Maja
75 “ “ , p Ana, inh Hnr Jaks, h Maja, inh Ana Dnls

1791 Joh Johs, sn Isrl, snhu Krn, dg Dnl, dr Sfa, Sus, Bta
ES-2214 p19
93 “ “ “ , dr Lena, Sus
95 “ , h Krn, br Isrl, sr Xt, Lena
96 “ “ “ “ “ , dg Hnr
97 “ “ “ “ “ , inh Hnr Hnrs Hämäläinen, h Lisa
98 “ “ “ “
99 “ “ “ “ , Lisa, dg Hnr, p Lisa, inh Lisa Niskanen

1764 Lrs Ers, h Krn, dg Hnr
L E Kokkinen 21.3.51 K Hnrs Kähärä
65 “ “ “ , Adam
66 “ “ , dg Dnl
68 “ “ , dr Bta, dg Gbrl;
b Lena, Erik, Joh, Lrs, Sam, Krn, Valb, Erik, b Elias, Joh, Valb, Dnl
69 “ , dr Bta, dg Gbrl, dr Lena;
h Krn, b Erik, Joh, Lrs, inh Sam, h Krn övr 63, h Valb, b Elias, Joh, Dnl
71 Lrs Lrs, dr Bta, Ana, dg Hnr
72 Erik Lrs, “ “ , sw Hnr
73 “ “ “
74 “ “ “ , sn Joh
75 “ “ , Lena, “

1791 Erik Lrs, h Mrg, br Lrs, dg Joh, p Valb
93 “ “ “
95- 7 “ “ “ , p Valb
98- 9 “ “ “

1761 trp wa Krn
62 wa Maja
63 “ , dg Erik
64 “ ; trp Gbrl Bgts
65- 6 “ , br Mts; trp Gbrl Bgts
68 Mts Mts;
Mts, Krn gl, sn Jak undr 15, inh Bgt, Maja gl, b Bgt, Ana, Joh, Jak, Maja, inh Axel, h Lena
69 “ , p Maja;
far Mts, mor Krn, sn Jak, inh Bgt, Maja gl, b Bgt, Ana, Joh, Jak, Maja
71- 2 “ , sr Maja
73- 4 “ , br Karl
75 “ “ ; trp Ana Bgts

1791- 3 trp Mts Mts, h Ana
95 inh “ “ , sn Mts
96- 8 Mts Mts, mor Ana

1791- 3 trp Hnr Hnrs, h Xt
95 “ “ ; trp Stph Ands, inh Elias Ers
96 “ “ , sn Mts; trp Stph Ands, h Xt
97- 8 “ , sn Erik
99 “ “ , Mts

ES-2211 p42 HAAPANIEMI
1634 B Bgt Lrs, br Lrs Lrs,, h Agnta Hnrs, brhu Lisa Jönsdr, p Xt Hututar
35- 8 “ “ “ “
39 “ , h Agnta Hnrs
44 “ , 1 hu, 1 imn, 1 iqw
45 “ “ “
46- 8 “ “ “ , 1 iqw
49-50 “ , h Agnta
51 “ “ , dr Ana
52 “ “
53 “ “ , sn Lrs Bgts, Maisa Kokitar, sld Sgfr Mts, h Valb
1654 Bgt Lrs, h Agnta, sn Lrs, dr Lisa, Mrg Kokitar, Kt Sgfr Matssons h Valb
55 “ “ “ “ , sn Hnr, Kthu Valb
56 “ “ “ , h Lisa, “ “
62 “ , sn Lrs, h Brta, sn Hnr, dr Agnta
64 B “ “ “ “ “
65- 6 “ “ “ “ , h Maja, inf. sn Bgt
67 “ “ “ “ “ , sn Bgt, 1 piga
68 “ “ “ “ “ “ , inf. sn Mich
69-70 “ “ “ “ “ “ , h Ana, sn Mich
1675 Lrs Lrs, h Brta, sn Hnr, h Maja, sn Bgt, h Ana, sn Mich
76 Lrs Bgts, “ “ “ “ “ “ , h Xt, dg Esk
78-82 “ “ “ “ “ “ “ “
84 “ “ , brhu Maja, br Bgt, h Ana, br Mich, h Xt
91 Erik Lrs, h Ana, p Xt, dg Joh, h Mrg
93 “ “ “ , dg Sim, “ , dg Bgt
1694 Erik Lrs, h Ana, p Xt, dg Bgt, Sim
98
Kapt. Frihemman af Rli Komp.
1707 Erik Lrs, br Lrs, h Ana, dg Erik
08 “ “ “
10 And Prs, h Brta
A P Veteläinen B Ers Hämäläinen
11- 3 “ “ , dg Hnr
1727 And Prs, h Brta, dg And
28 “ “ “ , Gst
29 “ “ , dg Gst
30 “ “ “ , And
31 “ “ “
33 “ “ “ , p Xt
34- 5 “ “ “ “ , Maja
36 “ “
37 “ “ , dgp Elias
38 “ “ “ , p Krn, dr Hlna
39 “ “ , dg Elias, “ “
1741 And Prs, wa Hlna, sn And
LT-998 VA-8244 p4371
45 Bgt Ands, sn Hnr, dg Hnr, p Krn
LT-758 VA-8261 p3587
46 “ “ , h Sfa
LT-758 VA-8264 p270
1761 gg Bgt Ands, h Ana, br Hnr, brhu Sfa, dg Erik, Jör
ES-2214 p135
62 “ “ “ “ , dg And, h Xt,
inh Brita sköter des små barn
63- 4 “ “ “ “ , dg Per, Mts, p Krn
65 “ “ , dg Per, p Ana, Krn
66 “ “ , dg Mts, “ , Maja
H Bgts Veteläinen 17.1.67 Per Hintikka
68 “ , dr Hdv, dg Mts, Per, Adam, h Brta;
b Ana, Lisa, gl Hans, gl Maja, gl Mich, gl Lisa, b Sus, Lisa, Erik, Xtr
69 “ , mg Per, h Hdv, dg Hnr, h Sfa, p Ana;
h Ana, b Ana, Lisa, Mich, h Lisa, b Sus, Lisa, Erik, Xtr
71 Bgt Ands, mg Per, h Hdv, p Mrg
72 “ “ “ , dg Pål
73 “ “ “ “ , Pål
74 “ “ “ , dr Ana
75 “ , dr Hdv, Ana, Sfa, dg And

1791 Joh Johs, dg Hnr, p Lisa
93 “ , dg Mich, Jak, p Lisa
95 “ , sn Joh, dr Brta; trp Sam Hnrs, h Brta
96 “ , dg Mts, p Ana, Maja
97 “ , sn Joh, dg Mts, p Lena, Maja
98 “ “ , And, dg Mts, Mts, p Lena, Lisa
96 “ “ “ “ , p Bta, inh Krn Hnrs

1765 Hnr Ands, h Sfa, sn And
H A Veteläinen 14.9.45 Rli S Johs Ritvanen
66 “ “ “ , dg Hnr
68 And Hnrs, wa Sfa, dr Brta, dg Stph;
b Valb, Sfa, kftg Krn, dr Maja brkl
69 “ , h Maja, dghu Brta, dg Krl, Hnr, mor Sfa;
b Valb, Sfa, kftg Krn, dr Maja brkl
71- 2 “ “ , sr Brta, dr Valb
A H V 10.6.68 M Ands Niskanen
73- 4 “ “ “ “ , dg Hnr, Th, h Lena
75 “ “ “ , dg Jeremias, Th, h Lena
1791 trp And Hnrs, h Maja, sn Hnr
93 “ “ “ , dr Sfa
95 “ “ “ , snhu Xt
H A Veteläinen 13.10.93 Xt Lrs Niskanen
96 “ “ “ “ , dr Maja
97 “ “ “ “ “ , dg Mts
98 LB “ “ “ “ “ , dg Lrs
99 “ “ “ “ “

1765- 6 trp wa Sfa
trp Taimolahti
68 “ , far Hnr;
mor Lisa brkl, b Lisa, Agnta
69 Hnr Hnrs, dr Lisa;
h Lisa, b Agnta
71 Mts Mts
72- 3 Mrg Mts
74- 5 Joh Mts

1791 trp Mts Lrs Kainulainen
93 “ , sr Lisa
95 “ , h Ana, sr Lisa
96- 7 “ , h Krn, “
99 Mts Mts, dg Hnr, mor Johanna

1791 Lrs Ols, h Xt
93- 8 “ , h Hdv
99 “ “ , sn Lrs

1793 trp Dnl Ers, h Valb
95 “ “ , p Valb
96- 7 “ “
99 Mts Prs, h Lisa, sld Brants h Sfa
M P Koljonen 29.6.94 L Jörs

1791 komm.landtmät. Jonas Danielson, fru Hlna, dg Mts, p Ana, Lisa
93 “ “ , dg Lrs, Per, p Ana, Lena
95 “ “ , dg Joh, Mts, p Xt, “ , Brta
96 “ “ , p Valb, Lena
97 “ “ , p Maja, “
98 “ “ , p Sara
99 “ “ , sw Ibg, dg Mts, p Sus, Lisa

1795 trp Gbrl Bgts, h Maja
96- 8 “ “ ; Jak Prs, h Xt
J P Straniu 7.4.82 Xt Ands Niskanen
99 “ “ “ “ ; Hnr Hnrs, h Brta
H H Koljonen 2.10.96 B Mts Pnen


ES-2211 p18 HUOPANA
1654 Sgfr Tarvainen, h Hga, snsn Hnr, h Gtd,
mor Krn utsl 52-53, hmn Mts Mts, h Ana
55 “ “ “ “ , äa Krn, p Ibg,
p Ibg utsl 54, inh Mts Mts, h Ana
56 “ “ “ “ “ “
62 Hnr Ols, h Gtd, br Olof, p Ibg
64 “ “ “ , sr Elin, p Elin, dg Mrth, Jör, dghu Gtd
65 “ “ “ , p Gtd, dg Jör, h Valb
66 “ “ “ , dg.äa Valb
67 “ “ “ , inf. 1 dtr, dg.äa Valb
68 “ “ “ , mg Mts, hu, _ prs
69-70 “ “ “ , h Sfa, mg Mts, h Mrg
1675 Hnr Ols Tarvainen, h Gtd, br Olof, h Sfa, mg Mts, h Mrg, dg Mrth, h Brta, inh. Brta, Ags, dr Krn
76 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ , Brta Mts, Mrg Mts
78 “ “ , h Sfa, mg Mts, h Mrg, inh Brta, Ags, Brta Mts, Mrg Mts
80 “ “ , mg Mts, h Mrg, inh Brta, Ags
82 “ “ “ “ , dr Valb, inh Brta, Ags, inh.skom. Joh, h Ssla
84 “ , mg Mts, h Mrg, dg Joh, h Xt, inh Brta
91 Mts Lrs, h Mrg, dr Gtd, dr Krn ….., lösdr And Brtls, h Brta
93 Hnr Mts, mor Mrg, dr Gtd, lösdr Erik Brtls, h Krn, dg Hnr
1694 Hnr Mts, mor Mrg, dr Gtd, lösdr Erik Brtls, h Krn, dg Hnr
1707 “ , h Agnta, br Mts, Sgfr
08 “ “ “
10 “ “ “ , h Ana
11 “ “ , Olof Ols, dg And
12 “ “ “ (“)
13 “ “ “ , dg Mts, h Ana, dg Bgt, p Agnta

1727 Hnr Prs, dg Joh, p Xt
28 “ , p Xt, Valb
29-30 “ , p Ags
31- 3 “ , dg Joh, h Valb
34 “ “ “ , sld.hu Maja
35 “ “ “ , dg Joh, sld.hu Maja
36- 7 “ “ “ , sld.hu Maja
38 “ “ “ , p Ana, sld.hu Maja
39 “ “ , p Ana, sld.hu Maja, inh Elin
1741 Hnr Prs, h Valb, p Elin, sld.hu Maja
LT-998 VA-8244 p4369
45 “ , dg Hnr, Jör
LT 758 VA-8261 p3585
46 “ , dg Jör, h Ana
LT-758 VA-8264 p268

1761 Jör Mrks, mg Mts, dr Ana, sr Xt, dg Esk, Elias
ES-2214 p48
62 “ “ “ “ “ , Stph
63 “ “ “ “ , dg And, Erik
64 “ “ “ , p Hga, Ibg, dg “ , Joh
65 “ , dg Mts
66 “ , h Mrg, p Lisa
68 “ , dr Lisa, dg Joh;
h Mrg utsl, b Eva, Mrk, Jör, Agnta, Gst utsl
69 “ “ , dg Hnr;
h Mrg huvudsvag, b Eva, Mrk, Jör, mor Agnta, Gst, b Valb, Brta, Agnta, Joh
71 “ “
72- 3 “ “ , Eva
74 “ “ “ , p Lena, afsk.sld Joh Hnrs
75 Mrk Jörs, sr Eva, afsk.sld Joh Hnrs, h Lena

1765 Mts Klms, h Ana, dg Erik, Joh, p Lena, whrd Igd
M K Räihä 24.2.54 A Hnrs Veteläinen
66 “ “ “ , whrd Igd, res Esk
68 “ “ “ , h Krn, p Ana, dg Mts;
b Lisa, Ester, Ana, Mrg, Maja, Maja, Mts, Lisa, Sfa, Erik, inh Joh utsl,
sld.hu Lisa, sld Joh, b Valb, Brta, Agnta

69 Mts Klms, h Ana, dghu Krn, p Ana;
b Lisa, Ester, Ana, Mrg, Maja, Maja, Mts, Mrg, Sfa, Erik, inh Sfa …, inh Erik, sld.hu
Lisa, sld Joh, b Valb, Brta, Agnta, Joh

71 Mts Klms, h Ana, dg Joh, sld.hu Lisa
72- 3 “ “ “ , Pål, dr Lisa, sld.hu Lisa
74 “ “ , mg Per, h Lisa, dg Mrth
P Esks Kumpulainen 26.1.74 L Mts Räihä
75 “ “ “ “

1762- 3 trp Mts Stphs
M S Kemppainen 4.4.63 Xt Mrks
64- 5 “ , h Xt
66 “ “ , sld.hu Krn
68- 9 “ “ ;
sn Mts under 15å
71- 4 “ “
75 wa Xt


ES-2211 p17 HUOPANA
1634- 5 Olof Möttönen, sn Hans, h Ibg Esks, hmn Olof Telkkonen?, h Hlna
36 “ , sn Jöns, h Xt Ers, snhu Ibg Esks, inh Mts Muhonen, Hnr Kauppinen m dtr
37 “ , sn Hans, h Krn Envlds, “ , p Malin Ths
38 “ “ “ “ , inh Mts Muhonen mhu, Mrth Mts
39 inh Mts Muhonen, h Maja Jörs, hk Malin Ths, Mts Kauppinen
44- 5 Jöns Ruuska, 1 hu, 1 imn, 1 iqw
fr Vuoskoski
46 “ “
48 “ “ , Hnr Hassinen, 2 imn, 2 iqw
49-50 “ , h Krn
51- 2 “ “ , hmn Hans, h Mrg
53 Jöns Jönss, “
1654 Jöns Jönss, h Krn,
p Elin Räämäs utsl 53 dragit t Kajana 54
55 “ “ , sn And, inh Sgd Kohotar, h Hga
56 “ “ “ , Sgd Kohotar, Hga Kauppinen
62 “ “ “ , dr Mgdl, inh hk Sgd
64 B “ “ “ , dr Malin, p Sgd, dg Sim, inh Hans Kolehmainen, h Mrg
65 B Joh Johs Räihä, h Krn, sn And, h Agnta, dr Mgdl, dr äa Krn, p Sgd
66 Joh Jönss Ruuska, “ “ “ “ “ , dg Mrth
67 And Johs Ruuska, h Agnta, mor Krn, sr Krn, dg Mrth
68 äa Agnta, inf. sn And, äa Krn
69 And Johs Ruuska, h Agnta, br Joh, inh Ana, Lisa
70 “ “ “ , sr Brta, inh Ana
1675 And Johs Ruuska, h Ags, br Joh, p Elin, Valb, inh Ags, Ana, dg Jak
76 “ “ “ , h Krn, p Elin, Valb, inh Ags, Ana, dg Jak
78 “ “ “ “ , p Valb,
inh Ags & Ana finns i Pudasjvi, dg Jak abs
80 “ “ “ “ “ , br Erik, sr Mrg, inh Ana Mts
82 “ “ , dg Joh, h Xt, br Erik, inh Ana
84 “ “ , br Erik, dg Jör, h Elin, inh Ags
91 “ “ , sn Joh, h Mrg,
sn Bgt skulle wijsa sig 91 det doch intet giordt, dy bör 91 …, inh Joh, h Ana
93 Joh Ands, h Mrg, mor Ags, sn Bgt
1694 Joh Ands Ruuska, mor Ags, h Mrg, sn Bgt
1707- 8 Bgt Ands, br Lrs, brhu Valb, sn Mts
10 “ , sn Mts, dg Per, h Lisa
11- 2 “ , And Johs
13 And Johs, h Mrg, p Brta
B A Ruuska 22.10.14 Ana Johs
1727- 8 And Johs Ruuska, h Maja, p Ags
A J R M Hnrs Raatikainen
29-31 “ “
33 “ “ , brhu? Valb, p Xt, dr Lisa
34- 7 “ “
38- 9 “ “ , p Xt
1741 And Johs, h Maja, p Xt
LT-998 VA-8244 p4369
45 “ “
LT-758 VA-8261 p3585
46 “ “ , dg Lrs LT-758 VA-8264 p268


1761 gg Jonas Ands, h Xt
ES-2214 p50
62 “ “ , dg Joh, p Lisa
J A Ruuska 10.8.55 Xt Koljonen
63 “ “ , p Lisa, res.sld Esk
64 “ “ , p Xt, Lisa, dg Jör, res.sld Esk
65 “ “ , p Lisa, dg Mts, h Maja
66 “ “ , dg Mts, h Maja
68 “ “ , p Igd, dg Hnr, Mts, h Maja;
b Jonas, Maja, Ana, Gst, And, Hnr
69 “ , h Igd, dg Hnr, Mts, h Maja;
b Jonas, Maja, Ana, Gst, And, Hnr J A R II 23.1.69 I Jörs Kinnunen
71- 3 Jonas Ands, h Igd, p Ana, inh Mts Hnrs, h Maja
74- 5 “ “ “ , sn Jonas, inh Mts Hnrs, h Maja

1761 Lrs Mts, h Eva, dg Per, p Xt,
utftg inh Lisa skiöter des gl far L M Niskanen 24.9.46 E Ands Ruuska
62 “ “ , p Brta, inh Lisa, res.sld Jör
63 “ “ , inh Lisa
64 “ “ , dg Hnr, inh Lisa
65 “ “ “ , Esk,
inh Lisa skiöter des gl föräldrar
66 “ “ “ , Hnr, p Maja, “
68 “ “ , dr Maja, Judit, dg Esk;
b And, Agnta, Lisa, Sfa, Lrs, Mts, inh Lisa, Sgfr o Anna fäder brkl, inh Joh, Lisa utsl,
b Joh, Elias

69 Lrs Mts, h Eva, dg Mts, dr Judit;
b And, Agnta, Lisa, Sfa, Lrs, Mts, inh Lisa, Sgfr, inh Joh, h Lisa, b Joh, Elias
71 “ “ , dr Judit, dg Mts
72 wa Eva, dg Stph
73- 5 And Lrs, wa Agnta, dg Mts

1761- 6 trp Sgfr, h Maja
S Kainolainen 11.5.60 M Prs Kautia
68- 9 “ “ ;
b Sgfr, Per, Stph
71- 5 wa MajaES-2211 p18 Huopana
1675
Mich Prs, h Krn, br Bgt, p Ags, lk Brtl, inh Jör Michs, h Gtd
76 “ “ “ , h Ags, legoKt Brtl, “ “ , kass.korpr., h Krn
78 Bgt Prs, h Ags, mor Krn
80- 2 “ “ , mor Ana, sn Per
88 “ “ , mor Krn
91 Mich Prs, h Ana, br Bgt Prs, h Ags, p Maja
93 “ “ “ “ , p Mrg

1707- 8 Elias Mts, h Maja, br Mich, h Sus
10- 1 “ “
12 “ “ , dg Pål
13 “ “ , inh Sam, h Ana

1727- 8 Elias Johs, sr Lisa, br Pål, Lrs
29 “ “ , br Lrs, Joh
30- 1 “ , h Lisa
33- 8 “ , h Agnta (Ols)
39 “ “ , p Maja
1741 Elias Johs, h Agnta
LT-998 VA-8244 p4369
45 “ “ , sn Olof, h Ana
LT-758 VA-8261 p3585
46 “ , sn Olof, h Ana
LT 758 VA-8264 p268


1761 Olof Eliass, h Ana, dg Joh
ES-2214 p52
62- 3 “ , dg Joh, dr Agnta
O E Kolehmainen 30.9.44 A Lrs Tenhunen
64- 5 “ , dr Agnta
66 “ “ , sn Elias
68 “ “ “ ;
h Ana utsl, dr Maja blind, b Lrs, Mts, Joh, gl sld Hök, h Maja utsl, inh Kaisa skiöter des gl
föräldrar, förnedr.qw Maja

69 Olof Eliass, dr Agnta, sn Elias, Lrs;
h Ana utsl, dr Maja blind, inh Kaisa Stphs
71 Elias Ols, br Hans, h Mrg, inh Kaisa Stphs
72 “ , sw Lrs, p Krn
73 “ “
74 “ “ , p Krn
75 “ , br Lrs, h Lisa, p Krn, dg Per
L Ols Kolehmainen 29.5.74 L Jörs Kauppinen

1761- 6 trp Mts, h Mrg
M Eliae Kolehmainen 27.2.52 Mrg Prs Hakkarainen
68- 9 “ “ , dr Krn;
b Per, Mrg, Joh
71 “ “ “
72 “ “ “ , sn Per
Krn Mts K 12.10.72 O Ols Pasanen
73 “ “ “ “ , mg Olof
74- 5 “ “ , sr Krn, mg OlofES-2211 p18 HUOPANA
1654 Lrs Michs, h Mrg, br Per, h Ana, br Jör
55 “ “ “ “ , p Valb, inh Hans, h Mrg, dr Gtd, sn Erik
56 “ “ “ “ “ , br Jör, inh Hans Ers, h Mrg, dr Gtd, sn Erik
62 “ , h Maisa, br Per, h Ana,
p Valb utsl 61 nu i Kainå, dr Xt
64 B “ “ “ “ , dg Mrk, h Gtd, br Jör, p ….
65 “ “ , dg Mrk, h Gtd, B Per Michs, h Ana, dg Jör, h Gtd
66 “ “ , dg Jör, “ , 1 dtr, B Per Michs, h Ana
67 Lrs Michs Hakkarainen, h Maisa, dg Jör, h Gtd, mg Mts mhu, br B Per Michs, h Ana
68 “ “ , …hu, 1 prs, mg Mts, br B Per Michs, h Ana, dg Jör, h Gtd
69-70 “ “ , mg Mts, h Valb, br B Per Michs, h Ana
1675 Lrs Hakkarainen, h Maja, mg Mts, h Valb, dr Hga, sn Mich
76- 8 Mts Hanss, h Valb, sr Hga, sn Mich, p Mrg
80 “ “ “ “
82 “ “ , dr Ana, mg Per, h Maja, sn Mich
84 “ “ , sn Mich, h Mrg, mg Per, h Maja
91 Mich Prs, h Mrg, Kthu Gtd, dg Joh, h Lucia, p Ana
93 “ “ “ “ , h Lisa, “
1694 Mich Lrs, h Mrg, dg Joh, h Lisa, p Ana, Kthu Gtd, Mich Prs, h Ana, p Mrg, br Bgt
1707 Mich Prs, dg Isak, p Ana
08 “ , p Ana, Kthu Brta
10- 2
Mrk Prs, h Ana M P Kauppinen A Hnrs Kinnutar † 1717
13 “ “ , Kthu Sus
M P K II 10.6.17 Agnta Mts Hämäläinen

1727- 9
Per Mrks, h Mrg, dr Krn P M K 1718 M Mts Räihä
30- 4 “ , dr Krn
35 “ , dg Pål
36 “ “ ; sld.trp inh Judit
37 “ ,
fadren Mrk brukar ….land
37 “ , dr Maja, “
39 “ “ , p Bta
1741
Per Mrks, wa Maja, “ , Maja, sn Mrk LT-988 VA-8244 p4369
45
Mrk Prs, h Maja, p Bta, dr Maja LT-758 VA-8261 p3585
46 “ “ , dr Maja
LT-758 VA-8264 p268
1761 Mrk Prs, h Maja, br Per, p Krn ES-2214 p54
62 “ “ , p Krn
63 “ , dg Jak, Joh, p Krn
64 “ “ , p Krn
65 “ “ , dr Lisa
66 “ ,
h Maja, dg Jak, dr Lisa, Maja
68 “ “ “ “ “ , Xt, dg Sam;
b Valb, Ana, Hdv, Mrk, Mts, inh Bta utsl
69 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ,
inh Bta huvudsvag, sn Mts undr 15å
71 “ , dg Jak,
dr Valb, Xt, Maja
72 wa Maja, “ , sr Valb, Xt
73 “ “ “ “ , Ana
74 “ “ “ “ “ , dg Hnr
75 “ “ “ , Ana, dg Hnr

1765- 6 Mts Prs, h Krn
68- 9 “ “ , dg Jak;
b Eva, Mts, Sfa
71 “ “
72 wa Krn, dg Mts
73 “ , dg Joh, Joh, dr Eva
J Sims Puranen 7.3.73 E Mts Kauppinen
74 “ “ , dr Eva
75 “ “ , h EvaES-2211 p49 ILMOLAHTI
1636-50 Olof Ols Kinnunen
52 sld Th Rissu, h Ibg, sld Xtr Mts, h Brta
1654 Olof Kinnunen; Kt Th Nilssons h Ibg, Kt Xtr Matssons h Brta, Kt Jak Muhoses h Krn
62- 4 Olof Ols Kinnunen
65
Per Isks Kauppinen, h Krn, sr Sus
66 “ “ “ , br Pål, p Ana
67 “ “ , br Pål
68-70 “ “ “ , p Ana
1675- 8
Per Isks Kauppinen, h Krn, br Pål, h Gtd
80 “ “ “ “ ,
sn Isak
82- 4 “ “ “ “ , “
Kt P I K *1614 bgr 22.11.14 100å
91
Isak Kauppinen, h Valb, br Hnr, h Krn, br Mrk
93 “ “ “ “ “ , föraren Pål Pls, h Mrg
1694
Isak Kauppinen, h Valb, br Hnr, h Krn, br Mrk
98
Ryttmäst. Fordehl af NedreHollola Komp.
1707-10 Per
Isks Kauppinen, h Brta, mor Mrg, farbr Hnr B Paananen
11 “ “ “
12 “ “ “ , nostomies Klem
13 “ “ “ , dg Klem
1727 Per
Isks Kauppinen, h Brta, dg Joh ES-2212 p51
28 “ “ , sn Joh
J Isks K 5.1.29 Maja Jsfs Pöyhönen
29-30 “ “ “ , h Maja
31 “ “ “ “ , dr Maja
33 “ , sn Joh, h Krn, dr Maja, sn Per
34 “ “ “ , sn Per, h Lisa
L Hytönen
35 “ , dr Valb, sn Per, h Lisa
36 “ , sn Per, h Lisa
37 “ “ “ , sn Mts
38 nmn “ “ “ “ , res Olof
39 “ “ “ “ ,
inh Agnta sköter des gl far
1741 nmn Per
Isks, sn Per, h Lisa, sn Mts LT-998 VA-8244 p4373
45 “ , sn Mts, h Krn, dr Maja, dg Pål, h Valb, sld.hu Agnta
LT-758 VA-8261 p3589
46 “ “ “ , dg Pål, h Valb, sld.hu Agnta
LT-758 VA-8264 p270

1761 Mts Prs, whrd Maja, sr Krn
ES-2214 p156
62 “ “ , dr Krn
M P Kauppinen 21.3.44 K Hnrs Leppänen
63- 4 “ , dr Krn, sn Hnr
65 “ , dg Joh, sr Krn, sn Hnr
66 “ “ “ “ , dr Brta
68 “ “ , p Brta, “ “ ;
h Krn, b Lisa, Mts, Gst, h Maja, sn Gst, Xt
69 “ “ , p Krn, “ ;
Krn sjklg, b Lisa, Mts, inh Gst, h Maja, sn Gst vanvettig, inh Xt
71 “ , dg Stph, p Mrg
72 “ , dg Erik, “ , Maja
73 “ , dg Hnr, “ “
74 Mts Mts, dg Joh, p Ana, Maja, Krn
75 “ “ , Joh, p Maja, Maja
1791 oecon.com. Mts Kaupén, h Krn, p Eva, inh Joh Prs, h Eva
ES-2214 p43
93 “ “ , dg Hnr, p Sus, Hdv, Eva Hnrs
95 “ “ , dg Mts, p Xt
96 “ “ “ , Mts, sn Joh
97 “ “ “ “ “ , p Mrg
98 “ “ “ , sn Joh, snhu Mrg
99 Mts Kaupén, h Krn, dg Mrth, dr Brta, sn Joh, snhu Mrg; trp Eva Hnrs
1801 Mts Kaupén, h Kaisa, sn Joh, snhu Ana, dg Mts, dr Brta, p Ana
ES-2214 p47
02 “ “ “ “ , dg Mrth, “ , p Eva
03 “ “ “ “ “ , p Eva
04 “ “ “ “ , dr Ana, dg Nils
05 “ “ “ , Hnr?, dr Ana?, Lena?, Sfa?,
Lisa sjuk
07 “ “ “ “ “ , Ebba, “ “
08 “ “ “ , dr Ana, Eva, Sfa, Lisa

1761- 6 trp Mich
M Ers Pölkki/Tiainen 24.9.50 S Mts Hämäläinen
68 “ , h Sus;
b Mich, Maja, Krn
69 “ “ “ “ “ ,
inh Joh, h Ana
72 Mich Ers, dr Maja
73- 5 Mich Michs, sr Maja
1791- 5 Mich Michs, h Krn
M M Tiainen 28.6.78 K Lrs Jämsen

1802 Pål Hnrs, h Sfa, dg Pål
P H Kinnunen 9.7.86 S Mts Kemppainen
03- 5 “ “
07- 8 “ “ , Jsf; trp Hnr Mts, MajaES-2211 p49 ILMOLAHTI
1634- 6 B Pål Kinnunen, sn Per Pls, h Valb Prs, snhu Ana Prs
37 “ “ , Mts Pls, h Valb Ths, h Valb Prs
38 “ “ “ , h Valb Prs, snhu “
39 “ “ “ “ , p Krn Klukkaritar
44 Per Pls, 1 hu, 1 sn
45- 8 “ “ “ , 1 snhu
49-50 “ , h Valb, br Olof Pls, h Ana, hqw Elin
51- 2 “ “ “ “
53 “ “ “ , brhu Ana, Olof Pekonen, h Ana
1654 Per Pls Kinnunen, h Valb, br Olof, h Ana, dr Valb, Kt Olof Pöyhöses? h Ana
55 “ “ “ “ “ , Ana, Kthu Ibg, Brta, Krn, Valb
56 “ “ “ “ “ , Kthu Ana, dg Pål, Th Ers, h Ibg, Kthu Brta, Krn, Valb, sn Pål Pls
62 “ “ , sn Pål, h Sus, dr Agnta, Kthu Ana
Olof & Ana se Ejvi 3
64 B “ , sn Pål, h Sus, mor Valb, dr Ags, p inh ……, inh Valb Savolatar
65- 6 “ “ “ , inf. sn Per, inh Hga Pls
67 “ “ “ , sn Per,
1 son är ung här nest.
68-70 Pål Prs Kinnunen, h Sus, sn Per, dr Gtd, sn Joh
1675 Pål Prs Kinnunen, h Sus, br Per, h Ssla, br Hnr
76 “ “ “ , Hnr
78-80 “ “ , br Joh, Jsf
82- 4 “ “ “
91 “ , dg Jsf, h Valb, dr Valb, dg Mich
93 “ “ “ “ , sn Pål, h Krn
1694 Pål Prs, dg Jsf, h Valb, dr Valb, sn Pål, dr Krn, inh Mrg
1707-10 Jör Hnrs, h Krn
11 “ “ , p Brta, Joh Prs
12 “ “ ,
p Brta, Joh Prs infra, Brta finns i Suovanlahti
13 “ “ , dg Rasmus, h Sus
Erasmus Korhonen 6.8.11 S Mrks Leppänen

1727 Jör Jörs, h Mrg, sn Axel
ES-2212 p52
33-5 “ “ “ , sld Korhoses dr Mrg
J J Kinnunen 1.11.19 M Johs Kinnunen
36 “ “ , mg Axel,
sld Korhoses dr Mrg hos des far
37 “ “ “ , res. Olof
38 “ “ “
39 “ “ “ , dgp Th
1741 Jör Jörs, h Mrg, dr Krn, p Agnta
LT-998 VA-8244 p4373
45 “ “ , p Mrg, sn Hnr
LT-758 VA-8261 p3589
46 “ “ , sn Hnr, h Maja, p Mrg
LT-758 VA-8264 p270

1761 Hnr Jörs, h Maja, br And, h Ana, res.sld Joh, h Eva,
inh Ana sköter des brkl far ES-2214 p157
62 “ “ “ “ “ “
63- 4 “ , br And, h Ana; trp Joh, h Eva
65 “ , dr Mrg; trp Joh, h Eva
66 “ “ , dg Joh, dr Brta; trp Joh, h Eva
68 “ “ ;
mor Mrg övr 63, h Maja, Brta blind, b And, Krn, Hnr, Mts, Pål, Hnr, Ana gl, b Hnr, Mts
69 “ “ , dg Sim, sn Per;
mor Mrg, h Maja, Brta, b And, Krn, Hnr, Mts, Pål, inh Hnr, Ana, b Hnr, Mts
71 “ , sn Per
72- 5 “ “ , And

1791 här.nmn Per Hnrs, h Lisa, dg Joh, p Krn
ES-2214 p45
93 “ “ , p Mrg
95 “ “ , dg Mts, p Maja, Eva
96 “ “ , p Mrg, Maja, inh Eva Hnrs
97 “ “ , p Xt, inh Eva Hnrs
98 “ “ , sn Hnr; trp “
99 “ “ “ , dr Maja
1801- 2 här.nmn Per Hnrs, sn Hnr, dr Maja
03 “ “ “ , dg Abr
04 “ “ “ , snhu Krn
05 Per Hnrs, sn Hnr, snhu Krn, Joh,
Lisa sjuk
07 “ “ , Sfa, snhu Krn, “
08 “ “ , snhu Krn,
Lisa sjuk

1791 Mts Hnrs, h Krn, dg Pål, p Krn
ES-2214 p46
93 “ “ , dg Joh, “
95 “ “ , inh Sam Pietiäinen
96 “ “ , dg Joh, p Mrg
97 “ “ “ , p Krn
98 “ “ “ “ , dg Mich
99 “ “ “ “
1801 Mts Hnrs, h Krn
ES-2214 p50
02 “ “ , p Ana
03 “ “
04 “ “ , sn Dvd, p Maja
05- 7 “ “ “
08 “ “ “ ,
Lovisa sjuk

1791- 9 trp And Hnrs, h Krn
1801- 4 “ “
ES-2214 p50
05- 8 “ “ , Hnr

1765- 6 trp And Jörs, h Ana
68- 9 “ “ ;
b Jör, Krn, Sfa, trp Joh, h Eva, b Krn, Valb
71 “ “ , p Maja
72 “ “
73- 4 “ , sn Jör
75 “ , sw Jör
1791 Jör Ands, h Maja, br Joh, sr Krn
ES-2214 p47
93 “ “ “ , dg Joh
95 “ “ , dg Mts, p Mrg
96- 7 “ “ , p Xt
98 “ “ “ , dg Joh
99 “ “ , dg Joh
1801 Jör Ands, h Maja, dg Joh, p Krn
ES-2214 p51
02 “ “ “
03 “ “ “ , inh Hnr Ols, h Maja
04 “ “ , sn Hnr
05 “ “ “ ,
Mts halt
07- 8 “ “ “ ,
Maja, Mts halt

1791- 3 trp Joh Hongell
95- 9 Joh Mts, h Mrg
1801- 8 trp Joh Mts, h Mrg
ES-2214 p49

1791- 9 Pål Hnrs, h Sfa
ES-2214 p48
1801 trp Pål Hnrs, h Sfa
ES-2214 p49
07 Maja Johs,
Joh sjuk, Ana sjuk
08 “ “ ,
Eva sjuk

1805- 7 trp Joh Ands,
Mrg lsot ES-2214 p51
08 “ ,
Mrg sjuk
ES-2211 p50 ILMOLAHTI
1634- 5
B Per Prs Kinnunen, h Agnta Lrs, Valb Prs, lösqw Krn Virotar
36 “ ,
sn Jör Prs, h Agnta Lrs, dr Valb Prs, p Krn Virotar
37 “ “ “
38- 9 “ “ , h Ana Lrs
42
Jör Prs Kinnunen
44- 6 “ , 1 hu
48 “ “ , 1 sn, 1 snhu
49-52 “ ,
h Valb, sn Per, h Maisa
53 “ “ , br Per
Prs, h Maisa, p Ibg
1654
Jör Prs Kinnunen, h Valb, p Mrg, stmor Krn utsl 52-3
56 “ “ , Kthu Mrg, dg Mts, stmor Krn, Kthu Xt, dg Per Michs
62 “ “ , sn Per, stsn Mts, stmor Krn, Kthu Brta
64 B “ “ “ “ “
65 “ “ “ “ ,
sn Hnr
66 “ “ “ ,
Hnr, Mts
67 “ “ “ “ ,
h Ana, sn Mts, dr Ana, inh Hga Pls, dr Ana
68-70 “ “ “ “ “ “ “
1675- 6 Per Prs Kinnunen,
sn Hnr, h Ana, sn Mts, h Brta
78-80 “ “ “ “ “ , br Erik
82 Per Jörs,
br Hnr, h Ana, br Mts, h Brta
84 “ ,
“ Kt, h Ana, br Mts, h Brta
91
Hnr Jörs, h Ana, br Mts, h Brta, sn Olof, dr Valb
93 Olof
Hnrs, h Ags, dg Jör, Hnr, mor Ana, sn Mts, h Brta O H A Ers Kumpulainen
1694 Olof
Hnrs Kinnunen, h Ags, sn Jör, h Krn, farbr Mts, h Brta, dg Hnr
1707 “ , h Agnta, p Xt
Förarens Boställe
08 “ “ “ , rustmäst.hu Ags
Rustmäst.Boställe
10- 2 “ “ , sn Erik, “
E O Kinnunen Xt Sims Kemppainen
13 “ “ “ , h Xt, p Sfa

1727- 8 Olof Ols Kinnunen, h Valb, mg Lrs, h Ana
ES-2212 p51
29 “ “ “
A Ols K 24.6.21 L Ers Kautiainen, O O K 23.12.22 V Ers
30- 1 Lrs Ers, h Valb
33 Olof Ols, wa Valb
34 “ “ , br Mts, h Valb, inh Lisa
35 “ “ “ “
36 “ “ “
37 “ “ “ , rustmäst. Björmans brud Ana
38- 9 “ “ “ “ hu Ana
Jör B 10.3.37 jfru A Maja Johs
1741 Olof Ols, wa Valb, br Mts, rustmäst. Björmans p Krn
LT-998 VA-8244 p4373
45 “ “
LT-758 VA-8261 p3589
46 “ “ , dr Krn, dg Olof, p Lisa
LT-758 VA-8264 p270

1761 LB Olof Ols, h Brta, p Xt, Krn, dg Pål, p Valb
ES-2214 p159
62 “ “ , dg Pål, p Valb
63 “ “ ,
inh Valb sköter des skröpl. föräldrar
64 “ “ , inh. Valb
65 “ , h Bta, dg Jör, Pål, p Valb
66 “ “ , dg Th, “ “ , Krn, dg Sim
68- 9 “ , h Brta, dg Pål, sr Valb, p Krn
71- 2 “ “
73 “ “ , dg Erik
74- 5 “ “ , p Xt

1765
poss:s af rustmäst. Lode, dg Th går till adel.disk
66 “
68
poss:s af fändr. Jägerschiöld, dg Sim, p Ana gå till adel.disk, afsk.sld Th¸ mor Valb gl, b Valb, Brta, Hnr, Olof, äa Sus gl,
sld Dahlman, h Lena, b Sus, Hnr, Mts, Mrg

69 fändr. Jägerschiöld, dg Bgt, p Ana, p Brita
går t adel.disk, afsk.sld Th; mor Valb gl, b Valb, Brta, Hnr, Olof, äa Sus gl,
gl sld Dahlman, h Lena, b Sus, Hnr, Mts, Mrg

71- 2 fändr. Jägershiölds folck, dg Pål, h Krn
går t adel.disk
73- 4 rustmäst. Rholt Joh Taube, dg Pål, h Krn
75 “ , dg Hnr, Hnr, p Bta

1761- 3 trp Hnr, sr Krn
ES-2214 p160
64- 6 “ “ , br Joh
68 LB Hnr, “ “ ;
h Sfa, b Mrg, Pål, Krn, Hnr, And, Pål, Mrg, Hnr gl
69 “ “ ;
h Sfa, b Mrg, Pål, Krn, Hnr, br And, inh Pål, h Mrg, gl sld Hnr, br Joh har fall.sot
71 “ , h Valb, sr Krn
72- 3 “ “
74 “ “ , dg And
75 LB Hnr Pls, h Valb; trp Pål Pls

1791 Schiönemans p Krn; LB Hnr Pls, dr Ana
ES-2214 p49
93 LB Hnr Pls

1791- 3 trp Hnr Ols, br Olof, sr Krn
ES-2214 p50
95 LB “ , h Maja, br Olof
96- 7 “ “ “ , sr Krn
98- 9 “ “ “ , p Xt

1791 trp Hnr Pls, sn And
ES-2214 p50
93 And Hnrs, br Pål
95 LB “ , br Mts, p Krn
96- 8 “ “ “ , br Hnr
99 “ “ , p Maja, “
1801 fältwbl Schiönemans LB And Hnrs, br Mts, Hnr, brhu Maja, inh Hnr Ols, h Maja
ES-2214 p52
02 LB And Hnrs, h Maja, br Mts, Hnr, brhu Maja
03 “ “ , br Hnr, brhu Maja, p Krn, inh Olof Ols, h Xt
04 fältwbl Schiöneman, dg Emnl, inh Olof Ols, h Xt
05 “ , dg Erik, p Valb; trp Olof Ols, h Xt
07 “ , h Maja, p Brta, Maja; “ “
08 “ “ “ , Sfa; “ “

1804 LB And Hnrs, h Maja, br Hnr, brhu Maja, p Ana
05 “ “ , Nils, p Ana
07- 8 “ “ , Abr, Krn, p Ana

1801 lösdr Hnr Mts
ES-2215 p54
04- 5 trp Hnr Ols, h Maja
07- 8 “ “ ; trp Joh Johs,
Joh sjuk

1793- 5 trp Mts Hnrs
ES-2214 p50
96 “ , br Erik
97 Erik Hnrs
98 “ , br Mts
99 Mts Hnrs, h Ana, br Joh
1801 trp Mts Hnrs, h Ana, trp Lrs Ers, sn Erik, Lrs, dr Maja
ES-2214 p53
02 “ ; trp Lrs Lrs, h Lisa
08 inh Nils Lrs Leikainen, h Lena
N L L 27.7.06 L Maja Logren

1791 Mts Ers, h Ana
ES-2214 p51
93 “ “ , Lrs Ers, h Xt
95- 7 Lrs Ers, h Xt, dr Maja
98 “ “ “ , sn Erik
99 “ , dr Maja, sn Erik, sn LrsES-2211 p49 ILMOLAHTI
1694
föraren Pål Pls, h Mrg
98
kapt. frihemman af Sysmä komp.
1707 Pål Pls, h Krn, dg Jör, h Xt
08-10 “ “ “
11 “ “ , Gst Hnrs, Mts Raatikainen upbördskarl
12 “ “ “ “
13 “ “
1727 Pål Pls, wa Krn
ES-2212 p52
28 “ , blm Erik, h Lisa
29-30 “ , h Lisa
31 “ “ , dr Krn
33 “ , h Ana, “
34- 5 “ “ “ , br Per
36- 7 “ , dr Krn, br Per
38- 9 “ , sr “ “ , sr Maja
1741 Pål Pls, dr Krn, sn Per
LT-998 VA-8244 p4373
45 wa Ana, dg Per
LT-758 VA-8261 p3589
46 Hnr Mts, h Krn, wa Ana, p Valb
LT-758 VA-8264 p270

1761 Hnr Mts, h Krn, dg Mich
ES-2214 p161
62- 5 “ “
H M Hämäläinen 24.6.45 K Pls Kinnunen
66 “ “ , sn Mts, dg Sam
68 “ , sn Mts, dr Ana;
h Krn, b Mrg, Joh, Krn, Valb
69 “ “ “ , dg Jör;
h Krn, b Mrg, Joh, Krn, Valb
71 “ “ “
72- 3 Mts Hnrs, sr Ana
74 “ , h Valb
M H Hämäläinen 26.5.73 Valb Ers
75 “ “ , dr Mrg
1791 Mts Hnrs, h Valb, … And, sr Ana
ES-2214 p52
93 “ “ , inh And Hnrs
95- 6 “ “ , sn Hnr, Erik, inh And Hnrs
97 “ “ “ “
98- 9 “ “ “ “ , p Ana
1801 Mts Hnrs, h Valb, sn Hnr, p Valb
ES-2215 p57 Ilmolahti 5 Seljäntaus
02- 3 “ “ “ , p Maja, sn Mts
04 “ “ “ , Mts
05 “ “ “ , Maja?, sn Mts,
Maja dumb
07- 8 “ “ “ , Maja, Agnta

1791- 3 Sam Lrs, sn Lrs, mg Pål, dr Ana, snhu Agnta
ES-2214 p54 Ilmolahti 5 Seljäntaus/4 Lepistö
95- 7 “ , h Ana, sn Lrs, Sam, snhu Maja, Agnta, sn Karl, dr Maja
98 “ “ “ “ “ “ “ “ , Lisa
99 “ “ “ “ “ , Mrg, “ “ “

1801 Sam Lrs, h Ana, sn Lrs, Sam, Karl, dr Lisa, snhu Maja, Mrg
ES-2215 p55
02 “ “ “ “ “ , snhu Maja, Mrg
03 “ “ , sn Sam, Karl, snhu Agnta
04 “ “ , dg Joh, br Sam, Karl, snhu Ana, Valb
05 “ ,
h Ana sjuk, br Sam, Ana?, snhu Ana, Valb
07 “ , Agnta, br Sam, Ana?, snhu Ana
08 Sam Sams, h Agnta, br Sam

1803- 8 Lrs Sams, h Mrg

1795- 9 trp Pål Hnrs, h Ana
ES-2214 p54
1801- 4 trp Pål Hnrs, h Ana
ES-2215 p56
05 “ “ , Mich?
07 “ “ “ , trp Krl Sams, Valb
08 Ana Sams, Mich,
Pål sjuk, “ , h Valb

1791 Joh Hnrs, h Lisa
ES-2214 p53
95- 9 “ “ , sw Mts
1801 Joh Hnrs, h Lisa, sw Mts, sw Krn
02 “ “ “ , p Valb
03- 8 “ “


1791 Karl Johs, h Valb, dg Hnr
ES-2214 p55 Ilmolahti 6 nyb. Emoslahti
93 “ “ “ , Joh Hnrs, h Lisa
K J Malmberg 19.12.79 V Mrths Kauppinen
95- 6 “ “ “ , Mich
97 “ “ , dg Stph, dr Bta, inh Hnr Mts
98 “ “ , dr Bta
99 “ “ , dg Stph, dr Bta, Krn
1801 Karl Johs, h Valb, dg Mts, Stph, dr Bta, Maja, Krn
ES-2215 p58
02 “ “ “ , dr Bta, Maja, Krn
03 “ “ “ “ , Valb, “
04 “ “ “ “ “ , sn Karl
05 “ “ “ , Bta, Valb, Karl
07- 8 “ “ “ , Xt, Bta, Valb, Karl

1791 Hnr Hnrs, h Maja, p Mrg
ES-2214 p56 Ilmolahti 7 Säynälä
93 “ “ , p Ana
H H Kinnunen 25.4.84 M Mgdl Kruskopp
95 “ “ , dg Joh, p Sfa
96 “ “ , p Sfa
97 “ “
98 “ “ , p Maja
99 “ “ “ , p Krn
1801- 2 Hnr Hnrs, h Maja, dg Olof, p Xt
ES-2215 p60
03- 5 “ “ , sn Hnr
07 “ “ “ , Maja, Ana
08 äa Maja Gbrls, sn Hnr, Maja

1791 trp Joh Gsts, h Sus
ES-2214 p56
93 “ “ , p Mrg
J G Närhi 17.2.82 S Ths Korhonen
95- 7 “ “
98- 9 “
1801- 2 trp Joh Gsts, p Sfa
03 “ , sn Joh
04 “
05 “ , Sus
sjuk?; trp Hnr Hnrs, Maja
07 trp Hnr Hnrs, Maja
08 “ , h Maja

1791 LB Joh Pls, h Mrg
ES-2214 p57 Ilmolahti 8 nyb. Mattila
93 “ , h Krn, sn Joh, sw Mrg, inh Hnr Pls, h Lena
95 “ , dg Hnr, dr Krn
96 “ , h Maja, dg Hnr, dr Krn, lösdr Sam Pietiäinen
97 “ “ , dr Krn, lösdr Sam Pietiäinen
98 “ “ “ , sn Hnr, “
99 “ “ “ “
1801 Joh Pls, h Maja, sn Hnr, dr Krn
ES-2215 p61
02 “ “ , br “ , sr “
03 “ “ “ , brhu Maja, sr Krn
04 “ “ “ , snhu “ “
05- 8 “ “ “ “

1801 bst Mts Michs, h Lisa, sn Mts, Lrs, dr Krn, p Valb
ES-2215 p62 Ilmolahti 9 nyb. Kokko
02- 3 “ “ “ , dr Krn, p Valb
04 “ “ “ , p Lisa, Valb
05- 7 “ “ “ , Mts?, p Lisa, Valb
08 “ “ “ , Ana, “ “


ES-2211 p224 JURVANSALO
1634
Esk Hakkarainen, sn Stph Esks, h Krn Lrs, snhu Valb Ths, Nils Hnrs, h Maja Klms, sr Maja Hnrs
35 “ “ “ “ , inh “ “ “
36 “ “ “ “ , sn Olof, p Maja Hnrs
37 B “ “ , sn Olof Esks, h Valb Ths, p Maja Kolematar
38 “ “ “ , h Krn Lrs, Valb Ths, p Mrg Ols
O E se Haapanmi
39 “ “ , Valb Ths
44 Stph Esks Hakkarainen, 1 hu, 1 imn, 1 iqw
45 “ “
46 “ “ , 1 dtr
48 “ “ , 1 sn, 1 snhu
49 B “ , h Valb, br Olof, h Agnta, hmn Th, h Maisa, dr Malin
50 “ “ “ “ “ “ , h Mgdl
51- 2 “ “ “ , h Ana, “ “
53 Olof Esks, h Ana, brhu Valb, brsn Hnr Xtrs, h Hga, skomak. Th

ES-2211 p224 JURVANSALO Gustaf TAVASTS FRÄLSE
1654 Olof Esks Hakkarainen, h Ana,
br Stph utsl 53, h Valb, sn Mts och dr Bta utsl 53, hk Hga
55 “ “ , br Stph, sn Mts, dr Bta, inh Hga, inh Elin Hö….
56 “ “ “ , h Gtd, sn Mts, dr Bta, p Elin, Hga
62- 4 “ “ , sn Grls, h Sgd, hu.sr Hga
65 “ , sn Grls, h Sgd, hu.sr Hga
67 “ , h Elin,
Grls och Sgd till Ingermanland, hu.sr Hga
68 “ “ , sn Grls, h Sgd, inh Hga
69 “ “ “ “ , dg Sgfr Mrks, inh.hu Hga, p Sgd
70 “ “ “ “ , dg Mrk
1675 Olof Esks Hakkarainen, h Elin, sn Grls, h Sgd, dg Mrk, sn Esk,
dr Malin utsl 74, inh Valb Jämsä
76 “ “ “ “ , inh Valb Jämsä
78 “ , sn Grls Kt, h Sgd, sn Joh, “
80- 2 “ , “ , h Sgd, br Joh, Esk, h Valb, inh Klem, h Ana
84 Grls Ols, h Sgd
91 “ “ , sn Olof, dg Jör, h Lisa
93 “ , sn Olof, h Valb, “ “ , sn Mts
1694 Olof Grls Hakkarainen, h Valb, dg Jör, h Lisa, sn Mts
1707 “ “ , br Esk, Kthu Judit
08 “ “ “ , Sam, Kthu Judit
10 Mts Grls, h Judit, brhu Valb, “ “
11 “ “ “ , Knut Ths Puranen upbördskarl
12 “ “ “ ,
Knut Ths på Vuoskoski bst
13 “ “ “
1727 Grls Mts Hakkarainen, hu
ES-2212 p224
28-30 “ , h Valb
G M H 1722 V Johs Ruuska
31 LB Olof Mts, brhu Valb
33- 5 “ “ , br Erik
O M H 26.12.34 A Varis
35- 7 “ “ , h Ana
38- 9 “ , br Erik, “
1741 Olof Mts, h Ana, br Erik, h Maja; trp wa Mrg
LT-998 VA-8244 p4397
45 LB Mts Grls, sr Valb, dg Hnr, p Lisa; klock. And Ands, sn And, Mich
LT-758 VA-8261 p3615
46 LB Mts Grls, sr Valb; klock And Ands
LT 758 VA-8264 p284

1761 LB Mts Grls, dghu Brta
ES-2214 p187 Jurvansalo 1 Hakkarila Frälse
62 “ , dg And, p Krn
63 “ , dg Mts, “
64 “ “ , Mts
65 “ “ , Erik, p Mrg
66 Mts Grls, dg Mts, Hnr, p Mrg, Gtd
68- 9 “ , dg Hnr, p Mrg;
h Lisa brkl, mor Valb övr 63, b Juliana, Mrg, Ana, Mts, Joh
71 “ , mg Sam, dr Sfa, p Agnta
Juliana Sfa S Johs Raaikainen
72 “ “ “ , p Maja
73 Sam Johs, h Sfa, p Maja
74 “ “ , p Lena
75 “ “ “ , dg And
1791 LB Sam Johs, dg Mts, Olof, dr Bta
ES-2214 p58
93 “ , dg Stph, “ “ , p Valb, sn Mts
95 “ , dr Lisa, Bta, sn Mts
96- 7 “ “ , sn Mts
98 “ , sn Mts, inh Gst Kainulainen/Trogen
99 LB Mts Sams, far Sam, lösdr “
1801 LB Mts Sams, far Sam, sr Lisa
ES-2215 p63
02 “ “ “ , p Valb, Sfa
03 “ , h Sfa, far Sam, “
04 “ “ , p Maja, Valb
05 “ “ , Joh?, Joh?,
Sam fallsot, Juliana sjuk
07 “ “ “ , Sam, Juliana
08 LB Joh Sams, Hnr, Dvd, Hnr, Valb, Sam, Juliana

1761 LB Joh, h Valb, br Grls, sldhu Maja
J Grls Hakkarainen 2.11.56 V Prs Storm
62- 3 “ “ “ , p Ana, sldhu Maja
64 “ “ “ , p Maja, “
65 “ “ , dg Mts, Sim, bst.dg Mts, h Brta, sldhu Maja
66 “ “
68- 9 Joh, h Valb;
b Grls, Valb, Krn
71- 3 “ “
74 “ “ , sn Grls, dg Hnr
75 “ “ “
1791 trp Grls Johs, h Agnta
93 Agnta Johs, sw Mts
95 Mts Johs, h Xt
96 “
97 “ , h Xt, dg Joh
98 “ “ , dg Hnr
99 “ “ “ , Joh, p Mrg
1801 trp Mts Johs, h Xt, p Ana
ES-2215 p63
02 “ “ “ , dg Joh
03 “ “ , dg Joh
04 “ “ , p Ana, dg Erik
05 “ “ , Joh?, Maja?
07 “ “ , Valb
08 “ “ , Joh

1762
inh Lena sköter des späda barn
66 Hnr, sr Krn, sldhu Maja
68 “ “ “ , sld Mich;
b Joh, Maja, Lisa, Sim, Mts, Sfa, Joh, äa Mrg gl
69 “ , h Lisa, dg Mts, sldhu Maja, sld Mich;
b Joh, Maja, Lisa, äa Mrg, b Sim, Mts, Sfa, Joh
71 “ “ “ , Hnr
72 “ “ “ “ , p Bta
73 “ “ , sn Mts, Hnr, “
74 “ “ , dg Mts, p Maja, Bta
75 wa Lisa, dg Mts, p Maja
1791 Joh Hnrs, dr? Krn
93 “ , sr Maja
95- 7 “ “ , p Brta
98- 9 “ “
1801 trp Joh Hnrs, dg Hnr, sr Maja
ES-2215 p64
02 “ “ “ , p Krn
03 “ “ “
04 “ , dg Mts, “ , p Sfa, skomak.
Hnr Wikman, h Maja
05 “ “ , Valb?, skomak. Hnr Wikman, h Maja
07 “ , Stph, skomak. Hnr Wikman, h Maja, Klem
08 “ , Mts, “ “

1766 trp bst.dg Mts, h Brta
68- 9 “ “ ;
mor Krn, dr Krn undr 15å
71- 3 trp Mts, h Brta
74- 5 “ “ , dg Hnr
1791 Mts Johs, h Judit, sn Mts, dr Krn
M J Hänninen II 2.9.87 J Hnrs Niskanen
93 “ “ “ , Joh
95 “ “ “ “ , dr Sfa, inh Grls Johs, h Agnta
G J Hakkarainen 14.3.79 A Johs Raatikainen
96 “ “ “ “ “ , snhu Brta
M Mts H 14.8.95 B Xta Hnrs Niskanen
97- 8 “ “ “ , dr Sfa, snhu Brta
99 Mts Mts, h Brta, mor Judit, br Joh, Hnr
1801 trp Mts Mts, h Brta, br Joh, Hnr; inh Judit Hnrs
ES-2215 p64
02 “ “ ; inh Judit Hnrs
03 “ “ , p Lisa; inh Judit Hnrs
04 “ “ “
05 “ “
07 inh Nils Lrs, Xt; trp Mrg Mts
08 Mts Sams, h Sfa, Mrg

1791 trp Adam Michs
93 “ , br Gbrl, p Brta
A M Jätte 21.4.93 K Mrths Kauppinen
95- 9 “ , h KrnES-2211 p225 JURVANSALO
1634- 5 Hnr Raatikainen, Hnr Hnrs, h Ana Pls, Maja Esks, Ana Hnrs
36 “ “ , dg Hnr Dvds?, Maja Esks, p Mrg Ols
37 B “ , sn Hnr Hnrs, h Mrg Esks, p Maja Ols
38 “ “ “ , dg Erik Turunen, p Mrg Ers
39 “ “ “ “ , p Inga Purutar
44 “ , 1 hu, 1 sn, 1 snhu
45- 6 “ , 1 sn, 1 snhu
48 “ , 1 hu, 1 sn, 1 snhu
49 “ , h Mrg, sn Hnr, h Valb, hqw Ana
50 “ , h Maisa, “ “
51- 2 “ “ “ “ , dg Klem, h Ana
53 Hnr Hnrs, h Valb, br Knut, dg Klem, h Ana

ES-2211 p225 JURVANSALO Gustaf TAVASTS FRÄLSE
1654 Hnr Hnrs Raatikainen, h Valb,
br Klem utsl 53, dg Klem, h Ana, … Brta, hk Elin Langitar
55 “ , h Mrg, sn Hnr, h Valb, sn Klem, dg And, hk Elin, dr Valb, Mich Kokkinen, dr Elin, Ibg
56 “ “ “ “ “ “ , p Valb, Maisa, “ , dr Ibg
62 “ , sn Hnr, h Valb, sn Klem, h Mrg, p Valb,
p Sgd nu hos Olof Esks
64 B “ , sn Klem, h Mrg, sn Hnr, h Valb, “
65 “ , h Brta, sn Klem, h Mrg, sn Hnr, h Valb, inf. dr Mrg, inh korpr Jak, h Krn, Kthu Sfa
66 “ “ “ “ “ “ , inf. snsn Jak, p Mrg, inh korpr Jak, h Krn
67 “ “ ,
Klem & Mrg t Ingermanland, Hnr & Valb ibm, snsn Jak, p Mrg, af...korpr Jak, h Krn
68 “ “ , Klem, Mrg,
blm Klem Kokkonen, h Ana kompne ifr Muikunlahti, korpr Jak, h Krn
69 Klem Hnrs, h Mrg
70 “ “ , blm Klem, h Ana, inh korpr.hu Krn
1675 Klem Hnrs Raatikainen, h Mrg, blm Klem, h Ana, p Mrg
77 “ “ “ “
79 “ “ , h Ana, dr Lrs
81 “ “ , dg Lrs, p Mrg, dr Mrg
83 “ “ , sn Hnr, dg Lrs, p Mrg
85 “ “ “ , Pål
92 Hnr Klms, h Brta, br Pål, Per, h Mrg, dg Lrs, h Mrg, Kt Hans, h Malin
93 “ “ “ “ “ , dghu Mrg, Kt Hnr, h Malin
1694 Hnr Klms Raatikainen, h Brta, br Pål, Per, h Mrg, dghu Malin, Kt Hnr, h Malin
1707 “ “ , dg Mts
08-13 “ “

1727- 9 Joh Hnrs, h Valb, br Hnr, h Xt, Bgt
Cunelius, h AnaMaja ES-2212 p224
30- 1 “ “ , brhu Xt
BC & AM Krogera ->Sjvi Pyyrinlahti ?
33 Gbrl Ands, dg Esk, h Brta
34 Esk, h Brta
35- 6 Mts Mts, dg Hnr
37 “ “ , p Krn
38 kapt. Boismans folck; dg Mts, Hnr, Gst, p Krn, Ana, Bta; trp Pål
39 “ “ “ “ “ , Bta; trp Pål, sr Mrg, Ana
1741 “ ; husjfru Hdv, dg Mts, ……., p Bta, Ana
LT-998 VA-8244 p4397
45 LB Mts, h Ana, dg Mich
LT-758 VA-8261 p3615
46 LB Mts, h Ana
LT-758 VA 8264 p284

1761 LB Mts Johs, dg Mts, Joh, h Lena
ES-2214 p189 Jurvansalo 2 Raatikkala Frälse
62 LB And Mts, “ “ , p Lena
63 “ , dg Joh, p Lena
64 And Mts, dg Joh, p Lena
A M Muhonen 12.6.64 J Ers Hakkarainen
65 “ , h Judit, dg Joh, p Lena
66 “ “ “ “ , dr Brta
68 “ “ “ “ “ ;
far Mts, b Mts, Jör, Joh, Lena, Krn, sldhu Valb
69 “ “ “ “ “ ; “ “ “ “ “ “ ,
Axel, sldhu Valb, sld Hnr
71- 3 “ “ “ “ , Ana
74 “ “ , dg Sim; trp Joh Johs, mor Lena
75 “ “ “ , Mts; “ “

1791 LB And Mts, h Judit, sn Mts, dr Maja, p Maja, Mrg
ES-2214 p61
93 “ “ “ “ “ , Krn, dg Joh
95 “ , sn Mts, dg Olof, p Valb, Krn
96 “ “ “ “ “ , sld Palms h Maja (?)
97 “ “ “ , p Krn, sld Palms h Maja
98 “ “ “ , Mts, p Brta, “
99 “ “ , p Xt, Brta, sld Palms h Maja
1801 LB And Mts, sn Mts, dg Mts, p Brta, Xt, sld Palms hu
ES-2215 p66
02 “ “ , p Brta, Xt, sld Palms hu
03 “ “ , dg Mts, p Xt; trp Joh Johs, dg Hnr, p Valb, sld Palms hu; trp Valb Gsts, mg Joh, dr Maja, skrd Joh
Björkqvist, dg Joh
04 LB And Mts, sn Mts, dg And, p Krn, Xt, sld Palms hu
05 “ “ , Silbester, Brta, Xt,
Judit sjuk, sld Palms h Ana
07 “ “ , Lrs, Maja, Xt, Judit, sld Palms h Ana, Hnr, Valb, Mrg,
And sjuk
08 LB Mts Ands, h Valb, Maja, Xt, Judit, sldhu Ana, Mrg,
Ana sjuk

1791- 3 LB Joh Johs, h Ana, sr Maja
J J Hänninen 3.11.82 A Bgts Hämäläinen
95- 6 “ “ , dr Maja, sn Hnr
97 “ , dr Maja, sn Hnr
98 “ , sr Maja, “ , sr Brta
99 “ “ , Brta
1801- 2 LB Joh Johs, sn Joh, sr Brta, Maja
ES-2215 p67
03 “ “ “ “ ; trp Mts Johs, sr Krn
Mts & Krn fr p70
04- 5 “ “ “ “ , dr Lena
07 “ , Hnr, sn Joh, Bta, sr Brta, Maja, dr Lena
08 “ , sn Joh, Bta, sr Brta, Maja, dr Lena,
Hnr blind

1802 LB klock And Kahelin, h Maja, sn Joh, p Valb
ES-2215 p67
03 “ “ “ , p Xt, Ana; trp Ana Mts, man Hnr, br Joh
04 “ “
05 “ “? , Maja?
07 “ , Maja, Sfa
08 “ , h Maja, Lena, MajaES-2211 p225 JURVANSALO
1634 Lrs Pietiläinen, h Gtd Pls, p Agnta Hnrs
35- 6 “ “
37- 8 B “ “
39 “ “ , inh Nils Hiironen, Maja Klms, inh Hans Kolehmainen, Maja Hnrs
44 “ , 1 hu, 1 sn
45- 6 “ , 1 sn, 1 snhu
48 “ , 1 hu, 1 sn
49 “ , h Gtd, sn Sgfr, h Valb, Hans Kolehmainen, h Maisa, dr Krn, p Elin ….
50 “ , h Valb, “ , Gtd, hqw Elin
51 “ “ “ , Mrk, “
52 “ “ “ “
53 Sgfr Lrs, Larses h Valb, br Mrk, Elin Langitar, klock And
1654 Sgfr Lrs Pietiläinen, h Valb, br Mrk,
sr Krn utsl 53, far Lrs inf. 52 60å altså utsl, hmn Mich Kokkinen utsl 53
55 Lrs Hanss, Sgfr Lrs, h Valb, br Mrk, h Valb, sr Krn
56 “ , sn Sgfr Lrs, “ , sn “ “ , inh Kthu Krn
62 “ , h Valb, sn Sgfr, h Valb, Kt Mts Sgfrs
64
B Lrs Hanss utsl 63, h Valb, sn Sgfr, h Valb, sn Mts Sgfrs Kt, dr Gtd, sn inh Mrk, h Valb
65 B Lrs Hanss, h Valb, sn Sgfr, h Valb, sn Mrk, h Valb, inh Mrg Liukotar
66 “ “ “ “ “ “
67- 8 Sgfr Lrs, h Valb, br Mrk, h Valb
70 kapl. hr Pål, h Krn, dg Klem, p Malin, dg Hnr
1675 kapl. hr Pål, h Krn, dg Klem, Hnr, p Malin, dg Per, p Brta
77 “ “ “ , Olof, “ , dg Joh
79 “ , h Ana, “ , h Malin, dg Pål
81 “ “ “ “ , dg Mts, h Xt, dg Erik
83 dg Klem, h Malin, dg Grls, Jör
85 LB Klem, p Brta, dg Joh
92 Joh Hnrs, h Lisa, dg Grls, mor Maja, h Gtd
93 “ “ , mor Maja, dg Mts
1694 Joh Hnrs, h Lisa, mor Maja, dg Mts
1702 kapl. hr Israel
07
sac. hr Israel Cunelius, h Lisa, dg Hnr, Hnr
08 “ “ “ “ , coadj. hr Sam Simalinus, h Sus (Isrls Cunelia)
10 “ “ , dg Erik, coadj. hr Sam Simalinus, h Sus
11- 2 “
13 “ , des hu, dg Hnr, Hnr, des hu, Hnr Johs

1730 kapt. Boismans foldk; dg Hnr, Mts, p Maja, Lisa
ES-2212
31 LB Hnr, h Maja, p Valb
33 w Hnr, h Ana, p Valb
34 “ “ , p Lena
35 “ “ , dg Sgfr
36 “ “ , dg Gst
37 “ , p Ana, “ , p Bta
38- 9
brukas under Raatikkala
1745 hr kapt. Böisman, dg Mts, Joh
LT-758 VA-8261 p3615
46 “ , dg Mrth, Hnr, p Sfa

1761 LB Erik Ers, dr Judit, dg And, Hnr
ES-2214 p190 Jurvansalo 3 Pietilä Frälse
62 “ “ , dg Hnr
63 “ , h Judit, “ , Hnr
64 “ , dr Judit, “ , dr Valb
65 “ , dg Mts, Th, dr Valb, p Xt, res.sld Hnr
66 “ “ “ “ , res.sld Hnr
68 “ “ , dr Valb, sn Mts, p Lena;
b Erik, Lrs, Olof, Mrg, Per, Lisa, mor Maja, Brta gl
69 “ , dr Valb, sn Mts, p Lena;
b Erik, Lrs, Olof, Mrg, Per, Lisa, mor Maja, Brta gl
71- 2 Erik Ers, dr Valb, sn Mts, Erik, p Valb
73 “ “ “ “ “ , sn Lrs
sld Hnr Frimodig 19.12.73 Mrg Mts Kumpulainen
74 “ , sn Mts, Erik, p Valb, sn Olof, sldhu Mrg
75 “ “ “ , Olof, sldhu Mrg

1791 LB Mts Ers, dg Mts, p Mrg
ES-2214 p63
93 “ , h Valb, p Lisa, Mrg
M E Hakkarainen 13.4.77 V Ands Hassinen
95 “ “ , dg Mich
96- 7 “ “ , sn Mts
98 “ “ “ , dg Joh, p Lisa
99 “ “ “ , p Valb
1801 LB Mts Ers, h Valb, sn Mts, p Krn, klock And Kahelin, h Maja, sn Joh, dg Hnr, p Valb
ES-2215 p68
02- 3 “ “
04 “ “ , sn Mts, snhu Maja
05 “ “ “ , Maja?, Erik?
07 “ , sn Mts, Maja?, Erik?,
Valb sjuk
08 “ “ “ , And, “ , lösdr Hnr Hnrs,
Lena sjuk

1761- 5 trp Gabriel
66 wa Mrg
68 Mts Jörs, p Maja, dg And;
h Mrg, b And, Joh, Joh, Judit, b Lisa, Xt, Sfa, Joh
69 “ , dg Mts;
h Mrg, b And, Joh, inh Joh, Judit, b Lisa, Xt, Sfa, Joh
71 “ “
72- 5 “

1791 klock Joh Kahelin, h Maja, dg And, p Mrg
93 klock And Kahelin, “ , p Ana, Mrg
95 “ “ , p Mrg
96 “ “
97 “ “ , dg Erik, p Valb
98- 9 “ “ , p Valb

1791 LB Per Ers, h Valb; trp Mts Johs
ES-2214 p64
93 “ “ , dg Stph, p Igd; trp Mts Johs, h Krn
P E Raatikainen 8.7.81 V Gsts Pnen
95 “ “ , dg Joh; “ “
96 “ “ “ , p Lena; “ “
97 “ “ “ , p Lisa, dg Hnr; trp Mts Johs
98 “ “ , inh Joh Jaks, h Lisa; “
99 “ “ , sw Joh, sr Lisa; “
1801 LB Per Ers, h Valb, dg Joh, dr Maja
ES-2215 p69
02 “ “ “ “ , mg Joh, p Brta
04 Valb Gsts, man Mich, dr Maja, mg Joh, dr Sus
05 “ “
07 “ , Mts, Mts, Brta
08 “ , Mich, Ana

1791- 5 trp Gbrl Johs, h Ana, dg Joh
ES-2214 p65
96- 8 Ana Mts, br Joh
G J Hämäläinen 9.12.87 Lauk A M Mäkeläinen
99 “ “ , man Hnr
A M M II 5.10.97 H Johs Hänninen
1801 Ana Mts, man Hnr, br Joh (
ks p67) ES-2215 p70
04 “ “
05 Hnr Johs, Ana Mts,
Joh sjuk
07 “ “ , Ana
Joh sjuk
08 “ , h Ana, Ana “

1801 trp Joh Johs, dg Gbrl
ES-2215 p69
02 “ , dg Hnr, p Valb
04 “ , sn Erik, p Lisa
05 “ “ “ ,
Lisa sjuk, inh Joh Mts, Maja
07 “ “ ,
Lisa sjuk, inh Joh Mts Hänninen, Maja
08 “ “ , Mich,
Lisa sjuk, “ , h Maja

1801- 2 trp Mts Johs, sr Krn (
ks p67) ES-2215 p70
04 “ , dr Krn, Brta
05 “ , sr Krn
07 Joh Johs, Krn
08 “ “ , Erik

1804 skrd Joh Björkqvist, dg Joh, Joh
ES-2215 p71
05 “ , Elias?, Joh?
07 “ , Maja, inh Lisa Mts Salmela
08 “ , h Maja, And, “


ES-2211 p54 Kalaniemi
1636- 7 Erik Raatikainen, sn Hnr Ers, h Elin Mts, dr Gtd Jönsdr
38 “ “ , sn Erik Ers, h Elin Mts, snhu Gtd Jönsdr
42 “
44 “ , 1 hu
45 “ , 1 sn, 1 snhu
46 “ , 1 hu
48 “ , 1 sn, 1 snhu
49-50 h Klara, Erik Minkkinen, h Judit
51 “ “ “ , hmn Jak Ths, dr Ags
52 “ “ “ “ , mg Sim, dr Agnta
53 Erik Minkkinen, h Judit
1654 Erik Minkkinen, h Judit, hu.sr Krn, Kt Olf Olssons h Xt
55 “ “ “ , sn Sgfr
56 “ “ , sr Krn, sn Sgfr, inh Hnr Varis, h Elin
62 “ “ , mg Sgfr, h Krn, mg Per, h Krn, dg Mts Johs, mor Klara
64 B “ “ , mor Klara, sn Sgfr, h Krn, mg Per, h Krn
65 “ “ , hu.br Sgfr, h Krn, sld Mts, inh Xt gl.cass.sld.hu
66 “ “ “ “ , p Ana, “
67 “ “ “ “ ,
Kt Mts hemkmn m kapt.Lilliebrun, sn Erik, p Ana
68 “ “ “ “ , sn Erik, p Ana
69 “ “ “ “ “
70 “ “ , sn Erik, h Brta
1674- 6 Erik Ers, h Brta, mor Judit, Kt Erik, sn Klem
78 Mts Esks, h Krn, äa Brta
80 “ “ “ , p Lisa
82 “ “ “
84 “ “ “ , inh Krn
91 Kt Nils Ers, h Maja, sw Mts, h Brta, br Mts, Hnr
93 “ “ , br Nils, Mts, h Brta
1694 Kt Nils Ers, h Maja, br Nils, h Brta, dg Sgfr
1707 Nils Ers, h Valb, dg Stph, h Xt
08-10 “ “
11 wa Valb,
And Varis upbördskarl
12 Kthu Valb,
And Varis fins i Konginkangasby

1727-31 Xtr Dionysiuss, h Maja, brsn Mts
ES-2212 p55
33 “ , h Mrg
34- 5 “ “ , sn Mts
36 “ , sn Mts, h Maja, dr Maja
37 “ “ “
38- 9 “ “ “ , dr Maja
1741 Mts Xtrs, h Maja, sr Maja, br Per
LT-998 VA-8244 p4373
45 “ , br Xtr, sr Maja
LT-758 VA-8261 p3589
46 postB Mts Xtrs, br Xtr, sr Maja, dg Per, h Maja
LT-758 VA-8264 p271
1761 Mts Xtrs, h Vndla, br Xtr, Erik, brhu Brta, sn Adam, brhu Hga
ES-2214 p168
62 “ “ “ “ “ “ “ , sn Dionysius
63 nmn Mts Xtrs, br Xtr, Erik, brhu Brta, sn Adam, brhu Hga, sn Dionysius
A M Minkkinen 17.10.63 M Kahelin
64- 5 “ “ “ “ “ “ “ , snhu Maja
66 “ , sn Adam, snhu Maja
68 “ , dr Ana, p Maja, dg And, sn Adam, h Maja;
h Vndla, Klara, Mts, Xt gl, inh Brta, Krn, Maja, Mts
69 Mts Xtrs, sr Ana, p Lisa, sn Adam, h Maja;
h Vndla, dr Klara blind, inh Mts, Xt gl, b Joh, Krn, Maja, Mts
71 Adam Mts, h Maja, sr Ana, p Judit
72 “ “ , dg Mts, “ , sld.hu Ana
73- 4 “ “ “ “ , dg Joh, sld.hu Ana
75 “ “ “ “ , p Maja
1791 Adam Mts, h Maja, sn Mts, Adam, inh Mts Johs
ES-2214 p66
93 “ “ “ “
95- 6 “ “ “ “ , dr Maja, Bta
97 “ “ “ “ “
98- 9 “ “ “ “ “ , snhu Hdv
1801 Mts Adms, br Adam, sr Maja, Ana, brhu Hdv
ES-2215 p72
02 “ “ , brhu Sfa, sr Ana, brhu Hdv
03- 4 “ , sr Ana, “ ; Adam Adms, h Hdv
05 “ “ , Ana?; Adam Adms, h Hdv
M A Minkkinen II 24.6.04 Lauk A Lrs
07 “ ,
Per sjuk, Ana sjuk, sr Ana, Ana?; Adam Adms, h Hdv
08 “ , h Ana, sr Ana; Adam Adms, h Hdv,
Hdv sjuk

1766 Erik Xtrs, h Brta, dg Mts, p Maja
ES-2214 p168
68 “ “ “ ;
b Xtr, Hnr, Erik, Maja, Brta
69 “ “ ;
b Xtr, Hnr, Erik, Maja, Brta
71 “ “
72- 3 wa Brta
74- 5 “ , sn Xtr
1791 Xtr Ers, h Valb, inh Hnr Ers, h Valb
ES-2214 p68
93 “ “ “
95- 9 “ “ “ ; bst Mts Johs, h Krn
1801 Xtr Ers, h Valb, inh Hnr Ers
ES-2215 p74
02 “ , inh Hnr Ers
03- 4 “ , dr Brta, inh Hnr Ers
05 “ ,
Ana halt, inh Hnr Ers huvudsvag
07 f åbo Xtr Ers,
Ana halt, inh Hnr Ers
08 inh Hnr Ers

1766 trp Xtr, h Hga, p Xt
ES-2214 p169
68- 9 “ , h Lena;
mor Mrg gl, b Maja, Klara, Judit, Justina
71 “ “
J J Pöyhönen II 20.4.72 äa L Ands Hämäläinen
72 Jsf, h Lena, p Maja
73- 5 “ “
1791 trp Jsf Jsfs, h Lena, dr Mgdl
ES-2214 p67
93 “ , dr Mgdl, sn And
95- 6 “ , sn And, Jsf
97- 8 “ , snhu Bta, sn And, Joh
99 “ , sn And, Jsf
1801 trp Jsf Jsfs, sn And, Joh
ES-2215 p73
02 “ “
03 “ “ , Joh
04 And Jsfs, sn Joh, snhu Maja
05 “ “ , Maja,
Bta sjuk
07 “ ,
Bta sjuk
08 “ ,
Bta blind

1791 Mts Isks, h Brta, dg Joh, sw Lisa
ES-2214 p66
93- 5 “ “
96 “ “ , dg Stph
97- 8 “ “ , dg Hnr, p Krn
99 “ “ “ “ , Ana
1801- 3 Mts Isks, h Brta, dg Hnr, p Xt
ES-2215 p72
04 “ “ , p Ana
05 “ “
07 “ “ , Mts, Lisa,
Klara sjkl, Joh sjkl, res Malms h Maja
08 “ “ “ “ ,
Joh sjkl, res Malms h Maja

1791- 3 trp Mts Mts, h Judit
ES-2214 p67
95 “ “ , sn Mts, dr Maja
96- 8 “ , sn Mts, dr Maja
99 “ , dr Maja
1801- 2 trp Mts Mts, dr Maja
ES-2215 p74
03- 4 “ “ , sn Joh

1798- 9 trp Sim Mts, h Krn
ES-2214 p69
1801- 8 trp Sim Mts, h Krn
ES-2215 p73

1801- 2 bst Mts Johs, h Krn
ES-2215 p75
03 bstqw Krn Mts
07
inh Hnr Turpeinen föder sig m betlandeES-2211 p53 KALANIEMI
1634- 6 Th Sims, sn Esk Ths, h Ana Ols
37 “ , sn Jak Ths, h Ana Jöns
38 “ “ “ , snhu Ana Jöns
39 “ “ “
44 Jak Ths, 1 hu
45 Th Sims, 1 hu
46 Jak Ths, 1 hu
48 Sim Pellinen, 1 dr, 1 mg
49-50 “ , mg Hnr, h Elin
51 “ “ “ , h Lisa, 1 piga
52 “ “ “ , 1 piga
53 “ , dr Elin Sims, sld Hnr Ols, sld Th ….., h Valb, Ana Isks
1654 Sim Pellinen, Lisa, dr Elin Kthu, dr Ana, p Ana Isks, Kt Th Erssons h Valb
55 “ , dr Ana, p Ana, dg Hnr, h Elin, dg Per
56 “ “ “ , dg Per
62 “ , sn Mrk, h Krn, dr Ana, p Sus
64 B “ “ “ “ , Lisa, p Gtd
65 Mrk Sims, h Krn, sr Ana, Lisa, p Gtd, legoKt Per
66 “ “ , p Krn, legop Per, p Gtd, Apollonia
67 “ “ , dr Ana, p Krn, Gtd
68 “ “ “ , sn Mts, p Gtd
69 “ “ “ “ , dr Lisa, p Gtd
70 Kt “ “ “ “ , dg Klem
1674 Mrk Sims, h Krn, sn Mts, h Hga, p Gtd
76- 8 “ “ “ “
80- 4 Kt “ “ , br “ “ , mg Mrth, h Ana
91 Hnr Liimatainen, h Lisa, f åbo Mrk, h Krn, mg Olf, h Lisa, inh Mrth Ands, h Ana, inh Mts Sims
93 “ “ “ “ , dg Mts, h Mrg, “ “
1694 Hnr Liimatainen, h Lisa, f åbo Mrk Sims, h Krn, sn Joh, dg Hnr
1707 Joh Hnrs, h Krn, br Hnr, h Mrg
08 “ “ , br.äa Mrg
10- 3 “ “

1727 Hnr Johs Liimatainen, dg Erik, p Judit, dr Mrg
ES-2212 p55
28 “ , p Judit, dr Mrg
29 “ , dr Mrg
H J L 26.12.29 B Mts Niskanen
30 “ , h Brta, dr Mrg
31 “ “
33- 5 “ “ , br And
35 “ “ “ , dr Ana
37- 9 “ “ “
A J L 26.12.40 B Prs Kauppinen
1741 Hnr Johs, h Brta, br And, h Brta, … Krn
LT-998 VA-8244 p4373
45 “ “ “ “ , sld.hu Krn
LT-758 VA-8261 p3589
46 “ “ “ “ “
LT-758 VA-8264 p271

1761 Joh Hnrs, h Krn, sr Lisa, dg Joh; trp Klem, h Ana
ES-2214 p170
62 “ “ “ “
J H L 24.2.54 K Minkkinen
63 “ “ “ , p Xt, sr Maja
64 “ “ “ “ “ , dg Mts
65 “ “ , mg Lrs, h Lisa, p Ana, dg Klem, sr Maja
L J L 28.6.61 L Sälle
66 “ “ , p Ana, dg Klem, sr Maja, p Sus
68 “ “ , sr Xt, p Ana, dg Klem, sr Maja;
Brta gl, b Hnr, Joh, Brta, Maja, And, Mrg, Per, Lrs, Maja, Joh, inh Lisa,
Erasmus, Lisa gl, inh Maja Mts
69 Joh Hnrs, sr Xt, p Ana, dg Klem, sr Maja;
h Krn, mor Brta, b Hnr, Joh, Brta, Maja, And, Mrg, Per, inh Lisa, inh Erasmus,
h Lisa, b Lrs, Maja, Joh, inh Maja Mts

71 Joh Hnrs, sn Hnr, dg Lrs, Klem, p Ana, inh Maja Mts
72 “ “ , dg Klem, p Ana
73 “ “ , sn Joh, dg Klem, p Ana, Maja, Sus
74 “ “ “ “ “ “ , Maja
75 “ “ “ “ “ “
1791 Joh Hnrs, sn Hnr, Joh, Sim, dg Sim, snhu Sfa, Sfa, p Krn
ES-2214 p69
93 “ “ “ “ “ “ “ “ , Krn, sn Lrs
95 “ “ , dg Hnr, Sim, snhu Sfa, p Krn, sn Lrs
96 “ “ “ “ “ , Ana, p Krn, sn Lrs
97 “ “ “ “ “ “ , p Xt, p Krn, sn Lrs
98- 9 LB Hnr Johs, h Sfa, sn Joh, dg Hnr, sw Ana, br Lrs
1801 Hnr Johs, h Sfa, sn Joh, br Lrs, dg Hnr, sw Ana
ES-2215 p76
02 “ “ , br Lrs, dg Hnr, sw Ana, p Brta
03 “ “ “ , inh Hnr Siteri
04 “ “ “ , snhu Maja; trp Hnr Michs, dr Ana
05 “ “ , Maja; Hnr Siteri, Maja
07 “ “ ; Hnr Siteri,
Maja sjuk
08 “ “ , sn Joh, Maja, Lrs; inh Hnr Siteri, Maja

1761 And, dr Lisa, dg Jsf, brofgd Mts Mts
ES-2214 p171
62 “ “ “ “ , dr Mrg
63- 4 And Johs, dr Lisa, dg Jsf
65 wa Lisa, dg Jsf
66 Lrs, h Lisa, dg Jsf, sw Xt
68 “ “ , dg Jör, h Krn;
b Brta, Ana, Lisa, Maja
69 “ “ ;
b Brta, Ana, Lisa, Xt
71 “ “ , dg Jsf, p Xt, Maja
72 “ “ , p Xt, Maja
73 “ “ , dg Hnr, p Xt, Maja
74 “ “ , p Xt, Maja
75 “ “ , dg Olf, p Xt
B L Sälle 21.3.79 J L Hokkanen
1791 Joh Lrs, h Brta, p Xt
ES-2214 p71
93 “ , p Xt, dg Xtr
95 “ “ “ , Hnr, p Maja, sn Lrs, sld Jättes hu Lisa
97- 8 “ “ , sn And, Lrs; trp Hnr Ands, h Maja
99 “ “ “ , dr Eva, sn Lrs; trp Hnr Ands, h Maja
1801- 2 Joh Lrs, sn Lrs, And, dr Eva, bstqw Xt Lrs
ES-2215 p77
03 “ “ “ “ , p Krn, bstqw Xt Lrs
04 “ “ “ “ “ , dg Hnr, bstqw Xt Lrs
05- 8 “ , dr Eva,
Brta blind, bstqw Xt Lrs, Xtr halt

1766 Erik, wa Lisa
ES-2214 p171
68 “ “ , sn Joh;
h Brta sjkl, Judit gl, b Brta, Hnr
69 “ “ “ ; “ ,
inh Judit, b Brta, Hnr
71 wa Lisa, sn Joh, dg Erik
J A L 9.6.71 J Lrs Niskanen
72 “ “ , h Judit, dg Bgt
73 Joh Ands, h Judit, sr Brta, dg Bgt
74 “ “ “
75 “ “ “ , sld.hu Ana
1791 Joh Ands, h Judit
ES-2214 p70
93 “ “ , dr Brta, dg Hnr
95 “ “ “ “ , dr Ana
96 “ “ , dg Joh, Hnr, dr Ana, p Maja
97 “ “
98 “ “ , sn And
99 “ “ “ , p Sfa
1801 Joh Ands, h Judit, sn And
ES-2215 p77
02 “ “
03 “ “ , sn And
04 “ , sn And, snhu Juliana, p Brta
05 Lrs Ers, Krn, sn And, snhu Juliana,
Judit sjuk
07 “ “ , Joh, Judit,
inh Eva Johs sjuk
08 “ , h Krn,
Eva sjuk

1795- 9 trp Joh Johs, h Sfa, p Krn
ES-2214 p70
1801 trp Erik Johs, h Sfa, p Krn
ES-2215 p76
02- 7 Joh Johs, h Sfa
08 “ “ , Krn

1801- 2 trp Hnr Ands, h Maja
ES-2215 p78
03- 5 “ “ ; trp Lrs Johs, h Ana
07- 8 “ ,
h Maja blind; trp And Johs, h Juliana; trp Lrs Johs, h AnaES-2211 p54 KALANIEMI
1634 B Klem Mts, h Krn Stphs, sr Ana Mts
35 “ “ “ , inh Hnr Sims mhu
36 “ , Hnr Soskonen, h Krn Stphs
37 “ , Hnr Sims, h Krn Stphs, Ana Hnrs
38 Mts Jaks, “ “ “
39 B Klem Mts, blm Hnr Sims, sn Mts Hnrs, h Krn Ols, p Ana Hnrs
42 Klem Mts,
endaste mans hielp toghz t sld hopen
43 “ , hu
48-50 Erik Raatikainen
1654- 5 Kt Th Michs, h Gtd, inh Jak Ths, sn Th
62 Per Kauppinen, h Xt, dg Hnr Ols, h Elin, sr Gtd, inh Xt
64 B “ “ , “ sld, h Elin, dg Th, inh Xt, Marina
65 “ “ , inh.äa Marina
66-70 “ “
1674 Per Kauppinen, h Xt, sn Joh
76 “ “ “ , inh Mrth Månss, h Klara
78-80 “ “
82 “ “ , sn Lrs, inh p Gtd
L Prs K ->Hakola
84 Mts Klms, h Mrg, mor Sus, sn Klem, h Krn
M K Räihä fr Hakola
91 “ “ , br Klem, h Krn, br Mts, h Mrg, Kt Mts, h Ana, sn Per
93 “ “ , Kt Mts, h Ana, sn Per, h Judit (
PMR Jdt Ers Minkkinen)
1694 Mts Klms, h Mrg, sn Per, h Judit, Kt Mts, h Ana, dg Mts, h Mrg
1707- 8 Per Mts, h Judit, dg Joh
10 “ “
11- 3 “ “ , dg Isak
1727 Per Mts, h Mrg
ES-2212
28 “ , h Judit
29-30 “ , dr Judit
31- 3 “ “ , Lisa
34- 5 “ “ , Krn
36 Per Prs, sr Judit, Krn
P P Räihä 3.10.36 M Johs Liimatainen
37 “ , h Mrg, sr Judit, Krn
38 “ “ , sr Krn
39 “ “ , inh Judit
1741 Per Prs, h Mrg
LT-998 VA-8244 p4373
1745 Erik Ers, h Justina, br Pål, p Maja
LT-758 VA-8261 p3589
1746 “ “ “ , h Lisa, p Maja
LT-758 VA-8264 p271
1761 Erik Ers, h Justina, sn Erik, dg Per,
inh Judit sköter des små barn, utftg ES-2214 p172
62- 3 “ “ “ , dg Klem, h Ana, p Mrg
64 “ “ “ “ “ , p Maja
65 “ “ “ , Mts, p Maja
66 “ “ “ “ , sn Hnr, p Maja
68 “ , sn Erik, Mts, p Maja, sn Hnr, p Maja;
h Justina, b Joh, Lrs, Lisa
69 “ “ “ , p Valb, “ “ “ “ “ “
71 “ , sn Hnr, h Krn, sn Mts, p Maja
72 Hnr Ers, h Krn, dg Erik, p Xt, sn Mts
73 Mts Ers, wa Krn, dg Jör, p Xt
74 “ “ , dg Lrs
M E Rautia 2.10.74 V Hnrs Kinnunen
75 “ , h Valb, “
1791 Mts Ers, h Valb, dg Joh, sr Justina
ES-2214 p72
93 “ “ “ , sr Xt, p Maja, Brita, dg Erik
95- 6 “ “ “ “ , dr Xt, p Judit, sn Mts
97 “ “ “ “ “ “ “ , dg Hnr
98 “ , dg Joh, sr Xt, dr St, sn Mts, dg Hnr
99 “ “ “ , dg Joh, p Maja, sn Mts, dg Hnr, p Valb
1801 Mts Ers, sn Mts, snhu Maja, dg Joh, Hnr, p Xt, Sfa
ES-2215 p79
02 “ “ , dg Joh, p Maja, Xt, Sfa
03 “ “ “ “ “ , Brta, Lisa, dr Ana
04 “ “ “ , p Xt, snhu Lisa, dr Ana
05 “ “ “ “ “ “ , Joh?,
Valb slag
07 “ , dg Joh, p Xt, snhu Lisa, dr Ana,
Joh halt, Valb sjuk
08 Mts Mts, h Lisa, Lrs, Krl, dg Joh, Agnta, dr Ana,
Joh halt, Valb sjuk

1791- 3 trp Lrs Ers, h Klara, p Xt
ES-214 p73
95 “ “
L E Rautia 25.5.88 K Minkkinen
96 “ “ , p Xt
97- 8 “ “ , dg Mts
99 “ “ “ , p Judit, inh Joh Prs
1801 Lrs Ers, h Eva, dg Mts
ES-2215 p80
02- 4 “ , h Krn, “
05 “ , Klara?, Hnr?
07- 8 “ , h Klara, ValbES-2211 p53 KALANIEMI
1634 B Mich Lrs, Brta Tourutar, ibm sr Valb, hmn Hnr Siekkinen, h Maja Pls, dr Maja Hnrs
35- 6 B Erik Esks, h Maja Prs, Malin Ers
37 “ , h Mrg Prs, “
38 “ , Hnr Ers, h Maja Prs, dr Malin Ers, p Krn Ands
39 “ “ “ , h Maja Prs, inh hk Krn
43
Erik Lrs Manninen bortrymd mhu, inh Brta ock bortrymd
48 Hnr Ers, 1 hu
49 B “ , h Valb, dr Krn
50 Klem Räihä, h Valb, hmn And, h Krn
51 Klem Raatikainen, h Valb, br Esk, hmn Olf, h Maja
52 “ , h Elin, “ “ “
53 Klem Räihä, h Elin, br Esk
1654 Klem Räihä, br Esk, h Mrg, br Olf Kt, p Elin, hmn Olf Öörlöss

55 “ “ “
56 “ , h Mrg, br Esk, h Mrg
62 “ “ , Kt Esk, Kthu Mrg
64 B “ “ , br Esk, h Mrg, br Erik, dr Ana, p Krn, sld Mts
65 “ “ “ “ , Drag.äa Ana, “ “
E & M ->Keit.pohja Räihä
66 “ “ , br Erik (
se Pp 2)
67 “ “ , sn Mts
68 “ , h Sus, “ , p Maja
69 “ “ “
70 “ “ “ , p Gtd
1674 Klem Räihä, h Sus, sn Mts, h Mrg
76 “ “ “ “ , sn Joh
78 “ “ , sn Mts Kt, h Mrg
80 “ “ “ , h Mrg, sr Ana, br Klem
82 h Sus, sn Mts, h Mrg, sn Klem
-> Räihä
84 Lrs Kauppinen, mor Xt, br Mts, h Valb, inh Gtd
fr Räihä
91 “ , h Lisa, “ “ , br Xtr, h Ana, sn Per, p Klara
93 “ “ , br Xtr, h Ana, sn Per, h Krn, p Klara, br Jak
1694 Lrs Kauppinen, h Lisa, br Xtr, h Ana, sn Per, h Krn, br Jak
1707 Per Lrs Kauppinen, h Lisa, brhu Hga
08 wa Lisa, brhu Hga
10- 1 Per Lrs, mor Lisa, brhu Hga
12 “ “ ,
brhu Hga är sldhu i Summasjvi Laiha
13 “ “ , br Lrs

1727-34 Hnr, h Maja
ES-2212 p56
35- 8 “ “ , dr Brta
39 “ , mg Erik, h Brta, dr Xt, p Sfa
B Hnrs Liimatainen 4.2.39 E Ers Turpeinen
1741 Hnr Ers, wa Brta, mg Erik, dr Xtn
LT-998 VA-8244 p4373
45 Erik Hnrs, wa Maja, mg Erik, h Brta
LT-758 VA-8261 p3589
46 “ , h Mrg, wa Maja, mg Erik, h Brta
LT-758 VA-8264 p271
1761 Erik Hnrs, br Hans, h Ana
ES-2214 p173
62 “ , dr Maja, Xt
63 “ “ , dg Joh
64- 5 wa Maja, dg Joh
66 Joh Mts, wa Maja
68 “ “ , sn Erik;
mor Mrg, b Adam, Krn, Ana, Brta, äa Brta
69 “ “ “ , dg Erik, Lrs;
mor Mrg, b Adam, Krn, Ana, Brta, äa Brta
71 “ “ “ , sr Mrg
E E Liimatainen 19.1.72 Lauk A Mts Hänninen
72 Erik Ers, h Agnta, sw Joh, h Maja, p Mrg
73- 4 “ “ , sw Mts
M Mts Hänninen 16.10.74 Lauk L Hnrs Pieiläinen
75 “ “ “ , h Lisa
1791 Mts Mts, h Lisa, dg Hnr, Mts
ES-2214 p74
93 “ “ “ , Joh, dr Ana
95 “ “ , p Lena, mg Joh, dr Ana
96 “ , p Lena, mg Joh, dr Ana
97 “ “ “ “ , dg Mts
98 “ , dg Stph, dr Lisa
99 “ , dg Joh, “
1801 Mts Mts, dr Lisa
ES-2215 p81
02 “
03 “ , dr Mrg
04 “ “ , dg Erik
05 “ “ “ , Lena?
07 “ “ , Bta, Lena, Mts,
Lisa sjuk
8 “ “ “ , Ana, “ “ , Lrs

1761- 6 Hans Hnrs, h Ana
ES-2214 p174
68 “ “ ;
b Joh, Hnr, Brta, Ana, Krn
69 “ ;
h Ana, “ “ “ “ “ , Maja
71 “ , h Lisa
H Liimatainen II 19.8.70 L Viinikainen
72- 3 “ “ , p Maja
74 “ , p Maja, Ana
75 “ “
1791- 3 Hans Hnrs, sn Hnr, snhu Valb, dr Maja
ES-2214 p74
95 “ “ “
96 Hnr Hanss, h Valb
97 “ “ , dg Joh
98 LB “ “ , p Krn
99 “ “ “ , Lena, dg Joh
1801- 2 Hnr Hanss, h Valb, mg Erik, dr Ana, p Krn
ES-2215 p81
03 “ “ “ “ “ , dg Joh, And, lösdr Joh Stphs Tolmonen
04- 5 “ “ “ “ “ “
07 “ “ “ , Mts, Ana, Eva
08 Erik Mts, h Ana, Pål, Krn, Valb,
Hnr sjuk, inh Mrk Mts Hytönen

1761- 2 Hnr
ES-2214 p175
63- 6 “ , h Xt
H Hnrs Liimatainen II 10.10.62 Xt Hnrs Raatikainen
68- 9 “ “ ;
b Hnr, Ana, Erik, Justina, Sfa
71- 2 “ “ , sn Hnr
73- 4 “ “ “ , dr Ana
75 “ “ “

1791 Hnr Hnrs, h Ana, dr Sfa
ES-2214 p75
93 “ “ “ , Xt
95- 6 “ “ “ , sn And
97 afl.Henriks sn Hnr, h Ana, sr Sfa, p Sfa
98 LB Hnr Hnrs, h Ana, sr Sfa, inh Sfa Hansdr; trp Joh Johs, h Ana, br Erik, sr Lena
99 “ “ “ , dr Lisa; Ana Mts
1801 Hnr Hnrs, h Ana, dr Lisa, sr Sfa
ES-2215 p82
02 “ “ “ “ , dg Joh
03 “ “ , dr Ana, “
04 “ , dr Lisa, sr Sfa, sn Hnr
05 “ “ “ “ , Mts?
07 “ “ “ “ ,
Ana sjuk, inh Mts Jsfs
08 “ “ , sn Hnr,
Ana sjuk, bst Mts Jsfs, Maja blind

1802- 3 trp Lrs Lrs, h Ana
ES-2215 p82
04- 5 “ “ , p Maja
07 “ “
08 trp Erik Hnrs, h Eva1733 trp Mts Kalaniemi Hautsalmi trp
34- 9 “ , h Sgd
M Mts Minkkinen II 3.6.33 S Hnrs Tenhunen
1741 Mts, mor Sgd, p Valb
LT-998 VA-8244 p4373
45 Mts, h Valb (Hnrs Tenhunen)
LT-758 VA-8261 p3589
46 “ “
LT-758 VA-8264 p271
1761- 2 Mts Mts, dr Brta, sn Mts
ES-2214 p176 Havunsalmi
63- 6 “ , sr Brta, br Erik
68 “ , h Bta, p Maja, br Erik;
Valb, Mts brkl M M M 2.11.66 B Gbrls Kahelin
69 “ “ “ “ ;
mor Valb, far Mts, b Valb
71- 5 “ “ , br Erik, h Brta
E M M 7.4.70 B Mts Muhonen
1791 lagm.nmn Mts Mts, h Brta, br Erik, brhu Valb, dr Valb
ES-2214 p76
93 “ , dg Mts
95 “ “ , dr Bta, p Sfa
96 “ , dr Juliana, “ , Mrg
97 “ “ “
98 “ “ “ , sn Mts
99 “ , h Bta, dr Juliana, Bta, sn Mts
1801 lagm.nmn Mts Mts, h Bta, sn Mts, dr Bta, Juliana
ES-2215 p83
02 “ “ “ , snhu Lisa, dr Juliana, mg Joh
03 “ “ “ “ , dr Bta, Sus, “ , dr Mrg
04 “ “ “ “
05 “ “ “ “ , Erik?,
Brta sjuk
07 “ “ “ “ , Ana, Erik, Brta, Maja,
Erik sjuk
08 äa Ana Gbrls, sn Mts, snhu Lisa, Ana, And, Brta, Maja, Erik

1805 Joh Lrs, And, Sam, Mts; Krn
ES-2215 p83 Knmi 6 nyb. Härkäaho
07 “ “ “ “
08 “ ; And, Sam

1805 Joh Ands, Joh, Maja, Mts
ES-2215 p84 Knmi 7 nyb. Ismäki
07 “ “ , Hnr
08 “ “ “ , Maja, Lisa

1805 Joh Mts, Maja, Mts
ES-2215 p84 Knmi 8 nyb. Hautsalo
07 “ “ “ , Krn,
Judit blind
08 “ “ “ “ , Judit; trp Joh Mts,
Mts sjuk, Valb sjukES-2211 p19 KEIHÄRINKOSKI
1634 B Simon Paalanen, sn Sim Sims, h Gtd Brtls, hmn Kiventakainen mhu
35 “ “ “
36 Sim Sims, h Gtd Brtls
37- 8 Pål Muhonen, h Gtd Brtls
40 Lrs Kautia
43
Lars Bonde har ödesfrihet
44- 8 Lrs Kautia, 1 hu
49 Mts Mts, p Ana
50 B Hnr, p Ana
51 Mts Kauppinen, p Ana
52 Mts Mts, p Ana
53 Pål Brtls, h Xt, inh Hans Kolehmainen, h Mrg
Pål Siekkinen & Xt se Taimonmi
1654 Pål Brtls, h Xt, inh Hans Kolehmainen, h Maisa
55 “ “ , Mts Mts, dr Judit, dg Mrk
56 Mts Mts, h Judit, dg Mrth, Xt Pls
62 “ , h Agnta, dg Mrk, h Sfa,
p Gtd hos sin far Lrs Hanss i Jurvansalo 3
64 “ , h Ags, br Lrs, sr Judit, Lisa
65 “ “ “ , h Judit, dg Pål, Nisius
66 “ “ “ “ , sr Mrg, dg Mrk, h Gtd
67 “ “ “ “ “ , br Elias, dg Mrk, h Gtd
68 “ “ “ , dr Maisa, br Elias Kt, “ “ , 1 prs
69 “ “ “ , h Hlna, sr Judit, dr Maisa, “ “
70 “ “ “ , h Elin, “ , dg Mich
1675 Mts Mts, h Ags, br Lrs, h Elin, p Krn, dg Mts, inh korpr Lrs, h Krn, sn Hans,
sn Jak i Huopana
76 “ “ “ “ , dg Mts
78 “ “ “ “ , … Jak, h Maja, dg Mich, h Elin
80- 2 “ “ , … Jak, h Maja
84 “ “ , …Kt Jak, h Maja, inh Mrk Kt, h Gtd
91 Joh Mts, h Mrg, sr Maja, lösdr Mich, h Elin
93 “ “ , br Mts, inh sknesmed Joh, h Ana
1694 Joh Mts, h Mrg, br Mts, dg Klem, h Brta, inh sknesmed Joh, h Ana
1707 “ “ , br Elias, h Agnta, Kthu Ana
08 “ “ , h Agnta, Kthu Ana
10 “ “ ; Mts Mts
Paananen, h Xt MMP & Xt fr Suovanlahti Mäntylä
11 “ “ ; “ “ , Erik Ruuska upbördskarl
12
Joh Mts är beswärad af swårt bråck hwarför han nödgas lembna hmnt
Lrs Grls, f.åbos hu Mrg; Mts Mts
Paananen, h Xt, Erik Ruuska
13 Mts Ruuska, p Mrg; “ “

1727- 8 Mts Hanss, dg Olf
29-30 Hans Hanss
31 “ , p Mrg
33 And Jaks, wa Lisa
34 Hnr Ers, “ , p Bta, dgp And; trp Elias Eliass
35 wa Lisa, p Bta, dgp And, p Ana, Bta; trp Mts
M Eliass 35 A Mts Kumpulainen
36 “ “ , dg And, “ “ ; “ , h Ana
37 “ , dg Pål, dgp And, “ ; trp Mts, h Ana
38 LBwa Lisa, dg Pål, dg And, p Ana, Agnta; trp Mts, h Ana, p Krn
39 “ ; LB Mts, h Ana, p Krn, p Ana, Agnta
1740 wa Lisa, dg Adam, Jör, LB Mts, h Ana, p Krn
ES-2212 p28
41 äa.past:ska Harneskiölds folk p Lisa, dg Adam, Jör, p Agnta, LB Mts, h Ana, p Krn
43 p Lisa, dg Adam, Mts, p Krn, LB Mts, h Ana
44 “ , dg And, Sam, Mich, p Sfa, dghu Mrg, LB Mts
45 “ , dg Lrs, “ , LB Mts
46 “ , dg Mts, Elias, p Agnta, LB Mts, p Xt
47 “ , dg Elias, LB Mts, p Xt
48 dg And, Pål, LB Mts, br Joh
49 äa.past:ska Harneskiölds folk p Maja, dgp Joh, p Lisa, Maja, Mrg, LB Mts, br Joh, sld.hu Lisa
51 “ dg Joh, Erik, Mts, p Ana, Lisa
52 “ dg Jak, Joh, p Ana, Sus, Lisa, Valb
53 “ “ “ “ , Maja, Lisa,
sld.dr Lena sköter sin gl brkl mor?
54 “ dg Pål, “ , p Ibg, “ “ , Valb, sld.dr Lena
55 “ dg Jör, Jak, “ “ “ , sld.dr Lena, resk Gst
56 “ dg Sgfr, Jak, Jör, p xt, Lisa, Valb
57 “ dg Per, Joh, Joh, p Krn, Xt
58 “ dg Mts, Joh, Hnr, p Krn, Maja, resk Per, Elias
59 “ “ , Hnr, p Maja, sld.hu Krn, resk Elias
1761 “ “ , Joh, p Brta, Lisa, sld.hu Krn
ES-2214 p56
62 “ “ , Mts, Elias, p Maja, Xt, sld.hu Krn
63 “ , dg And, p Lena, Krn, sld.hu Krn, res.sld Jör
64 v.past. Portan, h Sfa, dg And, p Lena, Lisa, Sfa, dg Mts, Pål
65 “ “ “ “ “ “ “ , Hnr, p Krn, Ana
66 “ “ “ “ “ “ “ “ , Hnr
68 “ “ “ , Dnl, “ “ , Valb, dg “ “ ,
inh Lisa skiöter des gl föräldrar
69 “ “ “ “ “ “ , Mrg, “ “ , dr Ana, inh Lisa Hnrs
71 “ “ , dr Ana, dg Dnl, Hnr, Hnr, And, p Mrg, Lisa, Sfa, inh Lisa Hnrs
72 v.past. Joh Portan, h Sfa, dg Dnl, Hnr, Hnr, And, p Agnta, Lisa, Sfa, Lisa
73 “ “ , dg Hnr, Hnr, And, p Agnta, Lisa, Sfa, Lisa
74 “ “ , dg Dnl, “ , Hnr, Hnr, And, p Maja, “ , Sfa, Lisa
75 “ “ “ “ “ , And, p Xt, Lisa, Sfa, Lisa

1761- 5 trp Mts Eliass
ES-2214 p57
66 “ , h Krn, p Krn
M Mts 6.10.65 K Hansdr Hakkarainen
68 “ “ “ ;
Mts & Ana fäder utsl, b Joh, b Maja dumbe, b Agnta, Ana
69 “ “ “ ;
Ms, Ana, b Joh, b Maja döf o dumb, b Agnta, Ana
71 “ “ , sr Agnta
72- 3 “ “
74- 5 “ “ , p Agnta

1761- 6 trp Joh Klms, h Brta
ES-2214 p57
68 “ “ , p Maja;
mor Lisa utsl, dr Brta undr 15, inh Hnr, h Valb utsl J K Räihä 8.6.60 B Jsfs Kemppainen
69 “ “ “ ; “ ,
Joh utsl, inh Hnr, h Valb
71 “ “ , dg Mts
72- 3 wa Brta, dg Hnr
74 “ , dg Joh, p Maja
75 “ “

1761 trp Hnr, h Agnta
ES-2214 p58
68 “ “ ;
b Mrg, Hnr, Hnr, Mrg, Valb gl utsl, kftg Krn, Mts, Lisa gl utsl, sldhu Lena
69 “ “ ; “ “ ,
inh Hnr, h Mrg, sw Valb, “ , inh Mts, h Lisa,
71- 3 “ “ , br Esk, sld.hu Lena
H Hnrs Niskanen 5.4.61 A Ths Tarvainen
74 “ “ “
E Hnrs Niskanen 23.10.74 M Kauppinen
75 “ “ “ , h Maja

1801 LB Adam Michs, h Krn, dg Joh, Mrth, p Maja, Brta, Ana, fendr Gren
ES-2215 p185
02 LB Erik Hnrs, h Lisa, br Mts, dg Mrth, p Lisa, Brta, Brta, Mrg, brhu Ana, dg Joh, Nils
03 LB Mts Hnrs, h Ana, dg Mts, p Lisa, dg Joh
04 “ “ , dg Hnr, p Maja, Brta, dg Joh
05 “ “ , p Brta, Ana, Joh, dg Joh
07 “ “ , Brta, Brta, lösdr Mts Mts, h Lisa
08 “ “ “ , Per, Mrg, Mich, inh Mts Mts, h Lisa

1801 trp Hnr Prs, mg Erik, dr Lisa
ES-2215 p186
07- 8 trp Joh Hnrs, Rudenssa (?)

1801 trp Mts Ms, h Brta, br And, brhu Lena, p Xta, Ana
ES-2215 p186
02- 3 “ “ “ “
04 “ “ “ “ , br Hnr
05 “ “ “ “ “ , Valb,
Joh dumb, Maja dumb
07 “ “ “ “ “ , i Krn Jonasdr
08 “ “ “ “ “ ,
Joh sjuk, Maja sjuk, inh Krn Jonasdr, Sim sjuk

1801- 2 trp Klem Johs, p Ana
ES-2215 p187
03 “ “ , br Mts
04 “ , h Brta, “ , skrd Jör Wallin, dg Hnr
05 “ “ “ “ “ ,
Maja sjuk, Valb sjuk
07- 8 “ “ “ , Valb, “ “ , Lisa

1801 Dnl Eliass, dr Bta, Xt
ES-2215 p187
02 “ “ , p Xt
03 Xt Dnls, p Maja
04 “ , p xt, sld Råds hu Maja
05 “ , Maja,
sld Råd sjuk
07 Erik Dnls, Lena, Xt, “ , p Maja
08 “ , xt, sld Råd, h Maja, Maja

1801 Hnr Hnrs, h Mrg
ES-2215 p188
02 “ “ , p Ana
03- 4 “ “ “ , p Krn
05- 7 “ “ , p Krn
08 “ “ “ , Sam

1801 Hnr Johs, sn Joh, snhu Eva
ES-2215 p188
02 Joh Hnrs, h Eva, br Mts
03 “ “ , sr Sfa
04 “ “ , p Maja
05 “ “
07- 8 “ “ , Maja

1801 trp Joh Ers, h Mrg
ES-2215 p189
02 “ “ , inh Hnr Kinnunen, h Ana
03 “ “ , sw Hnr
04 “ “ “ , p Maja
05 “ “ “ , lösaqw Maja
07- 8 “ “ “

1803- 4 Mrth Mrths, h Brta, p Krn
ES-2215 p189
05 “ “ “ ,
Sim sjuk
07 “ “ , Sam
08 “ “ ,
Ana sjukES-2211 p20 KEIHÄRINKOSKI
1634- 5
Mts Paalanen, sn Per Mts Kt, h Krn Prs, Ibg Mts
36 “ “ “
37 “ “ “ , dr Maja Mts
38 “ “ “ , Valb Prs, dr Maja Mts
39 “ , h Krn Prs, dr Maja Mts
44 “ , 1 hu,
1 sn, 1 snhu
45- 6 “ ,
1 sn, 1 snhu
48 “ , 1 hu,
1 sn, 1 snhu, 1 inh.man
49 “ ,
sn Sim, h Krn, sn And, 1 dtr
50 “ , h Krn, br And, dr Krn, Hans Kolehmainen
51 “ “ “ “ , Sigre
52
Sim Mts, h Krn, br And, dr Krn, Sigre
53 “ “ , sld Lrs Nls, h Ana, Sgfr S….., And
Mts Paalanen, h Elin

ES-2211 p224 Jurvansalo Tomas Skutz Frälse
1654
Sim Paalanen, h Krn, br And, h Elin, sr Mrg utsl 52-3, Kt Lrs Nilssons hu Ana
55 “ “ “ “ , sr Mrg, Kthu Ana, inh Nils Hiironen, h Mrg, sn Nils, dr Mrg
56 “ “ “ “ “ , inh Nils Hiironen, h Mrg, sn Nils, dr Mrg

ES-2211 p19 Keihärinkoski
1662
Sim Mts Paalanen, h Krn, sn And, br And, h Elin, sr Mrg, inh skomak. Th
64 “ “ , sn And Kt, h Elin, sn Mts, h Ssla, sr Mrg
65- 6 “ “ , br.äa Elin, sn Mts, h Ssla
67 “ “ , sn Mts, h Ssla
68 “ “ ,
inf. sn Sim, sn Mts, h Ssla, inh Erik Ruuska, h Ags
69 Mts
Sims, h Ssla, mor Krn, sr Krn, sn Sim, inh Erik Ruuska, h Ags
70 “ ,
mor Krn, sr Krn, sn Sim, inh Erik Ruuska, h Ags K Sims P Joh Mts Siekkinen Taimonmi
1675- 6 Mts
Sims Paalanen, h Ssla, … Krn, br Sim, h Krn, dg Olof Kt, h Krn, brsn Lrs, dr Mrg, Valb
78 “ “ , br Sim, h Krn, Kthu Krn, dg Esk, h Valb
80 “ “ “ “ , br Pål, inh Brta
82 “ “ “ “ , dg Mich, h Elin
84 Sim
Sims, h Krn, br Stph, blm Lrs, h Mrg
91 fändr Sam Stphs mhu
1691 Stph Sims, h Krn, dghu Valb, br And, h Ana, brsn Sim
Paalala Fältwbl.Boställe p19/20
93 “ “ , dr Valb, br And, h Ana, dg Klem
94 “ “ “ “ “ , fändr Sam Stphs
1707 wa Ags, dg Erik, p Igd, fältwbl.hu Ebba
08 Erik Huuskonen, h Ags, dg Knut, fältwbl.dg Erik
10 “ “
EH & A ->Taimonmi
11
Gst Mts Paananen, h Valb, br Jör, h Xt GMP & V Mts Kinnunen
12 “ “ ,
Jör är f ngra år sedan dimitt., intyges ännu wara aldeles brkl, brhu Xt, Erik Ruuska, Fältwbl.hu
13
Gst Mts, h Valb, fältwbl.hu Elsa Pahlen, Erik Ruuska
1727
Gst Mts Paananen, p Krn
28 “ ,
snhu Krn Paanaset ->Kol 3; Mts Gsts P 29.1.27 K Mts Tarvainen
29 utan åbo
30 Joh Johs, h Valb, br Lrs
JJ 27.10.28 V Michs
31- 3 “ “ “ , p Hga
LJ 4.1.30 Hlna Pls Raatikainen fr Suovanlahti
34 “ “ , … Hlna, br Lrs, p Hga
35 “ “ , br Lrs, p Hga, dg Klem
36 “ “ “ “
37 “ “ “ , dg Pål
38 “ “ “ , h Hga, dg Pål, Jör
39 “ “ “ “
1740 Joh Johs, h Valb, br Lrs, h Hga, dg And, p Bta
ES-2212 p26
41 “ “ “ “
43 “ “ , blm Lrs, h Hlna, fältwbl Böismans dg Hnr
44 “ “ “ , h Hga
45 “ , blm Lrs, h Hga
H Ers Tiainen 19.7.41 Kivijvi S Nls Nousu
46 LB Pål, wa Ana, dg Hnr, h Sus, dg Lrs, h Hga
47 “ “ “ “ , dg And, “
48 “ “ “ “ , dg Lrs
49 “ “ “ “ “ , sn Hnr
51 LB Hnr Jsfs, sn Pål, wa Ana, sn Hnr, dg Lrs, Jak, p Brta
52 “ “ “ “ “ , p Agnta, Brta
53 LB Hnr Hnrs, h Ana, sw Pål, sr Ana, dg Erik, p Valb
54 “ “ , p Valb, Ana, dg Joh
55 “ , dr Xt, p Ana, dg Joh
56 “ , dg Mts, p Sfa, Ana, dg Joh
57 “ , sr Maja, dg Erik, p Lisa, dg Isak, whrd Maja
58 LB Mts, br And, wa Xt; trp And, dr Sus
59 “ “ “ , p Lisa; trp And, dr Sus; trp Joh; trp Erik, h Krn
1761 LB Mts, wa Xt, br And; trp And, dr Ana
ES-2214 p59
73- 5 trp Mich Sims, h Ana

1761 fältwbl H Colliander, wa Mrg, p Lisa
ES-2214 p59
62 “ “ “ , Maja, dg Erik, Jak, Sam
63 “ “ “ “ , dg Joh, Joh, dghu Xt
64 “ , dg Esaias, dghu Lisa, p Maja, Hga
65 “ “ “ “
66 “ “ “ , Krn, dg Olf, Isak, p Mrg, Maja
68 “ , p Lisa, dg Alxndr, Mts;
dr Maja undr 15, inh Stph, h Xt utsl, b Stph, Hnr, Mts
69 “ , dg Abr, Hnr, Erik, h Gtd; “
71 “ , dg Joh, p Maja, Lena, Ana
72 “ “ , p Krn
73 “ , dg Mts, “ , Xt, Ana, Lena, dg Vilh
74 “ , p Krn, Xt, dg Vilh
75 “ , p Lisa, Krn, Krn, dg Pål

1761 trp Erik
ES-2214 p60
64- 5 trp Joh
66 “ ; trp Stph, h Brta
68 “ ;
h Xt gl, p Hdv undr 15; trp Erik, h Gtd; trp Stph, h Brta; b Pål, Mts, Joh, Maja, Lisa
69 “ , h Xt; trp Stph, h Brta;
b Pål, Mts, Joh, Maja, Lisa
71 trp Stph, h Brta
72 “ “ , sn Pål
74- 5 Mts Mts, sr Maja

1801
innehafv. af fändr. von Fieandt ES-2215 p190
02 vF:s LB Lrs Ers, sn Erik, dr Brta;
innehafv. boende i Rautalampi
03 LB Lrs Ers, sn Erik, dr Brta, sn Lrs, snhu Lisa
04 “ “ “ “ “ , dg Abr, fändr. vonFieandt
05 “ “ “ “ “ , Sfa
07 “ “ “ “ “ “ , Lisa
08 “ “ “ “ “ “ “ ,
Lisa sjuk

1801 trp And Johs
ES-2215 p190
02 “ , dg Erik
03 “ , p Mrg
04 “ , br Mts
05 “ “ , Maja,
Maja sjuk
07 “ “ “ , inh Sara Jaks
08 “ “ “ ,
Maja sjuk, Krn

1801 trp Mts Johs, dr Valb, p Valb
ES-2215 p191
02- 3 “ “
04 “ “ , p Xt
05 “ “ , Ana
07 “ , h Ana, dr Valb, Joh
08 “ “ “ “ , Xt

1801- 2 Xt Hnrs, p Mrg
ES-2215 p191
03- 4 “
05 “ ,
Hnr sjuk
07 “
08 “ ,
Hnr sjuk

1801 trp Mrk Mrks, h Mrg
ES-2215 p192
02 “
03- 4 Mrk Mts
05 “ , Mrg
07- 8 “ , h Mrg, Mrk

1801- 4 Ester Mts
ES-2215 p192
05 “ , Xt,
Adam blind
07 “ , Mts
08 “ “ ,
Adam blind

1801 trp Mts Johs, h Ana
ES-2215 p193
02 Pål Mts, h Sfa, sw Valb
03 “ , h Xt, “ , dg Hnr
04 “ “ , dg Hnr
05 “ “ “ ,
Maja sjuk
07 “ “ “
08 “ “ “ ,
Maja sjuk

1801 Joh Johs, sn Joh, dg Hnr
ES-2215 p193
02- 3 “ “ , sn Hnr
04- 5 “ “ “ , sr Maja, snhu Ana
07 “ “ “ “ “ , Xt
08 “ “ “ “ “ ,
Lisa sjukES-2211 20 KEIHÄRINKOSKI
1634- 6 Mts Kuhanen, h Sara Lrs
37 “ , Th Mts, h Sara Lrs
38 “ , h Sara Lrs, inh Olf Tolkkonen, Hlna Lrs

1662- 7 Th Mrths, h Gtd, p Ana Niska
68 “ “ , 1 prs
69 “ “ , dr Valb,
inh Valb fr Jämsä
70 “ “ “ , inh Valb, Mrk, h Gtd
1675 Th Mts, h Gtd, sn Hnr, h Valb, dg Mts, inh Sigre, inh Mrk, h Gtd, inh cass.Kt Lrs, h Mrg
76 “ “ “ “ , inh Sigre, Lrs Nippari, inh Mrk, h Gtd, “
78 Mrth Ths, mor Gtd, h Valb,
inh Mrk, h Gtd hos Mts Mts (=Keih 1)
80 Lrs Mts, h Elin, dg And, hu, dg Mich, h Elin,
inh Mrk, h Gtd hos Mts Mts
82
Lrs Mts på öde, h Elin, dg Esk, h Hga, inh Mrk, h Gtd hos Mts Mts
84 Lrs Mts, h Elin, sn Esk, h Hga
91 “ “ , sn Lrs
L Lrs 9.3.92 Vetil A Ols Kuusjärvi
93 Lrs Lrs, h Ana, dg Mts,
inh Mich Mich H…inen lösdr, h Elin fr Keih 1
1694 Lrs Lrs, h Ana, dg Mts, inh Mich Kokkonen lösdr, h Elin
1707- 8 “ , h Lisa

1727- 8 Mich Sams
Paananen, mor Ana, p Maja (mor Ana *1677 † 20.2.44 67å 11/3)
29 “ “ MSP (Ajvi 4?) 29.9.29 S Ths Raatikainen
30- 3 “ , h Sus
34 “ “ , dgp Sam
35- 9 “ “ , dg Sam
1740- 3 Mich Sams, h Sus, dg Sam
ES-2212 p27
44 “
45 Sam Pls, h Sfa
S Paananen II 29.9.44 S Ers
46 “ “ , dg Sam
47 “ “ “ , inh Bta
48 “ “ , dr Ana, dg Hnr, p Judit, inh Bta
49 Sam Michs, wa Sfa, dr Ana, s_ Hnr
A Michs 25.3.48 H Hakkarainen
51 “ “ , mg Hnr, h Ana
SMP 10.10.51 M Hnrs Raatikainen
52 “ , h Maja, wa Sfa, mg Hnr, h Ana
53- 5 “ “ , mg Hnr, h Ana
56 “ “ “ “ , whrd Igd; trp Hnr Ands, h Sara
H A Kahelin 11.11.53 S Kautto
57 “ “ “ “
58 “ “ , dg Jak
59 “ “ , p Ana, dg Jak
1761 Sam Michs, h Maja, dg Jak, p Maja, whrd Bta
ES-2214 p61
62 “ “ , dg Mts, p Lisa, “
63 “ “ “ , p Xt, Maja
64 “ , dg Mts, p Maja
65 “ , dg Hnr, p Xt, Krn
66 “ , h Maja, dg Hnr, p Elin, dg Sam
68 “ “ “ , p Mrg, sn Mich;
b Sus, Hnr, Sam, Mts, Ana, Maja
69 “ “ , sn Mich;
b Sus, Hnr, Sam, Mts, Ana, Maja
71 “ , sn Mich, sr Sus, dg Gbrl, p Mrg, Maja
72 “ “ , dr Sus, Mrg, dg Sim, p Maja, sn Hnr
MSP 7.4.72 M Ers
73 “ “ “ , snhu Maja, sn Hnr
74 “ “ “ , Ana, snhu Maja, sn Hnr
75 “ “ , dr Ana, snhu Maja, sn Hnr
1801- 2 Mich Sams, sn Sam, Erik, Mich, dg Silvester, dr Ana, Maja, snhu Sfa
ES-2215 p194
03 “ “ “ “ “ “ “ “ , snhu Valb
04 “ “ , Mich, dr Ana, snhu Sfa
05 “ “ “ , snhu Sfa, Krn,
Maja sjuk
08 “ “ “ “ “ “

1758- 9 trp Hnr, h Ana
1761- 6 trp Hnr
ES-2214 p61
68 “ , h Ana, dr Krn;
b Mich, Sus, Ana, Hnr, Mts, Sfa, Joh, Bta gl, b Mja, Jak, Ana
69 “ “ “ ; “ “ “ “ “ , inh Sfa utsl
71- 2 “ “ “
73 “ “ “ , sn Mich
74- 5 “ “ , sn Mich
1801- 3 trp Hnr Mts, h Ana
ES-2215 p195
04- 5 “ “ , inh Silvester Eliass, h Maja
07 “ “ , Mts, “ “
08 “ “ , inh Silvester Eliass, “

1757 trp Hnr Ands, h Sara, dg Mts
Solisniemi trp
58- 9 “ “
1761- 6 Hnr Ands, h Sara
ES-2214 p62
68- 9 “ “ ;
förnedr.qw Mrg Xtrs, b Hnr, Joh, Bta, gl sld Xtr, h Sfa utsl, dr Maja undr 15
71- 5 “ “ ,
inh Maja Xtrs skiöter des gl föräldrar

1801 Mich Hnrs, h Ana
ES-2215 p195
02 “ “ , sn Hnr
03 Ana Johs, sn Hnr
04 “ “ , dr Ana, p Valb
05 “ “ “
07 “ “ , Mich, dr Ana
08 “ “ , dr Ana

1801- 4 trp Mts Sams, h Bta, sw Joh
ES-2215 p196
05- 7 “ “ , Maja
08 “ , h Brta, “

1803- 4 trp Justina Hnrs


1801 leutn. Bröijer, dg Mts, p Lisa
ES-2215 p197 Keihärinkoski 4 nyb. Nytorp
02 “ “ “ , dg And
03 Gst Adolf Bröijer, dg Mts, p Xt
04 … Th Nygren, h Ana, dg And, Joh, sr Mrg, p Lisa, Klem, Ana,
leutn G A Bröijer har afsked, dg Erik, inh Mts Pasanen
05 Th Nygren, h Ana, Krn, dg Mts, Jak, Erik, p Eva, Ana, p Agnta
07 “ “ , sr Mrg, Maja, dg Joh, Joh, p Maja, Ana
08 “ “ “ “ , dg Pål, p Maja, “ “ ,
Maja sjuk, Mts sjuk, Maja sjuk

1805 And Sams, Xt, Mts,
Maja sjuk
07- 8 “ “ES-2211 p21 KEITELEPOHJA
1634 Esk Lökkönen, sn Pål, h Cclia Lrs
35 “ “ “ , inh Ibg, Krn Prs
36- 7 “ “ “ , sn.kona Ibg Mts
38 “ “ “ “ , Maja Esks
39 “ “ “ “
44 Pål Esks, 1 hu, 1 imn, 1 iqw
45- 6 Esk Lökkönen, 1 hu
48 “ , 1 sn, 1 snhu, 1 imn
49 Pål Esks, h Ibg, hmn Mich, h Sigre, 1 dtr
50 “ “ “ Kokkinen, h Ibg
51- 2 “ “
53 “ “ , sld Mich Michs, h Xt
1654 Pål Esks, h Ibg, sn Esk, Kt Mich Michs, h Xt
56- 6 “ “ “
62 “ “ , br Erik, sr Valb, sn Esk
64 “ “ “ , p Valb, “ , Per
65 “ “ “ “ “ “ , h Valb, p Sigre, sld Pål
66 “ “ “ , h Valb, sn Per, h Valb, p Sigre
67 “ “ “ “ “ “ , sn Mts, 1 prs
68 “ “ “ “ “ “ “ , Oti
69 “ , br Erik, h Valb, sn Per, h Valb, sn Mts, Oti
70 “ “ “ “ “ “ “ , p Sigre
1675 Pål Esks, sn Per, h Valb, sn Mts, h Mrg, sn Olf, mg Pål, h Ssla
76 “ “ “ “ “ “
78-82 “ “ “ “ , h Valb, “ , h Valb
84 Per Pls, h Valb, br Mts Kt, h Valb, br Olf, h Valb
91 “ “ “ , h Valb, Kt Klem, Kthu Brta, mg Erik, h Ingre, lösdr Olf Pls
93 “ “ “ “ “ “ “ , h Ibg
1694 Per Pls, h Valb, br Mts, h Valb, mg Erik, h Ingre, Kt Klem, h Brta
1707 Pål Pls, “ , dr Ibg, dg Jak, hu
08 “ “ “ “ , h Ags
10 “ “ , Pål Ers
11 Pål Ers, korpr.hu Ags
P E Turpeinen 28.1.12 K Mrths Ruuska
12 “ , h Krn,
korpr.hu Ags fins i Koivuniemiby
13 “ “
1727- 8 Pål Ers, h Krn, br Joh
JET 24.11.28 V Bgts Ruuska
29-30 “ “ “ , h Valb
31 “ “
33 “ “ , dr Ibg
34- 6 “ “ “ , sn Erik
E Pls T 26.12.36 V Jörs Kinnunen
37 “ “ “ “ , brud Valb
38 “ “ “ “ , h Valb, sn Mrth
39 Erik Pls, h Valb, sr Ibg, wa Krn, br Mrth
1740 Erik Pls, h Valb, wa Krn, sr Ibg, br Mrth
ES-2212 p30
41 “ “ “ , dr Ibg, “
43- 4 “ “ “ , br Mrth
45 wa Valb, snhu Krn, br Mrth
46- 8 Erik Pls, “ “ , sld.hu Maja
49 “ “ “ , Pål, sld.hu Maja
51- 2 “ , br Mrth, snhu Valb, br Pål, p Brta, sld.hu Maja
53 “ , snhu Valb, br Pål, sn Pål, sld.hu Maja
54 “ “ “ “ “ , resk Joh, h Brta
55 “ , dg Joh, And, br Pål, sn Pål, h Valb, resk Joh, h Brta
56 “ , br Pål, sn Pål, h Valb, resk Joh, h Brta
57 “ , sn Pål, h Valb, resk Joh, h Brta
58 “ “ “ , dg Joh
59 Pål Ers, h Valb; trp wa Valb, resk Joh
1761 Pål Ers, h Valb, sr Krn, dg Isak, res Joh
ES-2214 p63
62 “ “ “ , dg Jör, “
63 “ , sr Krn, dr Xt, res Joh
64 “ , dg Joh, sr Xt, dg Jör
65 “ , sr Xt, dg Jör
66 “ , wa Valb, dg Isak, sr Xt, dg Jör, p Valb
68 “ “ , dg Joh, “ , Igd, p Valb;
b Xt, Valb, Erik
69 “ , h Brta, dg Joh, sr Xt, Igd, Valb, dg Adam;
mor Valb, b Xt, Valb, Erik, dghu Brta
71 “ “ “ , sr Valb, Xt, Igd, br Erik, dghu Brta, dg Jör
PET 6.4.68 B Mts Kauppinen
72- 3 “ “ , sr Valb, Xt, Igd, br Erik, dghu Brta, inh Joh Johs
74 “ “ “ “ “ “ , dg Jör, inh Joh Johs
75 “ “ “ “ “ “ , p Krn, “
1801 Brta Mts, man Joh, sw Erik, dg Jak, Joh, sw Lisa, dr Valb, p Brta, lösdr Per Eliass Hämäläinen
ES-2215 p198
02 “ “ “ , dg Klem, Joh, “ “ , p Maja, lösdr Per Jeremiass
03 Erik Ers, h Lisa, sn Pål, p Brta, dg Joh; blm Joh Hnrs, h Brta, p Lena
04 “ “ , dg Lrs, mg Erik, p Brta, dr Valb
05 “ “ , mg Erik, p Brta, dr Valb, Lisa
07 “ “ , Erik, Valb, Justina, inh Israel Isrls, h Gtd
08 “ “ “ “ “ “ “ ,
Mrg halt

1804 Joh Hnrs, h Brta, p Lisa, dg Jsf, Mts
ES-2215 p198
05 “ “ , p Lena, Hnr, dg Mts,
Valb sjuk
07 “ “ , Maja, Hnr, Krn
08 “ “ “ “ ,
Valb sjuk

1761- 6 trp wa Valb
ES-2214 p64
68- 9 “ ;
man Mts sjklg, b Krn, Lrs, Ana
71- 3 “ , dr Krn
K Mrths Turpeinen 13.2.74 Sim Penttinen
74- 5 Sim, wa Valb, h Krn

1801 trp Jör Jörs, h Mrg, dr Krn, lösdr Erasmus Ths
ES-2215 p199
02 trp Jör Johs, “ “ “
03 “ “
04 “ “ , dr Krn
05 trp Joh Johs, “

1801- 4 trp Hnr Pls
ES-2215 p200ES-2211 p22 keitelepohja
1666
B Esk Räihä, h Mrg, br Sim på ödeshmn, Dionysius Kokinpka E & M fr Kalanmi 4
67 “ “ “
och f lösdr skrefs t Kt men är ung och 66 vid Kt.skrifningen warit hos denne Eskil;
berättas ock att Hnr Paananen fr Muikunlax har velat ha honom t legokarl, men modren ej efterlåtit och för den skull
denne Paananen angifvit honom f lösdr

68 B Esk Räihä, h Mrg, br Sim Kt, Dionysius Kokinpka
69 “ “ , dg Mts, h Krn
70 “ “
1675 Esk Räihä, h Mrg, dg Mts
76- 8 “ “ , dg Erik, h Gtd
80 “ “ , dg Joh, h Xt
82 “ “
84 “ , sn Esk, h Mrg
91 Esk Esks, h Mrg, br Pål
93 “ “ “ , dg Joh
1694 Esk Esks Räihä, h Mrg, br Pål, h Krn, dg Joh
1707 “ , h Lisa, mor Mrg, Kthu Ags
08-10 “ “ , korpr.hu Ags
12- 3 Olf Mts, h Lisa
O M Pasanen & L fr Kol.Pasala

1727 Hnr Jörs, h Sfa, dg Mts, brofgd Mts
H J Kauppinen 22.5.15 S Johs Siekkinen
28- 9 “ “ “ , brofgd Erik
30- 5 “ “
36- 8 “ “ , dr Krn
K Hnrs K 9.6.38 J M Niskanen
39 Joh Mts, h Krn, swmor Sfa, br And
1740 Joh Mts, h Krn, swmor Sfa, br And
ES-2212 p31
41 “ “ , wa Sfa, br And
43- 4 “ “
45 “ “ , dg Joh
46-51 “ “
52 “ “ , p Brta
55 “ “ , p Ana
56- 7 “ “ “ , sn Hnr
58 “ “ “ , Judit
59 “ “ “ , dr Judit
1761- 2 Joh Mts, h Krn
ES-2214 p65
63 “ , dr Sfa, sn Hnr, h Gtd
H J Niskanen 29.1.62 G Sims Puranen
64 “ “ “ “ , sn Joh
65 “ , sn Hnr, h Gtd, sn Joh
66 “ “ “ “ , dr Krn
68- 9 “ “ “ “ “ , Maja;
b Krn, Ana, Maja, Agnta, Lrs, h Krn utsl
71 Joh Johs, br Lrs, h Gtd, sr Krn, Maja
72 “ “ “ , dr “ “ , dg Isak
73- 4 “ “ “ “ “ , Ana, dg Isak
J J Niskanen 26.11.74 L Kemppainen
75 “ , h Lena, br Lrs, h Gtd, dr Krn, Ana, dg Isak, dr Valb

1801 Joh Johs, h Lena, mg Joh, dg Klem, dr Krn, p Agnta, Ana; inh Isrl Isrls Stork
ES-2215 p201
02 “ “ “ , dg Jsf, dr Krn, p Valb; inh I I Stork
K Johs Niskanen 21.5.96 J Jörs Arnberg
03 “ “ “ “ “ ; inh I I Stork
04 “ “ “ , sn Joh, dr Krn, p Maja, dg Mts; inh I I Stork
05 “ “ “ “ “ , Maja, Gst, inh I I Stork, Gtd
07 “ “ “ , Hnr, sn Joh, dr Krn, Krn, Ana
08 “ “ “ , sn Joh, Jak, Krn, Lena, res Ståls h Krn

1801 Lrs Johs, h Lisa, sn Joh, p Maja
ES-2215 p201
02 “ “ “
03 “ , sn Joh
04 “ “ , dg Lrs
05 “ ,
h Lisa blind, sn Joh
07 “ , Krn
08 “ ,
h Lisa blind, Krn, Lrs

1801 trp Jonas Ols
ES-2215 p202
02- 4 bst “
05 Jonas Ols,
Krn blind
07 “
08 “ ,
Krn blind


ES-2211 p22 KEITELEPOHJA
1634
Joh Ruuska, sn Jak, Mrth, h Krn Mrths, snhu Krn Sims
35- 6 “ “ ,
snhu Krn Sims
37 “ “ “ , Maja Jönsdr
38
Jöns Ruuska, “ “ “
39 “ “ “ “ , inh Ana Prs
44
Jak Jönss, 1 hu
45 “ , 2 sn, 2 snhu
46- 8
Jöns Ruuska, 1 hu, 1 sn, 1 snhu
49 “ ,
sn Jak, h Krn, dr Gtd, hmn Mrth, h Krn
50 “ ,
h Krn, sn Jak
51
Joh Ruuska, sn Jak, h Krn, br Erik, p Elin, hmn Mrth, h Krn
52
Jöns Ruuska, “ “ , sn Erik, hmn Mrth, h Krn
53 Jak Jaks Ruuska, h Maja, dr Krn, sld Mich Hnrs
1654
Jak Jönss Ruuska, h Krn, sn Esk, dr Krn, far Jöns
55 “ “ “ , sn Sim, dr Krn, Valb
56-64 “ “ “ ,
h Lisa, sn Sim, dr Valb
65 “ “ “ “ “ , dr Ibg
66 “ “ “ “ “ , mg Mts, h Krn
67 “ “ “ “ “ “ “ , dr Lisa
68 “ “ “ “ “ “ “ “ , 1 prs
69 “ “ “ “ “ , Joh, dr Hga
70 “ “ “ “ “ “ “ , sn Jak, dg And, p Judit, inh Mts, Krn
1675
Jak Jönss Ruuska, h Krn, sn Esk, h Lisa, sn Joh, h Valb, sn Jak, dg Pål
76 “ “ “ “ “ “ “ , dg Pål Kt, dg Joh, inh Mts Sims, h Ingre
78 “ ,
sn Esk, h Lisa, sn Joh, h Valb, sn Jak
80
Esk Jaks, h Lisa, br Joh, h Valb, br Jak, dr Ingre
82 “ “ “ “ , s_ Jak, “
84 “ “ , br Jak, h Hga, sr Ingre, inh Joh
Jaks, h Valb
91 “ , br Jak, h Hga, dg Klem, h Lisa, dr Maja
93 Gst Esks, “ “ “ “
1694 Gst Esks Ruuska, h Lisa, br Jak, h Hga, dg Klem, h Lisa
1707 “ “ , dg Per, dr Lisa
08 “ “ “ , dghu Lisa
10 “ “
11- 2 “ “ , dg Esk
E Klms Korhonen 21.12.11 M Hnrs Liimatainen
13 “ “ “ , h Mrg, dg Mich
1727-30 Esk Gsts Ruuska, h Mrg, br Gst h Elin
EGR 21.9.20 M Mts Leppänen, GGR 26.12.26 E Esks
31- 3 “ “
34- 5 “ “ , p Maja
36 “ “ “ , dg Bgt
37 “ “ “ “ , Klem
38 “ “ “ , dg Klem, blhu Ana
39 “ “ , dg Klem, blhu Ana
A Gsts R 7.4.40 Klem Klms Kauppinen
1740- 1 Esk Gsts, h Mrg, dg Klem, blhu Ana
ES-2212 p30
43 “ “ , sn Gst
Klem & Ana ->Pp 7
44 “ “ “ , dr Ana
45 wa Mrg, sn Gst, dr Ana
45 “ “ , dr Lisa
47- 8 “ “ , h Krn
49 “ “ “ , dgp Jak, dr Ana
51 “ “ “ , dg Joh, dr Maja
52 “ “ “ , dr Maja, dg Mts, p Lisa
53 “ “ “ “ “
54 “ “ “ , … Valb, “
Mrg Leppänen † 3.4.55 57å 13/4
55 Gst Esks, h Krn, dg Isrl, Mts, p Ana
56 “ “ , sn Erik, dg Isrl, Mts
57 “ “ , dg Erik, p Maja; Esk Gsts, dg Joh, Joh, p Agnta
58 “ “ , dg And; trp Joh; “ , sn Esk, dg Erik, p Agnta
59 “ “ , p Agnta, dg Erik; Esk Esks, h Maja, p Maja
1761 Gst Esks, h Krn, p Valb, dg Gst
ES-2214 p67
62 “ “ “ , dg Erik, whrd Krn
63 “ “ “ “ , And
64 “ “ “ “ , stmor Maja
65 “ “ “ “ “ , dg Isak
66 “ “ “ “ “ , p Xt, dr Mrg
68 “ “ , dg Erik, p Ana, Xt, dr Mrg;
b Mts, Krn, Gst, Joh, Joh, Ana, Maja, Ana gl, dr Lena undr 15
69 “ “ , dg And, Erik, p Valb, Xt, dr Mrg;
b Mts, Krn, Gst, Joh,, gl sld Joh, Ana, mor Maja övr 63, Ana gl, dr Lena
71 “ , sn Erik, And, Hnr
72 “ , dg Erik, Olf, Hnr, p Maja
73 Mts Gsts, p Xt, Lena, dg Sim, Hnr, p Bta
74 “ , p Valb, dg Sim, Hnr, p Bta
MGR 26.5.74 V Paananen
75 “ , h Valb, dg Joh, dr Krn

1765 trp Joh Lrs
ES-2214 p68
66 “ , h Brta
J L Hakonen 30.12.51 B Sims Ruuska
68- 9 “ “ ;
b Lrs, Maja, Erik
71- 5 “ , sn Lrs

1761 Esk Esks, h Lisa, stmor Maja, dg Hnr
ES-2214 p68
62- 3 “ “ “ “ , Isak
64 “ “ , dg Hnr, Isak
65 “ “ , br Hnr, p Ana, Kaisa
66 “ “ “ “ , Ana, Maja, res And, h Xt
68 “ “ “ , dg Isak, Mrth;
dr Maja utsl, b Brta, Ana, Juliana, And, Mich, Mrk, Brta, Maja gl
69 “ “ “ , p Elin, dg Mrth, p Xt;
dr Maja huvudsvag, b Brta, Ana, Juliana, And, Mich, gl sld Mrk, äa Maja
71 “ “ “ , dg Mrth, p Valb, Elin, Krn
72 “ “ “ , h Agnta, dg Mrth, p Valb, Krn
73 “ “ “ “ “ “ , dg Stph, p Krn
74 “ “ “ “ , dg Hnr
75 “ “ “ “ “ , p Bta, Maja

1762- 6 trp wa Sus
ES-2214 p69 Sidenniemi trp
68 “ ;
far Lrs gl utsl
69 “ ; “ ,
Igd, Maja utsl
71 “
S Lrs Kolehmainen 3.11.71 P Stphs Toikkanen
72- 5 Pål, h Sus

1801- 2 Mts Gsts, h Valb, br Joh, sn Mts, dr Xt, p Xt
ES-2215 p203
03 “ “ “ “ “ , Valb
04 äa Valb Ands, sw Joh, sn Mts, dr Xt, Valb, dg Elias, p Krn
05 “ “ “ “ “ , Lena, Maja, Abr
07 LB Mts Mts, h Maja, sw Joh, Joh, Sim, dr Xt, Valb, Krn, Ana
08 “ “ “ “ , And, “ “ “

1801- 3 Gst Gsts, h Bta, dr Krn
ES-2215 p203
04 “ “
05 “ “ , dr Krn
07- 8 “ “

1801 Joh Gbrls, h Lisa, dg And, p Valb, Mrg, Xt, lösdr Lrs Lrs
ES-2215 p204
02 “ , dg And, p Valb, Maja, Valb, dg Pål, Hnr
03 “ “ , p Ana, Ana, dg Klem, Mts
04 “ “ , p Maja, Maja, “ “ , Bgt, p Brta, Mrg
05 “ “ , Klem, Elias, Titus, Sfa, p Mrg, Lena
07 “ “ , Erik, Klem, Brta, Maja, Brta, Xt
08 “ “ “ “ “ “ , Lisa, “ ,
Xt sjuk

1801- 4 Pål Stphs, sn Joh, dr Maja, p Lisa
ES-2215 p204
05 “ “ , p Lisa,
Sus blind
07 “ “ “ , Mts
08 “ “ “ “ ,
Sus blind

1801 inh Lrs Pls, Pål Pls
ES-2215 p205
02 “
03 “ , lösdr Pål Pls
04- 5 “
07- 8 “ , inh Bgt Bgts, h Mrg

1807- 8 trp Joh Ands, h Lena
ES-2215 p205ES-2211 p21 KEITELEPOHJA
1667 kapl Hr Pål, h Krn, dg Sgfr, h Sus, Sgd, dg Klem
68 “ “ “ “ “ “ , 1 prs
69-70 B Sgfr Lrs, h Valb
1675 Sgfr Lrs, h Valb, sn And, sw Erik, h Gtd
76- 8 “ “ “ , Erik
80 “ “ “ , sn Erik Kt, dg Erik, h Gtd
82 “ “ “ , h Valb, dg Erik, h Gtd, sn Erik Kt
84 And Sgfrs, h Valb, mor Valb, br Erik, dg Erik
91 “ “ , sn Sgfr, h Elin, br Xtr, Isak
93 “ “ “ “ , br Isak
1694 And Sgfrs, h Valb, sn Sgfr, h Elin, br Isak
1707-13 Sim Michs, h Ana
1727-30 Sim Michs, brhu wa Ana, br Erik
E Isks Pietiläinen 29.9.30 M Mts Puranen
31- 9 Erik Isks, h Mrg, brhu Ana
1740 Erik Isks, h Mrg, brhu Ana
ES-2212 p31
41 “ “ “ , p Krn, whrd Mts
43 wa Mrg, gratial.hu Ana
äa MMP 1.5.43 S S Toikkanen
44- 5 Stph Stphs, h Mrg
46 “ “ , dg Isak
47 “ “ “ , Mts
48 “ “ “
51 “ “ , sn Mts
52 “ “ “ , dr Ana, p Krn
53- 4 “ “ “
55 Mts Ers, mor Mrg, p Ana
MEP 8.6.55 K Gbrls Hassinen
56 “ “ , br Joh, p Ana, Krn
57 “ “ “ “ “ , dg Sgfr
58 “ , h Krn, “ “ , resk Mts
59 “ “ , p Ana
1761 Mts Ers, h Krn, p Ana
ES-2214 p70
62 “ “ “ , dg Gst
63 “ “ “ , br Stph
64- 5 “ “ “ “ , Hnr
66 “ “ “ “ “ , Pål, p Mrg
68 “ “ “ “ “ “ , Isrl, p Elin;
b Erik, Mrg, Lisa, Gbrl, inh Sgfr gl
69 “ “ “ “ “ , h Sfa, sr Xt, br Isrl;
b Erik, Mrg, Lisa, Gbrl, Ana, Inh Sgfr gl, mor Mrg utsl
71 “ “ , br Stph, Isak, h Sfa, sr Xt, p Ana
72 “ “ , sr Xt, p Ana
73- 4 “ “ , sn Erik, sr Xt, p Ana
75 “ “ “ , p Ana

1772 Stph Stphs, h Sfa, br Isak, sr Elin
73 “ “ “ , p Lena
74 “ “ “ , p Brta, dg Adam
75 “ “ “ , h Lena, “ , p Brta

1764- 6 trp Sim Lrs
ES-2214 p71
68- 9 “ ;
far Lars, mor Maja utsl
71- 4 “
75 “ , h Xt

1801 äa Ana Esks, sw Mts, dg Hnr, p Ana, Ana
ES-2215 p206
02 “ “ , dg Alexander, p Ana, Ana
03 “ “ , dg Hnr, p Ana, Maja
04 “ “ , dg And, p Ana, Maja, sn Mts
05 “ “ “ “ , Bta, “
07 “ “ , Krn, Maja, sn Mts
08 “ “ “ , Ana, “ ,
Xt sjuk

1801 äa Sfa Mts, sn Stph, Mts, dr Mrg, Sfa, snhu Valb, p Lisa
ES-2215 p206
02- 3 “ “ “ , dr Sfa, snhu Valb
04 “ “ , dg Pål, dr Sfa, “
05 “ “ “ “ “ , Lrs,
Erik blind, Krn sjuk
07 “ “ , dr Sfa, snhu Valb
08 “ “ , dg Pål, dr Sfa, snhu Valb, Lisa

1801 inh Erik Ers, h Sfa
ES-2215 p207
05 inh Hnr
07 lösdr Pål Pls, inh Jör Jörs, h Mrg
08 inh Jör Jörs, h Mrg


ES-2211 p23 KEITELEPOHJA
1654 Erik Grls, h Mrg, dg Mrk, Per, p Valb,
farbr Dionisius utsl 53, inh Per Kautiainen
62 Mrth Johs Ruuska, h Mrg, br Erik, h Agnta
64 “ “ “ , h Ags
65 “ “ “ “ , p Mrg, Kt Erik Korpi
66 “ “ ,
inf dr Ags
67 “ “ , dr Ags, inh Erik Ruuska, Ags
68 “ “ ,
inf sn Joh
69-70 “ “ , sn Joh, Jak
1675- 6 Mrth Johs Ruuska, h Mrg, sn Joh, h Maja, sn Mrth
78 “ “ “ “ “ , dg Knut
80 hu Mrg, sn Joh, h Maja, sn Mrth, dg Knut, inh Ags, sn Jak, Esk
82 Joh Mrths, h Maja, sn Jak, Esk, “
84 “ “ “ “ “ , p Ana, br Mrth
91- 3 “ “ , p Ana, br Esk, h Valb, br Mrth, h Ana, Kt And
1694 Joh Mrths Ruuska, h Maja, p Ana, br Esk, h Valb, br Mrth, h Ana
1707 Mrth Johs, h Hga, h Ana, Kthu Krn
08 “ “ , br Sim, p Brta
10 “ , br Sim, p Brta
11- 2 “ “
13 “ “ , Hnr
1727-36 Mts Mrths Ruuska, h Sfa
S Michs Hämäläinen
37- 8 “ “ ; trp Mts
39 “ “ “ , dr Krn
1740- 3 Mts Mrths, h Sfa
ES-2212 p32
44- 5 “ “ , sn Mrth
46 “ “ “ , h Krn, resk Joh
MMR 26.1.46 K Johs Våghals
47- 8 Mrth Mts, wa Sfa, snhu Krn
49 “ “ “ , dr Hlna
51 “ , h Krn, dr Hlna
52 “ “ “ , br Mts, Sim
53- 5 “ “ “ “ “ , p Krn
56- 8 “ “ , sr Sfa, dr Hlna, br Mts, Sim
59 “ “ “ , br Mts, Sim
1761 Mrth Mts, h Krn, br Mts, dg Isak, h Hga, sr Sfa
ES-2214 p72
62- 3 “ “ “ , sw Isak, sr Sfa
64 “ “ “ “ “ , sld.hu Krn
65 “ “ “ , sn Isak, “ “
66 “ “ “ , sw Isak, “ , sn Mts, sld.hu Krn
68 “ “ “ , sr Sfa, sn Mts, h Mrg;
Mts, Sfa övr 63, b Mrth, Mts, sld Mts, h Krn utsl, b Brta, Maja, Mts,
mor Maja gl

69 Mrth Mts, h Krn, br Mts, h Mrg, sr Lena, sn Mts;
Mts & Sfa fäder, b Mrth, Mts, Sfa, sld Mts, h Krn, b Brta, Maja, Mts
71 “ “ , sn Mts, br Mts, h Mrg
72 “ “ , br Mts, h Mrg
73 “ “ , sn Mrth, br Mts, h Mrg
74 “ “ “ “ “ , p Lena
75 “ , sn Mrth, br Mts, h Mrg, p Lena, dg Jör
1801 hnmn Mrth Mrths, h Maja, dg Joh, p Xt, Maja, Lena, lösdr Mts Mts Flink
ES-2215 p208
02 “ “ “ , Joh, p Maja, lösdr M M Flink
03 “ “ , brsn Hnr, dg Joh, Mrth, And, p Mrg, Maja
04 hnmn And Ers, h Mrg, sn Mrth, dg Mrth, And, p Mrg, Maja, Maja, lösdr M M Flink
05 And Ers, h Mrg, sn Mrth, dg Mrth, Mts, p Mrg, Maja, “ ,
Joh blind, Xt sjuk, lösdr M M Flink
07 “ “ , Elias, Sfa
08 “ “ ,
Joh sjuk, Xt sjuk, Mrth sjuk, res Back, h Sfa

1761- 6 trp Sim, h Valb
S M Ruuska 25.12.59 V Hansdr Hakkarainen
68 “ “ , p Ana;
dr Sfa undr 15
69 “ “ “ ; “ ,
inh Hans, h Maja
71 “ “
72- 3 Sim Mts, h Valb, p Ana
74 “ “ “ , dg Per
75 “ “ “

1762- 6 wa Sus
ES-2214 p73
68- 9 “ ;
far Pål, mor Ana gl
71 “
S Pls Kauppinen 6.10 71 A Hanss Hakkarainen
72- 3 And, wa Sus
74 “ , h Sus
75 “ , wa Sus

1801 trp Mts Hnrs, dr Lena
ES-2215 p208
02 “ “ , Sus
03 “ , dg Hnr, dr Sus
04 “ , dr Lena, “
05 “ ,
Sfa sjuk, Brta

1801 LB Mts Mts, h Valb
ES-2215 p209
02 “ “ , dg Erik, p Sfa
03- 4 “ “ “ “ , sr Maja
05 “ ,
h Valb sjuk, dg Erik, p Sfa, sr Maja, Alexander sjuk, Ana sjuk
07 “ , dg Erik, p Sfa, And
08 “ “ “ , Brta, Valb,
Maja sjuk, Alexander sjuk, Ana sjuk

1801 And Hanss, sn Pål, p Maja, Maja
ES-2215 p209
02 “ “ “ , Brta
03- 5 “ “ , p Valb, “
07 “ “ “ , skrd Joh Liimatainen
08 And Mts, “ “ ,
Valb sjuk, skrd Joh Liimatainen

1801 trp Isak Stphs, sn Isak
ES-2215 p210
02 “ “ , Lena
03 “ “
04 “ “ , Joh
05 “ “ “ ,
Lena sjuk, Valb sjuk
07 “ “ , Stph
08 “ , h Valb, sn Isak, Stph,
Lena sjuk
1756 trp Mts Ands, br And, h Xt ES-2212 p32 Keit.pohja Tervaniemi trp
57 “ , h Valb, br And, h Xt
A A Hassinen 11.5.52 Xt Hnrs Paananen
58 Hnr Johs
59 “ ; trp Vehniä Isak
1761 Hnr Johs
ES-2214 p66
62 “ , h Gtd
H J Niskanen 29.1.62 G Sims Puranen
63- 6 Mts Hassinen, br And, brhu Xt
68- 9 “ , h Valb, br And, h Xt;
b Xt, Xt, Valb, And, Sfa
71 “ “ “ , h Brta, dr Krn
72 “ , br And, h Brta, dr Valb
73 “ “ , h Xt, “
74- 5 “ “ “ “ , sn And
1801- 2 Mts Ands, sn And, mg Lars, dg Lars, dr Xt, brdr Lena, snhu Lena
ES-2215 p211 Keitelepohja 6 Tervaniemi
03- 4 “ “ “ , dg Emnl, “ “ “
05 “ “ “ , Hnr, dr Xt, brdr Lena, snhu Lena
07 LB And Ands, h Lena, sn And, Emnl, mg Lars, Mts, Hnr, dr Xt, Sara, snhu Lena
08 “ “ “ “ , Xt, And, Hnr, dr Xt, Xt, snhu Lena,
Lena sjuk, Lena sjuk

1801 Lars Johs, h Ibg, mg Joh, dr Valb, p Ana, Maja, Krn, lösdr Xt Johs Kanala
ES-2215 p212 Kpohja 7 Kohiseva
02 “ “ “ “ , p Maja, Krn
03 “ “ “ , p Krn
04 “ “ “ , dr Valb, dg Hnr, p Ana, Ana
05 “ “ “ “ , Krn, Joh
07 “ “ “ , Lars, dr Valb, Ana
08 “ “ “ , Joh, “ , Eva, Xt,
Joh sjuk

1801 Erik Johs, h Agnta, p Ana ES-2215 p214 Kpohja 8 nyb. Jokela
02 “ “ “ , dg Hnr
03 “ “ “ , dg Lars
04 “ “ , p Krn, dg Abr
05 “ “ “ , Hnr
07 “ “ , Lena
08 “ “ “ , Joh

1801- 7 trp Mich Ands, h Maja
08 “ “ , And

1807- 8 trp Joh Lrs, h Lisa
ES-2215 p215

1801 LB Bgt Bgts, h Mrg, dr Maja
ES-2215 p215 Kpohja 9 nyb. Kahla
02 “ “
03 LB Jak Bgts, h Valb, dg Elias
04- 7 “ “
J B Kunelius V Ands Hämäläinen
08
innehafv. af Johan Siilinsalo no3

1801 LB Esaias Eliass, h Ana, p Krn
ES-2215 p216 Kpohja 10 nyb. Viik
02 “ “ “ , dg Jak
03 “ “
04- 5 “ “ , dg Joh
07 LB Sim Jörs, h Gtd, Brta
08 “ “ , Sim, inh Jak Bgts

1801- 4 Sim Lrs, h Xt, mg Sam, dr Maja
ES-2215 p216 Kpohja 11 nyb. Sivu
05 “ “ “ , Maja, Maja
07- 8 “ “ “ “ , Valb

1801 LB Pål Lrs, h Ana, lösdr Alexander Hämäläinen, lösdr Mich Michs Tenhunen
ES-2215 p217 Kpohja 12 nyb. Niin
02 “ “ , lösdr M M Tenhunen
03 “ “ “ , lösdr Mts Mts Flink
04 “ “ , dg Gst
05 “ “
07 “ “ , Lars
08 “ “ ,
Lars sjuk

1801 lösdr Brta Raatikainen
ES-2215 p218
05 bst Per Prs, Maja, Lisa
07 LB “ , h Maja
08 LB Abr, h Maja

1654 Brtl Hnrs, h Gtd, s And, h Mrg utsl 52, s Erik, stdr Elin utsl 53, d Gtd 52,54, d Ana gift 54 t Mrth ES-2211 p1 Kivijärvi
Kurkela i Pyhäjärvi

55- 6 Brtl Hnrs, h Gtd, s And, h Mrg, s Erik, stdr Elin, d Gtd, dg Olf
62 “ “ “ “ “ , d Mrg Kth, legok Sgfr Mts
64 “ “ “ “ “ “ , Kt Sgfr Mts, 1 piga, 1 prs
65- 7 “ “ “ “ “ , h Gtd
68 “ “ “ “ “ “ , 1 prs
69 “ “ “ “ “ “ , s Sim
70 “ “ “ “ “ “ “ ,
i Mrg korpr.hu utsl 68-9


1654 Mts Pls Kt, h Ibg,
mr Mrg utsl 53, s Mrth utsl 52-3, b Hnr utsl 52-3, b.äa Brta utsl 52, … Ana, ES-2211 p1 Kivijärvi
b.dr Mrg utsl 52-3
55 Mts Hnrs, h Ibg, mor Mrg, s Mrth, b Hnr, b.äa Brta, … Ana, d Mrg, s Ana
56 “ “ , s Mrth, b Hnr, b.äa Brta, … Ana, s Mrg, s Ana, d Mja
62 “ “ , b Hnr, h Mrg, legok Petr, Kth Ibg
64 B Mts Pls, “ “ “ “ “ , brsn Mrth mhu, 1 prs
65 “ “ , brdr Valb, _mr Mrg, Kt Petr, Kth Ibg, “
66- 7 “ “ , _mr Mrg, brsn Mrth, h Valb
68 “ “ “ “ “ , 1 prs
69 “ “ , brsn Mrth, h Valb
70 “ , brsn Mrth, h Valb, d Ags


1654 Jak Muhoinen, s Olf, h Brta,
s Jak utsl 52-3, hmn Pål Pls, h Ana, d Ana, d Xtn ES-2211 p2 Kivijärvi
55 “ , Kth Brta, s Hnr, s Per, p Valb, p Ibg
56 “ , h Brta, “ “ “ “
62 “ , h Mrg, s Olf, h Brta, s Jak, d Mrg
64 “ , h Mgta, “ “ “ “
65- 6 Olf Muhoinen, h Brta, b Jör, h Mrg, mor Mrg
67 “ “ “ “ “ ,
legok Jsf har rymt fr Wiborg förledne höstas, h Gtd
68 “ “ “ “ “ , 1 prs
69-70 “ “ “ “ , p Valb


1654 Nils Ols, h Ana, b Olf, h Mrg, b Per, h Mrg,
s Ana utsl 52-3, son Kt, Erik Kainulaises h Krn ES-2211 p2 Kivijärvi
55 “ , h Mrg, “ , h Ana, “ “ , p Xtn, Kth Krn, s Ana
56 “ “ “ “ “ “ “ “ , _s Ana
62 “ , h Msa, “ “ , s Hnr mhu, dtr, legok Erik, h Krn, bhu Mrg, i Brus …, h Agnta
64 “ “ “ “ “ , legok Erik Kt, “ , “ , 1 prs
65 “ “ , dtr, s Hnr, h Lsa, Kt Erik, h Krn, i Petr Ols, h Brta, b Olf Ols, h Ana, sld Th
66- 7 “ “ , s Hnr, h Lsa, d Ags, i Petr Ols, h Brta, b Olf Ols, h Ana, 1 dtr
68 “ “ “ “ “ , 1 prs, “ “ “ “ “ , 1 prs
69 “ “ “ “ , i Petr Ols, h Brta, Joh Kyröläinen, h Ana, b Olf Ols, h Ana, d Mrg
70 “ “ “ “ “ “ , d Krn, Joh K….nen, h Ana, “ “ “


1654 Erik Pls, h Gtd,
s Krn utsl 52-3, s Mts, s Pål, d Brta ES-2211 p3 Kivijärvi
55 “ “ , s Mts, s Pål, h Brta, d Brta, s Krn, d Ana; i Pål, h Ana, d Xtn, d Ana, d Brta,
d Brta utsl 54
56 “ “ “ “ “ “ , _s Brta, d Ana; i Pål Pls, h Ana, d Xtn, d Ana, d Brta
62 “ “ , s Pål, h Brta,
s Erik utsl 61, d Ana; “ “ “ “ “ , i Mts ….
64 “ ,
h Gtd utsl 63, s Pål, h Brta, s Erik, s Mts, d Ana, d Brta; i Pål Pls, h Ana, d Xtn, d Brta
65 “ , h Gtd, s Pål, h Brta, s Erik, d Ana, d Brta; i Pål Pls, h Ana, d Xtn, d Brta
66 Pål Ers, h Brta, b Erik, s Ana, s Brta; i Pål Pls, h Ana, d Xtn
67 Pål Ers Muhoinen, h Brta, b Erik, s Ana, s Brta; i Pål Pls, h Ana, d Xtn
68 “ “ “ , 1 prs, s Ana, s Brta; “ “ “
69 “ “ “ , s Ana, s Brta; “ “ “
70 “ “ “ , h Ana, “ ; i dtr Xtn


1654 Jak Pls, h Brta, d Mrg, b.äa Valb
ES-2211 p3 Kivijärvi
55- 6 “ “ , Kth Valb, s Hnr
62 Jak Piispainen, h Brta, s Hnr, h Lsa,
d Gtd utsl 61, Kth Valb
64 “ “ “ “ , d Gtd, Kth Valb
65 “ “ “ “ , Kt.äa Valb
66 “ “ “ “ “ ,
d Ksa undand. 60-5
67 “ “ “ “ “ ,
d Ksa denna änkas dtr
68 “ “ “ “ “ , 1 prs
69 “ “ “ “ , dg Mts, d Ksa, cass.sldh i Mln
70 Hnr Jaks, h Lsa, mor Brta, dg Mts, d Ksa, cass.sldh i Mln


1654- 6 Hnr Bengtinen, h Mrg, b Hnr, h Elin
ES-2211 p4 Kivijärvi
62- 4 “ , h Msa, s Mts, h Ana, d Brta, d Mrg
65 “ “ “ “ “ , d Gtd, legok Jör
66- 7 “ “ “ “ “ “ , 1 dtr
68 “ “ “ “ “ “ “ , 1 prs
69 “ “ “ “ , d Gtd, d Sfa,
Th antagen t legoKt
70 “ “ “ “ “ “ , dg Th


1654 Per Leppänen, h Mrg, d Kth Ana,
d Hga utsl 52, d Mrg utsl 53 ES-2211 p4 Kivijärvi
55 “ “ “ , d Ags
56 Jör Sims, hu, mor Mrg, “ “
62 Pål Länttä, h Xtn, s Hnr, h Ana, s Mts, h Brta,
d Brta utsl 61, 3 prs obs.
64 “ “ “ “ “ Kt, h Brta, 1 prs
65 “ , s Hnr, h Ana, s Mts Kt, h Brta, mg Hnr, h Mrg
66 “ , s Mts Kt, h Brta, mg Hnr, h Mrg
67 “ , s Jör, s Mts Kt, h Brta,
mg Hnr & h Mrg t Ingermanland elr Kexholmslähn reste
68 “ “ “ “ , 1 prs
69 “ , s Mts, h Brta, s Erik, h Mrg, s Brta,
s Ibg utsl 67, s Hnr, h Ana
70 “ , s Erik, h Mrg, s Brta, s Hnr, h Ana,
i Hnr Pls utsl 691727 Pål Sims, h Mja, d Brta, p Valb
ES-2212 p199 Heinolahti Kotilainen
28- 9 Pål Sams, “ “ “
30 “ “
31- 3 Pål Sims, “
34 “ “ ,
i Valb skiöter sin gl fader
35 “ “ , p Valb,
hu Jdt i 2 åhrs tid upsåtel: undandölgt som nu observeres på Peuralampi trp
36 “ “ “
37 “ “
38- 9 “ “ , dg Pål, h Valb

1761 Joh Pls, h Ana, sldh Valb
ES-2214 p29 Heinolahti 1 Kotilainen
62 “ “ , s Mts, dg Hnr, sldh Valb
63 “ “ , b Mts, sldh Valb
64- 5 “ “ “ , hantlang.h Valb
66 “ “ “ , p Ksa, “
68 “ “ “ , dg Isrl, p Sus;
mr Mja gl, Valb utsl, b Mja, Ana, i Mts, Pål, Ksa gl utsl
69 “ “ , b Th, p Ksa;
mr Mja gl, d Valb vanvettig, b Mja, Ana, Mts, i Mts, Pål, Ksa gl
71 “ “ , p Ana
72 “ “ “ , dg Mts
73 “ “ “
74 “ “ “ , p Brta
75 “ “ “ , dg Adm, dg Mts, h Ksa

1769 Mts Pls, h Valb, dg Joh
71 “ “ , dg Isrl
72 “ “ , dg Joh
73 “ “ “ , p Agnta
74 “ “ “ “ , p Ksa
75 “ “ , dg Lrs, p Ana

1761- 5 Pål Pls, h Brta
trp
66 “ “ , p Ana
68 “ “ “ , dg Joh;
b Mja, And, Lna, Ana
69 “ “ “ ;
b Mja, And, Lna, Ana, Brta
71 “ “
72 “ “ , d Mja
73- 4 “ “ “ , s And
75 “ “ , dg Th, h Mja

1727 Isrl Sims, h Agnta, p Mja
ES-2212 p199 Heinolahti Sydänmaa trp
28 “ , p Mja
29 “ , h Sus, p Mja
30- 1 wa Sus
33- 4 “ , p Krn
35- 6 “ “ ; trp Peuralampi Jdta
37- 9 “ ; trp wa Krn; “

1761- 6 Sim, h Ksa, b Mts, bhu Ksa
ES-2214 p31 Sydänmaa
68 “ “ “ “ ;
b Joh, Ana, Mts, Ana, Mich, Mja, Lrs, i Lrs blind, b Hnr, Agnta, p Valb gl utsl
69 “ “ “ “ , b Hnr, d Sus;
b Joh, Ana, Mts, Ana, Joh, Mja, Lrs, Lna, i Lrs blind, b Hnr, Agnta, p Valb
71- 3 “ “ “ “ , dg Hnr
74 “ “ “ “ “ , p Mja
75 “ , b Mts, h Ksa, b Hnr, h Mja, dg Mich


1727 Per Johs, wa Valb
ES-2211 p1 Kivijvi Piispa
28 “ , h Valb, p Sus
29 “ , h Xt, brhu Valb
30- 4 “ “ “ , far nmn Joh
35 “ “ , br Hnr, brhu Valb
36 Hnr Johs, h Valb
37 “ “ , sr Ana
38 “ “ “ , sld.hu Sus
39 “ “ , dg Erik, h Ana, sld.hu Sus
1740 Hnr Johs, h Valb, sldh Sus
ES-2212 p1 Piispa
41 “ “ , d Lsa, sldh Sus
43 Per Gbrls, b And, s Krn, “ , f åbo Hnr Johs, h Valb, d Lsa, i Erik, i Xtn
44 Hnr Johs, h Valb, d Lsa, d Brta, sldh Sus, f åbo Per Gbrls, dg And, s Krn, i Erik,
i Xtn skiöter des blinda mor
1745 Hnr Johs, h Valb, d Lsa, d Mja,
inh Erik skiöter des brkl hu, inh Xtn skiöter des blinda man, LT-758 VA-8261 p3583
sldh Sus
1746 Hnr Johs, h Valb, dr Lsa, d Mja,
inh Xtn lembnas at skiöta des blinda man, inh Erik skiöter des LT-758 VA-8264 p267
brkl hu

1747 Hnr Johs, h Valb, d Lsa, s Olf, i Erik, i Xtn
ES-2212 p1
48- 9 Olf Hnrs, mor Valb, d Lsa, i Xtn
51 “ , h Ana, d Lsa, b Mts,
i Xtn skiöter des blinda mor
52 “ “ “ “ ,
dg Per för absens, i Xtn
53- 5 “ “ “ , s Erik, p Ana
56 “ “ , d Ksa, d Lsa, s Erik, h Sus
57- 9 “ “ , s Ksa, “ “ “


1727- 8 Abr Mts, h Mja
ES-2211 p2 Kivijvi Niemis
29 “ “ , d Lsa
30- 5 “ “
36- 7 “ “ , b Joh
38 “ “ “ , d Krn
39 “ “ , d Krn
1740 Abr Mts, h Mja, d Krn, dg Erik, h Ana
ES-2212 p2 Niemis
41 “ “ “ , i Erik
43- 4 “ “ “
45- 6 “ “
47- 8 “ “ , dg Mts, h Lsa
49 “ “ “ “ , s Mts
51 Mts Abrs, h Sus, mor Mja, d Lsa
52 wa Mja, d Lsa, dgp Lrs
53- 5 “ , mg Lrs, h Sus, sldh Lsa
56- 8 Per Abrs, wa Mja, sldh Lsa
59 “ , h Sfa, mor Mja, d Ana, sldh Lsa


1727-34 Gst Jörs, h Mja
ES-2211 p2 Kivijvi Päivärinta
35 “ “ ,
s Erik i 2 åhrs tijd upsåtel: undandölgd
36 “ “ , s Erik
37- 8 “ “ “ , h Valb
39 “ “ “
1740- 3 Erik Gsts, h Mja, dg Gst
ES-2212 p2 Päivärinta
44- 9 “ “ “ , s Krn
51- 2 “ “ , s Krn, p Xtn
53 “ “ , d Krn, “
54 “ “ , s Krn, “
55- 8 “ “ , p Xtn
59 “ “ , d Ana, p Xtn


1727-30 Mts Nls, h Lsa
ES-2211 p3 Kivijvi Pesola
31 “ “ , p Valb
33 “ “ “ ,
p Lsa absens
34 “ “ “ ,
p Mja för absens
35 “ “ “
36 “ “
37 “ “ , dgp Hnr
38 “ “ , dg Hnr
39 “ “ , p Gtd
1740 Mts Nls, h Lsa, dgp Joh
ES-2212 p3 Pesola
41- 5 “ “ , dg Joh
46 “ “ “ , p Mja
47- 9 “ “ “ , h Mja
51- 5 “ “ “ “ , dg And
56- 8 “ “ “ , dhu Mja, “
59 Joh Sims, h Mja, dg And


1727 Petr Hnrs, h Krn
ES-2211 p3 Kivijvi Nikkilä
28 “ “ , s Petr
29-31 “ “
33 Mts Pekkarinen, hu
34 “ , h Hlna
35- 6 Mts Klms, h Hlna
37- 9 “ “ , d Brta
1740- 1 Mts Klms, h Hlna, d Bta
ES-2212 p3 Nikkilä
43 “ “ , d Brta
44 “ “ , s Brta
45 Mts Mts, d Brta,
i Per skiöter des gl mor
46- 7 “ , s Erasmus
48- 9 “ , h Ana, s Erasmus
51 “ “ “ , h Sus
52- 6 “ “ “ “ , b Pål
57- 8 Erasmus Mts, h Sus, sw Ana, p Sfa, “
59 “ “ “ “ “ , h Brta


1727 Joh Mts, sldh Sus
ES-2211 p4 Kivijvi Kangais
28- 9 “ , h Agnta
30 “ “ , i Lsa
31 “ “ , s Joh, h Ana, i Lsa
33- 4 Joh Johs, h Ana, wa Agnta, i Lsa
35 “ “ “ , p Lsa
36- 8 “ “ “
39 “ “
1740- 1 Joh Johs, h Ana
ES-2212 p4 Kangais
43 “ “ , b And, dg And
44 “ “ “ , h Gtd, dg And
45 wa Ana, b And, h Gtd, sldh Brta
46- 7 Joh Johs, wa Ana, b And, h Gtd, sldh Brta
48- 9 wa Ana, b And, h Gtd, b Erik, “
51 And Johs, h Gtd, b Erik, p Brta, sld.äa Ana, sldh Brta
52 “ “ “ “ , sldh Ana, “
53 “ “ , p Brta, sldh Ana, sldh Brta
54- 5 “ “ , sldh Ana, sldh Brta
56- 7 “ “ , sldh Brta; trp h Ana
58- 9 “ “ , p Ana, sldh Brta


1727 Gst Ands, h Brta
ES-2211 p4 Kivijvi Pellonpää
28-31 “
33- 9 “ , h Brta
1740 Gst Ands, h Brta, p Lsa
ES-2212 p4 Pellonpää
41- 6 “
47 “ , swska
48 “ , h Mja
49 “ “ , dgp Mts
51- 4 “ “ , dg And, h Ana
55 “ , dg And, h Ana
56- 9 “ “ “ , p Valb


1727-37 Mts Ers, h Agnta
ES-2211 p5 Kivijvi Jokela
38- 9 “ “ , p Brta
1740 Mts Ers, h Agnta, p Brta
ES-2212 p5 Jokela
41 “ , p Brta
43 “ , h Jdt
44 “
45 “ , h Ana
46- 7 “ “ , s Erik
48 Erik Mts, “
49-51 “ “ , b Mts
52 “ , h Xtn, wa Ana, b Mts
53- 5 “ “ , b Mts
56 “ “ “ , … Olf
57- 9 “ “ , … Olf


1727 Mts Ands, Lsa, b Jak
ES-2211 p5 Kivijvi Saaris
28-31 “ , h Lsa, b Jak
33- 5 “ “ “ , wa Brta
36 “ “ “ , b Joh, wa Brta, p Lsa, dg Pål
37 “ “ , b Joh, s Gtd
38 “ “ “ “ , sldh Sus
39 “ “ , s Gtd, sldh Sus
1740- 3 Mts Ands, h Lsa, s Gtd
ES-2212 p5 Saaris
44- 6 “ “ , b Petr, sldh Ana
47- 8 “ “ , sldh Ana
49 “ “ , s Mts, sldh Ana
51 “ “ “ , h Mja, p Ana
52 “ “ “ “
53 Mts Mts, h Mja, mor Lsa
54- 5 “ “ , d Valb
56 “ “ , dg And
57- 8 “ “ , b And
59 “ “ “ , p Mja


1727- 8 Jak Mts, h Brta, sac Mths Strannius
ES-2211 p6 Kivijvi Saaris
29-31 wa Brta, sac Mths Strannius
37 And Jaks, mr Brta, p Lsa, dg Pål
38- 9 p Lsa, dg Pål
1740 And Jaks, p Lsa, dg Pål
ES-2212 p5 Saaris
41 “ , p Lucia, “
43 “ , p Lsa, “ , s Krn
44- 6 Mts Jaks, “ “
47- 9 “ , h Agnta, p Lsa, dg Pål
51- 6 “ “
57 “ “ , p Lna
58- 9 “ “


1712 LB Mts Ers, h Krn,
sld.hu Xt, Xt äfven går tigger, är föredetta dimitterader ES-2593 VA-8144 p25 Kivijvi Tenhola

1727-30 Joh Mts, h Lisa
ES-2211 p6 Kivijvi Tenhola
31 “ “
J M Stranius L Johs Kautto
33 “ , sldh Mja
34- 6 “ , h Lisa, sldh Mja
37 “ “ , b Isrl, p Brta
38- 9 “ “ “ , h Lucia
I M Stranius 6.11.37 Kjvi L Eliasdr
1740 Joh Mts, h Lsa, dg And, kväkt Isrl, h Lucia
ES-2212 p6 Tenhola
1741 Joh Mts, h Lisa, kväkt Isrl, h Lucia
LT-998 VA-8244 p4367
1743 Joh Mts, wa Sus, kväkt Isrl
ES-2212 p6
44 “ , d Sus, “ , h Lucia
1745 Joh Mts, kväkt Isrl
LT-758 VA-8261 p3583
1746 Joh Mts,
inh Sfa lembnas at skiöta des utgl far, kväkt Isrl, h Lucia LT-758 VA-8264 p267
1747 Joh Mts, d Mgta, p Sfa, kväkt Isrl, h Lucia ES-2212 p6
48 “ “ “ , dg Erik, kväkt Isrl, h Lucia
49 “ “ “ , dgp Per
51 “ , wa Mgta, dgp Per, d Krn,
i Sfa skiöter des blinda far, kväkt Isrl, h Lucia
52 “ “ “ ,
i Sfa skiöter des blinda m, “ “
53 “ “ , mg Erik, p Valb, s Mts, i Sfa, kväkt Isrl
54 “ “ “ , s Mts, i Sfa, kväkt Isrl
55 Mts Johs, s Grta, …
Erik, dg Pål, h Ksa, i Sfa skiöter des gl far
56 “ “ “ , dg Per, h Lsa, sldh Ksa, i Sfa
57 “ , h Sara, s Grta, … Erik, dg Per, “
58 “ “ “ “ , sldh Xtn
59 “ “ , s Erik, dg Per, vhrd Brta, sldh Xtn


1727- 9 trp Mts Ers, h Krn
ES-2211 p7 Kivijvi Lepistö
30- 6 wa Krn
37 adj Hnr Calonius, p Lucia
38 “ , p Gtd
39 “ , h Sfa, dg Hnr, dg Joh
1740 adj Hnr Calonius, h Sfa, dg Hnr, dg Joh
ES-2212 p6 Lepistö
41 “ “ , p Jdt, dg Hnr
43- 4 “ “
45 “ “ , dgp Gbrl
46- 7 “ “ , dg Gbrl
48
utan folck
49 kväkt Isrl, h Lucia
51 sac Vilh Wikman, h Bta, p Valb
52 “ “ , dgp Mts, p Valb
53 “ “ , dg Mts, “ , dg Per
54 “ “ “ , dg Per, p Lsa, p Ksa
55 “ “ , dg Per, p Lsa, p Ksa, kväkt Isrl
56 “ “ , dg Hnr, dg Elias, p Mja, p Ksa, kväkt Isrl
57- 8 “ “ “ , p Ksa, kväkt Isrl
59 “ “ “ , p Lna, p Ana, p Ksa, kväkt Isrl


1727- 8 Isrl Eliae, h Lsa, b Mrk
ES-2211 p7 Kivijvi Länttä
29-31 “ “
33- 4 “ “ , bhu Sfa
35 “ “ , b Mrk, bhu Sfa
36- 7 “ “ , p Sfa, s Lsa
38 “ “ “
39 wa Lsa, p Sfa
1740 wa Lsa, p Sfa
ES-2212 p7 Länttä
41 “ “ , dg And
43 “ “ , sldh Brta
44 “ “ , sldh Bta
45 “ “ , dg Joh
46 Joh Mts, h Lsa, p Sfa
47 “ “ , bhu Sfa, s Elias,
h Mja 5 års tid förbigånget
48- 9 “ , bhu Sfa, s Elias, h Mja
51- 3 “ , h Sfa, s Elias, h Mja, d Lsa
54 “ “ “ “
55 “ , s Elias, h Mja, sw Sfa, s Mts
56 “ “ “ “ “ , d Ksa
57 Elias Isrls, h Mja, sw Sfa, b Mts, s Ksa
58- 9 “ “ , b Mts, s Ksa


1734- 8 Nls Mts
ES-2211 p7 Nousu trp
39 Mts Nls
1740- 5 Mts Nls
ES-2212 p7 Nousu
46- 9 “ , h Mja
51 “ “ , s Joh
52 “ “ “ ,
p Xtn nästl. år undandölgd
53- 6 “ “ , p Xtn
57- 8 “ “ , b? Per
59 “ “ ; Mts Mrks?, s Ksa, b Joh, p Xtn


1727 wa Valb, s Xtn, b Mts
ES-2211 p8 Kivijvi Bengtilä
28 Stph Stphs, h Mja, b Mts, s Xtn
29-30 “ “
31 Stph Grls, s Pål, s Stph, h Mja, bhu Mja
33 “ “ , bhu Mja
34 Pål Stphs, bhu Mja
35 “ , h Valb, bhu Mja
36- 7 Mts Stphs, h Mja, b Pål, h Valb
38 “ “
39 “ “ , sld… Xtn
1740 Mts Stphs, h Mja, sldh Xtn
ES-2212 p8 Bengtilä
41 “ “ ; LB Pål, h Valb, sldh Valb
43- 4 “ “ , dg Hnr, h Sus; LB Pål, wa Valb, sldh Xtn
45- 8 “ , h Gtd; LB Pål, wa Valb, sldh Xtn
49 “ “ , d Valb; Pål Stphs, wa Valb, sldh Xtn, p Sfa
51 “ “ “
52 “ “ ; Pål Stphs, wa Valb
53 “ wa Mja?; “ , h Valb
54 “ “ , dg Mgns; Pål Stphs, d Grta
55- 6 “ “ ; Pål Stphs, d Grta
57 Mts Mts, wa Mja, sldh Xtn; Pål Stphs, d Grta
58 “ , sldh Xtn; Pål Stphs, d Grta
59 “ ; Pål Stphs, h Grta, s Stph


1727-31 Hnr Klms, h Lsa
ES-2211 p8 Kivijvi Piispa
33 “
34 “ , h Lsa
35- 9 “ , s Klm
1740 Klm Hnrs, h Brta
ES-2212 p8 Piispa
43- 5 “ “ , s Isrl
46- 7 “ “ “ , s Joh
48 “ “ “ “ , d Lsa
49 “ “ “ “ , s Lsa
51- 3 “ “ “ “ , h Mja, s Lsa
54 Joh Hnrs, h Mja, mor Brta, s Lsa
55- 7 “ , mor Brta
58 Hnr Klms, “ ; trp Joh Hnrs
59 “ “


1727- 9 Petr Ands, h Valb
ES-2211 p9 Kivijvi Jauhoniemi
30- 1 “
33- 4 “ , s And
35- 6 And Prs, s Krn, s Petr
37 “ “ , b Petr
38- 9 “ “ “ , s Mja
1740- 3 And Prs, s Mja, b Petr, s Krn
ES-2212 p9 Jauhoniemi
44- 5 “ , b Petr, s Krn
46- 9 “ , h Mja, b Petr, s Krn
51 “ “ “ “ , p Valb
52- 3 “ “ “ “
54- 8 “ “ “
59 “ “ “ , dg Joh


1727
Erik Ers, h Krn ES-2211 p9 Kivijvi Urpila
28- 9 “ “ , dg Pål, h Lsa
30- 6 “ “
37 “ “ , p Valb
38- 9 “ “
1740- 7
Erik Ers, h Krn ES-2212 p9 Kivijvi Urpiala
48- 9 “ “ , s Erik, dg Mich
51 “ “ , mor Ksa, “ , s Mja
52 “ “ , dg Mich, s Mja
53 “ “ “ “ , d Brta
54 “ “ “ , dg And, s Mja, d Brta
55 “ “ “ , s Mja, d Brta
56 “ “ , d Brta, s Mja, sldh Brta; Lrs Sams, h Sus, dg Erik
57 “ “ , resk Mts, h Mja, sldh Mja; “ “ “
58 “ “ , d Sfa, p Bta, sldh Mja; “ “
59 “ “ , p Xtn, “ “ ; “ “


1727- 9 Hnr Jsfs, h Valb, Mts …, h Krn
ES-2212 p174 Kivijvi Kuivanmi Purala
30- 1 “ “ “ “ , b Sim
33 Mts Hnrs, h Hlna, “ “ “
34 “ “ “ “
35- 7 “ “ , d Krn, Mts …, h Krn
38- 9 “ “ “ , Joh Ols, h Xtn, b Mts


1694 Mrk Mähäinen?, h Brta, s Mts
ES-2211 p180 Kivijvi Talviaislahti
1707- 8 Mts Lrs, h Ana, blm Mrk, h Ana
10 “ “
11 “
12
Mts Lrs intyges blind föda sig m tigg:
13 Klm Mts, h Valb

1727-34 Lrs Ols, h Valb, b Olf
ES-2212 p175 Kuivaniemi Talviaislahti
35- 7 “ “ “ , h Xtn
38 “ “ “ “ , sld… Sus
39 “ “ “ “
1740- 1 Lrs Ols, h Valb, b Olf, h Xtn, p Ana
ES-2212 p222 Talviaislahti
43 “ “ , p Ana, sldh Xtn
L O Puranen † 20.10.43 42å
44 wa Valb,
dg Sam, sldh Xtn äa Valb Pls Tarvainen II 18.5.44 Kjvi Sam Sams Ruuska
45- 6
Sam Sams, h Valb, d Hlna, sldh Xtn
47- 8 “ “ “ , s Hlna
49 “ “ , s Hlna, s Joh
51 nmn “ “ , s Joh, d Brta
52 “ “ “ “ , s Olf
53 “ “ , d Brta, s Olf
54 “ , d Brta, s Olf
55
Sam Sams, s Joh, d Brta, s Olf
56- 7
nmn “ “ “ “ , stsn Erik, s Lena
58 “ “ “ “ , s Erik, s Lena, shu Ksa
59 “ , stsn Joh, d Brta, stsn Olf, stsn Erik, shu Ksa1634 länsmn Per Härköinen mhu ES-2211 p13 Kivijvi Pudasjärvi
35 i Per Härköinen mhu, Per Mts, s Esk Prs, h Valb Prs
36 Per Mts, s Esk Prs, h Valb Prs
37 Per Telkoinen, s Esk Prs, h Valb Prs, p Agnta Hnrs
38 Per Mts, s Esk Prs, h Valb Prs, p Mja Prs
39 Per Telkoinen, h Valb Prs
44 Per Häkki, 1 hu
45 Per Häkkinen, 1 hu
46 “
48 “ , 1 sn, 1 dr, 1 shu
49 “ , s Hnr, h Msa
50- 2 “ “ , h Ags
53 “ “ , shu Ags, mg And Lrs, h Gtd, Sfa Prs
1654 Per Häkkinen, s Hnr, h Agnta, mg And, h Gtd, d Sfa, i Mrg Hillutar
ES-2211 p13 Pudasjvi
55 “ “ “ “ “
56 “ “ “ “
62 Hnr Prs, h Agnta, mg And, h Gtd
64 “ “ “ “ , i Lrs, h Brta, p Ana
65 Hnr Häkkinen, h Agnta, mg And, h Gtd
66- 7 “ “ “ “ , i gl cass.sldh Mgdl
68 “ “ “ “ , 1 prs, “
69 “ “ “ “ , d Gtd
70 “ “ “ “ , i Esk, Mrg
1675 And Metsoinen, h Gtd, smed Erik, h Valb, stmr Ags, i Mts Häkkinen
ES-2211 p13 Pudasjvi
76 “ , smed Erik, h Valb, stmr Ags, s Joh
78 “ , Kt Erik, “ , s Joh
80 “ , smed Erik, “ , dg Stph
82 “ , “ Kt, h Valb, dg Per
84 smed Erik Kt, h Valb, i Lsa
91 Jsf Hnrs, h Krn, blm Lrs, h Mja, dg Mich
93 “ “ , dg Mich, ihu Mrg
1694 Jsf Hnrs, h Krn, dg Mich, p Valb, i Mrg
ES-2211 p13 Pudasjvi Raatikainen
1707- 8 Hnr Ths, mr Krn, sw Erik
10 “ “ “ , dg Lrs
11 Erik Ers, “ , nåstokarl Lrs
12
Erik Ers infra, mr Krn gl wahnför … intet medh hmnt mehra beställa, nåstokarl Lrs
13 Hnr Jsfs, h Valb, dg Lrs

1727 Erik Ths, h Krn, s Sfa
ES-2211 p17 Pudasjvi Raatikainen
28 “ “ , p Krn, p Sus
29 “ “ , d Sus
30 “ “ , nmn Th
31- 4 “ “ , far Th
35 “ “ “ , p Sfa
36 “ “ “
37- 9 “ “ “ , p Xtn
1740 Erik Ths, h Krn, far nmn Th, p Xtn
ES-2212 p18 Pudasjvi Raatikainen
41 “ “
43 “ “
44 wa Agnta
45 Mts Ths, h Agnta
46- 7 “ “ , p Ana
48 “ “ , p Krn
49 “ “ “ , s Th, p Jdt
51 “ “ , s Th, p Jdt
52- 3 “ “ “ “ , s Mts
54 “ “ “ “
55 “ “ “ , h Xtn, p Jdt, s Hnr
56 “ “ , s Jdt, s Th Ers, h Xtn, b Hnr
57 “ “ “ “ “ , b Klm, b Hnr
58- 9 “ “ , s Th, h Xtn, b Klm, b Hnr
1761 Mts Ths, h Agnta, dg Mts
ES-2214 p44 Pudasjvi 2 Raatikainen Frälse
62 “ “ , d Mja
63 “ “ “ , dg Th
64 “ , d Mja, dg Th
65 “ “
66 “ “ , dg Joh
68 “ , p Mja, “ , s Joh;
b Ksa, Mts
69 “ , p Agnta, dg Joh, s Joh;
b Ksa, Mts, h Agnta utsl
71 Joh Mts, h Ksa, p Agnta, d Ksa
72 “ “ , p Mja, s Ksa
73 “ “
74- 5 “ “ , dg Mts, p Lsa

1761 Th Ers, h Xtn, b Klm, b Hnr
p45
62- 3 “ “ “ “ , p Sus
64- 6 “ “ “ “
68 “ “ “ “ ;
b Hnr, Ksa
69 “ “ “ “ , dg Hnr, p Mja;
b Hnr, Mja, Joh
71 “ “ , b Hnr, b Klm, p Brta, p Mja
72- 3 “ “ “ “ , p Mja
74 “ “ “ “ , p Hdv, s Hnr
75 “ “ “ “ , s Hnr
1586-97 Per Leppänen (1589 förbrennt) ES-2210 p69 Pudasjärvi
98- 9
Hnr Leppänen

1620-37
Hnr Leppänen ES-2210 p78 Pudasjvi
(30
Bondhe uthgammal och ofärdig, förmår eij hielpa sigh uth medh egin macht)
39
Klm Leppänen

1634- 5
Hnr Leppänen utgl, s Klm, s Hnr, h Valb Ands ES-2211 p13 Pudasjvi Leppälä
36
Klm Leppänen, dg Per Pls, dg Jak Ths, , i Mrk Lrs, h Ana Prs, Abr Ryss, h Krn Jaks Abr & Krn t Mannila
37
Hnr Leppänen, s Klm, dg Per Pls, dg Hnr Klaess?, dg Jak Ths, h Valb Ands, p Mja Jsfs, i Mrk Lrs Mämmeläinen, h Anna Hotakatar
38
Klm Hnrs, dg Jak Ths, h Valb Ands, i Mrk Mämmeläinen, h Ana Prs
39 “
Leppänen, “ , p Gtd Ths
44 “ ,
1 hu, 1 sn, 1 i.man, 1 iqw
45 “ “ “
46 “ , 1 sn, 1 shu
48 “ , 1 hu, 1 sn, 1 shu, 1 d_, 1 i.man
49 “ , h Valb, s Mrk, h Sgre, dg Pål
52 “ , s Mrk, h Sgre, s Hnr
53 “ “ “ Prs, s Hnr, shu Valb, Mich Tarvainen, h Sfa, dg Th Tiainen, h Lucia, sld Per Tiihoinen
1654
Klm Leppänen, h Valb, s Mrk, h Sgre, s Hnr, h Valb, s Joh, d Valb gift om höst 52 t Hans Noponen i Kyyjvi, dg Mich p14
Tarvainen, h Sfa, Th Tiainen, h Krn, p Mrg
55
Klm Leppänen, h Valb, s Mrk, h Sgre, s Hnr, h Valb, s Joh, dg Mich, h Sfa, dg Th, h Lucia, Per Ihalainen?, h Mrg
56 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ , Per Ths, h Msa
62 “ ,
h Valb utgl, s Mrk, h Ssla, s Hnr, s Joh, h Lsa, s Erik, h Ana, dg Mich Tarvainen, h Sfa
64 “ , s Mrk, h Ssla,
s Erik, h Ana, dg Mich, h Sfa, s Hnr, s Joh, h Lsa
65 “ “ , s Hnr, s Joh, h Lsa,
s Erik, h Ana, dg Mich, h Sfa
66 “ “ “ “ “ “ “ “ “ , dg Per
67 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ , 3 prs
68 Mrk
Klms, b Hnr, b Joh, h Lsa, b Erik, h Ana, dg Mich, h Sfa, brsn Klm
69 “ “ “ “ “ “ “ , p Krn, b Klm, p Krn
70 “ , b Joh, h Lsa,
b Erik, h Ana, b Klm, swmr? Mrg
1675 Mrk
Klms, h Sfa, s Klm, h Krn, s Mrk, h Krn, brsn Jsf, h Valb, i Erik, h Ana ES-2211
76 “ “ “ “ “ , brsn Jsf, h Valb,
b Erik, h Ana
78 “ “ “ “ “ “ “ “ “ , dg Jak
se Lannevesi Leppänen
80- 2 Klm Mrks, h Krn, mr Sfa, b Mrk, s Joh, “ “
84 “ “ , bhu Valb, b Jsf, h Valb, b Joh
91 “ “ , s Mts, dg Erik, h Sfa
93 Mts Klms, mr Krn, dg Lrs, h Mrg, lösdr Erik Pls, h Sfa
1694 Mts Klms, h Ags, mr Krn, dg Lrs, h Mrg
ES-2211 p13 Pudasjvi Leppälä
1707- 8 “ “ , dg Lrs
10 “ “ , dg Karl, dg Knt
11- 2 “ “ , dg Stph
13 “ “ “ , p Valb, p Mrg
1727 Mts Klms, h Agnta, s Hnr, p Krn, p Mja, p Mrg
ES-2211 p17 Pudasjvi Leppälä
28 “ “ “ , p Mja
29 wa Agnta, Hnr Mts, p Mja, b Mts
30 Hnr Mts, p Mja, b Mts, i Agnta
31- 3 “ , h Lsa, b Klm, p Mja
Lsa Prs Noponen
34- 7 “ “ “
Mts Klms Leppänen † 15.2.36 63å
38 “ “ “ , p Jdt, p Agnta
39 “ “ “ “ , i Agnta
1740 Hnr Mts, h Lsa, b Klm, p Jdt
ES-2212 p18 Pudasjvi Leppälä
41 “ “ “
43- 4 “ “ , s Valb, b Klm
45 “ “ , b Klm, p Krn
46- 7 “ “ “
48 gg “ “ , p Valb, b Klm
49 “ “ “ “ , dgp Hnr
51 “ “ , b Klm, b Mts
52 “ “ “ , dg Mts, dg Mts
53 “ “ “ , b Mts, dg Mts, p Ksa
54- 6 “ “ “ “
57 “ “ “
58 “ “ , d Mja, b Klm
59 “ “ “ “ , s Klm
1761 wa Lsa, s Klm, d Mja, p Xtn
ES-2214 p41 Pudasjvi 1 Leppänen
62 “ “ “ , d Lsa
63 Klm Hnrs, s Mja, s Lsa
64 “ , p Sus, s Mja, s Lsa
65 “ , s Lsa
66 “ , s Hnr, dg Mts, s Lsa
68 “ , h Ksa, b Hnr, p Jdt, s Lsa;
Lsa, Klm gl, dg Mts, s Hnr undr 15
69 “ “ “ , dg Mts, “ ;
mr lsa, s Klm gl, Mja, dg Mts, s Hnr, b Lsa
71 “ “ , s Lsa, dg Joh
72 “ “ “ “ , dg Mts, p Mja
73 “ “ “ “
74 “ “ “ , afsk.sld.h Brta Hnrs
75 “ “ “ , p Agnta, p Mja, dg Mich, afsk.sld.h Brta Hnrs1707- 8 Hnr Klms, h Mja, b Mrk, h Mja ES-2211 p14 Pudasjvi Ojala
10- 1 “ , b Mrk, h Mja, b Elias
H K Leppänen 21.9.11 Vsri K Mts Siekkinen
12- 3 “ , h Krn, b Mrk, h Mja, b Elias
1727- 8 Hnr Klms, h Krn, p Mja
ES-2211 p18 Pudasjvi Ojala
29-31 “ “
33- 4 “ “ , s Mts
35- 8 Mts Hnrs, mr Krn
39 “ , s Krn
1740 Mts Hnrs, wa Krn, s Lsa
ES-2212 p19 Pudasjvi Ojala
41- 3 “ “
44 “ “ , b Hnr, s Valb
45 “ , h Sus, “ “ , d Lsa, dg Hnr
Sus Johs Stranius
46 “ “ “ “ “
47 “ “ “ “ “ , i Joh
48 “ “ “ “ “
49 “ “ “ “ “ , b Klm
51 “ “ “ “ , wa Lsa, “
52 “ “ “ , b Klm, b Elias
53- 5 “ “ “ , s Valb, b Klm, b Elias
56 “ “ “ “ “
57- 8 “ “ “ “ “ , b Elias
59 “ “ “ “ “ , h Sus, b Elias
1761 gg Mts Hnrs, h Sus, b Klm, b Hnr, b Elias, bhu Sus, d Valb
ES-2214 p42 Pudasjvi 1 Ojala
62 “ “ “ “ “ “ , s Valb
63 Hnr Mts, h Sus, frbr Klm, “ “ “ “
64 gg “ “ “ “ “ “ “
65 “ “ “ “ “ “ “ , d Ksa
66 “ “ , s Mts, d Ksa
68- 9 “ , wa Sus, “ “ ;
fr Mts utsl, b Lsa, Elias, Klm, Mja, Sara
71 “ , h Grta, mr Sus, d Lsa, dg Mts
72 “ “ , d Lsa, sw Mts
73 “ “ “ “ , dg Mts
74 “ “ “ “
75 “ “ , s Lsa, b Mts, b Elias

1766 Klm, h Sus, b Hnr, b Elias, s Valb
p43
68- 9 “ “ “ “ “ , d Mja;
b Ksa, Joh, Lsa, Hnr
71 “ “ “ “ “ , s Mja, dg Mts
72 “ “ , b Elias, p Agnta, s Mja, dg Mts
73 “ “ “ , p Ana, dg Mts
74 “ “ “ “
75 “ “ “1634- 5 Per Manninen, s Abr Prs, h Valb Ths; And Purainen, h Elin Ands ES-2211 p14 Pudasjärvi
36 “ “ , h Hga, shu Valb Ths
37 “ “ , s Mrth Kainulainen, h Valb Ths, i Abr Ryss, h Krn Palatar
Abr & Krn fr Leppälä
38 “ “ , h Hlna Prs, shu Valb Ths
39 “ “ , h Valb Ths
44- 6 Abr Manninen, 1 hu
48 “ , 1 sn, 1 dr
49 “ , h Valb, s Mts, d Ana
50 “ “ “
51 “ , s Mts, h Gtd, d Hga, hqw Sgre
52 “ “ “ “
53 “ , h Valb, s Mts, h Gtd, d Hga, sld Mrk Abrs, sld Th Abrs
1654 Abr Manninen, h Valb, s Mts, h Gtd, d Hga, Kt Per Tiikains h Mrg, d Krn,
dg Erik Pls 54 fr Liimatainen ES-2211 p14
55 “ “ “ “ , Kth Mrg, d Hga
56 “ “ “ “ “
62 Mts Abrs, h Gtd, b Th, h Mrg
64 “ “ “ “ , gl sld Mts, h Mgdl
65 “ “ “ “ “ “ ,
cass.fisk. Grls Ands fr Sätterijt Vuoskoski
66 “ “ “ “ , s Krn
67 “ Manninen, h Gtd, b Th, h Mrg, s Krn
68 “ “ “ “ “ , 1 prs
69 “ “ “ “
70 “ “ “ “ , i Gtd
1675 Mts Abrs, s Th, h Gtd, s Erik
ES-2211 p14 Pudasjvi
76- 8 “ “ “ “ , i Gtd Brusii hu
80 “ , s Erik, äa Mrg, p Mrk
82 Erik Mts, mr Valb, “ “
84 “ “ , b Mrk
92 “ , h Ana, s Joh, dg Joh, h Mrg
93 Joh Ers, mr Ana, dg Joh, h Mrg, d Mrg, brsn And, i lösdr And Brtls, h Bta
1694 Joh Ers, h Rakel, mr Ana, dg Joh, d Mrg, brsn And, blm And Manninen
ES-2211 p14 Pudasjvi Mannila
1707-10 Joh Mts, “ , b Mrk
11 “ , b Mrk, brud Ana
A Mrks Manninen 21.9.11 Vsri Erik Liimatainen
12 “ ,
b Mrk i Pyhäjviby, dg Erik, h Ana
13 “ , dg Erik, h Ana

1727 Joh Johs, h Mgta, p Lisbet
ES-2211 p18 Pudasjvi Mannila
28 “ “ , s Elisabet, farbr Mrk, h Mja
29 “ “ “ , h Mja, p Mja
30- 1 “ “
33 “ “ , sldh Mja
34- 9 “ “ , b Erik
1740- 1 Joh Johs, h Mrg, b Erik
ES-2212 p20 Pudasjvi Mannila
43- 4 “ “ , s Mts
45- 6 “ , s Mts, d Mja
47 “ “ “ , dgp Sam
48 Mts Johs, d Mja, dg Sam
49 “ , h Krn, d Mja, dg Sam
51 “ “ , dg Sam, d Xtn, sld.brud Brta
52 “ “ “ “ , p Valb, sldh Brta
53 “ “ “ , p Xtn, “ “
54- 9 “ “ “ , d Valb, sldh Brta
1761 Mts Johs, h Ksa, d Valb, dg Sam, p Lsa, sldh Brta
ES-2214 p46 Pudasjvi 3 Mannila Frälse
62 “ “ , dg Sam, p Lsa, sldh Brta
63 “ “ “ , dg Mts, p Lsa, sldh Brta
64 “ “ , b Sam, “ , sldh Brta
65 wa Ksa, dg Sam, dg Mts, Sus, sldh Brta
66 “ “ , dg Joh, p Mja, “
68 Hnr Hnrs, h Ksa, dg Sam, s Joh, p Mja;
h Mja utsl, b Ksa, Hnr, Hdv, Sus, Agnta, Mja, Mts, Lna, Xtn, Mts, Th, Elias, Vilh,
sldh Brta, skneskrd Mich Ers, h Bta

69 Hnr Hnrs, h Ksa, s Joh, p Mja, s Mts;
i Sam, h Mja utsl, b Ksa, Hnr, Hdv, Sus, Agnta, Mja, Lna, Xtn, Mts, Th, Elias, Vilh,
sldh Brta, sld Hnr ….., b Mja, Lna, Ksa, Mts, skneskrd Mich Ers, h Bta

71 Hnr Hnrs, h Ksa, s Mts, s Joh, p Mja, sldh Brta, skneskrd Mich Ers, h Bta
72 “ “ “ “ , p Ksa, s Th, sldh Brta, s Mts, “ “
73 “ “ “ “ “ “ , shu Brta, sldh Brta, s Mts, skneskrd Mich Ers, h Bta
74 “ , s Mts, s Joh, p Ksa, s Th, shu Brta, p Hdv, skneskrd Mich Ers, h Bta
75 “ “ , p Ksa, s Th, h Brta, p Hdv, skneskrd Mich Ers, h Bta

1746- 9 Gst, h Brta
trp
51 wa Brta, dg Hnr, h Ana
G Sgfrs Ruuska B Siroinen
52- 4 Hnr, h Ana
A Gsts 3.6.50 H Ers Kokkinen
55 Hnr Ers, h Ana
56- 7 “ “ , d Ksa
G Sgfrs † 19.5.56 Lammasaho
58- 9 “ “ “ , d Lsa
1761 Hnr Ers, h Ana, sw Lsa, sw Ksa
ES-2214 p47
62 “ “ “ “ , dg Elias
63 “ “ “ “
64 “ “ “
Lsa 11.6.64 änkl. And Ands Pollari Sjvi
65 “ “
66 “ “ , dg Hnr
68 “ “ , d Sus;
b Erik, Ksa, Lsa, Erik gl, Hnr sld, i Mja
69 “ “ “ , p Mja;
b Erik, Ksa, Lsa, Hnr, Erik gl, Brta gl utsl
71 “ , d Sus, s Erik, dg Mts
72- 3 “ “ “
74 “ “ “ , p Mja
Sus 23.5.74 Joh Mrths Parkkonen Sjvi
75 “ , s Erik, h Mja, “
Erik 26.12.74 Vsri Mja Hnrs Lyytinen
1727-35 Mts Prs, h Krn ES-2212 p190 Salamajvi Tiala
36 “ “ , s Petr
37 “ , s Petr, h Brta
38- 9 Petr Mts, h Brta, d Brta


1727 Erik Ols, h Krn, blm Petr, h Mln
ES-2212 p190 Salamajvi Tiala
28- 9 hu Krn, blm Petr, h Mln
30- 3 Petr Ands, h Mln
34 “ “ ,
p Mja för absens
35 Mts Ers, h Krn, dg Petr, h Mln
36 “ , dg Petr, h Mln
37 “
38- 9 “ , h Valb


1727 Lrs Kinnuinen, h Krn
ES-2212 p191 Salamajvi Katavamäki
28
utan folck
29-31 öde
33 Erik Ols
34 “ , h Ana
35- 8
öde
39 Benjam Mts

ES-2211 p39 KOLIMA
1634 Olf Puranen, sn Joh Ols, h Ana Ands, p Ibg Ols
35 “ “ “ , p Krn Pöyhötär, snhu Hlna Ols
36- 7 “ “ “ , snhu Hga Ols, p Ssla Lrs, inh Mrg Ands
38 “ “ , Mrth Ols, h Ana Ands, h Hga Ols, p Mrg Ands
39 Joh Ols, br Mrth Ols, h Hlna Ols, brhu Gtd Pls
44 “ , 1 hu, 1 imn
45- 6 “ “
48 “ “ , 1 imn
49 “ , h Hga, sr Ana
50 “ “ , p Ana
51- 2 “ “ , sr Ana, hqw Ana
53 “ “ , sr Ana Ols, br.äa Gtd, p Ana
1654 Joh Ols Puranen, h Hga, sr Ana,
br.äa Gtd utsl 53, p Ana
55 “ “ , sn Sim, sr Maja, Ana
56 “ “ “ , son
62 “ “ “ , h Mrg, sn Olf, h Ana, dr Brta, p Märta
64 “ “ “ “ “ “
65 “ “ “ “ “ , h Mrg,
inf dr Valb
66 “ “ “ “ “ “ , dr Valb,
inf p Lisa
67 “ “ “ “ “ “ “ , legok Gbrl
68 Joh Ols, h Hga, sn Sim, h Mrg, sn Olf, h Ana, dg Th, 1 prs
69 “ “ “ “ “ “ “
70 “ , sn Sim, h Mrg, sn Olf, h Ana, dg Th, inh Brta, dr Xt
1675 Sim Johs Puranen, h Mrg, sn Oti, h Mrg, dg Pål, p Lisa, Lrs Niskases hu inh Krn
76 “ “ “ “ , dg Jör, p Valb, “
78 “ “ , dg Jör, p Valb, dg And, h Ana
A Mts Kumpulainen A fr Kol 6
80 “ “ , dg Hnr, And, h Ana
82 “ “ , dg Jör, “ “
84 “ “ , blm And, h Ags, sn Sim, h Krn
SSP K Mts Kumpulainen
91 “ , h Sfa, “ , h Ana, “ “ , dg Joh, h Xt
93 Sim Sims, h Krn, mor Sfa, “ , dg Joh, h Xt
1694 Sim Sims Puranen, h Krn, blm And, dg Joh, h Xt
98
Trumpetarens fordehl af Nedre Hollola komp.
1707 Mts Sims, h Valb, br Lars, h Ana
08 “ “ “ , Pål
10 “ “
11 “ “ ,
br Lars upbördskarl
12 “ ,
h Valb död, br Lars
13 “ , br Lars, p Emerentia
1727- 8 Joh Sims, h Krn
29-30 “ “ , dg Joh
31 “ “
33- 5 “ “ , dg Erik
36 “ “ “ , p Ana, sld.hu Krn
37 And Sims, h Krn, p Ana, blm Joh, “
38 “ “ “ “ , dgp Sim, sld.hu Krn
39 “ “ , p Krn, dg Joh, Sim, sld.hu Krn
1740 And Sims, h Krn, dg Joh, Sim, p Krn, Maja
ES-2212 p47
41 wa Krn, dg Joh, p Krn, Maja
43 Sim Sims, h Krn, dg Joh
SSP 11.3.39 K Mts Pasanen
44- 5 “ “ , dg Jör
46- 7 “ “ “ , p Brta, Maja
48 “ “ “ “ “ , Lisa
49 “ “ , dg Lars, “ “ “
51 “ “ , dg Mrth, p Gtd, Brta, “
52 “ “ , dg Lars, p Gtd, Lisa
53 “ “ , dg Mts, “ “
54 “ “ “ , Lars, p Gtd, Xt, Lisa
55 “ “ “ , p Gtd, Sus
56 “ “ “ “ , res Hnr, h Sus
57 “ “ , dg Joh, “ , Ana
58 “ “ , dg Sim, p Ana
59 “ “ “ , sld.hu Ana
1761 Sim Sims, h Krn, dr Gtd, p Agnta, sld.hu Ana
ES-2214 p121
62 “ “ , sld.hu Ana
63- 4 “ “ , sn Sim, sld.hu Ana
65 “ “ “ , h Sfa, sn Mts, sld.hu Ana
66 “ “ “ , Mts, h Sfa, “
68 “ “ “ “ “ , p Gtd, dg Pål;
mor Krn övr 63, sn Joh brkl, b Sim, Xt, Lars, Hnr, Mts, Mrth, Maja,
Pål, inh Ana gl, b Mrth, Mts, sld.hu Ana, sld Joh, b Ana, Lena, Lars

69 Sim Sims, h Krn, sn Sim, Mts, h Sfa, Brta, whrd Maja;
mor Krn, sn Joh, b Sim, Xt, Lars, Hnr, gl sld Mts, inh Mrth, b Mrth,
Mts, inh Pål, h Ana, sld.hu Ana, sld Joh, b Ana, Lena, Lars

71 Sim Sims, wa Xt, sn Sim, Mts, h Sfa, Brta, p Maja
72 “ , sn Sim, Mts, wa Sfa, h Brta, p Maja
73 “ , wa Sfa, br Mts, h Brta, p Maja
74 “ “ “ “
75 “ “ , br Lars, Mts, h Brta
1791 Mts Sims, h Brta, sn Mts, dg Lars, dr Krn
ES-2214 p133
93 “ “ “ , sld Frisks h Maja
95 “ “ “ , dg Pål, dr Hdvg, snhu Agnta, sld.hu Maja
96 “ “ “ , dg Erik, “ “ “
97 “ “ “ , dr Hdvg, snhu Agnta, sld.hu Maja
98 “ “ “ , dg And, dr Hdvg, snhu Agnta, sld.hu Maja
99 “ “ “ , dg Pål, “ “ , dr Maja, sld.hu Maja
1801 Mts Sims, h Brta, sn Mts, dr Maja, snhu Agnta, sld Frisks h Maja
ES-2215 p158
02 “ “ “ “ “ , dg Mts, sld.hu Maja
03 “ “ “ “ “ , dg Gst, Hnr, “
04 “ “ , dg And, “ , sld.hu Maja
05 “ “ “ “ , Joh, Lena
07 “ “ , Joh, Maja, Maja, Lena
08 “ “ “ “ , Brta, “

1804 LB Lrs Sims, h Brta, dg Gst
05 “ “ , Pål
07 “ “ “ , Joh, Krn
08 “ “ , Brta

1801- 2 LB Joh Sims, h Ana
ES-2215 p159
03 äa Ana
04- 5 “ , dg Per, dr Ana
07 LB Per Prs, h Sfa
08 “ “ , Krn, Ana

1804 LB Mts Mts, h Agnta, dg Erik, p Ana
05 “ “
07 “ “ , Krn
08 “ “ , Mts, MajaES-2211 p39 KOLIMA
1634
Olf Pasanen, sn Erik Ols, Mrth Ols, h Maja Lrs, snhu Mrg Hnrs, Elin Knts, dr Hlna Ols
35 B “ “ “ “ “
36 “ “ “ , snhu Mrg Hnrs, Elin Knts
37 “ “ “ , h Hlna Lrs, snhu “ , Maja Lrs, Kthu Maja Hnrs, p Brta Hnrs
38 “ “ “ “ “ “ , Maja Hnrs
39 B Erik
Ols, br Mrth Ols, h Hlna Lrs, Elin Knts, Maja Lrs, … Maja Hnrs
44 “ , 1 hu, 1 sn, 1 snhu
45- 8 “ “
Hnr Mrths *9.1.1644
49 “ , h Elin, Maja, p Krn
50 “ , h Hga, br Erik Ols, h Gtd (??)
51 “ , h Elin, “ “ , hqw Krn
52 “ “ “ “
53 “ “ “ “ , brhu Mrg, p Krn
1654 Erik
Ols Pasanen, h Elin, br Erik Kt, h Gtd, brsn Mts, dr Brta utsl 53, br.äa Mrg utsl 52, … Krn utsl 52, stmor Hga utsl 53
55 Erik
Ols gl, h Hga, sn Erik, h Elin, brsn Mts, Lars Ers, äa Mrg, Brta, inh Kthu Gtd, dr Krn
56 “ “ “ “ “ , sn Lars, “ , dr Brta, “ “
62 “ , h Elin,
brsn Mts, h Mrg, _sn Xtr, Hnr, dr Krn, mor Mrg Mts Mrths Mrg Ols
64 “ “ “ “ , brsn Xtr, br Hnr, dr Krn, “ , inh Krn hora
65 B
Mts Mrths, h Mrg, br Xtr, Hnr, sr Hga, inh Krn hora
66 “ “ “ , h Krn, br Hnr, dg Joh, h Klara, inh Krn Huska?
67 “ “ “ “ “ , inh Joh, “ , inh Krn Huuskotar
68 “ “ “ “ “ ,
inf 1 son Hnr Mrths ->GlKarleby
69-70 “ “ “ “ , br Mrth
Xtr & Krn ->Kol 3
1675
Mts Mrths Pasanen, h Mrg, dg Klem, Sgfr
76 “ “ , dg Sgfr
78 “ “
80 “ “ , dr Mrg, dg Pål, hu
82 “ “ “ ,
sn And, dg Pål, h Ana
84 “ “ ,
sn And, h Gtd, sn Mts G Ers Kumpulainen
91- 3 “ ,
sn And, h Gtd, sn Mts, h Vndla, sn Olf
1694
Mts Mrths Pasanen, sn And, h Gtd, sn Mts, h Vndla, sn Olf
98
Leutn. fordehl af Säxmäki Komp.
1707- 8
And Mts, br Olf, h Lisa, sn Mts, dg Sim, h Krn
10- 1 “ “ “ “ , h Sus
12 “ ,
br Olf o h Lisa i Keit.pohja, sn Mts, h Sus
13 “ , sn Mts, h Sus, p Xt
Mrg Ols *1627 † 1717 90å
1727 Mts
Ands Pasanen, h Valb, br Erik, p Lisa EA P 29.9.22 L Ers Turpeinen
28 “ “ “ , dr Lisa, sld._ Brta
29 “ “ “ , p Lisa, Valb, sld._ Brta
AP bgr 10.5.30 70 o ngra å
30 “ “ “ , sr Lisa, p Valb
31 “ ,
br Erik, h Lisa, p Valb, dg Joh
33 “ “ “ , inh Bta
AP:s äa Gtd *1649 † 33 84å
34 “ “ “
Erik & Lisa ->Ejvi 3
35 “ , h Valb, dg Esk, h Brta
E Turpeinen B Sims Pasanen
36 “ “
37- 8 “ “ , dg Erik
39 “ “ “ , inh Per
1740- 1 Mts
Ands Pasanen, h Valb, dr Per ES-2212 p48
43 4 Mts Mts, mor Valb
MMP 14.9.44 H Hnrs Paananen fr Ajvi 4
45- 7 “ , h Hga, mor Valb
48 “ “ “ , br Esk
49 “ “ , br Esk, sr Valb
51 “ “ “ “ , p Xt, sld.hu Xt
52 “ “ “ , p Maja, sld.hu Xt
53 “ “ “ , h Xt, sld.hu Xt
EMP 14.2.53 Xt Mts Paananen
54 “ “ “ “ , dg Mrth, h Maja, sld.hu Xt
Mrth Pasanen 14.4.53 äa M Sams
55- 6 “ “ , p Maja, br Esk, h Xt, br Olf, “
57 “ “ “ , Esk Mts, h Xt, sld.hu Xt
58 “ “ , Esk Mts, h Xt, sld.hu Xt
59 “ “ , br Esk Mts, h Xt; And Hnrs, h Xt, p Krn, sld.hu Xt
A H Varis 14.6.47 Xt Mts Ruuska
1761 Mts Mts, h Hga, br Esk, h Xt
ES-2214 p122
62- 3 “ , br Esk, h Xt, sn Mts
64- 5 Hnr Mts, br Mts
66 “ “ , And
68 Mts Mts, br Hnr, And;
Mts, Lena, Valb gl, b Lena, Xt, Valb
69 “ , h Xt, br Hnr, And;
Mts, Lena, Valb gl, b Lena, Xt, Valb
71 “ “ “ , dr Lena, sld.hu Valb
72 “ “ “ “ , farbr.sn Mts, sld.hu Valb
73 “ “ “ “ “
74 “ “ “ “ , dg And
75 “ “ “ , dr Xt, “

1791 Mts Mts, mor Xt, farbr.hu Ana ES-2214 p134
93 “ “ “ , sr Lena
95 “ “ “
96 “ “ “ , br Pål
97- 8 “ “ “ “ , sr Xt
99 “ “ “ “ “ , sld Spetses h Juliana
1801 Mts Mts, br Pål, mor Xt, faster Ana, sld.hu Juliana, inh Xtr Xtrs, h Maja
ES-2215 p160
02- 3 “ “ “ “ , sr Xt, “
04 “ “ “ “ , p Ana, “
05- 7 “ “ “ , Ana, Valb, sld.hu Juliana
08 “ “ “ “ , Krn, “

1762 res Gst, h Maja
ES-2214 p123
64- 5 wa Xt
äa Xt Mts Paananen 14.7.65 L M Ruuska
66 Lars Mrths, wa Xt
68 “ “ ,
b Brta, Mts, Esk, Xt, Mrth, sld.hu Valb, dr Brta, sld Lars, b Valb, Sim, Ana, Maja, Krn
69 “ “ ; “ “ “ “ “ ,
Lars, sld.hu Valb, sld Lars, b Valb, Sim, Ana, Maja, Krn
71- 2 “ “ , dr Brta
73- 4 “ “ “ , Valb
75 “ , dr Brta, sn Mts
1791 Mts Esks, br Esk, h Sfa
ES-2214 p135
93- 5 “ “ , brhu Sfa, br Gst
E E Pasanen 12.10.82 S Hnrs Oksanen
96 Esk Esks, h Sfa, br Gst
97 “ “ , dg And, Lars, br Gst, sr Maja
98- 9 “ “ , br Gst, lösdr And Ands
1801- 2 “ “ “ , p Ana
ES-2215 p161
03 “ “ , dr Xt, “
04 “ “ “
05 “ “ “ ,
Lars ofärdig
07 “ “ “ , Sfa
08 “ “ , Sfa,
Lars sjuk

1797 Mrth Lrs, h Lisa, br Lars
ES-2214 p136
98 “ “ “ , brhu Ana
MLR 17.3.91 L Turpeinen
99 “ “ , brhu Ana
LLR 8.1.97 A Isrls Karhu
1801 Mrth Lrs, h Lisa, lösdr Lena Ands
ES-2215 p161
02 “
03- 8 “ , h Lena

1761 And Hnrs, h Xt, p Maja, dg Gst, sld.hu Xt
ES-2214 p123
62 “ “ , sld.hu Xt
63 “ “
64- 5 “ “ , p Lena, dg Jör
66 “ “ “ “ , p Xt
68 “ “ , sn Joh;
dr Lena, inh Erik, h Krn, äa Valb gl, b Erik, Mts, afsk.sld And, h Xt, b And, Zchr, Maja, Bta
69 “ “ “ ; “ ,
b Agnta, inh Erik, h Krn, äa Valb, b Erik, Mts, afsk.sld.hu Xt, b And, Zchr, “ “
71 “ “ “ , dg Joh, sld.hu Maja
72- 3 Joh Ands, wa Xt, sld.hu Maja
74 “ “
J A Varis 31.7.74 L Mts Pasanen
75 “ , h Lena
1791 Joh Ands, h Hlna, sr Lena, Agnta
ES-2214 p135i
93- 6 “ “ “
97- 8 “ “ “ , sn And
99 “ “ “ , dg Erik, p Ana
1801- 3 Joh Ands, h Lena, dg Erik, sr Lena, p Ana
ES-2215 p162
04 “ “ , sr Lena
05 “ “ “ , Joh
07 “ , h Xt, Maja, sr Lena, Joh, res Nyström, h Mrg
08 “ , Sus, sr Lena, Joh,
Xt o And sjuk, res Nyström, h Mrg
1634 B And Varis, sn Hnr Ands, sn And Hnrs, h Mja Mrths ES-2211 p40 KOLIMA (4 Varis)
35 "
utgl, " " "
36 " ,
sn And Hnrs, h Mrg Mrths
37 " ,
sn Hnr Ands, sn And Hnrs, h Mrg Mrths
38 " , sn And Hnrs, " (?), h Mrg Ands
39
B Hnr Varis, h Mrg Mrths
44
And Hnrs, 1 hu
45 " " , 1 iqw
46 " "
48 " " , 1 sn, 1 shu
49 " ,
h Brta, br Pål
50 " , br Pål, sn And
51-52 " ,
h Brta, br Lrs
53 " " , br Pål, Hnr, p Ana
1654
And Hnrs Varis, h Brta, br Pål utsl 52, h Ibg, br Hnr utsl 52, br Lrs utsl 53 men 52 infört, 54 bortdragit, br Mrk p40
55
And Hnrs, h Brta, br Pål, h Ibg, br Hnr, Mrk
56 " " " " , br Mrk
62 " " , p Ana
64 " " , p Brta, noch 3 prs, i Ana hora, i Hnr Kinnuin, h Ags
65 " " , inf.
sn Hnr och dg Lrs, h Krn, p Krn, sld Krl, h Vlb, dg Hnr, h Ags
66 " " ,
sn Hnr, h Hga, " " , i Joh Laitin, h Mrg Helga Olofsdr Pasanen
67 " " " " , dg Nisius, inf. h Mrg, i Joh Laitin, h Mrg
68 " " " " " " , 1 prs, Laitises h Mrg
69 " ,
sn Hnr, h Hga, sn Mrth, mg " "
70 " " " " " " , i Krn
1675
And Hnrs Varis, h Ana, sn Hnr, h Hga, sn Mrth, h Ana, dr Vlb p40
76 " Varikses äa Ana,
sn Hnr, h Hga, " " , dr Xtn, sn And
78
Hnr Ands, h Hga, br And, sn Mrth, br Per
80 " " " , h Vlb, mor Ana, sn Per, p Ags
Valborg Heinonen
82-84 " " " " , sn Per, h Ags
91 " " " " " " ,
sn And, serg. Erik Lrs mhu (t Suovanl.Mäntylä)
93 " " " " " " " ,
h Ana, sn Lrs Anna Matsdr Paananen
1694 Hnr Ands Varis, h Hga, sn Per, h Ags, sn And, h Ana, sn Lrs Cav. benef. hmn p40
1707
And Hnrs, h Ana, sn (=br) Mts och Hnr, dg Eliseus, h Ana
08 " " " " , Kt.hu Ana
10 " " , sn (=
br) Hnr
12 " " " i Ppudas, dg Erik Hnr Hnrs Varis 23.3.12 Lisa Mts Hämäläin (Sap.nmi)
13 " " , dg Erik mhu, dg Mrth
And Varikses äa Valborg Heinotar (*~1665) † 1715 bränd af ryssen, 50å
Henrik Varis m hu Helga Olofsdr Pasatar bgr 8.5.1715


1727-28 Hnr
Ands, h Ana, br And Hnr Ands Varis 17.11.17 Ana Prs Kumpulainen p42
29-30 " " " , h Sus
And Ands Varis II3.11.28 Susanna Mts Puranen
31-34 " " , br.hu Sus, br Gust And Varikses äa Anna Mts Panatar (*~1676) bgr 28.11.1736 60å
35-37 " " " " , br Joh
Gst Ands Varis 26.9.39 Anna Hnrs Hassinen Ejvi 1
38 " " " , br Joh
39 " " " , sn Hnr
1740-41 Hnr
Ands, h Ana, s Hnr, br.hu Sus ES-2212 p49 Kol 4 Varis
43 nmn “ “ “ , h Xtn, br.hu Sus, sld.hu Mja
Hnr Hnrs 29.9.41 Xtn Mts Turpeinen
44-45 “ , s Hnr, h Xtn, br.hu Sus, s And, “
46-47 “ “ “ , p Ana, br.hu Sus, s And, sld.hu Mja
48 “ “ “ “ , s And, Joh, sld.hu Mja
49 “ “ “ “ , Xtn, s And, s Joh, sld.hu Mja, s Gst
51-52 “ “ “ , s And, Joh, Gst, s Ana, Xtn
53 “ “ “ “ “ “ “ “ , vhrd Valb
54 “ “ “ “ “ “ “ “ , resk Gst, sld.hu Valb
55 “ “ “ “ “ “ “ “ , sld.hu Valb
56 “ “ “ “ “ “ “ “ , p Mja, sld.hu Valb
57 “ “ “ “ “ “ “ “ , sld.hu Valb
58 nmn Hnr Hnrs, “ , br And, Joh, Gst, s Ana, Xtn, “
59 “ , br Joh, Gst, s Ana, dg Hnr, vhrd Ana, "
Joh Hnrs Varis 13.4.60 Jdt Johs Niskanen
1761-62 nmn Hnr Hnrs, br Joh, Gst, s Ana, dg Hnr, br.hu Jdt
ES-2214 p126 Kol 4 Varis
63 “ “ “ , dg Hnr, br.hu Jdt
64-66 “ “ “ , h Jdt, p Xtn, dg Hnr, vhrd Lsa
68 gg Joh Hnrs, h Jdt, br.hu Ana, p Mja, dg Mts, “ “ ;
b Hnr, Xtn, Mts, And; Hnr brkl, b And, Hnr, Hnr, Joh, And;
h Sus gl

69 gg Joh Hnrs, h Jdt, br.sn Hnr, br.hu Ana, dg Olf;
mr Xtn, br Mts, b Hnr, And; br Hnr har slag, b And, Hnr, Joh, And; h Sus
71 Joh Hnrs, h Jdt, br.sn Hnr, dg Olf
72 “ “ “ , p Lsa
73 “ “ “ “ , i And Ands
1774 Joh Hnrs, h Jdt, br.sn Hnr
75 “ “ “ , dg Mts
Hnr Mts Varis ∞ 3.10.80 Anna Mts Kumpulainen

1791 Joh Hnrs, sn Hnr, Joh, Gst, Mts, br.sn Hnr, And, br.hu Ana, sn.hu Sara
ES-2214 p139 Kol 4 Varis
93 " " " " " , dr Xtn, sn.hu Sara, sld Svensks hu Krn
Hnr Johs Varis 3.6.87 Sara Pls Niskanen
95-97 Hnr Johs, h Sara, br Gst, Mts, br.hu Lena, sr Xtn, sld Svensk hu Krn
Gst Johs Varis 15.5.94 Lena Mts Pasanen
98-99 " " " " , p Igd, br.hu Lena, sr Xtn, "
Xtn Johs Varis 16.6.99 res. Erik Ek

1793 Hnr Mts, h Ana, br And, p Vlb
p140
95 " " " , br.hu Ana And Mts Varis 9.1.94 Anna Gsts Kumpulainen
96-98 And Mts, h Ana
99 " " , sn Hnr

1801 Hnr Johs, h Sara, br Mts, Gst, sr Xtn, br.hu Lena, sld Svensks h Krn
ES-2215 p166 Kol 4 Varis
02 " " " " , br.hu Lena, sld Svensks h Krn
03 " " " " , p Krn, br.hu Lena, "
04 " " " " " " , br.hu Vlb
Mts Johs Varis ∞ 4.11.03 Vlb Ers Minkkinen
05 " " " " , br.hu Lena, Vlb
07 " " " " , Xtn, Lena, Vlb
08 " " " " " " " ;
And och Joh sjuk

1801 And Mts, h Ana, sn Hnr
02-05 " " " , Mts
07 " " " " , And
08 " " " " " , Xtn;
Mja sjuk

1740 Mrk Mrks, h Ana, dg bgt, h Xtn, s Krn, dgp Lrs ES-2212 p49 Kol 5 Kokkonen
41 “ “ , p Xtn, dgp Lrs
43 “ “ , dg Lrs
44 “ “ , p Valb
45 “ , h Agnta, “
46 “ “ , p Xtn
47 “ “ “ , dg Mrth, dgp Joh
48 wa Agnta, p Xtn, p Krn, dg Sam
49 Mrk Mrks, wa Agnta, p Krn, stfar Sam
51 “ “ , stfar Sam, p Ana, p Sus
52 “ “ “ “ “ , dg Hnr
53 “ , h Ksa, mr Agnta, stfar Sam, p Ana, p Sus, dg Hnr
54 “ “ “ “ “ “ “ , dg Erik
55- 6 “ “ “ “ “ , p Lna, “ “
57 “ “ “ “ , d Valb, p Ana, p Lna, “
58 “ “ “ “ , p Ana, p Mja, b Gst, “
59 “ “ , stfar Sam, b Lrs, p Mja, b Gst, dg Erik; trp Hnr, h Sus
1761 Mrk Mrks, h Ksa, b Gst, b Lrs, vhrd Mja, dg Hnr
ES-2214 p127 Kol 5 Kokkonen
62 “ “ “ “ , p Ana, dg Hnr, d Xtn
63 wa Ksa, b Gst, b Lrs, d Xtn, res.sld Gst, h Mja
64 “ “ “ , sw Lsa, d Xtn, res.sld Gst, h Mja
65 “ , s Gst, s Lrs, “ “ “ “
66 “ “ “ , p Ana, sw Lsa, d Xtn, dg Hnr, dg Joh, s Mts, i Gst, h Mja
68 nmn gg Mrk, h Lsa, b Sam, s Lrs, fr Sam, p Lna, d Xtn, s Mts;
mr Agnta, b Agnta, Agnta, Joh, Mrk, Gst, Mts, sld And, b
Mja, And, Hnr, Valb, Xtn, sldh Valb

69 nmn Gst Mrks, h Lsa, b Sam, s Lrs, p Lna, dg Mts, dg Joh, s Mts;
far Sam, mr Agnta, b Agnta, Agnta, Joh, Mrk, Gst, Mts,
sld And, b And, Hnr, Valb, Xtn, sldh Valb, d Mja

71 nmn Gst Mrks, h Lsa, b Sam, b Lrs, p Jdt, s Mts, dg Hnr, d Agnta
72 “ “ “ “ , s Mts, p Lna, p Valb
73 “ “ “ “ “ “ “ , dg Gst
74 “ “ “ “ , p Mja, s Mts, dg Joh, “
75 “ “ “ “ “ “ , p Mja, dg Joh, h Lna, dg Mts

1768 Gst Hnrs, h Ksa;
s Mrk undr 15 ES-2214 p128 Kol 5
69 “ “ ;
b Mrk, Gst
71- 2 “ “
73 “ “ , p Mja
74- 5 “ “

1761- 3 Hnr, h Sus
ES-2214 p129 Kol 5 trp
64- 6 “
68 “ , s Hnr;
h Sus, b Lna, Valb, Mts, Ksa, i Xtr, h Ana, b Hnr, And, Joh, Ana, Mts, Gst, Grta, Brta, Sim
69 “ “ ; “ “ “ “ ,
i Xtr, h Ana, b Grta, Brta, Sim, Ksa, b Hnr, And, Joh, Ana, Mts, Gst
71 “ “
72- 3 Hnr Hnrs, s Hnr
74- 5 “ , s Lna
HUOPana 1 ES-2211 p18
1654 husm Mats Mts, h Anna ???
55 inh “ “

SUOVANLAHTI ES-2211 p45
1664- 5 dg Mats Mts, h Anna ???


Kolima 6 Kumpumäki

1665- 6 Erik
Mts, h Gertrud, br Mats, h Anna ES-2211 p9
67
Mats Mts, h Anna, br Erik, h Gertrud, hu.sr Susanna
68 “ “ “ “ , 1 prs
69-70 “ “ “ “ , br Anders
1675- 6
Mats Mts, h Anna, br Erik, h Gertrud, br Anders, h Anna, Kt Henrik, h Xtn ES-2211 p41
78 “ “ “ “ , Kthu Xtn, dg Jöran, p Gertrud
80 “ “ “ “ , dr Valborg, Kthu Xtn, dg Jöran, p Gertrud
Gertrud Ers Anders Mts Pasanen Kolima 2
82 “ “ “ “ “ , dr Karin, Kt.äa Xtn
Krn Mts Sim Sims Puranen Kolima 1
84 “ “ “ “ “ , dg Lars, br Mats, dg Erik
91
Per Mts (Kump), h Karin, sw Erik, h Anna, br Lars, br Erik, (br)sn Mats, h Brita, mg Lars, h Karin, dg Erik nu i Öst.btn
93 “ “ “ “ “ “ “ “ , dg Henrik
1694
Per Mts (Kump), h Karin, hu Anna, br Lars, br Erik, sn Mats, h Brita, dg Henrik, sn Erik ES-2211 p41
1707 “ , br Mats, “ , p Karin; Mats Ers, h Marg, br Erik, h Lisa
08 “ “ “ , sn Mats; “ “ “ “
10 “ “ “ ; “ “ “ , dr Karin
11
Mats Mts (Kump), h Anna; “ “ “ “
12 “ o “
i Ppudas by, Mats Prs; “ “ “ “
13 Mats
Prs (Kump), h Lisa, br Markus; “ “ , sn Anders, dr Karin
Krn Mts 24.6.15 And Hassinen Ppudas 9
1727- 8 Mats Mts (Kump), Maja, br Erik, Mats Prs (Kump), h Lisa (Jörs Rekonen) ES-2211 p43
29 “ , h Maja, “
30 “ “ “ , Mats
Prs (Kump), h Lisa
31 “ “ “ , sr Xtn
Erik Mts 10.6.33 Marg Ers Huuskonen
33 “ “ , sr Xtn, br Gustaf
Gst Mts 26.12.33 Anna Mts Niskanen
34 “ “ , br Gustaf, h Anna, p Brita
Xtn Mts Bengt Hämäläinen
35 Gust Mts (Kump), h Anna, dg Bengt, h Xtn; nmn Mats Mts (Kump), h Maja, p Brita
37 “ “ “ “ ; “ “ , p Maja
38- 9 “ “ ; “ “ “
1740 nmn Mats Mts (Kump), h Maja, br Gust, h Anna
ES-2212 p50
41 Gust Mts (Kump), h Anna
43- 7 “ “ , dg Bengt (Hämäläin), h Xtn (Mts Kump)
48-51 “ “ , p Xtn
52- 5 “ “ “ , brsn Johan
56- 7 “ “ , sn Mats
Mts Gsts 11.4.57 Maja Gsts Pnen
58 “ “ , sn Mats, h Maja, sn Gust
59 Mats Gsts, h Maja, br Gust
1761- 5 Mats Gsts (Kump), h Maja, br Gust, h Anna, sr Maja
ES-2214 p131
66 “ “ “ “ “ , dr Gertrud, dg Olof
Gst Gsts 19.6.61 Anna Eliasdr Kokkinen
68 “ “ “ “ “ “ “
Gust, Anna gl, b Anna, Maja, Gust, Mats, Valb, Bengt, Xtn gl
69 Mats Gsts (Kump), h Maja, br Gust, h Anna, sr Maja, dr Gertrud
Gust o Anna fäder, b Anna, Maja, Gust, Gust, Mats, Valb, inh Bengt, h Xtn
71 Mats Gsts (Kump), h Maja, br Gust, dr Gertrud
72 “ “ “ “ , dg Olof, p Maja
73 “ “ “ “ “ “ , dg Daniel
74 “ “ “ “ “
75 “ “ “ “ , p Valb
Mts Gsts † 16.12.1780

1761 Gst Mts, h Agnta, b And, b Mts, bhu Grta
ES-2214 p130
62 “ “ “ “ , bhu Mja
63- 4 “ “ “ “ , h Mja,
i Ana Mts skiöter des skr föräldrar
65 “ “ “ “ “ , d Ksa, “
66 “ “ “ “ “ , s Ksa, bhu Agnta, i Ana Mts
68 “ “ “ “ “ “ “ ;
b Gst, Joh, Mts, And, Mts, Brta, Mja, And, Axl, Lsa gl, d Sfa undr 15,
Mts, Grta, Mja brkl, i Ana sköter des gla föräldrar

69 Gst Mts, h Agnta, b And, b Mts, h Mja, s Ksa, bhu Agnta;
b Gst, Joh, Mts, And, Mts, Brta, Mja, Lsa, And, Gtd, i Axl, h Lsa,
d Sfa, sld Mts, h Grta, d Mja vanvettig, i Ana sköter des gla föräldrar

71 Gst Mts, h Agnta, b And, b Mts, h Mja, bhu Agnta
72 “ “ “ “ “ “ , p Ksa
73 “ “ “ “ “ “ “ , s Gst
74 “ , b Mts, h Agnta, s Gst, i And Mts, h Grta, s Mts

75 “ , h Agnta, b Mts, h Agnta, dg Gst, s Gst, i And Mts, h Grta, s Mts

1791 äa Maja Gsts (Pnen), sn Gust Mts Kump, dg Olof, dr Maja, dr Xtn
ES-2214 p145
93 “ “ , shu Beata, dg Olof, dr Maja
Gst Mts 12.6.91 Beata Johs Kokkinen
95 “ “ “ “ “ , dr Valb
96- 7 “ “ “ “ “ “ , dg Pål
98 “ “ “ “ , dr Valb, dg Pål
99 “ “ “ “ “ , dr Xtn, dg And

1791 Gust Gsts (Kump), sn Mats, sn Elias
93 “ , br Daniel, “
95 äa Anna Eliasdr (Kokkinen), br Daniel, sn Elias
96 “ , sn Elias
97- 8 “ , sn Daniel, sn Elias
99 “ “ “ , dg Henrik

1801- 2 äa Maja Gsts (Pnen), sn Gust Mts Kump, dg Olof, dr Valb, dr Xtn, shu Beata
ES-2215 p172
03 “ “ “ “ , shu Beata
04- 5 LB Gust Mts Kump, h Beata, dg Johan, sr Valb
07 “ “ “ “ , sr Karin, lösdr And Mts
08 “ “ , Karin, Olof, Xtn
sjuk

1801 äa Anna Eliasdr (Kokkinen), sn Elias Gsts Kump, sn Daniel
p173
02 “ “ “ , sr Beata, sr Karin
03 “ “ , sr Beata, lösdr Daniel Gsts
04 “ “ , shu Karin, sr Beata
Elias Gsts 17.10.02 Karin Mts Närhi
05 “ “ “ , sn Daniel, Gust,
Karin sinnesvag
07 “ “ “ , Maja
08 “ “ “ “ , Per, Gust,
Karin sjuk
1662 Erik Esks, h Gtd, s Krn
ES-2211 p41 Kolima
64 B “ “ “
65 “ “ “ , blm Erik, h Elin,
inf blm.sn Th, d Brta
66 “ “ “ “ “ , d Brta
67 “ “ “ , i Erik, h Elin, d Brta
68 “ “ “ , 1 prs, i Erik, h Elin, d Brta
69 “ “ “ , h Elin, d Brta, d Krn
70 “ “ “

1694 Esk Ers, h Ags, b Erik, s And, p Lsa, leutn Nils Lrs, h Mja, dg Hnr, i dg Mts
ES-2211 p169 Kolima
1707 Erik Ers, h Xtn, brsn Axl, h Brta, dg Erik, h Mja
Esk Ers † 1697
08 “ “ “ “ “
Axl Esks & Brta se Kol 3, se Smki
10 “ , äa Mja

1727- 9 Lrs Lrs, stsn Erik, h Mrg
ES-2211 p44 Kolima Kuhala
30 “ “ “ , s Lrs
31 “ , s Erik, h Mrg, s Lrs, p Mja
33 “ , s Lrs, h Mja
34 “ “ “ , i Klm
35 “ “ “ , p Ana
36 “ , wa Mja, far Lrs, p Ana
37 “ “ “ “ , b Mts
38 “ “ , p Ana, b Mts
M Lrs Niskanen 27.8.38 Ana Johs Pöyhötär
39 “ , h Mja, “ “
1740- 1 Lrs Lrs, h Mja, p Ana, b Mts
ES-2212 p50 Kol 7 Kuhala
43- 5 Pål Lrs, wa Mja, “
46- 7 “ “ , dg Hnr
48 “ “ , dg Lrs
P L Niskanen 16.3.46 Xtn Mts Turpeinen
49 “ , h Xtn, wa Mja, … Ana, d Xtn, dg Lrs, sld.dr Xtn
51 “ “ “ , d Xtn, dg Lrs, p Ksa, sld.dr Ana
52 “ “ “ , dg Pål, dg Mrth, “
53 “ “ “ , dg Mrth, p Ana
54 “ “ “ , dg Per, “ , resk Pål
55 “ “ , dg Per, p Mja, resk Pål
56 “ “ , p Mja, resk Pål
57- 8 “ “ , sw Lrs, p Mja, resk Pål, resk Gst
59 “ “ “ , p Ksa
1761- 3 Pål Lrs, h Xtn, s Lrs, p Bta, dg Hnr
ES-2214 p132 Kuhala
64- 5 “ “ “ “ “ , d Xtn
66 “ “ “ “ , dg Joh, “ , d Brta
68 “ “ “ “ , dg Jör, “ “ , d Mja;
Lrs öfr 63, b Lrs, Ksa, Sara, Mts, Pål, Joh, Ana, Ksa, Bta, Mts,
And, Lsa, Gtd, Olf, Gst, Brta, i And, h Gtd

69 Pål Lrs, h Xtn, s Lrs, p Bta, s Jör, d Brta, d Mja;
far Lrs, b Lrs, Ksa, Sara, Mts, Pål, Joh, Ana, Ksa, Bta, i And, h Gtd, b
Mts, And, Lsa, Gtd, Olf, Gst, Brta

71 Pål Lrs, h Xtn, s Lrs, dg Lrs, dg And, p Bta, d Brta, d Mja
72 “ , s Lrs, dg Lrs, p Bta, d Brta, d Mja
73 “ “ “ “ , s Brta, s Mja, s Ksa
74 “ “ , dg Sim, d Brta, d Mja, d Ksa; trp Lrs, h Bta
Lrs Mts Niskanen & Bta Esks Kump
75 “ “ “ , d Mja, d Ksa; trp Lrs, h Bta

1791 Lrs Pls, h Bta, b Joh, b Mts, bhu Mja, i Hnr Ervast, h Krn
ES-2214 p146 Kuhala
93 “ “ “ “ “ , bhu Lsa, dg Hnr
L P Niskanen 1.6.77 B Lrs Kokkinen
95 “ “ , dg Hnr; Mts Pls, h Mja
M P Niskanen 7.10.81 M Ands Pnen
96- 7 “ “ ; Mts Pls, h Mja
98 “ “ , dg Hnr, p Hdv; Mts Pls, h Mja
99 “ “ , p Hdv, s Pål; Mts Pls, h Mja; i Xtr Xtrs, h Xtn

1791 Lrs Mts, h Bta, s Mts, h Valb, d Krn, d Xtn
ES-2214 p147 trp
93 “ , s Mts, shu Valb, d Xtn, d Bta
M L Niskanen 19.10.88 V Hnrs Kähärä
95- 7 “ “ “ , d Ester
98 Mts Lrs, h Valb, s Sara
99 “ “ “ , dg Hnr

1801 Lrs Pls, h Bta, s Pål, d Xtn, shu Hdv, lösdr Gst Gsts, h Sara
ES-2215 p174 Kuhala
02 “ “ “ “ “ , dg Hnr, p Lna, s Lrs, i Sara Lrs
03 “ “ “ “ “ , s Lrs, i Sara Lrs
05 “ “ “ “ “ , p Lna, s Lrs, i Sara Lrs
07 “ “ “ “ “ , s Lrs, Sus,
Pål svagsint, i Sara Lrs, Gst halt
08 “ “ “ , shu Hdv, s Lrs,
Pål sjuk, i Sara Lrs, Gst sjuk


1738- 9 And Mts Pnen, h Mja (Jörs Kinnunen 7.4.35) ES-2211 p42 Kol 2 Pasala Uusivalkama trp
1740- 9 And, h Mja
ES-2212 p48 Kol 2 Uusivalkama trp
51- 7 “ “ , sw Jör
58 “ , d Mja, “
59 “ “ , s Jör

1740 Mrth Lrs, wa Xtn, b Erik, h Sfa, p Sfa, sldh Sfa
ES-2212 p76 Kuivasmki Marttinen
41 “ “ , blm Erik, h Sfa, p Sfa, “
43 “ , blm Erik, h Sfa
44- 5 Lrs Mrths, “ “
46- 7 “ “ “ , d Sfa
48 “ “ “ , p Sfa
49 “ , brud Valb, b Axl; Erik Lrs, h Sfa, p Sfa, s Mich
51 “ , h Valb, b Axl, d Mja, mg Elias, h Xtn, d Sfa; Erik Lrs, h Sfa, s Mich, p Mja
52 “ “ “ “ , d Sfa; Erik Lrs, h Sfa, s Mich, p Mja


1740- 1 Hnr Pls, h Sfa, dg Sam
ES-2212 p77 Kuivasmki Sakari
43- 5 “ “ “ , p Sfa
46- 7 “ “ , s Sam, “
48- 9 Sam Hnrs, mr Sfa, s Sam, “
51 “ , h Ksa, mr Sfa, dg Sam, p Sfa
52 “ “ , dg Sam, p Sfa


1740 Joh Hnrs, b Dnl, h Sfa, dg Dnl
ES-2212 p77 Kuivasmki Kyyränmäki
41- 3 “ “ “
44- 5 Mts Johs, “ “ , s Mts
46 “ “ , h Valb, s Axl, d Xtn
47- 8 “ , h Xtn, s Sam; Dnl Hnrs, s Axl, h Mja
49 “ “ “ ; Axl Dnls, h Mja
51 “ “ , b Sam; “ “
52 “ “ , p Mrg; “ “


1740- 3 Mts Pls, h Mja, b Hnr, b Mich
ES-2212 p78 Kuivasmki Reina
44- 6 “ “ “ , h Sfa, b Mich, d Mja
47 “ “ “ “ ; Mich Pls, d Mja
48 “ “ “ “ ; “ , s Valb, p Valb, d Mja
49 “ “ “ “ ; “ , b Joh, d Mja, förnedr.qp Valb
51 “ “ , p Sfa; Mich Pls, h Mja, b Joh, s Mja
52 “ “ “ , d Sfa; Mich Pls, h Mja


1740 Axl Johs, h Rosina, dgp Mts, sldh Lsa
ES-2212 p79 Kuivasmki Kaipomäki
41 “ “ , b Isk, dgp Esk, sldh Lsa
43 “ “ , s Axl, dg Joh, “
44- 6 “ “ “ , sldh Lsa
47 “ “ “ , h Mja, d Ana, sldh Lsa
48 “ “ “ “ , s Mts, “
49 “ “ “ “ , sldh Lsa
51 “ , s Axl, h Mja, d Sfa, sldh Lsa
52 “ “ “ , sldh Lsa


1740- 1 Isk Lrs, h Xtn
ES-2212 p79 Kokkila
43- 4 “ “ , s Mich
45 Mich Isks, mr Xtn, dg Erik
46 “ “
47 “ , h Brta, mr Xtn
48- 9 “ “ , s Mja
51- 2 “ “ , d Sfa

1740 serg. Cunelii folk; dg Erik, dg Hnr, p Ana
ES-2212 p53 Kymönkoski Boställe
41 “ “ “
43 “ ; dg Pål, dg And, p Krn, i Erik
44 Bgt Cunelius, dg Pål, dg And, p Krn, i Erik
45 “ “ “
46 “ , h Mja, “
47 “ “ , dg Mrth, dg And, dg Hnr
48 “ “ , dg Hnr, dg Hnr, p Valb
49 “ “ “ “ , dg And, dgp And, p Valb, p Xtn
51 “ “ “ , dg Erik, dg Pål, p Valb, p Sfa
52 “ “ “ “ “ “ , p Xtn, p Krn
53 “ “ “ , dg Hnr, dg Erik, “ , p Mja, vhrd Lna
54 “ “ “ , dg Jak, dg Joh, “
55 “ “ “ , dg Joh, p Valb, p Mja, afsk.sld Lrs Höök
56 “ “ , dg Isrl, “ , p Mja, afsk.sld Lrs Höök
57 “ “ , dg Hnr, dg Isrl, dg Joh, dg Hnr, p Valb, p Mja, munsterskriv Green
58 LB.wa Mja, dg Hnr, dg Isrl, dg Joh, dg Hnr, p Valb, m:skriv Green, barnpiga Lsa
59 “ “ , p Lsa, vhrd Hnr, m:skriv Green, dg Mts, dg Isrl, dg Klm, p Valb

1740- 3 And, Mrg
trp
51 “ ; trp Hnr
52- 3 “ , h Sfa; trp Hnr, b Joh
54 “ ; trp Hnr
55 “ ; trp Hnr, h Agnta
56 “ ; trp Hnr; trp Hnr, h Agnta
57- 8 “ ; trp Hnr, h Agnta
59 “ ; trp Joh; trp Hnr, h Agnta
MUIKUNLAHTI
1634 äa
Helena Enoksdr, äa Ingeborg Mickelsdr, äa Karin Knutsdr, husm.skomak. Tomas, …h Maria SAY ES-2211 p26
35
Henrik Mickelsson, h Helena Enoksdr, inh. Abram Ryss mhu
36
Mickel Andersson Pnen, h Sisla Henriksdr, snhu Helga
37 “ , sn
Henrik, h Sisla Henriksdr, snhu Helga, inh.skomak. Tomas mhu
38 “ “ “ “
39 “ “ “ , snhu
Helena Enoksdr
44- 5
Henrik Mickelsson Pnen, 1 hu, 1 sn
46 “ “ “ , inh. ….. Kinnutar
48 “ “ “ , 1 snhu
49 “ , h
Helga, sn Anders, h Anna, Maria Hokitar?
50 “ “ , br “ “ (
t Slax), husm. Lars Bertilsson, h Sofia
51 “ “ , br
Pål, p Maisa, Anna, 1 dr, huskv Maria
52 “ “ “ , p Anna
53 “ “ “ , h
Kirstin (Brtls Siekkinen fr Taimonmi)
54 “ “ “ “ , dg Olof, Jakob, p Dorde
fr Kalajoki, dr SAY ES-2211 p25
Agneta, Kt Lukas Brusiusson, h Elsa
55
Henrik Mickelsson Pnen, h Helga, br Pål, h Kirstin, dr Agnes, dg Olof, Jakob, Henrik, Kthu Elsa, p Dorde
56 “ “ , sn
Mickel, br Pål, h Kirstin, dg Henrik, p Elin, inh. Brita, sn Anders
62 B “ , sn
Mickel, h Cecilia, “ “ LT-860 VA-7974 p451
64 B
Mickel Henriksson (Pnen), h Kirstin, sr Sofia, farbror Pål mhu LT-863 p521
65 “ “ , dg farbror
Pål, h Kirstin, sr Sofia, br inh. Henrik, p Gertrud LT-866 p797
66 “ “ “ “ (
t Ajvi 4), br Henrik SAY ES-2211 p25
67 “ “ , br inh. Henrik, dg Klemet, h Anna till Jurvansalo)
68 “ “ , dr inh. Helga, br inh. Henrik, legop. Gabriel
69 “ “ , br inh. Henrik, dg Gabriel, h Kirstin
70
Mickel Henriksson (Pnen), h Kirstin, br Henrik, h Helena utsl 69 LT-874 VA-8002 p494
75 “ “ “ , h Elin, dg Nils, h Apollonia
SAY ES-2211 p25
76 “ “ “ “ , dg Klemet
78 “ “ “ “
80 “ “ “ “ (
se Kkoski), dg Matts
82 “ “
LT-842 p989
84 “ “ , sn
Henrik LT-757 p782
91
Henrik Mickelsson (Pnen), h Brita (Eskilsdr Ruuska), mor Kirstin, mg Lars LT-844 p1561
93 “ “ “ , sn Lars, dg Henrik, h Valborg
LT-338 p1792
94 “ “ , sn Lars, dg Henrik, h Valborg
LT-966 p1867
1707- 8 “ “ , dg “ , Kthu Maria
SAY ES-2211 p25
10 “ “ , sn
Mickel, “ LT-889 VA-8124 p4648
11
Henrik Mickelsson elr do; denne är en utfattig bonde som lidit stor skada af biörn och ES-2593 VA-8140 åå1708-11
wildiur sampt misväxt och svåra såldate uthredningar hwarigenom han är aldeles af sig
kommen och äger nu ingenting så att om denna Rest ingen förhopning är, warandes 3 års
Ränttor skyldig till Ränttetagaren

12
Henrik Mickelsson, Mickel Henriksson (Pnen), brud Beata, mor Brita, dg Matts; ES-2593 VA-8144 p27
Henrik är gl ofärdiger man som nödgas lemna hemmanet åth sin son
13
Mickel Henriksson (Pnen), h Beata (Johansdr Siekkinen), mor Brita, Kthu Maria, Kainolaises dr Karin SAY ES-2211 p25
Henrik Mickelsson Pnen † 1717 54å, Brita Eskilsdr Ruuska † 1717 56å
1727- 9
Mickel Henriksson (Pnen), h Beata, br Henrik SAY ES-2211 p28
30 “ “ , dg
Eskil
31 “ “ , dr
Karin, dg Eskil (Kump.) Karin Mickelsdr Pnen 2.5.31 Eskil Persson Kumpulainen
33 “ “ “ “ , dg Hans
34 “ “ , mg
Eskil (Kump), h Karin, “
35- 6 “ “ “ “
37- 9 “ “ “ “ , dr Kirstin
40
Muikunlax Bonden Mickel Henriksson blef saakfäld till 10 daler Smt för det han å38 LT-874 p2284 HT
brukat en gåsse till wallgång för hwilcka böter han stälte länsman Lars Cauto i bårgen.

40
Mickel Henriksson Pnen, mg Eskil Persson (Kump), h Karin, dr Kirstin SAY-2212 p34
41 “ “ “ “
LT-998 VA-8244 p4369
45 Henrik
Mickelsson (Pnen), h Valborg (Matsdr Leppänen), mg Eskil Persson, h Karin, dr Kirstin LT-758 VA-8261 p3587
46 “ “ “ “
LT-758 VA-8264 p269
48 “ “ “ “ , dr (=sr) Maria
51 Hnr
Michs, h Valb, mg Esk, s Mich, s Brta, resk.h Gtd ES-2212 p34
52- 3 “ “ “ , s Brta, dg Per, “
54 “ “ , s Brta, dg Per, dg Mts, resk Mts, h Gtd
55 “ “ , p Ksa, dg Mts, resk Mts, h Gtd
56 “ “ , p Mja, dg Per, dg Mts, resk Mts, h Gtd
57 “ “ , s Mja, “ “ “ “
58 “ “ “ , dg Mts, resk Mts, h Gtd
59 “ “ “ , vhrd Bta, dg Mts, sldh Gtd,
afsk.sld.dr Ana skiöter des gla föräldrar
1761 Hnr
Michs, h Valb, s Mja, dg Per, dg Mts, sldh Gtd ES-2214 p77 Muikunlahti 1 Paananen
62 “ “ “ “ “ , p Sus, sldh Gtd
63 “ “ “ “ “ , dg Dnl, p Mja, sldh Gtd
64- 5 “ “ “ “ “ , dg And, “
66 “ “ “ “ “ “ “ , vhrd Bta
68 “ “ “ “ “ “ “ , p Ana, vhrd Bta, dhu Ana;
mr Ksa utsl, b Ana, Mja, Erik, afsk.sld
Mts, h Gtd, b Grta, Joh, Ana, Gtd, gratial. Elias, h Grta, i Per utsl

69 nmn Hnr
Michs, h Valb, s Mja, dg Per, dg Isk, dg Pål, p Mja, p Ana, p Bta, dhu Ana; mr Ksa utsl, b Ana, Mja, Erik, afsl.sld.h
Gtd, man Mts utsl, b Grta, Joh, Ana, Gtd, gratial. Elias, h Grta, Per huvudsvag

71 nmn Hnr
Michs, h Valb, s Mja, dg Per, dg Isk, dg Pål, p Ana, p Mja, dhu Ana
72 “ “ “ “ , dg Joh, dg Hnr, “ , p Jdt
73 “ “ “ “ “ “ “ , p Xtn, p Ksa
74 “ , s Mja, dg Stph, dg Stph, dg Hnr, p Ana, p Xtn, p Ksa
75 “ “ , dg And, “ “ “ “ “

1769-73 Mts, h Xtn, b Esk
ES-2214 p78 trp
74 “ “ “ , p Valb
75 “ “ “ “ , b Erik
1740-1 Hmng Mts, h Valb, b Per
ES-2212 p35 Mjvi 1 Tossavainen
43- 5 “ “
46- 7 “ “ , d Lsa
48 “ , d Lsa
49 Mts Hmngs, s Lsa
51- 3 “ , h Ksa, s Lsa
Kaisa Ands fr Haapajvi Karjalahti
54- 5 “ “ , s Mrk
56- 8 “ “ “ , p Mja
59 “ , s Mrk, p Mja, dg Hnr

1747- 9 Per
ES-2212 p35 Mjvi 1 trp
51- 4 “ , d Agnta
55- 8 “
59 h Lsa

1761 Mts Hmngs, b Mich, b Mrk, p Mja
ES-2214 p79 Mjvi 1 Tossavainen
62 “ , h Ksa, b Mich, b Mrk, bhu Mja
63- 4 “ “
65 “ “ , p Lsa, dg Hnr
66 “ “ , p Mja, “
68 “ “ “ , dg Mts;
p Grta utsl, b Hmng, Bta, Ksa, Lna, Gtd, Mich, Mts gl utsl, afsk.sldh Bta
69 “ “ “ , s Hmng;
p Grta …, b Bta, Ksa, Lna, Gtd, Mich, Mts, afsk.sldh Bta
71 “ “ , s Hmng, d Bta, p Mja
72 “ “ “ “ “ , dg Joh, h Ana
73- 5 Joh Mts, h Lna, p Mja

1761- 3 wa Lsa
ES-2214 p79 trp
64 “ , s Mja
65- 6 Mts Lrs, h Ana
68 “ “ ;
b Gtd, Lsa
69 “ “ “ “ ,
Mja
71- 2 Mich, h Brta
73 “ “ ; trp Mts Hmngs, h Ksa, d Bta
74- 5 “ “ “ “ , s Hmng

1763- 4 Mrk Hmngs, h Mja, b Mich, dg Hnr
ES-2214 p80 Mjvi 1 Tossavainen
65 “ “ “
66 “ “ “ , p Brta
68 “ “ “ , h Brta, p Brta;
Mja öfr 63, Hnr 61, b Valb, Mts, Mja
69 “ “ “ “ , p Ksa;
mr Mja, br Hnr blind, b Valb, Mts, Mja, Mrk
71 “ “ , p Ana
72 “ “
73 “ “ , p Lsa
74- 5 “ “ ; trp Herrala Lsa Lrs1761 Hnr Mts, b Mts, h Ana, bhu Lna, b Mrk, b And, b Joh
ES-2214 p81 Mjvi 2 Partala
62- 5 “ “ “ , b Mrk, b And, b Joh
66 “ “ “ “ , vhrd Lsa, b Joh
68 “ , h Agnta, b Mts, h Ana, d Valb, b Mrk, b Joh;
Mts, Lna utsl, b Mja, Brta, Eva, Ana, Ksa, Brta, Lna, Agnta, Sara,
Ana, Joh, Xtn, Pål, Mts, Joh

69 Hnr Mts, h Agnta, b Mts, h Ana, d Valb, b Mrk, b Joh, h Xtn;
far Mts, bhu Lna utsl, b Mja, Brta, Eva, Ana, Ksa, Brta, Lna,
Agnta, Sara, Ana, Joh, Xtn, Pål, Mts

71 Hnr Mts, b Mts, h Ana, b Mrk, b Joh, h Xtn, d Valb, d Mja
72 “ “ “ “ , h Xtn, brdr Brta, d Valb, d Mja
73 “ “ “ “ “ , d Valb, d Mja
74 “ “ “ “ “ , dg Joh, d Valb, d Mja
75 “ “ “ “ “ , brdr Lna, brdr Brta


1740 Hnr Mts, h Ana
ES-2212 p36 Mjvi 3 Pekkarinen
41 “ “ , d
g Sam
43 “ “
44- 6 “ “ , blm Joh, h Ksa, dg Lrs
47 “ “ “ “
48 “ “ , d Hga, blm Joh, h Ksa
49 “ “ “ “ “ , s Mts
51 Mts Hnrs, mr Ana, “ “ “ , p Lsa
52 “ “ , d Lna, “ “ “
53 “ , wa Lsa, “ , wa Ksa, p Mja
54 “ “ “ “ “ , s And
55 “ “ “ “ , s And
56 “ “ , s Lsa; And Johs, wa Ksa, p Lna
57 “ “ “ , b Hnr, p Brta; And Johs, wa Ksa
58 “ “ “ “ “ “ “ , dg Mts
59 “ “ “ , s Ana, b Hnr; “ “ , b Gst; trp Mts
1761- 3 Mts Hnrs, wa Lsa, s Lsa ES-2214 p82 Mjvi 3 Pekkarinen
64 “ “ “ , dg And
65 “ “ “ , p Mja
66 “ “ “
68 “ “ , dg Joh; far Hnr öfr 63, b Ana, Hnr, Mts, Pål, And, Gtd, Lsa, Joh
69 “ “ ; … Hnr brkl, b Ana, Hnr, Mts, Pål, And, Gtd, Lsa, Joh, afsk.sld Lrs, h Lsa
71 “ “ , p Lsa
72 “ “ “ , d Ana
73 “ “ , d Ana, s Hnr
74 “ , d Ana, s Hnr
75 “ , s Mts, d Ana, s Hnr

1761 And Johs, wa Ksa, b Gst, sldh Ana ES-2214 p82 Mjvi 3 Pekkarinen
62 “ , h Lsa, mr Ksa, b Gst, h Agnta, b Mts, sldh Ana
63- 6 “ “ , b Gst, h Agnta, b Mts
68 “ “ “ “ “ ; mr Ksa utsl, b Pål, Joh, Ksa, Joh, sld Mts, mr Lsa gl utsl, sldh Ana
69 “ “ “ “ “ ; “ “ “ “ , Gst, Sim, sld Mts, mr Lsa, sldh Ana
71- 4 “ “ “ “ “ , sldh Ana
75 “ “ “ “ “ , h Xtn

1761 Mts ES-2214 p83 Mjvi 3 trp
62- 4 “ , b Joh
65 Mts Johs
66 Mts Pls (Pnen), b Joh
68- 9 “ , h Mja, b Pål; b Mts, Lsa, Hans, Mja, Pål & Lsa fäder
71 Mts, s Pål
72 Pål Mts, b Mts
73- 4 “
75 “ , h Valb (Hnrs Turpeinen)


NIINILAHTI Tenhunen p51
1634- 5 B Stph Tenhunen utgl, brsn Th Ols, s Hnr Stphs, h Xtn Pöyhötär, sh Krn Ols, s.kona Krn Hnrs
36 B Hnr Stphs, mr Xtn Pöyhötär, h Krn Ols
37 Stph Tenhunen, s Hnr Stphs, h Krn Ols
38 B Hnr Stphs, h Xtn, sh Krn Ols, p Mja Ols
39 " "
42 Hnr Stphs
48 Stph Hnrs
49 B Stph Hnrs, s Ags
50- 1 " , d Ags
52 " , h Krn, d Agnta
53 sld Stph Hnrs, h Krn, s Szla
1654 Kt Stph Hnrs Tenhunen, h Krn, s Agneta, Szla, br Olf p51
55 " " , s Szla, br Olf, s Ags, i Mja
56 B Hnr Stphs, s Stph, h Krn, i Mja
62 B Stph Hnrs, h Krn, br Lrs, mr Krn, s Klara
63 " " " , s Klara, mr Krn, i Mja ES 2570
64 " " , mr Krn, br Lrs, h "
65 " " , br Lrs, s Klara, legok. Joh
66 " " " " , dp Joh, p Krn
67 " " " " , Kt Joh
68 " " " "
69 " " " , h Elin, s Klara, s Hnr (Stphs)
70 " " " " , s Hnr Lrs Stphs *~1671
1674 Stph Hnrs Tenhunen, h Krn, br Lrs, h Elin, s Hnr, d Klara p51
75 " " " , h Krn, " , d Klara LT 757
76 " " " " "
78 " " " " " , Kt.äa Klara
80 Kt Stph Hnrs, h Krn, br Lrs, h Elin, s Hnr, äa Klara
82 äa Krn, s Hnr (Stphs), äa Eva, s Olf (Stphs)
84 Hnr Stphs, h Ana, äa Klara, s Olf (Stphs), i Lrs (Tenhunen), h Elin
91 " " , s Lrs (Stphs)
93 " " " , br Olf (Stphs), h Lisa (Mrks Pellinen)
1694 Hnr Stphs Tenhunen, h Ana, s Lrs (Stphs), br Olf, h Lisa Anna Hnrs *~1696
98 Hr Öfv. af Cav. t Beställning Lrs Hnrs, Sigre Hnrs *~1698
1706 Hnr Stphs, h Anna, br Lrs ES 3741
1707 Erik Hnrs, mr Anna, " KA 8112
10 Hnr Hnrs, " KA 8124
11 wa Anna, Hnr död Hnr Hnrs Tenhunen 26.12.11 Vlb Ths Tarvainen
12 Hnr Hnrs, h Vlb, Anna är utgl gumma
13 " " , p Vlb Hnr Tenhuses h Vlb bgr 23.3.29 50å
1722 " " , dg Joh FR 18, KA 10
1727-33 Ö D E p53
34 Lrs Hnrs, h Mja, b.hu Krn Lrs Hnrs Tenhunen 1717 Mja Ers Kautiainen
35-40 " "
1741 " " , d Anna (*1717) LT 998
43 " " , s Hnr (*1722) LT 1370
44 " " " , d Mts ES 2605
45 " " " , h Lisa (Johs Kinnunen) LT 758
46 " " " " LT 758
48 Hnr Lrs, mr Mja, sh Lisa, s Erik, ... Xtn LT 760
49 " " " " LT 760
1752 " , wa Lisa, b Erik, p Mja, i Mts skiöter des hufwudswaga ... LT 761
53 KA 8295
55 Hnr Lrs, wa Lisa, b Erik, h Mja (Hnrs Kinnunen) ES 2607

NIINILAHTI (Aroniemi)
1634- 5 B Erik Raatikainen, s Hnr Ers, h Elin Mts, sh Gtd Jöns p52
36- 9 B Th Ols Tenhunen, h Krn Hnrs
43 Lrs Prs Kauppinen har ödes frihet
44- 6 " , 1 hu, 1 sn
48 " "
49 " , h Ingre, s Knut, h Ags
50 " , s Knut, h Ags
51 " " " , d Gtd
52 " " " " , 1 p
53 " " " , sh Ags, s Per Lrs, h Xtn, sld Th Michs, h Gtd
1654 Lrs Kauppinen, s Knut, h Agnta, s Lrs p52
55 " " " , mr Igd, b Lrs, h Elin, i Olof, h Hga
56 " , h Ibg, s Knut, h Ags, b Lrs, h Elin, p Krn, i Gtd
62 " , s Knut, h Agnta, s Lrs, h Elin
64 B Lrs Kauppinen, s Knut, h Ags, " " , Kt.h Lisa
65 " , h Ibg, s Knut, h Ags, s Lrs, h Elin, Lrs Knts
66 Knut Lrs, h Ags, b Lrs, h Elin, s Lrs
67 " " " " , s Mts
68- 9 " " " " , s Lrs
70 " " " " , s Hnr
1674 Knut Lrs Kauppinen, h Ags, s Lrs, h Xtn, d Per (Prs), h Brta, s Mts Per & Brta t Sumiais Savolainen
76 " " " " , s Mts
78 " , s Lrs, h Xtn, s Mts
80 " , h Ags, s Lrs, h Xtn, s Mts, Klem
82 " " " " " , h Anna, s Klem, d Lrs (Tenhunen?), h Elin
84 Lrs Knts, mr Ags, h Xtn, s Mts Kt, h Anna, s Klem Mrg Lrs *~1689
91 " , h Xtn, b Mts, h Anna, b Klem, s Esk
93 " " " " " " , i Th Ths, Mts Sims
1694 Lrs Knts Kauppinen, h Xtn, b Mts, h Anna, b Klem, s Esk, i Th Ths p52
1707-10 Knut Lrs, h Ags Mrg Lrs Kauppinen 5.5.11 Lrs Stphs Tenhunen
11 Lrs Stphs, h Mrg, f åbos äa Ags, Pål Lrs upb.karl
12 " " , Ags går tigg., Pål Lrs i Huopana, korpr.h Anna
13 " " , Joh Prs, s Per, korpr.h Anna
1727 wa Mrg, p Vlb, blm Mrth (Iskss Kauppinen *1707) p54
28 hu Mrg, blm Mrth
29 wa Mrg, w Mrth Mrth Isks Kauppinen19.10.29 Xtn Lrs Tenhunen
30- 1 " " , h Xtn (*1710)
33- 4 Mrth Isks Kauppinen, h Xtn, wa Mrg
35 " " " , d Per, Joh (Isks Kauppinen), h Krn (Mrks Liimatainen)
36- 7 " " , d Per, d Joh, h Krn
38 gg Mrth Isks Kauppinen, h Xtn, d Per, d Joh, h Krn, d Jsf, b Hnr Joh & Krn t Pyyrinlahti
39 " " " , Jsf Per Pöyhönen 26.12.39 Jdt Ers
1740 postB, gg Mrth Isks, h Xtn, d Per, Jsf, p Jdt (Ers), Anna LT 922
41 " " , d Per (Jsfs Pöyhönen), h Jdt (Ers), p Anna Lrs Tenhunen † 6.9.42 71å LT 998
43 " " " " , p Lisa, Anna LT 1370
44 " " , d Per, p Anna ES 2605
45 " " , d Mts, Per, h Mja LT 758
46 " " " LT 758
48 " " " , p Lisa; trp Pål (Niskanen), h Vlb (Mts Ruuska) LT 760
49 " " " , h Lisa, p Lisa; trp Pål, h Vlb, korpr.sn Arvid skiöter des brkl mor LT 760
1752 " " , ... Lisa, p Kaisa, ... Kaisa; trp Pål, h Vlb LT 761
55 " " . p Lisa, Kaisa; trp Pål, h Vlb
ES 2607


SUOVANLAHTI MÄNTYLÄ
1638 Lars Matsson Kokkonen, mg Anders
Mickelsson, h Agneta Persdr, p Valborg SAY ES-2211 p46
39 “ , Per Leskinen, mg Anders
Mickelsson, h Agneta Persdr, p Anna
44- 5 Lars Kokkonen, 1 dr, 1 mg
46 “ , 1 sn, 1 snhu
48 “ , 1 dr, 1 mg, 1 i.man
49-50 “ , mg Eliseus
Mickelsson, h Agnes
51- 3 “ “ “ , mg Anders
Mickelsson (fr Mlax), h Anna
54 Anders
Mickelsson Pnen, h Anna, br Eliseus, h Agneta, p Elin
55 “ “ “ , h Karin, dg Pål, p Anna, dgp Knut
56 “ “ , dg Knut, p Anna
62 B “ , h Valborg, dr Agneta, dg Henrik, hu p Agneta
LT-860 VA-7974 p453
64 “ “ , p Valborg
LT-863 p522
65 “ “ , sn Matts, h Agnes, sld Jöran
LT-866 p798
66 “ “ “ “ , p Karin
SAY ES-2211 p46
67 “ “ “ “ , p Valborg Savolatar
68 “ “ “ “ “ , sn Samuel, dg Oti
69 “ “ “
“ , sn Samuel, dr Sisla, dg Lars
70 Matts Andersson, h Agnes, mor Valborg, br Samuel, sr Sisla, dg Lars LT-874 VA-8002 p494
75 “ “ , br Samuel, h Gertrud, dg Matts, h Ingre, dg Mickel, sn Lars, h Agnes SAY ES-2211 p46
76 “ “ “ “ , dg Mickel, h Agnes, inh. M Tarvainen hos Matts
78 “ “ “ “ , dg Henrik, h Mgdl
80 “ “ “ “ , dg Klemet
82 “ “ “ “ , br Anders, dg Klemet LT-842 p990
84 “ “ “ Kt, “ “ LT-757 p782
91 “ , br Samuel, h Helga, br Anders, h Valborg LT-844 p1562
93 Anders Matsson, h Valborg, br Anders, h Helga, br Samuel, serg. Erik Larsson mhu LT-338 p1793
94 “ “ “ “ , h Helga, br Samuel, serg. Erik Larsson mhu
LT-966 p1868
1707- 8 Matts Matsson, h Kirstin, Anders Matsson, h Valborg, br Johan, p Valborg
SAY ES-2211 p46
10 Anders Matsson, h Valborg, br Johan
LT-889 VA-8124 p4650
11 “ “ “ , dg Erik
SAY ES-2211 p46
12 Anders Matsson,
h Valborg, br Johan, h Agnes, dg Erik, Kth Judit; Valborg är brhu, förledit år ES-2593 VA-8144 p29
redan uthi Keihärinkoski opförder

13 Anders Matsson, br Johan, h Agnes (Tomasdr Tarvainen), Kth Judit
SAY ES-2211 p46
27 Johan Andersson, h Agnes
SAY ES-2212 p48
28- 9 “ “ , Anders Andersson Pnen, h Karin (Simonsdr Puranen)
30- 1 “ , Anders Andersson Pnen, h Karin
33 Anders Andersson Pnen, h Karin, sw Johan
34 “ “
35- 7 “ “ , dg Staffan, h Maria
38- 9 “ , dg Staffan, h Maria, br Gustaf, dgp Johan
41 “ , mg “ “ “ , p Sofia
LT-998 VA-8244 p4371
45 “ , br Gustaf, h Agneta (Henriksdr Kauppinen), dg Lars
LT-758 VA-8261 p3589
46 “ , “ “ , dr Karin, dg Matts
LT-758 VA-8264 p2701740 Jsf Mts, h Mja, s Mts, h Ana ES-2212 p33 Taimonmi 1 Siekkinen
41- 3 “ “ “ “ , d Lsa
44- 6 Mts Jsfs, h Ana, mr Mja, d Lsa, s Pål
47 “ “ , wa Mja, s Pål
48- 9 “ “ “ “ , b Joh
51 “ “ “ , b Pål, “
52 “ “ ,
wa Mja äger del i hmnt
53 “ “
54- 8 “ “ , d Mja
59 “ “ “ , s Mts,
i Brta sköter des gla föräldrar o små barn
1761 Mts Jsfs, h Ana, d Mja, s Mts, h Jdt
ES-2214 p74 Taimonmi 1 Siekkinen
62- 5 “ “ , s Mts, h Jdt, dg Stph, h Brta
66 “ “ “ “ , dg Per, h Mja, d Ana
68 “ “ , d Lna, s Mts, h Jdt, dg Per, h Mja, d Ana, dg Isk;
b Mts, Valb, Joh, Brta, Ana, Per, h Ana blind, sld Erik, b
Joh, Hnr, Per, mr Ana gl

69 Mts Jsfs, h Ana, d Lna, s Mts, h Jdt, mg Per, h Mja, d Ana;
b Mts, Valb, Joh, Brta, Ana, Per, h Ana blind, sld Erik, b Joh,
Hnr, Per, mr Ana gl

71- 2 Mts Jsfs, s Mts, h Jdt, s Joh, d Ana, d Lna
73 “ “ “ “ “ “ , d Brta
74 Mts Mts, h Jdt, sw Joh, sw Lna, sw Brta
75 “ “ , b Joh, s Brta

1771 4 Per, h Mja
trp p75
75 wa Mja

1753 Pål Mts, wa Mja, b Stph
ES-2212 p33 Taimonmi 1 Kinnula trp
54 “ “ , d Lna
55 Pål Jsfs, h Brta, d Lna, b Stph
56- 7 “ “ , p Brta, “
58- 9 “ “ “ , s Brta, b Stph
1761 Pål Jsfs, h Brta, b Stph, p Brta
ES-2214 p76 Kinnula
62- 3 “ “
64 “ “ , dg Jsf
65- 6 “ “ , dg Esk
68 “ “ “ ;
b Joh, Mja, Valb
69 “ “ ;
b Joh, Mja, Valb
71- 2 “ “
73 “ “ , s Joh, dg Stph, h Brta
74- 5 “ , s Joh, dg Stph, h Brta1740 hr kapt. Boismans folk: mdg Mrth, mdg Jak, dg Erik, p Mja, trumsl Joh, h Brta, trumsl Mich ES 2212 Vuoskoski Hilmo p23
41 “ “ , dg Jak, mdg Erik, “ “ “ “
43 i Mja, trumsl Joh, h Bta
44
ö d e
45- 8 “ , trumsl Joh
49 LB Erik, brud Krn, dg Per, trumsl Joh
51 hr kapt. Coljanders folk: mdg Joh, LB Erik, h Krn
52 “ dg Joh, “ “
53- 5 hr kapt. Löfvings folk: LB Erik, h Krn
56 “ p Agnta, dg Erik, p Ksa, resk Mts, resk Mts, resk Gst
57 “ “ “ “ “ , resk Gst
58 hr kapt. Boismans folk: “ “ , dg Isak, resk Joh
59 “ p Brta