7

55019 PJR 187


k37

IKAALINEN

no1 Sikurila Anders Eriksson, Henrik Larsson Hapima, Johan Viraj…

Corpr. Anders Eriksson Björnberg; wed GM undfådt afsked 18.6.1737.
I stället samma dag hit transp:d till Corpr. sld ifr no41 Gustav Rooth, hwilcken 13.5.1742 undfådt Fouriers Caracter och 25.7 samma åhr flyttad till Rustmäst. Indehlning wid detta komp.
Hit i stället samma dag avang:d sld ifr no107 Johan Skrifware, som 27.9.1743 erhållit afsked.
I stället antagen 28. dito Erik Påhlfeldt och 11.9.1744 är död blefven.
Hit i stället 17. dito antagen Samuel Fried: Weisman hwilcken 24.2.1749 avangeradt till Förare wid Cumeo Komp.
I stället samma dag antagen Karl Johan Weisman, 16å gl, född i Bb.län, undfådt Fouriers Caracter 5.4.1750, transp:d til 4:de korpr.skapet no82 26.2.1754.
I stället samma dato hit transp:d Corpr. ifr sidstnämde Nr Johan Rooth, undfådt Rustmäst. Caracter 7.5.1761 och transp:d til Rustm. Ind:n wid detta komp. 12.5.1762. Enligt högwälb. hr Baron öfw. och Ridd. Hastfers befallning under 3.7.1762 korpr.sysslan ifr denna Nr flyttad til no5.
I stället hit flyttad ifr 1:a Trumsl. 26.9.1768 at wara Soldat utan lega, enligit dess anhållan Daniel Roth, hwilcken 12.9.1770 undfådt Corpr:s Caracter, samt 14.8.1781 …. …. Corpr. härvid 4:de korpr.skapet och Nr 82.
I stället 15.3.1782 antagen dg Karl Fr: Canon, 11q 2½tum lång, född i Åbolän 1758, gift.

k38


no2 Sarkkila Erik Jöransson, Kolkoi Eskil Tomasson

Johan Jöransson Sarckelin dödblefven 12.9.1744.
I stället antagen 8.1.1747 res.k Henrik Eriksson Sarckelin, 31å gl, född i Bb.län, gift, wid Besichtn.munstr. 1.3.1762 undfåt afsked.
I stället wid komp. antagen 25.8.1769 legok. Niels Olofsson Sarckelin, 23å gl, född i Bb.län, giftno3 Lillröyhiö Matts Nikkilä, Kalmoi? Mårten Jeremiasson

Erik Eriksson Nikander, 15.5.1742 comm. på krono fartyg och sedermera död blef:n i Swerige.
I stället antagen wid Munstr. i Åbo 27.9.1743 res.karl Jöran Mattsson Nikander, 20å gl, född i Bb.län, gift, som vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället antagen vid Munstr. 20.9.1773 Johan Mickelsson Frisk, 19å gl, född i Bb.län, ogift, död 7.5.1790.
Och 6.6.1790 i stället införd Petter Frisk

k39


no4 Matts Johansson, Koveluoma Henrik, Keturi Henrik Johansson

Johan Andersson Finhus, förafskedad af hr grefwe och gen. …. Lewenhaupt 15.12.1741.
Antagen 15.6.1742 i stället Karl Johansson Finhus, 18å gl, född i Bb.län, hvilken vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället antagen vid komp. 5.2.1774 rotans legok. Mickel Simonsson, 30å gl, född i Bb.län, gift, som vid GM 21.8.1785 på Sveaborg fådt afsked, och i stället införd sammansättnings res. för Nr 4 och 5 Johan Isaksson Fast, 21å gl, 11q 2 tum lång, född i Bb.län, införd d 8.11.1785, aprob. vid Recreutering 10.3.1786, död 4.12.1789.
I stället införd 20.2.1790 Johan Fastno5 Mårten Rahkola, Matts Tomasson Kesti, Karhois Jakob Mäkelä, Vehuvarpe Tomas Larsson

Jöran Kristersson Ikalin död 16.9.1744.
I stället antagen 30.9.1745 Johan Olofsson Ikalin, 18å gl, född i Bb.län, hwilken 12.5.1762 är förordnad at wara Corporal wid denna Nr, 11.5.1789 befordrat t Förare m lön.
14.5 samma år istället befordrad …. Johan Johansson Ikalin

k40


no6 Lillröyhiö Johan Laurila, Kalli Johan Mattsson, Venekoski Gabriel och Elias

Klaes Rosenvall wid GM 18.6.1737 transp:d till Corporals Rotan no45.
I stället antagen 24.9.1740 Anders Andersson Laurin, 17å gl, född i Bb.län. Enligt Kgl Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Anders Andersson Carbin. Casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen warg.karlen ifr Rotan no104 Mickel Jöransson Carbin, 23å gl, född i Bb.län, ogift, som undfåt afskied vid Besichtn.munstr. 26.3.1773.
I stället är tagen 10.7.1773 legokarlen Henrik Tomasson Ström, 21å gl, född i Bb.län, ogift, död 19.2.1790.
30.3 do år i stället införd Lars Ström.no7 Kartu Mickel Sälli, Matts Brusin, Klemet Hallia

Matts Eriksson Hallaan, undfådt interims afsked wid Besicht.munstr. 8.2.1750.
Wid Recreuteringen 22.2.1751 inskrefwen Rote Bonden Henrik Jöransson m de wilckor så wida eij inom 3ne månader karl här ställes står han Soldat.
10.12.1751 utbyt emot vol. Johan Zweigberg, som wid Recreuteringen 27.3.1754 blef bytad till no75.
I stället samma dato antagen rotans warg.karl Jöran Jakobsson Hallan, 18å gl, född i Bb.län, ogift, undfåt afsked wid GM 22.6.1779.
7.10.1780 är legodg Jöran Tomasson Hallan antagen för … 11q 2 tum lång, 21½å gl, ogift, född i Ikalis ….., aprob:d vid …

k41


no8 Karttu Klemet Seppälä, Erik Kauppila, Klemet Hallia

Anders Tomasson Hammar dödblefw:n Sept. 1741.
I stället antagen 6.2.1749 legokarl Jakob Andersson Hammar 23å gl, född i Bb.län, gift, förafskiedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället wid Compag:t antagen 28.9.1768 legok. Johan Johansson Hammar, 22å gl, född i Bb.län, ogift, afskedad wid GM 5.7.1788.
I stället insatt Sammansättnings …. Matts Hammar, 11q 2½ tum, ogift, född 1765 i Bb.län, appr. vid …. 17.2.1789.no9 Karttu Simon …cka, Sigfrid Wänni, Kijala Henrik Skinnari

Petter Lilliendahl, är utbytt uppå rotans anhållan af hr Öfw. Lode junii 1741 emot Mickel Tomasson Lilieqvist, som 21.1.1742 död blefw.
I stället antagen 15.6 samma år Tomas Sigfridsson Lilieqvist, hwilcken 10.11.1747 undfåt afsked af hans Exel:ce Riks Rådet von Rosen.
I hwars ställe wid Recreuteringen 6.3.1750 är inskrefwen Rote bonde Henrik Andersson, hwilcken af Öfw. och Riddaren von Delwig uppå Rotans anhållan är utbytt 31.3.1752 emot rotans res.karl
Tomas Johansson Lilieqvist, 18å gl, född i Bb.län. Enligt Kong. Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas
Tomas Johansson Asp, hwilcken 8.5.1762 blifwit död i Pommern.
I stället antagen 12.10.1767 legok. Anders Eriksson Asp 19å gl, född i Bb.län, ogift, afskedad 5.7.1782 wid GM.
27.2.1784 vid …. antagen legodg Johan Asp 19å gl, 11q 9 tum lång, ogift.

k42


no10 Kijala Jöran Andersson, Pähr Kyny

Hans Hansson Kihlström undfådt afsked wid GM 18.6.1737.
I stället samma dag antagen Johan Johansson Kinberg, 21å gl, född i Bb.län, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället antagen wid Comp:t 19.7.1767 legok. Jakob Mattsson Kinberg 30å gl, född i Ikalis skn, gift, kan smed handtwärck, död blefven 31.1.1773.
I stället samma år antagen vid Besichtn.munstr. 26.3 legok. Henrik Mattsson Kihlberg, 26 (
vai 20?)å gl, född i Bb.län, död 26.12.1789.
I stället infördes 20.2.1790 Matts Kilberg.no11 Kilvakkala Matts Soini, Jöran Hätävara

Johan Andersson Reserv undfådt afsked 10.11.1747 af hans Exel:ce Riks Rådet von Rosen.
I stället antagen 17.2.1749 Henrik Henriksson Reserv, hwilcken 15.7.1751 död blef:
I stället antagen till Volenteur 22.2.1751 Fried: Ernest Tollet, som 29.9.1752 avang:d till Corporal wid Cumeo Compagnie.
I stället antagen wid Recreuteringen 27.3.1754 till Volent. Karl Joh: Reinstedt, född i Bb.län, 17å gl, afgåt till Kong. Nylands Inf.Reg. 1.6.1759 som Volonteur.
I stället antagen wid Comp:t 31.10.1759 rotans warg.karl Matts Jöransson Reserv född i Bb.län, 20å gl, gift, som vid Besichtn.munstr. 12.3.1773 undfåt afsked.
I stället antagen 1.6 samma år legok. Tomas Johansson Qwick, 23å gl, född i Bb.län.

k43


no12 Kilvakkala Matts Wänni, Matts Tapiainen

Johan Jakobsson Asproth wed 1737 åhrs GM 20å gl, tient 1å, född i Bb.län, gift, dödblefwen 28.6.1754.
Enligt Recr.annotation af 27.3 samma år Rote interessenten Sigfrid Mattsson Asproth, 35å gl, född i Bb.län, gift. Utbytt wid Besichtn.munstr. 3.3.1758 emot rotans legok.
Jöran Jöransson Asproth 21å gl, född i Bb.län, ogift, wid Besichtn.munstr. 12.3.1773 undfåt afsked.
I stället d. 26. i samma månad antagen legok. Josef Eriksson Asproth, född i Bb.län å1749, död 13.6.1789.
20.8. do år infördes Matts Asprotno13 Kurckela Simon Tiricka, Kilvakkala Henrik Rekoi

vacant;
30.10.1739 antagen Jakob Eriksson Kurckdahl, 22ågl, född i Bb.län, gift, casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen varg.karlen ifr rotan no63 Mickel Mattsson Kurckdahl, 24å gl, född i Bb.län, gift. Utbytt af hr Landshöfd: Wallen m hr öfw.leutn. och Ridd. Hiärners son och åter … warg.karl f… des förra rota 12.5.1758 emot
legok. Jöran Henriksson 18å gl, född i Bb.län, ogift, hwilcken wid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället antagen 25.6 samma år legok. Matts Mattsson Dahl, född 1740 i Bb.län, intet handtwärck, död 10.11.1788.
15.4.1789 infördes i stället Henrik Dahl, död 14.7.1790.
22.7 infördes i stället Mickel Dahl

k44


no14 Sammis Matts Hachka, Jöran Ängö, Vatsiais Mickel Ollila

Vacant
I stället antagen 29.5.1740 Henrik Johansson Samstedt, 18å gl, född i Bb.län, casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I des ställe samma dato antagen warg.karlen ifr rotan no19 Johan Jöransson Samstedt, 24å, född i Bb.län, gift, hwilcken wid Besichtn.munstr. 3.3.1763 är transp:d til rotan no19.
I stället antagen 1.10.1770 legok. Simon Eriksson Reen, 25å gl, född i Bb.län, ogift.no15 Kilvakkala Matts Kangoi, Matts Kitti, Sammis Mickel Hiekka

Matts Johansson Kihlman dödblefwen 9.2.1742.
I stället antagen 15.6 samma år Anders Kihlman och sedan efter Capitulation i Helsingfors samma åhr dödblefwen.
I stället antagen 23.2.1749 Simon Jöransson Kihlman, 18å gl, född i Bb.län, dödblefwen 30.8.1766.
I stället antagen wid Comp:t 21.4.1767 rotans reserv Anders Bertilsson Kihlman, 21å gl, född i Ikalis, gift, afskedad wid GM 21.6.1779.
I stället wid Comp:t antagen 5.1.1780 approberade Sammansättnings reserven Henrik Kihlman, född i Bb.län, 25.2 år gl, 11q 3½ tum lång, ogift, död 13.6.1789.
20.8 do åhr infördes Johan Kilman.

k45


no16 Viljala Jöran Pantti, Henrik Ollila, Kilvakkala Tomas Hyssä

Matts Jakobsson Pamp dödblefwen efter Capitulation i Helsingfors 1742.
I stället antagen 27.9.1743 Anders Gabrielsson Pamp, 22å gl, född i Bb.län, wid GM 22.9.1768 förafskedades.
I stället wid Comp:t 2.1.1770 antagen legok. Jakob Mattsson Pamp, 22å gl, född i Bb.län, ogift, död 15.8.1789.
30.6.1790 infördes istället Jöran Pamp.no17 Viljala Anders Vira, eskil Sållo

Jakob Andersson Hollsten. wid GM 18.6.1737 erhållit afsked.
I stället antagen 1.6.1739 Johan Henriksson Hollsten, 21å gl, född i Bb.län, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället antagen wid Besichtn.munstr. 26.3.1773 rotans legok. Johan Henriksson Modig, född i Bb.län å1752, ogift, förrymd 30.5.1789.
20.8 samma åhr infördes Simon Modig

k46


no18 Karhois Henrik Nummi, Jakob Jouti, Hapima Tomas Simon

Erik Mattsson Rafsten dödblefwen 20.8.1744.
Antagen 18.2.1749 i stället Matts Simonsson Rafsten, 20å gl, född i Bb.län, gift, 5.7.1782 afskedad med lof om underhåll wid GM.
I stället hit transp:d vice Corporalen ifr rotan no72 6.2.1786 Vilhelm Lewon, befordrad til Rustmästare 7.6.1789.
20.8.1789 infördes Johan Kula.no19 Läykkälä Jöran Palomäki, Matts Camrat, Wakerima Jakob Sigfridsson

Simon Henriksson Lökman uppå rotans anhållan af Öfw. Lode utbytt 15.12.1740 emot legok.
Mickel Mickelsson Lökman, som 23.8.1742 dödblefwen.
I stället antagen 27.9.1743 Henrik Henriksson Lökman, hwilcken 15.7.1744 dödblef:n
Antagen af öfw. von Knorrig 27.8.1747 i stället Anders Mattsson Lökman 24å gl, född i Bb.län, wid Besichtn.munstr. 1.3.1762 förafskedades.
I stället wid Besichtn.munstr. 3.3.1763 hit transp:d ifr rotan no14 Johan Jöransson Lökman, 29å gl, född i Bb.län, gift, tjent 5å, afskedad vid GM 26.10.1789.
30.1.1790 infördes i stället Johan Lökman, död 18.5.1791.
Af Reg:te …sen i stället antagen 29.5.1791 til minderårig vol. Otto Vilhelm v Jahr?

k47


no20 Vatsiais Matts Luka, Jakob Hannu

Jöran Jöransson Flinck undfådt interims afsked wid Besichtn.munstr. 8.2.1750.
I stället antagen wid Recruteringen 27.3.1754 legok. Jöran Jöransson Flinck 19å gl, född i Bb.län, ogift, dödblef:n 8.3.1762 i Pommern.
I stället antagen wid Comp:t 7.10.1762 warg.karlen ifr no117 med rotans bifall Karl Henriksson Flinck, 26å gl, född i Bb.län, gift, vid GM 22.6.1779 undfått afsked.
I stället wid Recruteringen 1.3.1780 införd Sammansättnings res. Johan Flink, född i Bb.län, 18.10å gl, 11q 1 1/3 tum lång, ogiftno21 Vatsiais Sigfrid Talonen, Kurkila Elias Tuuri

Matts Tomasson Watsfeldt dödblef:n 6.9.1744.
I stället antagen 5.11.1745 Petter Jöransson Watsfeldt, hwilcken 8.1.1750 dödblefwen.
Antagen wid Comp:t 10.12.1750 och sedermera wid Ord.Recreuteringen approberad Jakob Mattsson Watzfeldt, 18å gl, född i Bb.län, dödblefwen 18.7.1757 wid Fästnings arbete.
I stället antagen wid Besichtn. 3.3.1758 legok. Jakob Jöransson Watzfeldt 20å gl, född i Bb.län, ogift, wid GM 22.9.1768 förafskedad.
I stället wid Comp:t antagen 13.1.1769 dg Karl Karlsson Watzfält, 20å gl, född i Bb.län, ogift, afskedad vid GM 26.10.1789.
10.11 do åhr infördes Johan Watzfält.

k48


no22 Wattula Henrik Hoppa, Jöran Näkkä?

Henrik Tomasson Frisk wed GM 18.6.1737 undfått afsked.
I stället antagen 4.9.1739 Samuel Jöransson Heckman, hwilcken 30.8.1744 dödblef:n.
Antagen 26.2.1748 i stället af öfw. von Knorring Matts Mattsson Heckman 24å gl, född i Bb.län, död blefwen 14.4.1762 i Pommern.
I stället 1.9.1770 antagen till Vol. Karl Johan von Delwig, hwilcken 3.4.1775 avangerat til Rustmäst: vid Second Majorens Comp.
I stället hit transp:t 5.4.1777 ifr Second Majorens Comp: no45 mindreårige vol. Gustaf Krook, som 30.9.1779 blef transp:d till vacante no101.
23.6.1781 antagen vid Comp:t legodg Johan Eriksson Raquet, född i Ikalis 13.5.1756, 11q 2½ tum lång, gift, visiterad, appr:d … vid …no23 Wattula Ylikukko, Matts Alakukko

Corpr. Berndt Lindtman erhållit afsked af öfv. von Knorring 15.4.1745.
I stället samma dag antagen Samuel Dahlström, hwilcken 11.3.1747 undfått afsked.
I stället samma dag antagen Vol. Erik Sitting som 15.6.1750 avangerad till Fourier wid Kongl.Artillerie.
Här i stället 28. i samma månad antagen Karl Otto Knorring 35å gl, född i …., undfådt rustmäst. Caracter 14.7.1751, dödblefwen 15.1.1765.
I stället befordrades 1.5.1765 ifr Kongl.Artilleriet Serg. Adolf Magnus Gripenberg, hwilcken 11.1.1771 flyttad till Sergeants lön wid Ruovesi Comp.
I stället samma dag beford: Vol. ifr rotan no83 Nils Leonhard Gripenberg, som 26.9.1774 avangerat till Rustmästare med lika lön wid Secund Majorens Comp.
Samma år och dato hit befordrad Vol. fr Lif Comp. Joakim Kristiern Schmidt, som 2.8.1777 är befordradt til Fouriers indelningen vid Lif Comp.
Samma dag hit transp:d til Corpr. lön ifr no61 vid detta comp.
Corporalen Gabriel Rothov: , fådt afsked 5.6.1788.
Samma dag i stället befordrad til Corpr. Karl Fred: Montill, som 22.2.1790 transporterades til no82.
Samma dag infördes Abraham Stadig

k49


no24 Wattula Simon Konti, Jämijärvi Lars Heiska

Tomas Eriksson Lustig wid sidsta GM 1737 29å gl, tient 11å, född i Bb.län, gift, fåt afsked wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen legok. Jakob Olofsson Lustig, 28å gl, född i Bb.län, gift, vid GM 22.6.1779 afskedad.
I stället vid Besichtn.munstr. 1.3.1780 antagen approberade Sammansättnings res. Anders Henriksson Lustig, född i Bb.län, 24.4 å gl, 11q 5 tum lång, som vid GM 27.6.1785 fådt afsked.
I stället införd 10.3.1786 wid Recruteringen legodg Anders Lustig, 11q 1 tum, 21å gl, född i Bb.län, död 21.5.1790.
1.6 samma åhr infördes i stället Anders Lustig.no25 Hapima Johan Larsson, Henrik Vähäkirmo, Mickel Pakkanen

Anders Jöransson Aspmark dödblefwen efter Capitulation i Helsingfors 1742.
I stället antagen 5.6.1747 Matts Larsson Aspmark, hwilcken 14.5.1750 dödblef:n.
I stället antagen 2.3.1753 wid Comp:t till widare approbation legok. Jöran Johansson Aspmark, 25å gl, född i Bb.län, gift, approberad wid Ord.Recruteringen 27.3.1754, wid GM 22.9.1768 förafskedad.
I stället wid Comp:t antagen 27.9.1769 legok. Johan Mattsson Aspmark, 31å gl, född i Bb.län, gift, afskedad vid GM 6.2.1789.
Infördes 15.4 do åhr i stället Johan Aspmark.

k50


no26 Jämijärvi Johan Kontti, Tomas Tuori

Simon Simonsson Jämberg dödblefwen efter Capitulation i Helsingfors 1742.
I stället antagen 26.2.1748 legok. Simon Andersson Jämberg, hwilcken 18.7.1750 dödblef:n.
Antagen wid Ord.Recreuteringen 22.2.1751 i stället Henrik Mattsson Jämberg, 17å gl, född i Bb.län, ogift, dödblefwen 19.3.1758.
I stället antagen 24.1.1760 Johan Bertilsson Jämberg, född i Lifland, 18å gl, ogift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället wid Comp:et 6.7.1767 antagen legodg
Jöran Andersson Jämberg, 19å gl, född i Ikalis, gift, död 21.12.1789.
1.6.1790 infördes i stället Johan Jämberg.no27 Jämijärvi Sigfrid Kauppila, Olof Kauppila, Johan Jutila

Johan Johansson Ostronofski wid GM 18.6.1737 transp:t till no127.
Hit i stället samma dag antagen Simon Mattsson Sommar 18å gl, född i Bb.län, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället antagen 9.3.1771 legok. Karl Johansson Sommar 24å gl, född i Bb.län, ogift

k51


no28 Jämijärvi Henrik Peijari, Matts Ylipeijari

Anders Sigfridsson Jämträsk wid GM 1737 3_ å gl, tient 13å, född i Österbtn Kauhajoki, fått afsked wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen legok. Anders Mattsson Jämträsk 18å gl, född i Bb.län, ogift, som 2.5.1762 blifwit död i Pommern.
I stället wid Comp:t antagen 15.5.1769 legok. Johan Johansson Jemträsk 30å gl, född i Bb.län, gift, afskedad vid GM 26.10.1789.
30.1.1790 infördes Johan Jemträsk.no29 Jämijärvi Erik Kapari, Mårten Hinttu

Bertil Jöransson Tang undfådt interims afsked wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750.
Antagen 18.8 samma åhr i stället Jöran Bertilsson Tang 21å gl, född i Bb.län, gift, död blefwen 2.2.1753.
I stället antagen wid Recruteringen 27.3.1754 legok. Henrik Larsson Tang, på 18de året, född i Bb.län, ogift, död blefwen 30.8.1757 wid Fästnings arbete.
I dess ställe antagen wid Besichtn.munstr. 3.3.1758 som Vol. Gustaf Galle 25å gl, född i Bb.län, ogift, wid GM 22.9.1768 förafskedad.
I stället antagen vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 legok. Mickel Henriksson Färdig, född i Bb.län å1755, ogift.

k52


no30 Vuorema Johan Johansson, Jämijärvi Tomas Soini

Tomas Jöransson Berglund uppå rotans anhållan af öfv. Lode utbyt 1.6.1739 emot legok.
Mickel Berglund som 6.8.1744 dödblefwen.
I stället af öfv. von Knorring antagen 26.2.1746?
Anders Davidsson Berglund, 20å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället wid Comp:t 22.6.1767 antagen legok. Mickel Johansson Berglund 19å gl, född i Ikalis, gift, casserad 5.7.1782 wid GM.
Vid Recruteringen 17.2.1783 antagen legodg Simon Henriksson Storm 2_ å gl, 11q 1 tum lång, född i Bb.län?, ogift och ….no31 Jämijärvi Johan Pyydönniemi, Johan Rämi

Matts Isaksson Järpvinge fådt afsked af gen. …. gref Levenhaupt 17.11.1741.
I stället antagen 15.6.1742 legok. Jöran Järpvinge, hwilcken 27.5.1744 dödblefwen.
Wid Recreuter:n 23.2.1749 i stället antagen Johan Henriksson Järpvinge, hwilcken wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 är wähl för des spädhet skull ogild ansedd men sedermera wid Recreuter:n 6.3 samma åhr åter antagen, dödblef:n 21.3.1752.
I ställe ad interims inskrefwen wid Recruter:n 27.3.1754 emedan denna rota står i twist med Vuorijärvi rotan wid Eura Comp. no124 om karlen
Johan Karlsson Järpwinge 21å gl, född i Bb.län ogift, död 25.8.1762 wid rotan.
I stället wid Comp:t antagen 28.2.1769 legok. Johan Mattsson Jerpwinge, 21å gl, född i Bb.län, ogift, afskedad vid GM 6.2.1789.
1.3 samma åhr infördes Israel Järpe som blifvit död vid Jägare Corpsen om sommaren 1790.
24.3.1791 antogs af Reg: Chefen til soldat Jakob Friman.

k53


no32 Vihteljärvi Eskil Jankkari, Mickel Sikala, Simon Kulhu

Johan Jöransson Anckarträsk wid sidsta GM 1737 är 25å gl, tient 3½å, född i Bb.län, gift, casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I ställe samma dato antagen warg.karlen Tomas Mattsson Ankarträsk, 23å gl, född i Bb.län, gift, död 1.8.1762.
I stället wid Comp:t antagen legok. 8.10.1762 Henrik Henriksson Rolig, 26å gl, född i Bb.län, gift, heter nu Anckarträsk, afskedad 5.7.1782 wid GM.
Wid Recruter:n 17.2.178_ antagen legodg Anders Tomasson, 25å gl, gift, född i Ikalis, 12 … lång, kallas nu An…., 10.5.1790 utmunstrad til invalid.
1.6 i stället infördes reserven Isak Ankar.no33 Kankaanpää Henrik Päivike, Vihteljärvi Mickel Puuska

Matts Johansson Damstedt wid sidsta GM 23å gl, tient 6å, född i Bb.län Karkku, gift, fått afsked wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen legok. Erik Mattsson Damstedt 18å gl, född i Bb.län, ogift, död 22.8.1774.
Samma år 10/12 antagen Johan Monell 16å gl men en: regements …. …. af 4.5.1780 flyttad til no48.
Sammansättnings res. Anders Krut, …. …. d 28.11.1780, 11q 4 tum lång, 18å gl, ogift, född i Ikalis och heter Holm, död 18.4.1790.
I stället infördes 1.6 do åhr reserven Corp. Karl Fred: Humla

k54


no34 Kankaanpää Sigfrid Okari, Kyynärjärvi Matts Mattsson

Erik Jöransson Kangberg uppå rotans anhållan af öfv. von Knorring utbytt 29.3.1745 emot
Jöran Eriksson Kangberg 22å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
…. dag i stället antagen rotans reserv
Johan Mattsson Kangberg 24å gl, född i Bb.län, ogift, afskedad 22.6.1779 wid GM å _arola mal…
I stället 1.4.1780 wid Comp: antagen unga dg Mickel Mattsson Kangberg, född i Österbtns län 1757, 23å gl, 11q 1½ tum lång, ogift, approb: 28.2. 1781 vid Recruteringenno35 Kankaanpää Tomas Hongoi, Katkoi Markus

Mickel Jöransson Hopp äfwen som föregående utbyt: 20.3.1845 emot
Erik Jakobsson Hopp, 20å gl, född i Österbtn Kauhajoki, gift, afbrutit högre benet 24.1.1753 ….före han wid Besichtn. i Åbo 21.1.1753 ärhållit Landshöfd: och öfv. samt Riddarens interims afskied.
I stället samma dag antagen legok. Jöran Samuelsson Hopp 20å gl, född i Ikalis, ogift, som vid GM 27.6.1785 fådt afsked.
I stället införd Sammansättnings res. ifr no35 och 37 som är 11q 5 tum lång, född i Österbtn, 27å gl, Abraham Andersson Hopp, 11.9.1785 aproberad vid Recruteringen 10.3.1786, död 13.6.1789.
20.8 do åhr infördes Bertil Hopp död 23.12.1789.
31. do åhr och månad infördes res. Mickel Hopp.

k55


no36 Jokihongoi Erik Jakobsson, Pihlavaniemi

Erik Pålsson Pihlstedt interims afskedat confirmerad 18.6.1737.
I stället samma dag antagen Matts Jöransson Sjöberg, som 30.8.1744 dödblefwen.
I stället antagen 2.7.1747 Henrik Henriksson Sjöberg, hwilcken 28.4.1751 dödblef:n.
I stället antagen wid Comp:t till widare approbation 9.5.1753 Jakob Henriksson Åhberg, 18å gl, född i Bb.län, ogift, appr:d wid ordinarie recruteringen 27.3.1754, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället wid Comp:t antagen 9.10.1768 legok. Jöran Johansson Åberg, 19å gl, född i Bb.län, ogift, och vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället antagen 1.6 samma år legok. Johan Mattsson Berg 22å gl, född i Bb.län, som åter vid GM 2_.6.177_ för siuklighet blef casserad.
I hvilkens ställe res. Henrik Muhr af rotan upvistes 15.12 som approberes, 11q 2 tum lång, ogift, född i Bb.län och får tillnamnet Öberg, 24å gl, approberad vid Recruteringen 1.3.1780, död 13.5.1790.
1.6 do åhr infördes reserven Esaias Berg.no37 Rakennuskoski Matts Henriksson, Samminmaja Lars Jöransson, Matts Larsson, Kordisto Erik Lamppu

Anders Kårssman uppå rotans anhållan af öfv. von Knorring utbytt 21.9.1745 emot
Matts Mattsson Kårssman 30å gl, född i Österbtn Lappfjärd, gift, casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället antagen samma dato legok. Jöran Eriksson Kårssman, 21å gl, född i Bb.län, gift, som vid GM 20.8.1788 fådt afsked.
Infördes 20.11.1788 reserven Karl Kårssman.

k56


no38 Koivukoski Johan Mattsson, Eskil Pålsson, Venesjärvi Matts Mattsson, Karhoismaja Jöran Jöransson, Koivuluoma Henrik Jankkari

Mårten Bertilsson Anckarkrok wed 1737 åhrs GM 20å gl, tient 3å, född i Bb.län, gift, casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen warg.karlen Tomas Johansson Anckarkrock 20å gl, född i Bb.län, ogift, död i Pommern 10.7.1762.
I stället wid Comp:t 29.6.1767 antagen ifr Corporals rotan no108 som enligt skriftelig öfwerenskommelse hit afstådt deras reserv Jakob Johansson Anckarkrok 28å gl, född i Kyrö skn, gift, hvilcken vid Besichtn.munstr. i Tavasthus 12.3.1773 undfåt afsked.
I stället antagen vid Recreuteringen 20.9.1773 legok. Abraham Henriksson Sten 34 ¾ å gl, född i Bb.län, gift, som vid GM 22.6.1779 undfådt afsked.
I hvilckens ställe vid Comp:t 13 påföljande december antogs reserven i Sammansättningen
Johan Spreng 11q 2 tum lång, som behåller förra karlens tillnamn Johan Stén, 29.2å gl, född i Bb.län, ogift, vid Recreuteringen 1.3.1780 approberad men död blefven 3.10.1780.
I stället vid Recruteringen i Sam…. 21.2.1782 upvist och approberad Johan Johansson Stén …. född i Bb.län 28.1.1757, 11q 3 tum lång, ogift, 10.5.1790 utmunstrad til invalide.
1.6.1790 infördes reserven Anders Steen som dog 25.7.1790.no39 Karvia Pähr Eriksson, Kyrö skantz Matts Tomasson, Nisula Josef Hansson

Matts Eriksson Skants fådt afsked af gen: chef gref Levenhaupt 17.11.1741.
I stället antagen 15.6.1742 Jöran Jöransson Skants som 5.4.1749 dödblef:n.
Wid Recreuteringen antagen 22.2.1751 i stället Erik Jakobsson Skants 18å gl, född i Bb.län. Enligit Kongl. Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Erik Jakobsson Björn, förafskedad wid Besichtn.munstr. -.3.1762.
I stället samma dato antagen ….de karlen Johan Johansson Björn, 20å gl, född i Bb.län, ogift, dödblefwen på Sweaborg 8.8.1771.
I stället antagen wid Comp:t 3.12.1771 rotans legokarl Jöran Henriksson Björn, 30å gl, född i Bb.län, gift, död 2.8.1788.
Infördes i stället 10.9 reserven Jakob Björn, död 2.7.1790.
Infördes i stället 3.7 reserven Erik Björn, rymd 4.6.1791.

k57


no40 Karvia Matts Mattsson, Henrik Sigfridsson, Grels Eriksson

Henrik Johansson Rund dödblefwen 18.11.1741.
I stället antagen 15.6.1742 Matts Rund som 23.6.1744 dödblefwen.
I stället antagen 26.2.1748 Esaias Rund, hwilcken 27.10.1749 dödblefwen.
I stället antagen af öfv. och riddaren von Delwig 23.3.1755 Matts Nilsson Rund 17å gl, född i Ikalis, ogift, wid GM 22.9.1768 förafskedad.
I stället wid Comp:t antagen 29.1.1769 warg.karlen för no42 med rotans bifall Matts Johansson Rund, 26å gl, född i Bb.län, gift, afleden 24.5.1779.
I stället infördes 26.5 manbara Volontairen C Magnus Cummelander, som .… ordres under 21.7.1779 blef transp:d till Eura Comp.
Hwarpå vid Recruteringen -.3.1780 Sammansättnings res. för denna nr approberades m tillnamnet Johan Rund, född i Bb.lähn, 26.10å gl, 11q 1 1/3 tum lång.no41 Kuivasjärvi Henrik Sigfridsson, Vataja Johan Mattsson, Vuorijärvi Simon Mattsson).

Gustaf Rooth wid GM 18.6.1737 avangerad till Corporal för no1.
I stället 24.9 samma åhr antagen lösdrifwaren Mickel Andersson, som sedan igenom Landshöfdinge Embete erhållit resolution om befrijelse.
Sedermera hit i stället antagen 23.6.1741 David Tårrqvist, hwilcken 4.6.1744 dödblef:n
Hit i stället warder Corporalen Anders Eek, här har till förene för Soldat städz: och legt är ifr no66 transp:d en:t höga wederbörandernes befallning af 6.3.1750. Wid sidsta GM 1737 40å gl, född i Wästgiöte län och F..ris Skn, tient 19å, gift, som efter rotans anhållan för des ålder och bräcklighet skull erhållit öfv. och Riddare von Delwigs interims afsked 18.12.1753.
I stället samma dag transp:d vol. ifr no82 Karl Fröberg, afföres enligit öfv. och Riddarens befalning…. 26.3.1756 för det han eij låtit weta af sig.
I stället antagen wid Comp:t 23.7.1756 rotans warg.karl Jöran Davidsson Tårsjö på 2_de året gl, född i Ikalis, gift, som 29.6.1785 wid GM fådt afsked.
I stället införd 15.9.1751 Sammansättnings res. ifr no41,44 30å gl Anders Andersson Torrsjö, aprob:d wid Recruteringen 10.3.1786, död 2.8.1789.
10.11.1789 infördes i stället res. Erik Tårrsjö.

k58


no42 Kihniö Erik Tarsia, Erik Mattsson, Erik Korhonen

Erik Johansson Frimodig dödblefwen 23.8.1744.
Antagen 5.6.1747 af öfv. von Knorring Jöran Eriksson Frimodig, 18å gl, född i Bb.län, gift, casserad wid Besichtn.munstr. 26.3.1773.
I stället antagen vid Comp:t Mårten Johansson Falck 5.2.1774, 29å gl, född i Bb.län, ogift.no43 Kihniö Erik Kovanen, Erik Hietanen, Salonen Matts Sigfridsson

Henrik Jöransson Sandberg wed GM 1737 31å gl, tient 4å, född i Bb.län, gift. Enligit Kongl. Maij:ts nådigste bref 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Henrik Jöransson Gulberg, casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen legok. Mickel Eriksson Gullberg, 18å gl, född i Bb.län, ogift, död 2.8.1762.
I stället antagen 25.2.1774 legok. Johan Samuelsson Örn, 19å gl, ogift, född i Bb.län Ikalis, 11q 2 tum lång, som wid GM 27.6.1785 fådt afsked.
I stället infördt 25.9.1785 Sammansättnings res. för no42 och 43 Jakob Jakobsson Örn 24å gl, född i Ikalis, 11q 4 tum lång, som 10.3.1786 vid Recruteringen är casserad.
Samma dag i stället införd legodg Johan Johansson Örn 11qv 3 tum lång, 20å gl, född i Ikalis.

k59


no44 Linna Tomas Henriksson, Kihniö Tomas Laurikainen, Riitiälä Eskil Talonen

Johan Johansson Smedman wid sidsta GM 1737 26å gl, tient 8å, född i Bb.län, gift. Enligt Kong: Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Johan Johansson Smed, casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I dess ställe antagen samma dato legok. Johan Mattsson Smed 27å gl, född i Bb.län, gift, som vid Besichtn.munstr. 12.3.1773 är förafskedad.
I stället antagen 1.6 samma åhr legokarlen Karl Johansson Ståhl 32å gl, född i Bb.län, död 25.11.1789.
20.12.1789 infördes reserven Henrik Stål, död 22.10.1790.
Enl. ordres antages för minderårig Vol. af 29.1.1791 Karl Hising.no 45 Parkano Henrik Kana, Riitiälä Jöran Pentilä, Haumaluoma Nils Jöransson

Corpr. Jöran Jöransson Sparf wid GM 18.6.1737 undfådt afsked.
Hit i stället samma dag avang:d sld ifr no6 Klaes Rosenval och 25.7.1742 undfådt Rustmästare Caracter, sedermera 17.9.1744 avang:d till Fourier wid Cumo Comp.
Hit i stället samma dag avang:d Vol. ifr no79 Nils Nystedt, hwilcken 21.10.1745 erhållit afsked.
I stället samma dag transp:d Corporalen af Eura Comp. Anton Zweigberg, som 1.4.1746 dödblef:n
I stället 19. do samma åhr transporterad Corporalen ifr Eura Comp. med tillägd Rustmästare Caracter Matts Monell, 27.5.1762 erhållit Förare Caracter i Pommern, hwilcken 5.11.1772 erhållit afsked.
I stället samma dag befordrat til Corporal Vol. ifr rotan no84 Krist: Morits Brakell, som vid slutet af Dec. 1777 erhållit befordran vid Kongl. Nylands Drag. Reg.
I stället 13.1.1778 antagen Henrik Robert Brakell, som 18.12.1782 är befordrad til Förare vid värgildnings?? Battaillon och Vesilax Comp.
I stället 19.12 til Corporal hit befordrad Vol. vid detta Comp. no100 Gustaf ……. som 20.3.1783 erhållit byte …. Corporalen vid Vesilax Comp. Rustmäst. Erik Magnus Montell, hwilcken 8.5.1783 undfått rustmäst.
Caracter, 3.12.1784 undfådt Fouriers Caractaire, afgådt härifrån genom byte till no82 1.2.1785.
Samma dag med byte hitkommen Daniel Rot, död 30.11.1788.
I stället 17.4.1789 befordrar vol. Corpr. Gustaf Krok som blef befordrad til Fendrick vid ….borgs Fricorp….
I december 1789 i vars ställe befordrades 22.2.179_ Israel Walin til Corpr., hwilcken 10.7 transporterades till no10_ .
samma dag infördes res. Johan Rot.

k60


no46 Parkano Filip Runsas, Jöran Laatu, Kodisjoensuu Eskil Jöransson

Mickel Tomasson Rundsten dödblefwen 22.10.1741.
Antagen af öfv. von Knorring 17.10.1745 i stället Jöran Johansson Rundsten 23å gl, född i Bb.län, gift, hvilcken wid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället samma dag antagen legok. Isak Andersson Runsten, född å1752 i Bb.län, ogift, död på Svartholms Fästning 23.3.1775.
I stället 17.4.1775 antagen rotans res. Johan Johansson Korp 23å gl, född i Bb.län Ikalis, ogift, håller 11q 3½ tum, 10.5.1790 utmunstrad til Invalide.
Do åhr 1.6 infördes res. Henrik Kårpno47 Parkano Henrik Kauppi, Olof Hiiti, Marjaniemi Jakob Josefsson

Jöran Sigfridsson Granadier fådt interims afsked f dess bräcklighet af öfv. Lode 15.12.1740.
I stället antagen 23.6.1741 Mickel Andersson Löpare, 33å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället samma dag inskrefwen Mickel Mattsson, ….. aprobation af Comp. chefen och Kr. Bef.man, hwilcken 27. i samma månad är wid Comp:t casserad för dess oduglighet och wanfrägd.
I stället antagen 31.8.1762 wid Comp:t legok. Lars Davidsson
Gåpå, 20å gl, född i Bb.län, gift, kallas numera Löpare

k61


no48 Parkano Jöran Naskali, Niels Möhkö, Kampikoski Jöran Nielsson

Anders Jöransson Barckman dödblefwen 21.8.1742.
I stället af öfv. von Knorring antagen 11.2.1746 Jöran Tomasson Barckman, 29å gl, född i Bb.län, gift, dödblefwen 21.4.1757.
I stället antagen wid Besichtn.munstr. 3.3.1758 legok. Erik Johansson Barckman 27å gl, född i Bb.län, ogift, som 15.6.1758 blifwit dömbt på Sveaborg at hela sin lifs tid sitta på …… ifrån han hösten förut rymbt.
I dess ställe antagen af hr öfv. och Riddaren Rudbeck warg.karlen ifr no63 7.7.1759 Mickel Mattsson Barckman, född i Bb.län 25å gl, gift, afskedad 22.6.1779 vid GM .

…… 4.5 fr no33 hit transporterad Johan Monell, 22å gl, ogift, som 8.9.1783 … Comp. med sin …. 10.5.1790 utmunstrad til Invalid, men åter införd vid Recruteringen 15.3.1791 …fått ….. lön 16.-.1791 Johan Monellno 49 Parkano Matts Rekoi, Grels Rekoi, Riitiälä Staffan Filpus

Erik Eriksson Roos dödblefwen 9.10.1744.
I Stället af öfv. von Knorring antagen 26.7.1748 Johan Johansson Ros, som wid Besichtn.munstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
I stället inskrefwen 28.6.1754 enligt Recruterings annotation af 27.3 samma år rote interessenten Henrik Eliasson Blomster, hwilken 31.7.1754 blefwit bytt emot legok.
Daniel Eriksson Blomster, på 19de åhret, föd i Bb.län, ogift, wid GM 22.6.1779 undfått afsked.
I stället antogs vid Comp:t 2.1.1780 Sammansättnings res. Henrik Blomster, född i Bb.län, 21.11å gl, 11q 1 tum lång, ogift, approberad vid Recruteringen 1.3 derpå följande, död 7.6.1790.
20.6.1790 infördes i stället res. Johan Blomster

k62


no50 Riitiälä Jakob Lauki, Bertil Ylihaveri, Viinikka Jakob Grelsson

Jöran Jöransson Lejon dödblefwen in Aug. 1742 i Helsingfors.
I stället wid Ord. Recreuteringen 22.2.1751 antagen Matts Eriksson Lejon 18å gl, född i Bb.län, dödblefwen 3.10.1771 under marchen ifr Sweaborgs fästnings byggnad.
I stället antagen wid Comp:t legok. Jakob Mickelsson Sparf 7.12.1771, 30å gl, född i Bb.län, gift, afskedad vid GM 5.7.1782.
I stället insatt 3.10.1782 Sammansättnings res. no26 Jöran ….,.11q 3 tum lång, 24å gl, född i Bb.län, gift, approberad vid Recr:n 17.2.1783.no51 Riitiälä Henrik Kijanen, Muumäki Niels Klemetsson, Honkaluoma Johan _am…

Matts Johansson Grip undfådt interims afsked wid Besichtn.munstr. 8.2.1750.
Vid Ord. Recreuteringen 22.2.1751 i stället antagen Matts Henriksson Grip, 19å gl, född i Bb.län, gift, hwilcken 6.8.1761 dödblef:n.
I stället antagen wid Comp:t 5.4.1762 rotans res. Mickel Andersson Grip, 25å gl, född i Bb.län, ogift, död på Sveaborg 1788.
15.3.1789 infördes i stället res. Krister Grip

k63


no52 Riitiälä Jakob Alavakeri, Eskil Laukki, _ares Jöran Jakobsson

Matts (vai Nils?) Johansson Ridell dödblefwen efter Capitulation i Helsingfors 1742.
Wid Ord. Recreuteringen 23.2.1749 i stället antagen Bertil Bertilsson Ridell och wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 för des spädhet skull ogild ansedd men sedermera wid Ord. Recreuteringen 6.3 samma år åter antagen, 18å gl, född i Bb.län, gift, och 26.3.1773 vid Besichtn.munstr. undfåt afsked.
I stället antagen 1.6 samma åhr legok. Johan Mattsson Pihl, 22å gl, född i Bb.län, afskedad 6.2.1789.
15.5 infördes i stället res. Jöran Pihl, död 3.5.1790.
30.5 infördes res. Jakob Pihlno53 Höytölä Johan Jankka, Johan Alppi, Tevaniemi Henrik Nikula

Petter Eriksson Högflycht wid sidsta GM 1737 19å gl, tient 4 år, född i Åbolän Letala, gift, förafskiedad wid Besichtn.munstr. _.3.1762.
I stället samma dag antagen …gde karlen Henrik Henriksson Högflycht, 22å gl, född i Bb.län, gift, afskedad wid GM 22.6.1779.
I stället antogs wid Comp:t 13.12 res. i Sammansättningen Jöran From, 11q 1 tum lång, 24½å gl, och behåller förra karlens tillnamn Högflycht, född i Bb.län, gift, wid Recruteringen 1.3.1780 approberad, död 18.1.1790.
20.2 do åhr infördes res. Mickel Flykt

k64


no54 Höytölä Mickel Soutaja, Tevaniemi Mårten Bonde, Pitkäkoski Anders Eskilsson

Elias Lukasson Roddare wid sidsta GM 1737 29å gl, tient 11å, född i Österbtn Lappfjärd, gift, fåt afsked wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stållet samma dato antagen legok. Matts Johansson Roddare 29å gl, född i Bb.län, gift, afskedad vid GM 5.7.1782.
24.-.1784 vid Recreuteringen antagen legodg Matts Johansson Roddare, 22å gl, 11q 1½ tum, född i Bb.län, ogift, död 18.4.1790.
1.6 do åhr infördes i ställe res. Matts Roddno55 Höytölä Mickel Rödi?, Tevaniemi Matts Ruusi?

Erik Tomasson Röding dödblefwen 21.7.1742.
Antagen af öfv. von Knorring i stället 26.7.1748 Jöran Jöransson Röding, 21å gl, född i Bb.län, gift, död _5.8.1769.
I stället 27.4.1771 enligit högwälb. hr öfv. och Riddaren de Carnalls befallning antagen till Volentaire Henrik Allex: Söderborg, 20å gl, född i Bb.län, ogift, hwilcken 22.9.1772 blif:t befordradt til Corporal wid Lif Comp.
I stället vid Comp:t int. antagen legok 17.6.1773 Anders Simonsson Glad, född å1744 i Nov. i Kangasala, kan intet handtvärk, ogift, död 7.5.1790.
1.6 do åhr infördes res. Erik Glad.

k65


no56 Höytölä Erik Orais, Mickel Pertta, Tevaniemi Simon Andila

Jöran Mickelsson Lilia wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
I stället wid Ord. Recreuteringen 22.2.1751 antagen Erik Eriksson Lilia 22å gl, född i Bb.län. Enligit Kong. Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namnet och nu kallas Erik Eriksson Höök, som vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
11.12 antagen samma år Simon Simonsson Höök, 18å gl, född i Bb.län Kangasala, ogift, 11q 1½ tum lång, död 24.1.1790.
20.2 samma åhr infördes res. Fredrik Hökno57 Kovelahti Anders Vähätalo, Matts Isotalo, Höytölä Lars Kiuruinen

Jakob Johansson Triumph wid GM 18.6.1737 casserad.
I stället 16.5.1738 antagen Jakob Jakobsson Treman, som wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
Wid Ord. Recreuteringen 22.2.1751 i stället antagen Johan Eriksson Treman, 19å gl, född i Bb.län, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället samma dag antagen rotans res. Johan Bertilsson Treman, 22å gl, född i Åbolän Masko, gift, afskedad vid GM 6.2.1789.
I stället 15.3 samma åhr införd Sammansättn. res. Jakob Treman

k66


no58 Heitola Tomas Keisari, Bertil Viljakka, Anders Hardus

Henrik Olofsson Tallgren undfådt interims afsked för des siukhet af öfv. Lode 24.9.1740.
I stället samma dag antagen Petter Henriksson Tallberg, som 1742 efter Capitulation i Helsingfors dödblefwen.
Antagen 5.6.1747 i stället Erik Andersson Tallberg, hwilcken 25.5.1749 dödblef:n.
I stället wid Comp:t antagen 10.12.1750 och wid Ord Recreuteringen approberad Erik Andersson Tallberg, 20å gl, född i Bb.län. Enligit Kongl. Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Erik Andersson Tall, dödblefwen 31.8.1758.
I stället antagen wid Comp:t 11.12.1758 rotans warg.karl Jakob Johansson Tall, 22å gl, född i Bb.län, gift, hwilcken vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället vid Comp:t antagen 13.6 samma åhr legok. Erik Eriksson Tall född 1749, kan intet handtvärck, ogift, afskedad vid GM 5.6.1782.
Vid Recreuteringen 17.2.1783 antagen legodg Johan Eriksson Tall, 19å gl, 11q 1 tum lång, född i ……, ogiftno59 Heitola Johan Nyppeli, Tevaniemi Johan K…., Haapakoski Anders Jöransson?

Matts Mattsson Lång dödblef:n 24.7.174_.
Vid Ord. Recreuteringen 23.2.1749 i stället antagen Matts Samuelsson Lång, 19å gl, född i Bb.län, dödblefwen 6.9.1772.
I stället vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 antagen legok. Henrik Abramsson Lång, född i Bb. å1754, ogift.

k67


no60 ….tis Lars Willi, Jöran Filpola, Jöran Inginen

Matts Eriksson Willman vid Besichtn.mönstr. 28.2.1750 undfådt interims afsked.
I stället wid Ord. Recreuteringen 22.2.1751 antagen Matts Mattsson Willman, 17å gl, född i Bb.län, dödblefwen 10.4.1758.
I dess ställe är enligit hr Landshöfd: Wallens utslag af 28.2.1759 hit transp:t sld ifr no72 Johan Sigfridsson Willman, 23å gl, född i Bb.län, gift, afskedad vid GM 22.6.1779.
I stället antogs vid Recruteringen 1.3.1780 legodg Jöran Pärsson? Willman, 23å gl, 11q _½ tum lång, född i Bb.lähn, gift.no61 …etis Henrik Nikki, Johan Alahaveri, Mårten Pipari lång: öde, Jöran Inginen

Anders Eriksson Storm dödblefwen 8.9.1744.
Wid Ord. Recreuteringen 22.2.1751 thenna rote interessenten i stället inskref:n Anders Henriksson, hwilcken af öfv. och Riddaren von Delwig uppå rotans anhållan är utbyt 31.3.1752 emot
legok. Tomas Henriksson Storm, 22å gl, född i Bb.län, dödblefwen 1.11.1763.
I stället wid Comp:t antagen 28.2.1769 til sld utan lega Gabriel Johansson Rotov, 29å gl, född i Bb.län, gift, undfådt Corporals Caracter 12.9.1770, som 2.8.1777 är befordrad til Corporals Lön och no23 samt efter Rothof
älsta warg.karlen i Ikalis Skn Mickel Be_k, 28å gl, 11q 3 tum lång, gift, som wid GM 27.6.1785 fådt afsked.
I stället 18.4.1786 af Reg. Chefen till manbar Wolonteur antagen Karl Florin, 15å gl, född i Kyrö, som 6.9.1791 blifwit fängslig och vid … majorens …………
Jonas Löfgren, 18å gl, ogift, född i Kymmenegårds län

k68


no62 Mietis Tomas Haveri, Henrik Teuho

Jakob Kristersson Stenberg wid GM 18.6.1737 casserad.
Antagen af öfv. Lode 24.9.1740 i stället Johan Karlsson Mietisbro, 22å gl, född i Bb.län, gift, som vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället samma dag antagen legok. Johan Johansson Rask, född å1753, Bb.län, ogift, afskedad 22.6.1779 wid GM.
I stället wid Comp:t antagen 1.4.1780 Bondedg Jakob Johansson Rask, 11q 1½ tum lång, ogift, född i Bb.lähn 6.6.1758, 21.10å glno63 Kallionkieli Mickel Lumia, Matts Rokka, Tevaniemi Olof Musta

Lars Olofsson Wessman dödblefwen 16.11.1741.
I stället af öfv. Knorring antagen 15.6.1742 Sven Olofsson Wessman, 18å gl, född i Bb.län, gift, wid GM 22.9.1768 förafskedad.
I stället antagen 4.8.1770 legok. wid Comp:t Johan Mickelsson Wessman, 21å gl, född i Bb.län, ogift, hwilcken 8.5.1771 dödblef:n.
I stället antagen 7.1.1773 legok. Gabriel Mattsson Wessman, 20å gl, född i Bb.län, gift, död 27.9.1784 i Tavastehus.
I stället vid Recruteringen i Sambus 15.2.1785 antagen legodg Henrik Johansson Wessman, 29å gl, 11q 5 tum lång

k69


no64 Kallionkieli Lars Uljas, Henrik Kuortti, Jakob Hitelä

Vacant.
Wid GM 18.6.1737 antagen Jöran Andersson Ullfeldt?, 20å gl, född i Bb.län, gift. Enligt Kong: Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Jöran Andersson Ulfström, dödblefwen 10.3.1768.
I stället antagen 2.1.1771 Anders Karlsson Ulf, 19å gl, född i Bb.län, ogift, som wid GM 23.6.1785 fådt afsked.
I stället införd Sammansättnings res. för no 57 och 64 11.9.1785 Henrik Mattsson Ulf, 11q 2½ tum lång, född i Ikalis, 27å gl, aproberad wid Recruteringen 10.3.1786, död 7.9.1789.
20.2.1790 infördes res. Jakob Ulfno65 Vahojärvi Pähr Mattsson, Kalliokieli Henrik Laurila, vähähaluri Matts Leppänen, …järvi Jakob Mattsson

Petter Eriksson Kallberg dödblefwen 30.8.1742.
Antagen wid ord. Recreuteringen 6.3.1750 i stället Anders Kallberg, 18å gl, född i Bb.län, som 20.5.1753 dödblefwen.
I stället antagen wid Recruteringen 27.3.1754 till Volonteur Johan Steen, död i Pommern 12.6.1762.
I stället wid Comp:t antagen 16.2.1769 at wara Soldat utan lega eller städia Mickel Palin, 23å gl, född i Bb.län, ogift, hwilcken 28.9.1770 undfådt afsked.
I stället samma dag antagen som friwillig unga drängen Henrik Tomasson Röngren, 21å gl, född i Bb.län, ogift, som 28.2.177_ utbyt emot
rotans legok. Tomas Johansson Äng, 23å gl, född i T:hus län, gift, död på Sveaborg 1788.
15.3.1789 infördes res. Mickel Äng, död 29.5.1790.
1.6.1790 infördes i stället res. Henrik Äng

k70


no66 Leutola Samuel Johansson, Tomas Johansson, Lillröyhiö Jakob Mattsson

Corpr. Anders Eriksson Eek wid Ord. Recreuteringen 6.3.1750 transporterad till sin förra rota no41.
I stället samma dag antagen Erik Jakobsson Tårrqvist, hwilcken 30.8 samma år dödblefwen.
I stället antagen af öfv. och Riddaren von Delwig 12.5.1752 Johan Johansson Ekegren, 23å gl, född i Bb.län. Enligit Kong: Maij:ts nådigste bref 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Johan Johansson Eck, afskedat med underhåll vid GM 5.-.1782.
I stället 2.12 samma åhr antagen Sammansättn. res. no54 Johan Plij 11q 3 tum lång, född i Bb.län, gift, …nu 25å gl, approberad vid recruteringen 17.-.178_ Johan Leijon, afskedad vid GM 26.10.1789.
10.11 do åhr infördes Mårten Leijonno67 Storröyhiö Johan Isoiitu, Simon Laukkala, Matts Vähä

Pål Johansson Rosenström wid sidsta GM 1737 23å gl, tient 3å, född i Bb.län, gift. Enligt Kong: Maij:ts nådigste bref af 29.4.1742 ändras detta adeliga namn och nu kallas Pål Johansson Rosell. Casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1748.
I stället samma dato antagen som Volonteur Karl Gustaf Rooth, 19å gl, född i Bb.län, ogift. Undfådt Corporals Caracter 12.9.1770, afskedad på begäran vid GM 22.6.1779.
I stället 18.11.1782 af Reg.Chefen til manbar Volonteur för …. antagen betienten Jakob Hacklin, 26å gl, 11q 3 tum lång, född i Nyland, ogift. 7.6.1789 befodrad til Rustmästare vid vargerningen.
Uti Jan. 1790 i stället antagen legodg Jakob Hacklin.

k71


no68 Storröyhiö Jöran Oja, Tomas Mansikka, Lars Papunen

Anders Henriksson Röberg fådt afsked wid GM 18.6.1737.
I stället samma dag antagen Matts Mattsson Winter, 20å gl, född i Bb.län, gift, hwilcken 5.5.1749 från Fästnings arbete i Tavastshus afwikit.
I stället 22.2.1751 wid Ord.Recreuteringen antagen och utskref:n som lösdrif:re Henrik Jakobsson, som 16.6.1752 afgådt till wargiernings karl för denna Nr, sedan Matts Winter som warit förrymd, men sedermera sig sielf instält, af samma dato, som Ord.karl åter uptagen. Förrymd 6.8.1753, är tappad 3.1.1757 och 22.8 afstraffat med 40 par spö samt affört till Sweaborgs Fästning på 3å enligt Kong: Gen. Krigs rättens utslag af 3.6.1757.
I des ställe antagen wid Besichtn.munstr. 3.3.1758 warg.karlen Matts Pålsson Ajalin, 19å gl, född i Bb.län, ogift, afskedad vid GM 22.6.17_9.
I stället enligit Reg.Chefens resolution af 7.4.1780 fr Lif Comp. hit transport:d ….. Johan Lillienberg, hwilcken med döden afgången 28.5.1781.
16.3.1782 af Reg.Chefen til …… antagen unga adelsmannen Fredrik Lillienberg, född 27.3.1775, som 27.9.1785 blifvit ………afgådt 19.4.1789 ifr nr til Lön på Fält stat.
20.4 do åhr infördes bonde dg Mickel Svärd, död 18.2.1790.
20.2 samma åhr infördes res. Samuel Svärd.no69 Storröyhiö Jöran Kauppila, Eskil Penttila, Jöran Penttilä

Simon Henriksson Röman wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
I stället wid Ord.Recreuteringen 22.2.1751 antagen Jöran Jakobsson? Röman, 17å gl, född i Bb.län, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.176_.
I stället wid Comp:t antagen 28.9.1768 rotans res. Johan Andersson Röman, 18å gl, född i Bb.län, ogift, afskedad vid GM 5.7.1782.
I stället 13.11 samma åhr antagen Sammansättnings res. Erik Skrij, 11q 1 tum lång, 22½å gl, född i Bb.län, ogift och heter nu Erik Johansson Röman, approberad vid Recruteringen 17.2.1783, utmunstrad til Invalide 10.5.1790.

k72


no70 Storröyhiö Jöran Paasto, Helde Johan Mattsson, Henrik Pertta

Matts Mickelsson Wesander utbyt för des siuklighet 1.7.1745 af öfv. von Knorring emot
Matts Mattsson Wesander, 21å gl, född i Bb.län, gift, som 20.4.1762 är död blef:n i Pommern.
I stället antagen 13.8.1770 Jakob Johan Memsen till Pipare, hwilcken enl:t hr öfv. och Riddarens de Carnals wördade (?) af 20.12.1771 afföres såsom otjenlig der till.
Enl: hr Majoren och Ridd. Ordres af 24.2.1772 härif:n utsluten som till Trumsl: wid Cumo Comp. (
sekavia ylivedettyjä)
I stället antagen 27.2.1772 Karl Enckell som Pipare, denna är afförd som otienlig 5.11.1772.
I stället samma dag antagen Johan Fredrik Sitting, 1_å gl, född i Tavastehus län, ogift, hwilcken 22.10.1776 blef befordrad till Corporal vid Lif Comp.
I stället samma dag antagen Vilhelm Levon, 15.10å gl, transporterad till no72 12.8.1779.
I stället införes res. i denna Sammansättning Matts Skrij, 11q 1½ tum lång, 22å gl, får tillnamnet Matts Forth?, approberad vid Recruteringen 1.3.1780.no71 Luhalahti Sigfrid Haika…, Tomas Upari, Paholuoma Lars Henriksson

Anders Eriksson Sundström wid sista GM 1737 22å gl, tient 3å, född i Bb.län, gift, casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen warg.karlen wid samma rota Anders Jakobsson Sundström, 20å gl, född i Bb.län, ogift

k73


no72 Luhalahti Henrik Kontzi, Sipsiö Mickel och Jöran, Juhtimäki Anders Nisula

Jöran Mårtensson Laxforss wid GM 18.6.1737 undfådt afsked.
I stället samma dag antagen Jakob Laxforss, som 15.6.1742 dödblef:n.
I stället antagen 27.9.1743 legok. Matts Laxforss, hwilcken 6.1.1744 dödblef:n.
I stället 28.3.1747 antagen Erik Jöransson Laxforss, som 22.7.1750 dödblefwen.
Antagen wid Recreuteringen 22.2.1751 i stället Jöran Jöransson Laxforss, 22å gl, född i Bb.län, casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen warg.karlen ifr no60 Johan Sigfridsson Laxfors, 22å gl, född i Bb.län, ogift, som åter effter hr Landshöfd: Wallens utslag af 28.2.1759 blef transp:t till dess förra rota no60.
I stället samma dato antagen af högb: Herre legok. Henrik Mattsson Laxfors, 28å gl, född i Bb.län, gift, som vid Besichtn.munstr. 12.3.1773 undfåt afsked.
I stället antagen 9.7 samma år legok. Henrik Johansson Fors, född 20.10.1752, Bb.län, gift, intet hadtvärk, afskedad 22.6.1779 wid GM.
I hwars ställe under 12.8 blef hit transp:d fr no70 piparen Vilhelm Levon, hwilcken 6.2.1786 blifwit transp:d till rotan no18.
26.2.1786 hit transp:d minderårige Wolonteuren ifr Öfv.leutn.Comp. Johan Krok, 10å gl, afförd 5.6.1788.
Samma dag i stället införd Mickel Gran.no73 Juhtimäki Mickel Litiä, Matts Kestilä, Matts Sigfridsson, Anders Nisula

Johan Eriksson Juchtberg wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
Wid Ord.Recreuteringen 6.3.1750 i stället antagen Johan Johansson Juchtberg, 18å gl, född i Bb.län, gift, afskedad vid GM 22.6.1779.
I stället wid Comp:t antagen 1.4.1780 Bonde drengen Sven Svensson Juchtberg, född i Bb.län 1.1.1756, 24å gl, 11q 4 tum lång, ogift, död 13.6.1789.
I stället införd 20.8.1789 res. Henrik Juktberg.

k74


no74 Sipsiö Henrik Haima, Jakob Seppä, Luhalahti Matts Roukka

Matts Eriksson Sipström dödblef:n i Helsingfors 1742.
Sedan 27.9.1743 antagen res.k. Jakob Sipström, som 7.9.1744 dödblef:n.
I stället 27.8.1747 af öfv. von Knorring antagen Samuel Jakobsson Sipström, 20å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället samma dato antagen Rotans res. Anders Andersson Sipström, 19å gl, född i Bb.län, ogift, afskedad vid GM 6.2.1789.
15.3.1789 infördes res. Anders Sipström, död 6.4.1790.
30.5 infördes i stället res. Johan Sipström.

k74

KYRÖ

no75 Untila Lars Jouti, Abraham Huju, Urdiais Johan Pitkänen

Anders Henriksson Båga dödblef:n 22.9.1744.
I stället infkrefwen Rote interessenten wid Recreuteringen 6.3.1750 Henrik Johansson Båga, 29å gl, född i Bb.län, gift, dödblefwen 17.10.1753.
I stället transp:d wid Recruteringen 27.3.1754 ifr no7 volent. Johan Zweigberg, har på begiäran undtfåt afsked 12.12.1757.
I stället antagen wid Besichtn.munstr. 3.3.1758 rotans warg.karl Johan Johansson Båga, 19å gl, född i Bb.län, gift, hwilcken 7.4.1762 blef död i Pommern.
I stället wid Comp:t antagen Rotans warg.karl 10.10.1762 Karl Eriksson Båga, 21å gl, född i Bb.län, ogift, som med döden afgådt 28.8.1785.
I stället införd Sammansättnings res. för No 75 och 76 19.11.1785 11q 2 tum lång, 28å gl, född i Mouhijärvi Anders Jöransson Båg, approberad wid Recruteringen 10.3.1786.

k75


no76 Räystö Henrik Fransson, Runtila Jakob Porkka, Urdiais Pitkänen

Anders Mattsson Trätsam dödblef:n 13.9.1737.
I stället af Kr. Bef.man i orten anskaffade Lösdrifwaren och 20.8.1741 af öfv. Lode antagen Erik Henriksson Springare, som 25.9 samma åhr dödblef:n.
I stället wid Recreuteringen 6.3.1750 inskrefwen och antagen Rote interessenten Erik Johansson Springare, 28å gl, född i Bb.län, gift, utbyt 18.10.1755 emot
legok. Jöran Staffansson Springare, 28å gl, född i Bb.län, gift, dödblefwen 22.9.1763 i Helsingfors.
I stället antagen wid Comp.t 1.10.1770 Johan Larsson Hjort, 19å gl, född i Bb.län, ogift, död 25.3.1790.
1.6.1790 infördes res. Mickel Jort.no77 Räystö Sigfrid Jakobsson, Urdiais Mickel Ollila, Eskil Anttila

Jakob Arvidsson Råbock wid sidsta GM 1737 34å gl, tient 14å, född i Österbtn Ilmola, gift. Drunknat 28.9.1754.
I stället … öfv. och Riddaren von Delwigs befallning optages af 28.6.1756 för detta Volonteuren wid Ruovesi Comp.
Johan Vilhelm Hillebrandt, som 17.12.1756 blifwit befordrat till Corporal wid Ruovesi Comp.
I stället antagen wid Besichtn.munstr. 3.3.1758 warg.karlen fr no82 Mickel Sigfridsson Råbock, 24å gl, född i Bb.län, ogift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället wid Comp:t antagen 26.11.1768 dg Jöran Jöransson Råbock, 21å gl, född i Bb.län, gift, afskedad 6.2.1789.
15.3.1789 infördes res. Anders Råbock.

k76


no78 Urdiais Jöran Sunila, Tomas Talonen, Johan Harvia

Matts Josefsson Dunderkihl wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
I stället inskrefwen wid Recruteringen 27.3.1754 rote interessenten Sunilas son Johan Johansson Dunderkihl, som 31.7.1754 blef utbytt emot
legok. Jakob Johansson Dunderkihl, på 18de åhret, född i Bb.län, ogift, död 19.6.1762 i Pommern.
I stället antagen wid Comp:t 1.10.1770 legok. Johan Johansson Elg, 22å gl, född i Bb.län, ogift, död 6.3.1790.
30.3 do år infördes res. Henrik Elg.no79 Pyöräniemi Johan Mickelsson, Johan Jöransson, Kyröspohja Eskil Olli

Mickel Mattsson Sångare dödblef:n i Helsingfors 1742.
I stället 31.12.1743 af öfv. von Knorring till Volenteur antagen Niels Nystedt, hwilcken 17.9.1744 befordrad till Corporal för No 45.
Antagen af öfv. von Knorring 26.2.1748 i stället Mickel Johansson Sångare, 21å gl, född i Estland, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället antagen wid Comp:t 17.4.1762 res.karlen ifr no88 till denne Rotan Gustaf Simonsson Sångare, 28å gl, född i Bb.län, ogift och förafskedad wid GM 16.6.1775.
I stället antagen vid Comp:t 15.12.1775 Rotans legok. Johan Henriksson Sjö, 22å gl, född i Bb.län, ogift, 11q 2 2/3 tum lång, casserad vid GM 22.6.1779.
I stället vid Recruteringen 1.3.1780 Sammansättnings res. Jöran Johansson Sjö antagen, 26.3å gl, 11q 1 tum lång, född i Bb.län, ogift, död 16.2.1790.
16.8.1790 antogs legodrengen Anders Sjö.no80 Kostoila? Erik Poussa, Henrik Hannu, Jöran Paasto, Kalkkumäki Markus Tipiä

Anders Nielsson Blomberg 27.8.1741 avangerad till Corporal för No87.
Hwarifr: hit i stället presenterad Matts Mattsson Blom, antagen af öfv. Lode 15.6.1742, hwilcken 10.11.1747 undfådt afsked af hans Exel:ce Riksrådet von Rosen.
I stållet wid Ord.Recreuteringen 23.2.1749 antagen Anders Henriksson Blom, som 2.8.1750 dödblefwen.
Wid Comp:t 10.12.1750 antagen och sedermera wid Ord.Recreuteringen approberad Johan Tomasson Blom, 17å gl, född i Bb.län. Enligit Kong: Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Johan Tomasson Björck, som 27.6.1785 fådt afsked.
Och i stället införd 11.11.1785 Sammansättnings res. ifr no80 och 82 Jakob Henriksson Björck, 30å gl, 11q … tum lång, född i Bb.län, aproberad vid Recruteringen 10.3.1786.no81 Hirvola Klemet Olofsson, Jurvis Johan Hållo, Kyröspohja Abram Sipilä

Matts Jöransson Friberg dödblefwen 27.8.1744.
I stället inskrefwen 23.1.1749 Lösdrifwaren Jöran Jöransson Friberg, 38å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället samma dag antagen ….da karlen Johan Henriksson Friberg, 21å gl, född i Bb.län, gift, afskedad 26.10.1789.
20.1.1790 infördes res. Henrik Friberg.no82 Järvis Henrik Pertala, Henrik Henriksson

Bertil Eriksson Pertta Undfådt afsked 10.11.1747 af hans Exc:ce Riksrådet von Rosen.
I stället antagen af öfv. och Riddaren von Delwig till Volenteur 14.9.1753 Karl Fröberg, som 18.12 samma år transporterad till no41.
I stället hit avangerad af samma dato till Corporal 2ndra Trumbslagaren Johan Rooth, transp:d till 1:a Corporalskapet no1 26.2.1754.
I Stället samma dato hit flyttad ifr sidstnämde Nr Fouriren Karl Johan Weisman, som 26.7.1754 blef befordrat till Fourir wid Kong: Lif Drag.Regemente.
I stället hit transp:d 27.7 fr 6:te Corporalskapet no108 Rustmästaren Karl Jakob Westerlund, född i Bb.län, 26å gl, ogift, ärhållit transport till Corp:s Lön wid Eura Comp 9.10.1759.
I stället hit flyttat samma dato ifr sidstnämde Eura Comp. …. Sergeanten Kristofer Harman, 8.8.1760 flyttad till Rustmäst: Indelning wid Vesilahti Comp.
I stället samma dag hit befordrad Rustmästaren Erik Magnus Montell, hwilcken igenom Indelnings byte medelst wederbör:ts tillstånd af 14.9.1763 transport:d till Corporals Lön wid Vesilahti Comp.
Hwarifrån hit flyttad af do do Rustmästaren Kristofer Regart Hartman, undfått Fouriers Caracter 4.1.1776. ….. befordrad til Fältväbel vid detta Comp.
I stället til denne Nr befordrad Corporalen vid …. 14.8.1781 ….. Daniel Rot …., 12q 1 tum, gift, ingåt tjenste byte 1.2.1785 med
E M Montell, befordrad til Fältväbel 5.6.1788.
Samma dag i stället befordrad E L Schmidt, befordrad till Sergeants Lön 16.12.1789.
22.2.1790 hit transp:d Corpr. Karl Fredrik Montellno83 Hediko Anders Servo och Plichtari, Ovotila? Lars Kuukka

Erik Eriksson Hedman dödblefwen 27.3.1748.
Wid Ord.Recreuteringen 23.2.1749 antagen Johan Jakobsson Hedman, 18å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället hit transp:d Trumsl:n af öfv.lieutn:s Comp. 25.6.1770 till Volontair Niels Leonhard Gripenberg, hwilcken 11.1.1771 befordrad till Corporal wid no23.
I stället samma dag antagen till volontair Adolf Johan Grönhage, född i Åbo län, 17å gl, ogift, hwilcken 21.6.1773 avanceradt till Fourier vid detta Comp.
I stället antagen vid Recreuteringen 20.9.1773 legok. Elias Mattsson Strand, 21å gl, född i Bb.län, ogift, död 13.6.1789.
Införd 20.8.1789 res. Matts Strand, död 15.1.1790.
I stället antagen till manbar Volonteur 22.6 do åhr Karl Blomma.

k79


no84 Sarkkila Johan Henriksson, Tokois Jakob Johansson, Mahnala Lars Dahlkarl

Sigfrid Staffansson Sarman dödblefwen 22.5.1742.
I stället antagen af öfv. von Knorring till Volenteur 31.12.1743 Johan Sneck, hwilcken 17.9.1744 avang:d till Corporal wid Cumeo Comp.
27.8.1747 antagen Daniel Sigfridsson Sarman, som 29.7.1750 dödblef:n.
I stället 29.1.1753 wid Comp.t till widare approbation antagen legok. Jakob Mattsson Sarman, 25å gl, född i Bb.län, gift, approberad wid Ord.Recruteringen 27.3.1754. Wid GM 22.9.1768 förafskedad.
Krister Maur: Brakel, 12å gl, född i Nylands län, af hr öfv. och Riddaren de Carnall antagen till Volentair 23.6.1770, som 5.11.1772 blef befordradt till Corporal wid no45.
I stället antagen 2.6.1773 legok. Matts Mattsson Sarf, 18å gl, född i Bb.län, dödblefwen 8.12.1775.
I stället antagen af Reg.Chefen utj Resol: på Rotans memorial 23.4.1776 till Volontair Johan Fred: Finne, hwilcken 26.2.1786 är transporterad till Vesilahti Comp.
I stället 18.4.1786 införd res. för nr 84, 85 5 fot … tum lång, född i Bb.län, 20å gl Johan Sarf.no85 Hirvola Mårten Tomasson, Sarkkila Mickel Sigfridsson, Kalkumäki Erik Junn

Henrik Jakobsson Swartkopp dödblefwen i Helsingfors 1742.
Antagen af öfv. von Knorring 27.8.1747 i stället Johan Andersson Swartkopp, 18å gl, född i Bb.län, gift, undfick afsked 22.6.17_9.
Wid GM 1_.4.1780 antagen Bonde drengen Henrik Andersson Svart, 11q … tum, 24å gl, född i Tavastehus län Teisko, ogift.

k80


no86 Vanaja Henrik Kauppi, Tomas vakeri, Kalkumäki Tomas Purtu?

Karl Tomasson Wacker rymd in Dec. 1740.
I stället antagen 14.8.1741 Johan Jöransson Tarnell?, som i Helsingfors 1742 dödblef:n.
Hit i stället af öfv. von Knorring 8.1.1746 antagen Jakob Mårtensson Flintta, 23å gl, född i Bb.län, gift, som vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 fåt afsked.
I stället samma dag antogs legok. Mårten Samuelsson Ferm, född i Bb.län å1742, ogift, afskedad vid GM 5.7.1782.
Vid Recruteringen 17.2.1783 antagen legodg Karl Sigfridsson Färm, 23å gl, 11q … tum lång, ….., ogift, …. född i Tavastehuslän.no87 Vanaja Henrik Rättäri, Kalkumäki Jöran Anttila

Corp. Johan Rooth avangerad till Rustmästare vid Maj.Comp. 8.8.1741.
Hit i stället 27. do avangerad sld ifr no80 Anders Blomberg, som 8.9.1749 dödblefwen.
Antagen 20. do i stället Kristofer Blomberg, 29å gl, född i Tavastehus län, ogift, transporterat till Lif Comp. 6.3.1758.
I stället samma dag till Corporal befordrat ifr sidstnämde Comp. Volonteuren Johan Weckman, 31å gl, född i Bb.län, 29.5.1772 transporterad till näststående no88 enl:t hr öfv. och Ridd: de Carnals tillstånd.
I stället antagen 5.11.1772 som friwillig unga dg Henrik Tomasson Röngren, 24å gl, född i Bb.län, ogift, död 10.11.1789.
14.11 samma åhr infördes res. Henrik Röngren.

k81


no88 Lemmakkala Erik Tarri, Mahnala Henrik Äkönen, Matts Heiska

Henrik Johansson Ridderbeck wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
I stället wid Recruteringen 22.2.1751 antagen Jöran Jöransson Ridderbeck, 18å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället wid Comp:t antagen denne Rotans res. 28.4.1767
Johan Mattsson Ridderbäck, 23å gl, född i Pirkkala skn, gift, dödblefwen 29.2.1772.
I stället hit transporterad ifr föregående no87 enl:t hr öfv. och Ridd. de Carnalls tillstånd uppå rotans begäran 29.5.1772 Corpr. Johan Weckman, 45å gl, född i Bb.län, gift, död 15.3.1782.
I stället 1.5.1782 hit befordrad frivilliga …. fr Premier Maj. Comp. Anders Johansson La…., 8.5.1790 befordrad til Fouriers lön.
samma dag infördes res. Karl Trög, död på C…..ina siuk……. … 1791.
1.3.1791 af Reg. Chefen til minderårig vollontair antagen unga adelsmannen David Lillienberg, född Apr. 1783.no89 Myllymäki Matts Eliasson, Matts Mattsson, Turkkila Johan Wänni

Johan Johansson Skiönberg undfådt afsked 10.11.1747 af hans Exc:ce Riksrådet von Rosen.
I stället wid Ord.Recreuteringen 3.2.1749 antagen Matts Johansson Skiönberg, 19å gl, född i Bb.län. Enligit Kong: Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Matts Johansson Backbom, dödblefw:n 5.10.1764.
I stället wid Comp:t antagen 20.2.1769 legodg Jöran Mårtensson Backbom, 19å gl, född i Bb.län, ogift, fången 19.6.1789.
20.1.1790 infördes res. Johan Backbom, död 15.8.1790.
Samma dag infördes res. Anders Backbom.

k82


no90 Tuokola Erik Naski, Tomas Taipale, Kyröspohja Tomas Mäkelä

Daniel Henriksson To_k wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
I stället wid Recreuteringen 6.3 samma åhr antagen Johan Staffansson Lindgren, 21å gl, född i Bb.län. Enligit Kong: Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Johan Staffansson Lind, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället antagen wid Comp:t 18.4.1767 Rotans res. Matts Andersson Lind, 20å gl, född i Ikalis, ogift, som wid Besichtn.munstr. 12.3.1773 bekommit afsked.
I stället antagen 1.6 samma år legok. Johan Johansson Lind, 21å gl, född i Bb.län, utmunstrad til Invalide 10.5.1790.
20.3.1791 infördes res. Matts Lind.no91 Uskela Mickel Salois, Ilottula Erik Grelsson, Uskela Jöran Knutila?

Jöran Simonsson Sahlin dödblefw:n 27.2.1742.
I stället antagen 15.6 samma åhr Bertil Andersson Sahlin, hwilcken af öfv. von Knorring uppå Rotans anhållan 30.1.1749 är utbyt emot
Johan Mattsson Sahlin, som 5.5.1750 dödblef:n.
antagen wid Comp:t 5.11.1750 och sedermera wid Ord.Recreuteringen approberad i stället Anders Andersson Sahlin, 24å gl, född i Bb.län, dödblefwen 24.3.1762 i Pommern.
wid Comp.t i stället antagen 26.8.1762 legok. Matts Mattsson Salin, 22å gl, född i Bb.län, gift, afskedad 6.2.1789.
15.3 do åhr infördes res. Anders Salin.

k83


no92 Sårka? Mårten Bertilsson, S_ndå Tomas Jutila, Turkkila Jöran Laurila

Johan Mickelsson Mört casserad af Gen. Chef gref levenhaupt 16.11.1741.
I stället antagen 15.6.1742 Henrik Henriksson Mört, 20å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället samma dag antagen Rotans res. Mickel Andersson mört, 30å gl, född i Bb.län, gift, dödblefwen wid Fästnings byggnaden i Helsingfors 30.6.1763.
I stället wid Comp:t antagen 17.5.1769 legok. Mickel Andersson Mört, 27å gl, född i Bb.län, ogift och vid Besichtn.munstr. 12.3.1773 casserad.
I stället vid Comp:t antagen 14.4.1773 legok. Mickel Olofsson Lax, 19å gl, född i Bb.län, afskedad 6.2.1789.
10.3.1789 antogs dg Henrik Lax, död 8.1.1790.
1.6 do åhr infördes res. Anders Lax.no93 Viljakkala Jöran Sangari, Matts Ollila, Hediko? Henrik Hediko?

Tomas Eriksson Hielte dödblefwen 27.3.1744.
Antagen af öfv. von Knorring 26.2.1748 i stället Mickel Henriksson Hielte, 20å gl, född i Bb.län, gift, hwilcken vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället antagen 14.4 samma åhr Rotans legok. unga dg Anders Jöransson Palm, född 1752 in Nov., intet handtvärck, afskedad til invalide 10.5.1790.
1.6.1790 infördes res. Anders Palm.

k84


no94 Hirois Hans Uppa, Såndu Henrik Nikkilä, Koivisto Jöran Noppa

Matts Jakobsson Biörckgren wid GM 18.6.1737 undfådt afsked.
Antagen 4.7 samma år i stället Abraham Henriksson Biörckhus, 19å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället antagen wid Comp:t 5.4.1762 legok. Jöran Mattsson Biörckhuus, 22å gl, född i Bb.län, gift, dödblefwen 8.10.1766.
I stället wid Comp:t antagen 12.10.1768 legok. Anders Jöransson Biörckhus, 22å gl, född i Bb.län, ogift.no95 Hediko Matts Härcki, Eskil Mångala?, Tokois Henrik Rästa?

Johan Johansson Hedström wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
Wid ord.Recreuteringen 22.2.1751 i stället antagen Erik Johansson Hedström, 18å gl, född i Bb.län, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället antagen wid Comp:t 5.4.1762 legok. Matts Eriksson Hedström, 22å gl, född i Bb.län, ogift, som vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället 11.12.1773 antagen Vollonteuren, 16å gl Daniel Moreen, som under 12.10.1779 blef befordrad till Corporal vid Öfv.leutn.Comp.
5.1.1784 hit ….. til Pipare ynglingen Karl Saxbeck, död 19.6.1789.
I stället infördes 30.5.1790 dg Johan Hed.

k85


no96 Hirois Jöran Anttila, Henrik Wirsi, Såndu Jöran Heiskala

Henrik Henriksson Rosenqvist dödblefwen 20.9.1744.
Antagen af öfv. von Knorring 30.11.1745 i stället Jakob Mattsson Rosenqvist, 22å gl, född i Bb.län, gift. Enligit Kong: Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas jakob Mattsson Enqvist, förafskedad wid Besichtn.munstr. -.3.1762.
I stället antagen wid Comp:t 5.4.1762 legok. Johan Johansson Enqvist, 23å gl, född i Bb.län, gift, död 1.12.1773.
I stället antagen vid Recreuteringen 19.3.1774 Rotans legok. Mickel Mattsson Een, 25å gl, född i Bb.län Kyrö skn, ogift, som med döden afgådt 22.3.1787.
I stället wid Recruteringen 29.2.1788 blef antagen legodg Gustaf Eriksson Een, 11q 4 tum lång, 22å gl, ogift.no97 Viljakkala Jöran Markkola, Jöran Kurki

Präsent:d 3.3.1738 Erik Jöransson Wikbom, som 6.9.1740 dödblefwen.
Antagen af öfv. Lode 23.6.1741 i stället Henrik Andersson Wikberg, 25å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället antagen wid Comp:t 21.4.1767 dg Matts Jakobsson Willberg, 18å gl, född i Kyrö skn, ogift, död 2.8.1789.
20.8 do åhr infördes res. Johan Willberg.

k86


no98 Turkkila Tomas _omonen, Jöran Ollila, Timi Henrik Tomasson

Jakob Nielsson Tamulin wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
I stället samma dag antagen Matts Mickelsson Tamulin, 24å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället antagen wid Comp:t 20.4.1762 res.k. af Lif Comp. Hertuala Rota no117, hwilcken godwilligt efter öfwerenskommelsen afstod denne Matts Tomasson Öfwerman, 19å gl, född i Bb.län, gift, afskedad vid GM 22.6.1779.
I stället enl:t ordret af 9.12.1780 införd 20.11.1780 manbara Volontairen Erik Landström, gift, 30å gl, 10q 5½ tum, född i Södermanland.
ylivedettyjä rivejä. hwilcken 31.12.1785 är befordrad till Corporal wid Secund Maj. Comp.
18.4.1786 i stället införd res. för Sammansättnings nr 89, 98 11q 1½ tum, född i Kyrö, 21å gl Johan Brax.no99 Viljakkala Johan Lampi, Sassi Mickel Kerttula, Mickel Laurila, Koivisto Jöran Noppa

Matts jöransson lemberg å1742 på Crono fartyg dödblefwen.
Antagen af öfv. von Knorring 28.3.1747 i stället Jakob Eriksson Lemberg, 19å gl, född i Bb.län, afskedad vid GM 22.6.1779.
I stället antagen 1-.12 res. i denna Sammansättning Karl Mattsson Lemberg, 20½å gl, 10q 1 tum lång, ogift, född i Bb.län, död 29.7.1789.
20.8.1789 infördes res. Karl Lemberg.

k87


no100 Karhe ….., Viljakkala Matts Jakobsson

Matts Jakobsson Karling wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
Antagen samma dag i stället Henrik Johansson Karling, 22å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället antagen wid Comp:t 27.4.1767 legok. Johan Pettersson karling, 19å gl, född i Kangasala skn, ogift, död 3.2.1775.
Samma år 7.12 är från Öfv.lieutn.Comp. no34 hit transporterad Volontairen Gustaf Ernst Finne, som 19.12.1782 blef befordrad til 3:die Corporal och no45 vid detta Comp.
Vid Recreuteringen 17.2.1783 insatt Sammansättnings res. Henrik ….k, 11q … tum lång, ogift, född i bb.län, 24 ¾ gl, heter nu Henrik Mattsson Flinta, död 3.9.1789.
10.7.1790 hit transporterades Corp. Israel Walin.no101 Järvis Mårten Ala…, Viljakkala Matts Ahrikkala, Johan Sorvari

Anders Mattsson Danssare wid GM 1737 27å gl, född i Bb.län, gift, fått afsked wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen warg.k. fr no92 Mickel Andersson Danssare, 24å gl, född i Bb.län, gift. Utbytt af hr Landshöfd: Wallen med hr öfv.lieutn. och Ridd. Hiarners samtycke och återgådt till warg.karl för dess förra rota emot
legok. Matts Henriksson Danssare 11.5.1758, 23å gl, född i Bb.län, gift, undfick afsked 22.6.1779.
Vid GM i stället 30.9 fr no22 hit transporterad Vollontairen, blefven manbar vol. Gustaf Krook 16.3.11782, befordrad till Corporals lön 30.4.1790.
Samma dag infördes res. Johan Dans, död 1.2.1790.
26.11 samma åhr af Reg.Chefen til manbar Volonteur antagen Johan Krok.

k88


no102 Viljakkala Henrik Nisu, Jöran Säkki, Ingula Pål Palli?

Sigfrid Stierna dödblefwen 27.12.1750.
I stället antagen wid Recruteringen 27.3.1754 legok. Staffan Nilsson Williga, på 18de åhret, född i bb.län, ogift, hvilcken vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 bekommit afsked.
I stället antagen 1.6 samma åhr legok. Johan Henriksson Hägg, 22å gl, född i Bb.län.no103 Sahl. Pål _alonen, Viljakkala Niels Heiska

Erik Mattsson Gullpening undfådt afsked 10.11.1747.
Af hans Excell:ce Riksrådet von Rosen i stället antagen wid Comp:t 18.8.1750 och sedermera wid Ord.Recreuteringen approberad Henrik Johansson Gullpening, 24å gl, född i Bb.län, som vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället antagen 1.6 samma åhr legok. Johan Eriksson Rönn, 23å gl, född i Bb.län, död 7.1.1790.
30.5 do åhr infördes res. Tomas Rönn.

k89


no104 Ingula Erik Jyrä, Karhe Jöran Muotia, Storröyhiö Henrik Talonen

Matts Eriksson Wijs dödblefwen 6.4.1744.
Antagen wid Ord.Recreuteringen 5.6.1747 i stället Tomas Jakobsson Wijs, 19å gl, född i Bb.län, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
I stället antagen wid Comp:t 27.4.1767 legok. Johan Johansson Wijs, på 20. åhret, född i Kyrö skn, ogift. Utbyt 6.6.1772 medelst hr öfv. och Ridd. de Carnals tillstånd uppå Rotans samtycke, emot unga dg
Jakob Jakobsson Wijs, 17å gl, född i Bb.län, ogift, död 21.6.1790.
1.7.1790 infördes res. Georg Wijs.no105 Ingula Jakob Markola, Sigfrid Keteli

Matts Jakobsson Karton dödblefwen 6.5.1744.
Antagen wid Recreuteringen 23.2.1749 i stället Erik Mattsson karton, 19å gl, född i Bb.län, hwilcken wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 för dess spädhet skull är ogild ansedd, men sedermera wid Recreuteringen 6.3 sistnembde år åter antagen, dödblefwen 29.12.1762 på Åbo Lazaret.
I stället antagen wid Comp:t 19.10.1768 legok. Matts Henriksson Carlou, 26å gl, född i Bb.län, ogift, hwvilcken 13.4.1778 med döden afgåt.
I stället vid Recreuteringen 23.6.1778 antagen warg.k. ifr no108 och 109 Johan Mattsson Kant, 29å gl, 11q 1 tum lång, född i Bb.län, ogift, kan skomakare handtwärck.

k90


no106 Ingula Jöran Seppälä, Jöran Heiskala, Viljakkala Johan Orais

Anders Mattsson Smed undfådt afsked 10.11.1747.
Af hans excell:ce Riksrådet von Rosen antagen wid Recreuteringen 23.2.1749 i stället Jakob Andersson Snell, 18å gl, född i Bb.län, och undfåt afsked vid GM 16.6.1775.
Samma år 13.8 antogs vid Comp:t Elias Johansson Snäll, 22 1/3å gl, född i Bb.län, 11q 1 2/3 tum lång, ogift, död 15.1.1790.
20.2.1790 infördes res. Gustaf Starck.no107 Ingula Sigfrid Martila, Jöran Muotiala

Johan Sigfridsson Skrifware härifrån avangerad till Corporal för no1 25.7.1742.
Hit i stället 31.12.1743 antagen till Volonteur Jakob Flintta, som 8.12.1744 erhållit afsked.
Antagen af öfv. von Knorring 28.3.1747 i stället legok. Anders Andersson Skrifware, 19å gl, född i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 3.3.1763.
wid Comp:t i stället antagen 8.11.1768 legok. Johan Sigfridsson Örman, 22å gl, född i Bb.län, ogift 10.5.1790 utmunstrad til invalide.
1.6.1790 infördes res. Israel Örman.

k91


no108 Koivisto Johan Koivisto, Henrik Pengo, ödeshemman, Ingula Mårten Filpola

Corpr. Lars Ulric Starck erhållit interims afsked af öfv. von Knorring 16.7.1747.
I stället samma dag antagen Vollenteuren af Öfv.lieutn.Comp. Karl Magnus Taube, härifr. 14.5.1750 transport:d till Cumeo Comp.
I stället antagen 28.6.1750 karl Westerlund och undfådt Rustmästare Caracter 10.12.1751, transporterad til 4:de Corporalskapet no82 27.7.1754.
I stället samma dato hit flyttad fr Extra Stat vid Maj.Comp. Sergeanten Klas Uggla, 20å gl, född i Bb.län, ogift, som 14.10.1760 flyttad till Fouriers Indelningen wid Eura Comp.
I stället samma dag befordrades Volenteuren fr no51 wid Öfv.lieutn.Comp. Robert Karl Gripenberg, hwilcken 26.3.1761 flyttad till Corporal wid Cumo Comp.
Hit i stället samma dag befordrad Volenteuren af öfv.lieutn.Comp. fr no74 Vilhelm Knutström, 20å gl, född i Bb.län.no109 Karhe Matts Jaskara, Matts Ka….., Johan Saukko?

Henrik Simonsson Utter uppå Rotans anhållan af öfv. von Knorring utbyt 3.3.1746 emot
legok. Matts Henriksson Utter, 24å gl, född i Bb.län, gift. Enligit Kong: Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Matts Henriksson Urwäder, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället samma dato antagen Rotans res. Erik Jöransson Urväder, 23å gl, född i Bb.län, ogift, dödblefwen 2.6.1766.
I stället antagen wid Comp. Rotans res. 15.4.1767 Anders Johansson Uhrväder, 17å gl, född i Tavastkyrö, ogift, död 1.8.1789.
20.8.1789 infördes res. Matts Uhrväder.

k92


no110 Lemmakkala Johan Heljo, Mahnala Mickel Innala, Henrik Henriksson

Henrik Eriksson Inman dödblefwen i Helsingfors 1742.
Antagen 7.4.1746 i stället Niels Andersson Inman, som 31.5.1750 dödblefwen.
Antagen wid Comp:t 10.12.1750 och sedermera wid Ord.Recreuteringen approberad i stället Niels Nielsson Inman, 21å gl, född i Bb.län, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället antagen wid Comp:t 8.4.1762 legok. Jakob Danielsson Inman, 18å gl, född i Bb.län, ogift, afskedad 22.6.1779 vid GM.
I stället antogs vid Recruteringen 1.3.1780 Sammansättnings res. Matts Mattsson Inman, 22.10ågl, 11q 1 tum lång, född i Bb.län, ogift.no111 Lemmakkala Henrik ….jola, Mickel Rikala

Tomas Tomasson Rikman dödblef:n i Helsingfors 1742.
I stället antagen wid Mönstr. i Åbo 27.9.1743 legok. Erik Eriksson Rijkman, 21å gl, född i Bb.län, gift, afgåt till warg.k. i denna rota wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I dess ställe samma dato antagen warg.k. af samma rota
Henrik Henriksson Rijkman, 24å gl, född i Bb.län, gift, död i Pommern 4.6.1762.
I stället wid Comp:t 28.4.1767 antagen Matts Mattsson Rikman, 19å gl, född i Kyrö skn, ogift, afskedad vid GM 5._.1782.
I stället 7.9.1782 insatt Sammansättnings res. Matts Rikman, 11q 5 tum lång, ogift, född i Bb.län, 25å gl, approberad vid Recruteringen 17.2.1783.no112 Muotiala …. Turvala, Eskil Turkka

Jakob Jakobsson Turban wid sidsta GM 1737 32å gl, tient 12å, född i Bb.län, gift, fått afsked wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen legok. Petter Samuelsson Turban, 28å gl, född i BB.län, gift, afskedad vid GM 22.6.1779.
I stället 16.12 samma år införd res. i denna Sammansättning tills vidare approbation Jöran Turban, 19½å gl, 11q _ tum lång, ogift, född i Bb.län, approberad vid Recruteringen 1.3.1780.no113 Muotiala Henrik Kååni, Sarkkila Johan Henriksson

Henrik Jakobsson Florin wid sidsta GM 1737 27å gl, tient 10å, född i Bb.län, gift, fåt afsked wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen rotans warg.k. Johan Mattsson Florin, 20å gl, född i Bb.län, ogift, hvilcken undfåt afsked vid GM 16.6.1775.
29.9.1775 antogs dg Henrik Karlsson Lutt, 24å gl, född i Bb.län, håller 11q 1 längd, ogift.

k94


no114 Sarkkila Jöran Haissi, P…tti hmn, Muotiala Jöran Mäkelä

Henrik Eriksson Sarckstedt wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 undfådt interims afsked.
Antagen wid Recreuteringen 22.2.1751 i stället Matts Mattsson Sarckstedt, 18å gl, född i Bb.län, dödblefwen 7.5.1762 i Pommern.
I stället wid Comp:t antagen Rotans warg.k. 10.10.1762 Anders Andersson Sarckstedt, 22å gl, född i Bb.län, gift, död 2.9.1789.
10.11.1789 infördes res. Matts Sarckstedt.no115 Muotiala Henrik Mikkola, Pa…o Abraham Johansson, Anders Mickelsson

Jöran Mattsson Uskelin erhållit interims afsked för des Bräcklighet? af öfv. Lode 15.12.1740.
I stället antagen 18.5.1741 legok. Johan Johansson Paulin, som i Helsingfors 1742 dödblefwen.
Antagen wid munstr. i Åbo 27.9.1743 i stället Henrik Johansson Paulin, 21å gl, född i Räfwal, förafskedad 1.3.1762 wid Besichtnings munstringen.
I stället samma dag antagen nylengde? karlen Matts Mattsson Paulin, 21å gl, född i Bb.län, ogift, död 14.3.1777.
16.4 samma år ärsatt med älsta warg.k. i Kyrö skn ifr Sammansätta numrarne 86 och 87 Gustaf Brun, 30½å gl, född i Bb.län, ogift, casserad wid GM 22.6.1779.
I stället har Rotan upwist unga dg Matts Mattsson, som approberas tills vidare vid Comp:t fr 16.12; 11q 1 tum lång, 20å gl, ogift, wid Recruteringen 1.3.1789 approberad med tilnamnet Paulin, född i Bb.län, död 28.10.1790.
22.3.1791 infördes res. Jakob Paulin.

k94

PIRKKALA

no116 Ylöjärvi Krister Mikkola, Jakob Suojanen, Hyhky Matts Hännäri

Matts Andersson Starck casserad 16.11.1741 af Gen: Chef gref Levenhaupt.
I stället antagen 15.6.1742 Johan Starck, som 2.3.1744 dödblefwen.
I stället af öfv. von Knorring antagen 28.3.1747 legok. Mickel Johansson Starck, 19å gl, född i Bb.län. Enligit Kong: Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Mickel Johansson Stadig, död 2.10.1774.
4.1.1775 antagen res. för no126 enl:t contract rotarne emellan till ordinarie legok. Jöran Tomasson Räst, 22å gl, 11q 3 tum 4 _ lång, född i bb.län, ogift, död 10.2.1790.
1.6 infördes res. Matts Räst.no117 Yläjärvi Johan Laila, Jöran Äijälä, Påssila Simon …sson

Jakob Jakobsson Dufwa dödblefwen i Helsingfors 1742.
Antagen 17.11.1745 i stället af öfv. von Knorring Matts Johansson Duwa, 18å gl, född i Bb.län, dödblefwen 29.11.1755 på Sweaborg.
I stället antagen wid Comp:t till widare approbation 19.3.1756 legok. Petter Henriksson Tieder, 22å gl, ogift, född i Bb.län, som vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället samma dag antagen Jöran? Eriksson Fiäder, född i Bb.län å1753, död 6.11.1789.
10.11.1789 infördes res. Matts Fjeder, död 1.8.1790.
Samma dag infördes res. Matts Fjeder.no118 Yläjärvi Johan Pietilä, Johan Siukola, Giöstilä Tomas Heikkilä

Johan Johansson Tresk dödblef:n i Helsingfors 1742.
I stället antagen 17.11.1745 legok. Erik Jonasson Träsk, som 4.6.1740 dödblefwen.
Antagen wid Comp:t 2.10.1750 och sedermera wid Ord.Recreuteringen approberad i stället Tomas Johansson Träsk, 28å gl, född i Bb.län, gift, hvilcken 16.6.1775 undfåt afsked.
29.9.1775 antogs warg.k. fr no117 Anders Persson Brask, 19å gl, född i Bb.län, 11q 2 tum lång, ogift.no119 _angonpohja Pål Hintzi, Hambura Mårten Mattsson, Kaihari Lars Mattsson

Matts Mattsson Silfverpenning dödblefwen på Crono Fartyg 1742.
Antagen af öfv. von Knorring 3.3.1746 i stället Johan Andersson Silfverpening, 27å gl, född i Bb.län, gift, dödblefwen 12.4.1762 i Pommern.
I stället wid Comp:t antagen 20.8.1762 legok. Johan Johansson Alart, 25å gl, född i Bb.län, gift, afskedad 6.2.1789.
15.3.1789 infördes res. Matts Alart.

k97


no120 Pohjankylä Mårten …..sa, Tomas Pietilä, Mårten Viinikka

Jakob Simonsson Winberg wid sidsta GM 1737 37å gl, tient 12å, föd i Bb.län, gift, förafskedad wid Besichtn.munstr. 1.3.1762.
I stället enligit hr Landshöfd: och Ridd. Wallens utslag af 6.3 samma åhr antagen warg.k. ifr no85 til denna Rota med hwilckor at de en annan munstergill karl återskaffa, emot Jakob Johansson Winberg, 22å gl, född i Bb.län, ogift, dödblefwen i Helsingfors 7.9.1763.
I stället antagen wid Comp:t 11.6.1767 legok. Karl Jöransson Winberg, 27å gl, född i Pirkkala, gift, död 4.2.1790.
20.2.1790 infördes res. Tomas Winberg, död 2.2.1791.
15.3.1791 antogs vid Recruteringen i stället Petter Danielsson Winberg, 11q 2½ tum.no121 Kohmola Josef Håuri, Mickel R_i…, Pengo Jöran Turkka

Matts Mattsson Kohman wid sidsta GM 1737 34å gl, tient 12å, född i Bb.län, gift, drunknat 9.11.1753.
I stället antagen till widare approbation 18.12.1753 Mickel Andersson Kohman, 22å gl, född i Bb.län, ogift, approberad wid Ord.Recruteringen 27.3.1754, som vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället samma dag antagen Rotans legok. Erik Samuelsson Klinga, född i Bb.län å1754, ogift, död 15.2.1790.
30.5.1790 infördes res. Petter Klinga.

k98


no122 Giöstilä Jöran Huhkaja, Jöran Kärrä, Kaihari Matts Jöransson

Johan Johansson Runseen dödblefwen i Helsingfors 1742.
Antagen af öfv. von Knorring 28.3.1747 i stället Jöran Johansson Runseen, 19å gl, född i Bb.län, gift, afskedad vid GM 22.-.17_9.
ylivedettyjä rivejä I stället antogs 17.12 wid Comp:t res. i Sammansättningen 11q 2 ¾ tum lång, som behåller förra tillnamnet Matts Runsén, 26.5å gl, född i Bb.län, vid Recruteringen 1.3.1780 approberad, död 30.1.1790.
30.5 infördes res. Erik Runseen.no123 L...ola Matts Staffansson, Runsas Grels Marttila, Lakiala Johan Tomasson

Jöran Mattsson Lieberg dödblefwen i Helsingfors 1742.
I stället antagen 27.9.1748 legok. Simon Lieberg, som 2.7.1744 dödblefwen.
Antagen wid Recreuteringen 5.6.1747 I stället legok. samuel Larsson Liberg, 40å gl, född i Bb.län, gift, casserat wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen rotans warg.karl Matts Henriksson Liberg, 26å gl, född i Bb.län, ogift, som 3.5.1762 blef död i Pommern.
I stället antagen wid Besichtn.munstr. 3.3.1763 Rotans res. Samuel Samuelsson Lieberg, 21å gl, född i Bb.län, ogift, afskedad wid GM 22.6.1779.
I hwars ställe vid Comp:t approberes fr 16.12 res. i Sammansättningen, som behåller förra karlens tillnamn Johan Liberg, 12q lång, gift, född i Bb.län, 24.5å gl, vid Recruteringen 1.3.1780 approberad.

k99


no124 Kusto Mickel Tiura, Simon Latu, Lakiala Isak

Johan Johansson Granroth utbyt för des bräcklighet wid Recreuteringen 5.6.1747 emot
Jöran Karlsson Granroth, hwilcken 12.6.1749 dödblefwen.
Antagen wid Besichtn.mönstr. 8.2.1750 i stället Jöran Andersson Granroth, som 7.11.1751 dödblefwen.
Antagen af öfv. och Riddaren von Delwig 17.6.1752 i stället Johan Johansson Granroth, 21å gl, född i Bb.län, afskedad med underhåll vid GM 5.7.1782.
I Stället ….1782 införd Sammansättnings …. no60 Henrik Johansson Hast 11q 4 tum lång, född i Bb.län, 21.4å gl och …. ogift Henrik Johansson Granroth, approberad vid Recruteringen 17.2.1783, död 13.6.1789.
20.8.1789 infördes res. Erik Granrot.


IKALIS

no125 Leppäruhka, Velhonoja, Rihulammi?, Peltoniemi

Johan Mattsson Blixt wid sidsta GM 1737 33ågl, tient 13å, född i Bb.län. Enligit Kong: Maij:ts nådigste bref af 29.4.1752 ändras detta adeliga namn och nu kallas Johan Mattsson Dunder, fått afsked wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället hit flyttad ifr no80 wid Öfv.lieutn.comp. 14.11.1758 Fourirn Reinholdt Johan Apollof, 8.8.1760 flyttad till Corporals lön wid Vesilahti Comp.
I stället samma dag antagen Volenteur Alexander Hillebrandt, transporteradt 4.8.1761 till no108 wid Ruovesi Comp.
28.9.1761 i stället antagen Volenteur Axel Fredrik Philph, som under 14.3.1768 transportarad till Öfv.Lieutn.Comp. no95 enl:t hr Maj. och Ridd. frans von Knorrings bref af berörda dato.
I stället antagen 1.6.1773 legok. Petter Andersson Stållt, 32å gl, född i Bb.län, afskedad vid GM 20.8.1788.
10.11 infördes res. Jöran Stålt, som casserades vid GM 6.2.1789.
1.1.1790 införd af Bonde Mickel Stålt.

k100

PIRKKALA

no126 Kulkkola Jakob Eriksson, Ilmaris 2ne hmn, Ylöjärvi Johan R_ikk_

Anders Mickelsson Kuhlberg utbyt för des siuklighet af öfv. von Knorring 25.8.1746 emot
Matts jakobsson Kuhlberg, 23å gl, född i Bb.län, fått afsked wid Besichtn.munstr. 3.3.1758.
I stället samma dato antagen rotans warg.karl Matts Jakobsson Kuhlberg, 22å gl, född i Bb.län, ogift, dödblefwen wid Fästnings Byggnaden i Helsingfors 16.6.1763.
I stället wid Comp:t antagen 9.12.1769 legok. Karl Jakobsson Kuhlberg, 27å gl, född i Bb.län, gift, död i Nov. 1788.
20.12.1788 infördes res. Johan Kulberg.no127 Pispala Henrik Sigfridsson, Sara Enckia, Hyhky Erik Kar_ola, Tohloppi Mickel Wakola

Henrik Sigfridsson Hinberg casserad wid GM 1737.
Hit i stället samma dag transporterad ifr no27 Johan Johansson Ostronofski, som 20.9.1744 dödblefwen.
I stället antagen 13.7.1747 legok. Matts Johansson Frivillig, hwilcken 2.7.1748 dödblefwen.
Antagen wid Recreuteringen 23.2.1749 i stället Anders Andersson Frivillig, 19å gl, född i Bb.län, undfåt afsked wid GM 22.6.1779.
Wid Recruteringen 1.3.1780 approberades I stället Sammansättnings res. Johan Samuelsson Frivillig, född i Bb.län, 19.10å gl, 11q 1 tum lång, ogift.

k101


no128 Mutala Simon Simola, Jöran Heikkilä, Giöstilä Henrik Korpis

Matts Mickelsson Muhlberg dödblefwen 27.7.1744.
Antagen af öfv.
von Knorring 28.3.1747.
I stället Anders Mattsson Muhlberg, 20å gl, född i Bb.län, gift, som vid Besichtn.munstr. 26.3.1773 undfåt afsked.
I stället samma dag antagen legok. Henrik Mattsson Krok, född i Bb.län å1748, gift, hwars namn enl:t ords af ….1778 blifvit ändrat till Haak, död 30.11.1788.
10.12.1788 infördes res. Tomas Hak.