SAY-59  p38  Bbrg HÄRPÖ TUOMOLA
1634-35      B Th Mts, h Valb sjkl, d Mln, Mrg, dgp Jak
    37                   “     , s Joh, h Mln, p Drde, Gtd
    38                   “          “        “    , p Mrth, p Drde, Mrg
    39                   “          “        “    , p Petronella, Maisa
    42           B Joh Ths, h Mln
    43                    “          “    , p Lilla
    44                    “          “    , far Th, p Maisa, Brta
    46                    “          “    , d Mrg, dg Lrs, p  “
    47                    “          “          “   , p Mrg,      “
    49-50              “          “    , d Valb, p Maisa
    51-52              “    , d Valb, p Maisa, Mrg


SAY-59  p30  Bbrg HÄRPÖ ANTTILA
1656           Joh Ths,   Mln, d Xtn, p Valb, p Mrg, i kh Msa, Kth Lastika
    57                 “    , h “        “     , s Mrth inf 57, p Mrg, p Mrg, i kh Msa, Kth Lastika
    58                 “         “        “           “     , p Valb,    “    , i kh Maisa, Kth Lastika
    59           mr Mln, d Xtn, s Mrth Bonde, p Mrg,     “              “             “
    60           h    “    , sr “   ,   “       , h Mrg,   “
    61           Mrth Johs, h Mrg, sr Xtn, mor om sine 80ĺ, b Per bĺtsm, p Mrg
    63                   “           “    , d Mrth, p Mrg, p Krn
    64                   “           “          “           “    , p Mja
    65                   “           “          “           “    , p Mrg
    66                   “           “    , b Per, h Ana, p Mrg, p Mrg
    67                   “           “    , p Mrg, p Mrg, p Ibg
    68                   “           “    , d Joh,     “         “   , i Mrg
    69                   “           “    , p Mrg, p Ibg
    70                   “           “    , d Hnr, p Mrg
    71                   “           “    , p Mrg
    72                   “           “    , d Jör, p Mrg
    73                   “           “    , d Joh, i Gtd

SAY-59  p37  ANTTILA
1674           Mrth Johs, h Mrg, p Mrg, p Bta
    75                   “      ,  hu,  1 dg
    76-77             “          “
    78                   “      , h Mrg, p Valb
    79                   “           “
    80                   “           “     , p Sfa
    81                   “       , h Mja, d Sus
    82           äa Mrg, d Sus
    83               “          “    , s Joh,  pro abs 1
    84               “     , s Joh, d Sus, d Mrg
    85               “     , d Sus, d Mrg, d Th
    86               “         “    , s And,     “
    87               “         “         “    , d Mrg, p Sfa
    88           And Mrths, äa Mrg, s Sus, s Mrg
    89-90            “             “          “    , b Mrk
    91-92             “       , mr Mrg,  “          “
    93                   “       , h Sfa,      “          “   , b Mrth

SAY-59  p74  ANTTILA
1694           And Mrths, h Sfa, b Mrk, b Mrth, s Sus, Kth Mrg
    95                  “        ,  4 prs
    96                  “        ,  2 prs,  LB Mts Sims,  2 prs
    97           LB Hnr Arendsson, h Ana, s Th, d Mts, p Sus
    98           p Sus utftg borta
1701           Jör Mts, sr Krn, p Sfa;   Mrth Anttila söker frihet emedlertid är ingen hopp om resten
    03          
Joh Mts, 1 p, i fisk And;    And Anttila är förlängst fr hmnt satt f sin fattigdom o är nu cronofiskare härrörandes denna rest af des föräldrar
    04-13          “    , h Valb, s KrnSAY-59  p39  Bbrg HÄRPÖ TUOMOLA
1634           B Nls Sgfrs, h Krn, p Valb, dgp Pĺl
    35                   “            “           “    , dgp Mts, Gtd gl svag
    37                   “            “     , d Marina, p Scholastika, Valb
    38                   “            “     , sr Mrg, dgp Sgfr, p Valb, fl Brta
    39                   “            “           “    , dgp Mrth,    “    , Marina
    42                   “            “     , d Drde, mor Gtd, husk Mrg
    43                   “            “          “     , dgp Klm, p Maisa, husk Mrg
    44                   “            “     , mor Gtd, d Drde, dgp Klm,        “
    46                   “            “     , d Drde, dgp Klm
    47                   “            “          “     , d Brta
    49-50             “            “     , d Brta
    51                   “         , d Mrg,   “
    52                   “              “         “    , dg Klm


SAY-59  p30  Bbrg HÄRPÖ TUOMOLA
1656           Nls Sgfrs, h Krn, d Mrg, d Ana, i Lastika Michs, fisk Jak, h Drde
    57                “            “         “          “    , d Krn, p Krn, i Lastika Michs, fisk Jak, h Drde
    58                “            “    , s Jak, d Ana, d Krn, p Xtn, p Krn, husk Mja,        “        “
    59                “            “        “        “     , d Msa
    60-61          “            “        “    , h Krn, d Ana, Krn
    63                “        , s Jak, h Krn, d Ana, Krn, p Mrg
    64                “             “   , d Ana, sr Krn
    65                “             “   , h Krn, d Ana, sr Krn
    66                “             “        “         “    , dg Joh, p Ana
    67                “             “        “         “    , dg Jak, p Lisa
    68                “             “        “         “    , dg Hnr,   “
    69                “        , h Krn, s Jak,    “    , mg Grls, h Krn, dg Joh, p Mln
    70                “              “        “        “    , s Krn
    71                “              “        “        “         “   , p Ana
    72                “              “        “        “         “   , p Brta
    73                “    † , äa  “       “         “         “   , dgp Mrk, p Brta, Mja


SAY-59  p38  TUOMOLA
1674           Jak Nls, h Krn, d Ana, dg Mrk, dg Grls, p Brta, fisk Grls Hnrs, h Krn
    75                “    ,  hu,  1 dr,  4 dg,  1 p,  fisk Grls Hnrs, hu
    76                “        “      “  ,  1 dg,  fiskhu Krn
    77-78          “    , h Krn, d Ana, dg Flp, p Mja, fiskhu Krn
    79                “         “         “    , dg Joh, p Lsa,            “
    80                “         “         “    , dg Jör, i Krn
    81                “         “         “    ,  1 dg,     “
    82                “         “         “    , d Mrg,    “
    83                “         “         “    , s Mts,  1 abs
    84                “         “         “        “    , fiskhu Krn
    85-86          “         “    , sr  “      “                “
    87                 “        “           “      “    , i Krn
    88                 “        “           “      “    , d Brta, d Valb uppĺ Joh Grls’s bekennelse, i fisk Grls, h Krn
    89-90           “        “           “      “         “          “    , i fisk Grls, h Krn
    91                 “        “     , s Mts, d Brta, Valb, i fisk Grls, h Krn
    92                 “        “         “          “       “    , s Per, i fisk Grls ....................................................................... Mts Jaks
9.11.92 B Valb Michs
    93                 “        “         “     , h Valb, d Brta, Valb, s Per, i fisk Grls ........................................................... Per Jaks
21.5.93 B Mgta Mts


SAY-59  p74  TUOMOLA
1694           Jak Nls, s Mts, h Valb, d Brta, sh Mrg, i fisk Grls
    95                “    ,  7 prs
    96                “    ,  6 prs
    97                “    , s Mts, h Valb, d Brta, sh Mrg, i Grls, s Joh
    98                “         “          “        “      , i Grls
1700                “         “          “   , d Mja, s Joh, i gl fisk Grls
    01                “         “          “        “    , p Krn
    03                “    , 1 sn, 1 sh, 1 dr;   Jakob är utftg o kan ej betala medan han för de senare ĺhren ansenligt skyldig är
    04                “    , d Mja, i kh Brta, kh Valb
    09           Simon, h Valb, sr Mja  .................................................................................................................................. Sim Mrks Valb Ers
    10                “          “          “    , sr Valb
    13                “          “   , p Brta

SAY-59  p38  Bbrg HÄRPÖ
1634           Gtd, Ana, husm Mich, h Krn, fäbg Klm, h Xtn       alla utgla
    35           Ana, husm Mich, h Krn, fäbg Klm, h Xtn   alla utgla, Valb spetelsk
    37           husk Ana, husk Krn, Rhu Ibg
    38           husk Krn, husm Klm, gl R Stph, h Ibg, husm Pĺl
    39                  “     , Klm Ryss,        “           “              “
    42           bĺtsm Mts Jönsson, h Valb, husm Klm, h Maisa
    43                           “                “                “      , tunbind. Mts husm, Valb
    44                           “                “      , fäbg  “     , h Maisa, husm Flp, h  “
    46           Klm Ryss, styrm.äa Mrg
    47                 “              “    hu  “
    49           styrm.hu Mrg
    50           fäbgdr Brta, styrm.hu Mrg
    51                     “     , styrm Grls, h Mrg
    52                     “     , styrm.hu MrgSAY-59  p39  Bbrg HÄRPÖ TUORI
1634-35      B Mts Ols, h Mln, sh Mln, p Jör
    37-38              “          “    , s Jör, sh Mln
    39                    “          “    , s Sgfr Kt, h Mln, s Jör, d Krn
    42           B Sgfr Mts, h Mln, mr Valb, s Krn, hk Ana
    43-44               “          “    , s Krn
    46-49               “          “
    51           Mts Mĺnss, h Msa

SAY-59  p31 Tuori
1658           Grls Styrman, h Mrg, son
    59                 “             under Sonäs, h Mrg, s Joh
    61                 “             hafwer Gust Efwertssons frihets bref pĺ hmnt pĺ sin tienst
    64                 “             , h Mrg, d Valb, d Gtd, s Joh, h Mja, fhrd Sim Ths, h Lsa, dh Mja
    65                 “                  “          “           “        “        “               “               “    , Mja Grelses hu
    66                 “                  “          “           “         “       “     , fhrd.hu Lsa
    67                 “                  “          “     , s Joh, h Mja, d Sfa,           “        , dh Drde
    68           Grls Mrths,        “          “     , d Gtd, s Joh, h Mja, d Sfa, s Isak
    69                  “        , d Valb, d Gtd, s Joh, h Mja, mg Sgfr, s Isak, p Brta
    70-71     Joh Grls, h Mja, d Valb, mg Sgfr, p Xtn
    72           Grls Mrths, h Mja, s Joh, s Isak, p Valb
    73                 “         , h Mrg,   “         “   , p Ana

SAY-59  p38 TUORI
1674           Grls Mrths, h Mrg, s Joh, s Isak, sh Mja, p Ana
    75                  “        ,  2 sn,  1 sh,  1 pig
    76           Joh Grls,  hu,  1 pig
    77                 “    , h Mja, p Ana
    78                 “         “    , p Brta
    79-80           “         “    , p Ana
    81-82           “         “
    83                 “         “    , d Sfa, p Lsa, 1 pro abs
    84                 “         “         “   , p Mja
    85                 “         “         “
    86                 “         “         “   , d Mrth
    87-88           “         “         “   , d Th, p Mrg
    89                 “         “         “   , p Mrg
    90                 “         “         “   , mg Th
    91           Th Ths, h Sfa, swmr Mja, p Mrg
    92                “         “              “     , s Mja, p Mrg
    93                “         “              “     , hu.sr Mja, p Mrg
SAY-59  p138  Bbrg HÄRPÖ
1634           B Nils Ers, h Mln, s Jak, d Valb
    35                    “          “         “   , d Brta
    37-38              “          “         “   , h Valb, d Brta
    39-44              “          “         “         “
    46                    “    , s Jak, h Valb
    47           B Jak Nilsson
    49-52              “          , h ValbSAY-59  p132  BBRG HÄRPÖ
1634           B Stph Mĺnsson, h Maisa, p Lisa, Valb
    35                     “                   “            “     , Rhu Ibg
    37-38               “              , h Mrg        “
    39                     “                    “            “    , dgp Mts
    42                     “              , h Maisa      “    , tunbind. Valb
    43                     “                    “             “
    44           B Mĺns Stphs           “            “
    46-52     B Stph Mĺnsson       “


SAY-59  p150  Bbrg HÄRPÖ
1656           Stph Mĺnss, h Mrg, d Ana, fästmö Mgta
    57                  “              “   † , d Mln inf 57, shu Mgta i Narven
    58                  “         , d Brta
    59                  “         , h Valb, d Brta
    60                  “               “
    61                  “               “   ;   SM äger icke ett qvickt creatur, utftg, tigger, till grefven skyld. 90…
    63           äa Valb, s Per, d Mrg, p Drde
    64           Jak Nls, h Valb utftg sjkl, s Th, sld Sim
    65-66          “    , s Th, d Krn
    67                “        “   , h Mln, d Krn, i Lisa
    68                “    , h Valb, s Th,     “       “   , fhrd Sim, h Lisa
    69                “    , s Th, d Ana inf 69, fhrd Sim, h Lisa
    70                “        “        “
    71                “        “        “    , Grls Mts upföres f 70-71, h Lisa
    72                “    , hu utsl 71, s Th, h Lisa, d Ana
    73                “    , hu, s Th, h Lisa

SAY-60  p104 INGEMARI
1694           Ingemar Ands, h Ags, s Per, p Mja, Kth Ana  ................................................................................ IA 29.12.72 B A Sgfrs  Rosnäs
    95-96                  “      ,  5 prs
    97                        “      , h Ags, s Per, p Valb, Kth Ana
    98                        “           “        “    , p Kaisa  ................................................................................................ PI 20.11.98 B B Michs  Pomrk
1700                        “           “        “    , s And, sh Brta, i sld.hu Mrg
    01                        “           “        “    , sh Brta, s Mich, p Lsa, sld.hu Mrg
    03                        “       ,  hu,  2 sn,  1 sh,  2 dg
    04           Per Ingemarss, h Brta, b Sgfr, far Ingemar öfr 60ĺ sklg afstĺtt hmnt t sonen, p Agnta, p Lsa
    09                 “                   “    , p Mja, p Mja, i Brta
    10                 “                   “    , p Xtn, p Kaisa, i Mja, i Brta
    13           Ingemar Ands, h Mja, d Mrg, p Kaisa, p Mja, p Drde

Per Ingemarss 25.3.1668 B Malin Jakobsdr
Sgfr Ingemarss
30.11.1671 B Valborg Matsdr
SAY-59  p96  AHLAINEN ÖVERBY
1634           B Th Ths, h Mrg, p Valb, äa Petronella husk, sld Esk Ths, Grels Skytt, h Lisa
    35                   “          “    , p Gtd
    37                   “          “    , p Lisa, Mrg, Ktäa Valb, Knuts äa Maisa, d Brta
    38                   “          “    , p Th, p Lisa
    39                   “          “    , dgp Th, p Brta
    42                   “          “    , dg Sim,     “    , Mrg
    43                   “          “    , p Brta,      “
    44-49             “          “          “
    50                   “          “    , p Mrg
    51                   “          “    , p Brta
    52                   “     , h Gtd

SAY-59  p56 AHLAINEN ÖVERBY
1674           Jak Kaupias, h Lisa
    75-76     Jak Mrths, hu  ...................................................................................................... Jak Mrths född i Närpes 28.12.71 B Gtd Mtsdr
    77-80           “       , h Gtd;  Sgfr Sims, h Mln, d Mln  ................................................................. Sgfr Sims Hjulböle 2.3.79 B Mln Michsdr
    81-83     i Sgfr Sims, h Mln
    84           Sgfr Sims,      “
    85-86     i      “             “
    87-88            “             “     , h Valb
    90           Mrth Prs, h Ana, dg Sim, p Krn
    91                   “         “
    92                   “         “     , p Elin
    93                   “         “     , p Krn


SAY-60  p127  ÖVERBY
1694           Mrth Prs, h Ana, dg Sim
    95           LB   “    ,  3 prs
    96                   “    ,  2 prs
    97                   “    , h Ana
    98-1700 LB Mts Michs, h Lisa
1701           LB Joh, h Brta, dg …, p Brta
    03           LB Erik Johs mh,  1 dg,  1 p,  i Rh Mln
    04                       “      , h Brta, d Elin, i Rh Valb, i Rh Mln
    09-10                 “           “     , mg Joh, d Elin,            “    , sr Lisa
    13                       “           “     , d Ana, i Rh Mln, sr Lisa

SAY-59  p127 AHLAINEN YTTERBY
1685           Mts Esks, h Ana, s Joh, d Brta, dg Jör, dg Sim, p Mja
    86                 “           “         “        “     , dg Sim, p Mja
    87           Joh Hnrs, h Mja, dg Jör, dg Mich, p Mrg, i Brta, i Mja
    88           Mich Ths, h Valb, Joh Hnrs, h Mja, dghu Brta, fhrd Mja;  Th Michs, h Ana, s Brtl
    89                    “         “     , sr Lisa, i dghu Brta;  Th Michs, h Ana, s Brtl, sh Mrg
    90                    “         “     , i dghu Brta;  Th Michs, h Ana, s Brtl, sh Mrg, d Brta
    91                    “         “     , Jak Mrths, h Gtd, p Ana, s Jör, i Lisa, i dh Brta
    92                    “         “     , dg Sim, Jak Mrths, h Gtd, s Joh, p Sara, i Lisa, i dh Brta
    93                    “         “     , Jak Mrths, h Gtd, s Jör, s Th

SAY-60  p127  ÖVERBY

1694           Jak Mrths, h Gtd, s Jör, p Lisa
    95                “        , 5 prs,  i Mich Ths, 2 prs
    96                “        ,  4 prs
    97           LB “        , h Gtd, s Jör, s Hnr, s Th
    98                 “             “        “        “
1700                 “             “        “   , s Joh, sh Mja
    01                 “             “        “   , sh Mja, d Elin
    03                 “             “    , 1 sn, 1 dr, 1 sh, 1 p
    04                 “             “    , s Jör, sh Mja, d Elin, p Brta
    09           LB Joh, h Brta, sr Elin, i Mja
    10                 “         “          “    , i äa Mja
    13                 “         “     , d Elin


SAY-59  p124  AHLAINEN ÖVERBY
1634           B Esk Ths, h Mrg
    35           sld     “                                            .......................................................................................................................  (ks Ahlainen p127)
    37           Grls Michs, h Lisa
    38                  “             “     , far Mich
    39                  “             “     , dgp Mrth, fl Lisa
    42                  “             “     , dgp Erik
    43                  “             “
    44           B     “            “     , p Mrg
    46                   “           “

SAY-59  p125 AHLAINEN
1656-57      Grls Michs, h Lisa, s Erik
    58                 “              “         “     , äa p Ana
    61                 “        gĺr o tigger 58
    73           Erik Tapios hu Mrg, d Krn, bĺtsm Mĺns Mĺnss

SAY-59  p61 AHLAINEN
1674           Erik Tapio, h Mrg, d Krn, Jak Mrths, h Mrg, d Krn  ........................................................... Joh Nls f i B 26.12.74 B Mja Grls Ahl
    75           Erik Tapos dr Krn, fäbg Lrs Michs, hu, bĺtsm Joh Nlss, hu
    76           bĺtsm Joh Nlss, hu
    77               “    Brtl, h Brta, bĺtsm Joh, h Mja, bĺtsm Joh Nlss, h Mja
    78                    “          “     , bĺtsm Joh Nls, h Mja
    79           bĺtsm Joh Nlss, h Mja
    81           Ana Simsdr, i äa Mrg;   Grls Michs, h Brta, p Valb
    83           i äa Mrg, … Krn;   styrm     “              “     ,  1 abs
    84           Nls Grls, h Valb, dg Erik, d Mja, styrm Grls, h Brta, fhrd Lrs Michs, h Mrg  ............ Nls Grls 2.10.80 B Valb Esks f i Kasaböle
    85           Nilses h i Valb, styrm Grls, h Brta, fhrd Lrs Michs, h Mrg
    86-87                  “                    “         “
    88-90     styrm Grls, h Brta

SAY-59  p60  AHLAINEN ?
1677           Jör Esks, h Gtd, d Mja, p Gtd, i äa Mrg
    78-79          “          “          “         “
    80                “      , h Mja, p Gtd
    82                “           “    , p Brta
    83                “           “    , p Hga
    84                “           “         “     , i Krn
    85                “           “    , i Krn
    86           bygmst Mrk Hnrs, h Brta, p Xtn, i Brta  ................................................................. Mrk Hnrs Inderö 27.4.84 B Brta Mtsdr Kmki
    87           i                  “           “     , d  “
    88           i   “             “            “
    89                              “            “    , d Xtn
    90           bygmst        “            “

SAY-60  p127  AHLAINEN  CaplBohl
1698           reg capl hr Per Boelius, h Ana, p Brta
1700                            “                     “    , p Mrg
    01           capl hr Abr Qwist, dg Jak;   nytt caplbohl, den förre ĺboen af hunger död
    03                         “           mh,  1 dg,  2 p
    04                         “           , h Mja, dg Hnr
    09                         “                “    , dg Mich, p Mja, p Mrg
    10                         “                “    , dgp And,    “    , p Bta
    13                         “                “    , p Mrg, p Mja, p Valb

SAY-60  p128  ÖVERBY
1694           Th Ths   fins eij till
1700                “        öde, finns ej till
    03           skrd Joh warit i öfv.leutn. Steffkens tj, är gl sld o utftg,  i hu Anna är redan död
                   fru Sabbelhierta är redan för lĺng tid sedan bĺrta ifr orten o warit utftg som eij ägdt det ringaste att betala med
                   i Greta är förlängst borta fr skn, warit utftg

SAY-59  p63  AHLAINEN ?
1675           Sim Ers,  hu,  2 dr  ............................................................................. Sim Ers 3.12.71 B Lisa Svensdr Svensgrd;  fr Sastm Knus
    76                 “       “  ,  1 dr,  1 sh  ............................................................................................................................... Simons mor bgr 25.1.76
    77                 “    , h Lisa, d Brta, d Mln
    78                 “         “    , sr  “         “
    79                 “         “           “         “    , d Brta
    80                 “         “           “    , p “    , p  “
    84-85     Per Klms, b Th, h Ana
    86                “           “         “    , s Jak
    87                “       , h Ana, b Th, p Elin  .............................................................................................................. Jak Prs 28.3.87 B Ibg Jaks
    88                “       , s Jak, h Ibg, p Xtn
    89                “       , h Ibg, s Jak
    90                “            “       “   , p Xtn  ........................................................................................................................ Per Klem's äa bgr 3.1.96
    92           Flp Brtls, h Gtd
    93           LB “           “    , d Mrg, Rh Mrg

SAY-115  p115  AHLAINEN YTTERBY
1634           hu Brta äa, s Nils Ols, d Elin, Valb, dg Grls, Sgfr, p Lisa, Mrg, Valb, p Jör
    35                 “                  “           “         “  , Mrg, dg Klm, p Mts, husm gullsmed Hans?, h Lisa, p Brta, Valb, Drde
    37           B Nils Ols, mor Brta,      “   , Mrg, dg Klm, Sgfr, p Maisa, Valb
    38           äa Brta, s Nils Ols, d Valb, Mrg, dg Mts, Erik,         “           “
    39           B Nils Ols, sr Valb, Mrg, dg Klm, Sim, p Valb
    42                    “     , h Xtn, dg Sgfr, Mich, p Krn, Brta, Mrg
    43-44              “           “   , dg Mich,  “   , p Mln, Mrg
    46                    “           “          “     , Esk, p Brta,   “
    49                    “           “          “     , Sgfr,    “        “
    50                    “           “          “     , p Gtd, Mrg
    51                    “           “          “     , Klm
    52                    “           “          “     , Mts, 1 piga

SAY-59  p141  AHLAINEN YTTERBY
1634           B Knt Bgts, h Gtd, b Erik, sr Krn, dg Klm, p Krn, Valb, fl Krn, … Ags
    35                    “           “          “          “    , p Sgfr, p Valb, husm Brusius, h Mrg, … Ags
    37                    “           “          “          “    , dg Sim, p Mrg, Brta, Krn
    38                    “           “          “    , p Mts,      “          “        “
    39                    “           “          “    , dg “
    51           LB Jöns,  sn,  hu Maisa


SAY-60  p135  NEDERBY
1694           Brtl Ands, h Mrg, sr Ana, dg Mrth, dghu Mrg, i Rh Mrg
    95                 “       ,  4 prs
    96           LB  “      ,  3 prs
    97                  “      , h Mrg, b Joh, Rh Mrg, i Rh Brta
    98                  “            “        “    , h Brta, Rh Mrg
1700                  “            “    , p Valb, dg Bgt, dghu Mln, Rh Mrg
    01                  “            “    , dghu Mln
    03                  “            “    ,  2 p
    04                  “            “    , p Brta, p Mln, i Elin R Dnls dtrSAY-59  p132  AHLAINEN YTTERBY KNUTILA
1634           B Mich, h Krn, s Mts Hansson, p Mrg, Drde, p And
    35           B Per Hansson, h Barbro, s Mrk, h Ana, s Hans, p Mrg, dg Erik …, Michs hu husk Krn, Skytthu Lisa, Skytt Lrs, h Mln
    37                    “            , s Mrk, h Ana, s Hans, p Valb
    38                    “            , h Barbro, s Mrk, h Ana, dg Klm, p Valb
    39           Mrk Prs, h Ana, mor  “
    42           B Knt Bgts, h Gtd, dg Mts, p Krn
    43                    “           “    , d Valb,     “
    44                    “           “    , dg Erik,    “   , Lisa, husk Krn
    46-47              “           “    , d Krn,       “   , Mln
    49-52              “     , d Krn, s Th, h Gtd

SAY-59  p108  KNUTILA
1656           Knt Bgts, h Gtd, s Th, s Mts, d Lisa, d Krn, dg Hnr
    57                “           “    elendig, s Th Bonde, h Gtd, s Mts, d Lisa, Krn, dg Hnr i Östbtn
    58-59          “      , s Th Bonde, h Gtd, s Mts, d Lisa, Krn
    60                “      , h Gtd utsl 59, s Th Bonde, h Gtd, s Mts, d Lisa, Krn
    61                “      , s Th Bonde, h Gtd, s Mts, d Lisa, Krn, dg Nils
    63                “               “              “        “         “
    64                “               “              “        “    , sr Lisa, dg Mrk
    65                “               “              “        “         “     , dg And, fästmö Lisa
    66                “               “              “    , d Lisa, sr Krn
    67                “               “              “         “    , p Mrg
    68           Th Knts, h Gtd, d Lisa, p Brta
    69                “          “         “
    70                “          “    , dg And, p Gtd, Mrg
    71                “          “    , sr Lisa, dg And  ....................................................................................................................... Knut Bgts bgr 28.1.71
    72                “          “    , b Hnr, h Ana, sr Lisa, 2 abs, dgp Hnr
    73                “          “         “         “          “     ,  d Gtd, dg   “

SAY-59  p62 KNUTILA
1674           Th Knts, h Gtd, b Hnr, h Ana, sr Lisa, d Mja
    75                “          “    ,  1 dr,  2 dg
    76                “          “    ,  1 sh,    “   ,  1 p
    77                “          “    , dg Mts, h Ana
    78                “          “    , p Ana, Gtd
    79                “          “    , dg Joh, p Ana, Gtd
    80                “          “          “    , p Gtd, bĺtsm Joh Nlss, h Mja  .................................... Joh Nls född i Pori 26.12.74 B Mja Grls född i Ahl
    81                “          “    , dg Mts, p Ana, Brta,       “         “     , i Mln Thsdr
    82                “          “    , Hnr Bgts, h Mrg, i Ana, bĺtsm Joh Nlss, h Mja ............... Hnr Bgts Ollgĺrd 19.12.80 B Mgta Mĺnsdr Lappfjrd
    83                “      , Hnr Bgts, h Mrg, dg Joh, p Brta,            “           “
    84                “              “           “           “    , dg Mts, p Ana
    85                “              “           “           “    , p Ana, Brta
    86                “              “           “      , dg Pĺl, Sim, p Valb
    87           Hnr Bgts, h Mrg, dg Brtl, Hnr
    88                 “          “     , dg Joh, p Mrg, i Krn
    89                 “          “           “    , dg Mts, p Brta, i Krn
    90                 “          “     , dg Mts, p Mln, dgp And
    91                 “          “     , dg Jör, Mrth, p Mja  ......................................................................................................... Th Knts's hu bgr 24.5.91
    92                 “          “     , dg Th, dg Jör, Mrth, i Th Knts’s h Mja  ................................................................... Th Knts 1.11.91 B Mja Johs
    93                 “          “     , dg And, p Ana, Brta, i Mja

SAY-60  p133  KNUTILA
1694           Hnr Bgts, h Mrg, dg Jör, Th Knts’ h i Mja
    95                 “      ,  3 prs
    96                 “      ,  4 prs
    97                 “      , h Mrg, p Krn
    08                 “           “     , dg Joh
1700                 “           “     , d Brta, dg Lrs
    01                 “           “          “     , d Mrg, dg Ingmar
    03                 “           “     ,  1 sn,  2 dr,  i whrd Mja
    04                 “           “     , d Brta, Mrg, s Th, i whrd Mja
    09           Th Hnrs, h Brta, mr Mrg, b Hnr, sr Mja,       “       seijes wara övr 60ĺ
    10                “          “      , b Hnr, sr Mja, Mrg
    13           gg  “          “          “          “     , Ana


SAY-59  p115  AHLAINEN (NEDERBY) MICKELSGĹRD
1634           B Lrs Ols, s Mich, h Brta, d Gtd, p Valb, Gtd, fl Mrg
    35                    “  gl, B Mich Lrs, h Brta, d Gtd, p Valb, Mrg
    37           B Lrs Ols, s           “          “         “         “     , Gtd, husp Drde
    38           B Mich Lrs, h Brta, far Lrs, p Valb, Mrg, husk Drde
    39                     “           “           “    , sr Gtd, p Valb, Lisa
    42                     “           “           “    , farbr Mts, sr Gtd, p Valb, Brta
    43                     “           “           “    , p Valb, Krn, dg Esk
    44                     “           “           “    , dg Esk, p Valb, Ibg
    46                     “           “    , p Mrg, Mrg
    49                     “           “    , dg Jak,  “
    50                     “           “    , dg Klm, p Brta
    51                     “           “    , dg Sgfr, p Valb
    52                     “           “          “     , p Mln

SAY-59  p114  MICKELSGĹRD
1656           Mich Lrs †, äa Brta, sn Th, sr Mrg, dg Sgfr, p Brta
    57           Th Michs,       “     , sr Mrg, dg Per, p Brta
    58                “                “           “           “
    59                “        , h Valb, äa Brta, sr Mrg, dg Per
    60                “             “     , mr  “         “     , b Mts, husp Krn, kh Mrg, husp Mln
    61                “             “             “          “         “    , sr Valb, husp Krn, kh Mrg
    63                “             “             “  utgl, “          “         “     , sr Mln,   i     “
    64                “             “     , sr Mrg, sr Valb,     “   , sr Mln,  sr Lisa,         “
    65-66          “             “          “           “            “        “           “     , gestp Mln
    67-68          “             “     , b Mts, sr Mln, sr Lisa, gestp Mln, p Brta, p i Krn
    69                “             “     , b Joh inf 69, b Mts, sr Mln, sr Lisa, i Mln, p Brta, p i Krn
    70                “             “     , b Mts, sr Mln, sr Lisa, i Mln, p i Krn
    71                “             “          “    , sr Lisa, i Mln, p Brta; trp Th Michs, h Gtd
    72                “             “          “         “     , p Ana, p Valb, i Mln;  trp Th Michs, h Grd
    73                “             “          “         “          “          “         “    ; trp Th Michs, h Gtd

SAY-59  p62  MICKELSGĹRD
1674           Th Michs, h Valb, sr Mln, dg Hnr, p Valb, p Gtd  ......................................................................... Mts Michs 2.2.74 B Valb Hnrs
    75                “              “   ,  2 dr,  1 dg,  1 p
    76                “              “        “
    77                “              “   , sr Mln, s Olf, sr Lisa, p Valb
    78                “              “        “          “   , d Brta,     “
    79                “              “        “          “        “    , sr  “  ..................................................................... Mln Michs 2.3.79 B Sgfrd Sims Hjulböle
    80                “              “        “          “        “    , i Ana
    81                “              “   , s Olf, d Brta, d Mrg
    82                “              “        “        “         “    , i Mln
    83                “              “        “   , d Valb,   “         “
    84                “              “        “   , sr Mrg, sr Valb, d Valb, bĺtsmhu Mja  ........................................ Olf Ths 11.2.84 S Brta Ands Giördböle
    85                “              “        “         “          “          “      , h Brta, bĺtsm Joh, h Mja
    86                “              “        “         “          “          “           “     , s Mts, bĺtsm Joh, h Mja
    87                “              “        “   , sh Brta, d Valb, s Sim, s Mts, i Valb, i Mja
    88                “              “        “         “          “         “     , i Valb, i Mja
    89                “              “        “         “          “         “          “   , i h Mja
    90                “              “        “         “     , sr Valb, d Valb, s Sim,   “
    91                “              “        “         “           “           “         “    , s Mts, d Mln, i h Mja  ............... Valb Ths 21.12.91 B Joh Mrths Sastmola
    92                “        , s Olf, sh Brta, sr Valb, s Sim, s Mts, d Mln, fisk Joh, h Mja  .......................... Mln Ths 12.12.92 B Th Johs Seppgĺrd
    93                “              “        “     , s Sim, s Mts, sh Sara  ...................... Mts Ths 11.12.92 B Sara Mtsdr, Sim Ths 28.12.92 B Mln Ands

SAY-60  p 133  MICKELSGĹRD/OLLILA
1694           Th Michs, h Valb, s Olf, sh Brta, s Sim, h Mln, s Mts, sh Sara, d Ana, frsrdr Bta
    95                 “       ,  9 prs  ................................................................................................................................................. Th Michs bgr 9.3.95
    96           Olf Ths,  6 prs
    97                “     , h Brta, stbr Sim, h Mln, d Ana, p Ana
    98           Th Ers, h Brta, b Sim, h Mln, dg Joh, p Bta;  korpr Hnrs h Ana,  1 p
1700           OLLILA
                   Th Ers, h Brta, dg Ingmar, p Drde, korprhu Ana
    01               “         “     , stsn Olf, p Drde, i sldhu Ana, korprhu Ana
    03               “         “     ,  1 sn,  1 p,  i sldhu Ana, kh Ana
    04               “         “     , stsn Olf, p Ana, i Ktäa Ana, Ktäa Ana
    09               “         “     , p Mrg, p Mja, i Ana, i Ana
    10               “         “     , stsn Th, p Mrg, p Mja, Ktäa Ana, Ktäa Ana
    13           Th,  mr Brta, Lisa, p Mja, Ktäa Ana, Ktäa Ana


SAY-59  p63  AHLAINEN NEDERBY HÄRKÖNEN
1674           äa Mrg, And Klms, h Brta, Mrk Lrs, h Drde
    75           And Klms,  hu,  1 p,  i Mln, i Valb, Mrk Lrs, hu
    76                 “           “  ,  1 dr     “         “            “        “
    77           i Mln, i Valb, Mrk Lrs, h Drde
    78           Mrk Lrs, h Drde
    81           i bĺtsm Joh, h Mja, i Gtd Nlsdr
    85           Joh Jaks, h Gtd, dg Mts  ................................................................................................. Joh Jaks Sastm 29.12.78 B Gtd Grls Ahl
    86           Mts Nls, h Ana, p Mja, äa Gtd, i Mja, i Krn  ................................ Mts Nls 9.11.76 B Ana Bgts Levanpelto; Mts & Ana fr Kfjrd
    87                 “         “       , i  “    , i Krn
    89                 “         “       , dg Joh, i Mln
    90                 “         “       , dg Jör     “
    91                 “         “       , dg Sim    “
    92                 “         “       , d Xtn, dg And
    93                 “         “            “    , dg Mrth

SAY-60  HÄRKÖNEN
1694           Mts Nls, h Ana, d Xtn, p Brta, i Ibg
    95                 “    ,  5 prs
    96                 “    ,  6 prs
    97                 “    , h Ana, d Xtn, dghu Ana, p Bta
    98                 “          “         “             “          “   , dg Th
1700                 “          “    , d Mja, dg Hnr, dgp Mich, i kh Ana
    01                 “          “        “      , mg  “  , d Brta, s Th,     “
    03                 “          “     ,  2 dr,  1 mg,  i kh Xtn
    04                 “          “     , d Mja, d Brta, p Mrg, i kh Xtn
    09                 “     , d Mja, d Lisa, i Xtn, i Ana, p Mja
    10-13           “          “          “         “  ........................................................................................................................ Mts Nls † 29.11.26 87.9.3
                         ................................................................................................................................ Mja Mts II 1.11.16 B Erik Prs fr Lappfjrd
SAY-59  p123  AHLAINEN BENGTSGĹRD
1634           Mrk Esks, h Ags, sr Valb, dr fl Gtd, sldhu Mrg, äa husk Valb, husm Hnr
    35                  “           “          “     , dr Gtd,              “
    37           husp Valb, Ktäa Brta, Räa Gtd, husm Th Kuroj, h Petronella
    38                  “                “      , d Mrg, Räa Gtd,    “             “
    39                  “      , Ktdr Mrg, Räa Gtd,                 “             “             , mormor Gtd, husk Maisa
    42           gestp Valb, husm Th Kuroj, h Petronella
    43           Räa Gtd
    44                 “    , d_ Mrg
    46           B Mrth Klms, h Valb, sr Skolastika, Räa Gtd, Petronella  .................................................................. (Mrth & Valb  ks Rikalainen !)
    49           i Petronella
    50           husk   “

SAY-59  p124  AHLAINEN BENGTSGĹRD
1656           Olof smed, h Lastika, s Joh Kt 53, h Krn, i Mrg, husp Mln
    58           i kh Mrg
    59           Zkrs Zkrs, h Elin, husk Lisa  ...................................................................................................................... Zkrs & Elin fr Zakrisgrd
    60                  “           “     , hu sr Mln
    61                  “           “     , husk Mrg
    63                  “      , mr Elin, kh Mrg Andsdr
    64                  “      , h Elin, p Mln, kh Mrg Ands
    65-68            “           “  .................................................................................................................................................. Zkrs Zkrss bgr 3.4.68
    69           Per Ths, h Drde, äa Elin  ................................................................................................................................ Per & Drde fr Heikkilä
    70                “          “      , p Ana
    71                “          “      , p Brta
    72                “          “      , i Ana
    73                “          “      , p Gtd, i Ana

SAY-59  p56 BENGTSGĹRD
1674           Per Ths, h Drde, i Ana
    75-76           “         “      ,  1 dg
    77                 “         “      , p Ana
    78                 “         “      , s Hnr, p Ana, sldhu Mln, d Mln
    79                 “         “          “          “    , i hu    “         “
    80                 “         “          “     , p Brta
    81                 “         “          “     , d Mrg, p Brta
    82                 “         “          “          “
    83                 “         “          “          “     , d Valb  ................................................................................ Hnr Prs 21.12.83 B Brta Sims Inderö
    84                 “         “          “      ,  h Brta, d Mrg, d Valb
    85-86           “         “          “            “          “          “   , s Mrth
    87-90           “         “          “      , sh “    , d Valb, s Mrth
    91                 “         “          “             “         “
    92-93           “         “          “             “         “   , s Mrth, h Mrg

SAY-60  p127  ÖVERBY
1694           Per Ths, s Hnr, sh Brta, d Valb
    95                 “    ,  6 prs,  i wall… Lisa
    96           LB “    ,  4 prs,  i Hnr Prs,  2 prs
    97           LB Mrth Prs, h Mrg
    98                    “              “    , hu sr Ana, p Valb
1700                    “              “             “
    01                    “              “             “      , p Valb
    03                    “              “    ,  2 p
    04                    “              “    , hu sr Ana, i Rh Brta
    09                    “              “    , sr Valb
    10                    “              “    , i   “    , dg Mich
    13           LB And, h Mrg, sr Valb, p Brta


SAY-59  p123  AHLAINEN SVENSGĹRD
1634           B Sven Michs, h Ana, sr Valb, sldhu Brta
    35                       “              “          “     , fl Marina, sldhu Brta
    37                       “              “    , hu sr Marina
    38                       “              “    , sr       “
    39-43                 “              “    , hu sr  “
    44                       “              “    , p Marina
    46                       “              “    , hu sr  “
    49                       “              “    , p Mrg
    50-52                 “              “    , hu sr Marina

SAY-59  p124  SVENSGĹRD
1656           Sven Michs, h Ana, Krl, h Brta, d Botilla
    57                  “               “         “        “         “        , s Mich inf 57
    58                  “               “         “        “         “        ,    “        Kt
    59                  “               “     , s Krl,   “     , sr Marina, d? Drde
    60                  “               “          “       “     , d Brta, d Ana, husk Lisa
    61                  “               “          “       “     , d Botila,  “            “  ............................................................................................ Botila se Lassgrd
    63-64            “               “          “       “     , d Lisa,     “
    65-68            “               “          “       “          “           “   , s Brtl  .................................................. Ana Svnsdr 12.7.68 B Esk Lrs Bogaskär
    70           Krl Svns, h Brta, mr Ana, sr Lisa, b Brtl  ................................................................................................. Sven Michs bgr 21.9.70
    71                “            “            “            “         “    , husk Bta, husk Ana  ............................... Brtl Svns 3.12.71 B Brta Prs fr Kmki Ylistaro
    72                “            “     , m sr Mja, b Brtl, h Brta, i Brta, p Mln  ............................................. Lisa Svnsdr 3.12.71 B Sim Ers Sastmola
    73                “            “     , d Mrg undand 72, p Mln, gb? Brtl Svns, h Brta, i Bta  .................................................. (Brtl & Brta se Lassgrd)

SAY-59  p57 SVENSGĹRD
1674           Krl Svns, h Brta, d Mrg, p Ana, i Bta
    75                “             “     ,  1 sn,  1 dr,  1 p
    76                “            “           “   , 1 p
    77                “            “      , s Joh, d Mrg, p Mln
    78                “            “           “        “     , s Mich
    79                “            “           “        “
    80                “            “           “        “     , s Mich
    81                “            “           “        “           “    , h Mln, Mln Bgtsdr
    82                “            “           “        “           “    , Mln Bgtsdr, Mln  ....................................... Mich Krls 25.2.83 B Ana Johsdr se Ollgĺrd
    83-84          “            “           “    , h Ana, d Mrg, d Valb, p Mln
    85-86          “            “           “          “         “          “   , s Sven, p Mln  ....................................................... Valb Krls 26.12.85 B Mich Ths
    87                “            “           “    , sh “         “          “        “    , sh Mja, p Mln  ........................................... Sven Krls 8.8.86 B Mja Hnrsdr
    88-89          “            “           “           “    , s Sven, sh Mja, p Mln
    90                “            “           “           “    , p Mln, p Brta
    91                “       , s Joh, sh Ana, s Sven, sh Mja, p Mln
    92                “            “          “          “           “    , hu sr Mln
    93                “            “          “     , dg Sim

SAY-60  p127  ÖVERBY
1694           Krl Svns, s Joh, sh Ana, Mich Ths, h Valb (Krls)
    95                “       ,  5 prs
    96           LB “           “    ,  i Mich Ths,  2 prs
    97                 “      , s Joh, h Ana, p Valb
    98           LB Joh Krls, h Ana, p Valb
1700                       “          “     , p Elin
    01                      “           “     , p Ana, p Elin
    03                      “          “     ,  1 dr,  1 dg,  1 p
    04                      “          “     , sr Valb, d Ana, p Mrg  .................................................................................. Joh Krls 19.7.08 Sast Bta Hnrs
    09                      “     , h Bta, d Krn, d Ana, Rh Valb gl blind, kh Brta
    10                      “          “         “         “    , kh Brta
    13                      “          “         “    , kh Brta  .................................................................................................................. Joh Krls † 23.5.31 80ĺ


SAY-59  p124  AHLAINEN (ÖVERBY) JOHANSGĹRD
1634           sld Mts Stphs, g Th, husk Mrg
    35                     “
    37-38     B        “         , h Gtd, äa Ags, d Mrg
    39                     “               “   , swmor Ags, hu sr Mrg, p Valb
    42                     “               “   , mor       “           “
    43                     “               “   , swmor   “           “
    44                     “               “   , hu sr Mrg
    46                     “               “   , sr Kthu Mrg
    49                     “               “   , sr Brta
    50-52               “               “   , hu sr Brta

SAY-59  p125  ÖVERBY JOHANSGĹRD
1656           Mts Stphs, h Gtd, h Brta, s Erik (Mĺnsson)
    57                 “            “    , hu sr Brta, s Erik
    58                 “            “            “            “    , h Mrg, p Mrg
    59                 “            “    , sĺghu “    , p Mrg
    60                 “            “    , hu sr  “    , s Erik, h Mrg
    61                 “            “    , sĺghu “
    63                 “            “                “   , s Erik, h Mrg, p Mrg, p Mln
    64                 “            “                “        “          “    , p Brta, p Gtd
    65                 “            “                “        “          “    , d Gtd, p Brta,  1 dgp
    66                 “            “                “        “          “         “   , p Ana
    67                 “            “    , s Erik, h Mrg, dr Gtd, p Mrg
    68                 “            “         “          “          “   , p Ana
    69                 “            “         “          “          “   , dgp Joh
    70-72           “            “         “          “          “   , p Mrg, bĺtsm Jak
    73                 “            “         “          “          “   , sdr Elsa, p Mrg, bĺtsm Jak

SAY-59  p57 JOHANSGĹRD
1674           Mts Stphs, h Gtd, s Erik, h Mrg, d Elsa, p Krn
    75                 “             “        “          “          “    ,  1 p
    76                 “             “        “          “          “
    77-78           “             “        “          “          “    , p Lisa
    79           Erik Mĺnss, h Mrg, s And, p Lisa
    80                  “              “         “    , dg Mrth  ................................................................................................................ Mts Stphs bgr 29.12.80
    81                  “              “         “    , s Th, p Mja, i Brta
    82                  “              “         “         “  , p Krn
    83                  “         , h Mja,    “    , sh Brta, s Th, p Ana
    84                  “              “          “          “         “   , s Joh, p Mja
    85                  “              “          “          “         “
    86-88            “              “          “          “         “   , s Jör, p Lisa
    89                  “              “          “          “      , s Jör, p Lisa
    90-91            “          , h Mrg,   “          “      , s Th, p Ana
    92                  “               “         “          “          “   , s Jör, p Lisa  ................................................................. Jör Ers 13.12.92 B Ana Mrksdr
    93                  “               “         “          “          “       “   , sh Ana

(Johan Eriksson Lönroot, notar vid Ĺbo Kämnersrätt ĺ1695, Ahl.hist. p52)

SAY-60  p131  JOHANSGĹRD
1694           Erik Mĺnss, h Mrg, s And, h Brta, s Th
    95                  “        ,  5 prs
    96                  “        ,  6 prs
    97                  “        , h Brta, mor Mrg, b Th, b Ingmar, kh Ana
    98                  “             “     , b Ingmar, kh Ana
1700                  “             “     , b Mich
    01           rsth  “            “     , s Th, p Mrg
    03                   “            “     ,  1 sn,  1 p,  i Rh Ana
    04                   “            “     , s Th, d Ana, p Mja
    09                   “            “     , s Joh …sk o wahnför, d Ana
    10           rsth Joh Ands, mr Brta, d Ana, far som afstĺtt hmnt t sin son är övr 60ĺ gl
    13                       “       , h Ana, s Mts, p Ana, Rh Mrg  ................................................................................................. And Ers † 11.8.28 80ĺ


SAY-59  AHLAINEN  p126 ÖVERBY SEPPGĹRD
1656           Th Ths, h Mrg, b Mts, p Lisa
    57                “         “          “   , p Brta, p Mrg inf 57
    58                “         “     , p Brta, p Mrg
    59                “         “          “
    60                “         “     , dg And, p Brta
    61                “         “     , dg Th,      “
    63                “         “           “           “    , p Mrg
    64                “         “           “   , h Lisa, p Brta, fhrdhu i Mln
    65                “         “     , dg Hnr, dg Th, h Lisa, p Brta, p Bta, Grls Skyttens h Lisa
    66                “         “     , d Gtd, dg Hnr, p Gtd,     “     , i fhrdhu Mln,          “
    67                “         “     , dg Th, p Mln, p Brta, Grls Skyttens h Lisa; Joh Ers, h Brta
    68                “         “     , dg Hnr, p Elin, p Mrg,                    “         ;       “         “
    69                “         “           “     , p Brta;   Joh Ers, h Brta
    70                “   †  , Joh Ers, h Brta, p Brta  ........................................................................................................................... Th Ths bgr 5.9.69
    71           Joh Ers, h Brta, d Mln inf 71, p Brta, dgp Hnr
    72                “         “     , p  “   , dg Mrk
    73                “         “     , dg Mrth

SAY-59  p58 SEPPGĹRD
1674           Joh Ers, h Brta, dg Mrth, p Ana
    75                “         “     ,  1 dg,  1 p
    76                “         “     ,  1 p
    77                “         “     , dg Th, p Valb
    78                “         “     , d Drde
    79-80          “         “          “     , p Lisa
    81                “         “          “     , s Erik, p Lisa, bĺtsm And Grls
    82                “         “          “          “    , bĺtsm And
    83                “         “          “          “    , d Lisa, 1 abs, bĺtsm And
    84                “         “     , s Erik, d Drde,   “
    85                “         “          “    , sr  “   , sr “    , s Th  ...................................................................... Erik Johs 28.12.85 B Brta Stphs Närpes
    86-87          “         “          “    , d Lisa, s Th, h Brta
    88                “         “          “         “         “  , sh Bta
    89-91          “         “          “         “         “  , sh Brta
    92                “    , s Erik, d Lisa, s Th, sh Brta, p Brta  ...................................................................................... Th Johs 12.12.92 B Mln Ths
    93                “         “    , h Brta,   “   , sh Mln, p Xtn

SAY-60  p129  SEPPGĹRD
1694           Joh Ers, s Erik, h Brta, s Th, h Mln
    95                “    ,  5 prs
    96           Erik Johs,  4 prs
    97                 “      , h Brta, bh Mln, p Lisa
    98                 “           “     , p Mrg
1700           rsth Erik Johs, h Brta, dg Per, dghu Ana, i Rh Brta, i Erik aldeles brkl o gĺr by emellan o söker opehelle

17 01           TYKEGĹRD
                   Mts Michs, h Lisa, p Brta
    03           Hnr Prs mh, 1 dr, i Ktäa Sara, i Ktäa Lisa; 
Mrk Tyck är bort flydder t Östbtn där han nu tjenar o ej ägde det ringaste att betala med
    04                 “    , h Brta, Mrg, i äa Lisa  ..................................................................................................................................... se Bengtsgĺrd
    09           Brtl Ands, h Mrg
    10                 “           “     , p Mrg
    13                 “           “     , kh AnaSAY-59  p125  AHLAINEN (ÖVERBY) MARKUSGĹRD
1634-35      B Erik Ers, h Gtd, fl Krn, äa husk Gtd
    37                    “           “  , d    “
    38-39              “           “          “   , s Per
    42                    “           “  , d Lisa, Elin
    43                    “           “       “        “   , Kaisa
    44                    “           “  , d Krn    “
    46                    “           “  , d Lisa   “
    49-52              “    , d Lisa, s Bgt

SAY-59  p126  MARKUSGĹRD
1656           Erik Ers, h Gtd, s Bgt, h Brta, sr Mln, Lisa, i husk Mrg
    57           Bgt Ers, h Brta, mr Gtd, far utgl elendig, sr Mln,        “
    58                “         “            “    , sr Mln, b Joh, i husk Mrg
    59                “         “     , i husk Mrg
    60                “         “     , mr Gtd utsl 59, b Th
    61                “         “     , sr Brta, b Th, fästmö Lisa utsl 59, Mrg Abborr äger 3 smĺ barn, utftg
    63                “         “     , p Lisa
    64                “     , h Krn
    65                “          “    , sr Brta
    66                “     , h Brta,    “    , b Th, h Lisa
    67                “          “          “    , Ths hu Lisa
    68-69          “          “          “    , b Th, h  “
    70                “          “     , Th Ers, h Lisa, fäb.hu Brta, i Elin
    71                “          “     , d Ana inf 71, Th Ers, h Lisa, i Brta, fäh.hu i Mln
    72                “          “          “    , Th Ers, h Lisa, h Brta, 2 abs
    73                “          “          “          “          “

SAY-59  p58  MARKUSGĹRD
1674           Bgt Ers, h Brta, d Ana, b Th, h Lisa, p Mln
    75-76          “    ,  hu,  1 sn,  1 dr,  1 sh
    77           dr Ana, b Mrth, p Mln, h Lisa
    78               “         “       , h Lisa
    79               “         “       ,  b Hnr, sr Mln
    80-82     Mrth Bgts, sr Ana,  “        “
    83-85             “           “        “         “     , sr Mrg
    86                   “           “     , sr Mln
    87-88             “      , h Drde, sr Ana, Mln, Mrg
    89                   “           “            “    , b Hnr, sr Mrg, p Ana, i Ana, i Gtd
    90                   “           “      , sr Mrg
    91                   “           “           “     , dg Mrth
    92-93             “           “       , sr Ana, b Hnr

SAY-60  p132  MARKUSGĹRD
1694           Mrth Bgts, h Drde, b Hnr, sr Ana
    95                   “      ,  4 prs
    96                   “      ,  3 prs
    97                   “      , h Drde, sr Ana
    98                   “           “
1700-01              “           “     , i sldhu Xtn
    03                   “           “     ,  1 sn  ........................................................................................................................................................ Th *~87
    04                   “           “     , s Th
    09                   “    svag t sina sinnen, h Drde, d Ana, sh Mja  .............................................................. Anna d 22.9.88; Th Mrths Mja Sims
    10                   “      , h Drde, d Lisa, sh Mja  ............................................................................................................................. Lisa d 22.10.92
    13           Th Mrths, h Mja, d Lisa  ........................................................................................................................ B.äa Drde Johs † 12.1.1725


SAY-59  p125  AHLAINEN (ÖVERBY) OLLGĹRD
1634           B Jöns Ols, h Brta sjkl, dr Ana, p Gtd, fl Mln
    35                    “           “                 “   , p Krn
    37                    “           “    , dr Ana, p Gtd, Maisa
    38           Bgt Ers, h Krn, dr Ana, stormor Brta, p Gtd, Gtd, p Mrk
    39                “          “           “     , sr Drde, p Gtd, Krn, dgp Mrk
    42                “          “      , br Erik,   “      , p Mln, Ana
    43                “          “      , farsr Ana, sr Drde, dg Jak, p Mrg
    44           B   “         “                “     , dg Jak, p Lisa
    46                “          “      , dg Th, p Mrg
    49                “          “      , p Mrg
    50                “          “      , p Mln, Gtd
    51-52          “          “      , br Joh, p Elin

SAY-59  p127  ÖVERBY OLLGĹRD
1656           Bgt Ers, h Krn, dg Mich, p Krn, p Brta, i Nls Fähärding, h Mln, p Mrg
    57                “          “    , dr Krn inf 57, f dg Mich Hanss legat 2ĺ i sängh, p Lisa, p Mrg, i Nls Fhrd, h Mln, p Mrg till Luvia
    58                “          “          “    , p Lisa, p Lisa, i Nls fhrd, h Mln, Mrg Lrsdr
    59                “          “          “    , äa Ana, p Mln,       “            “            “
    60                “          “          “    , sn Joh utsl 59, p Mrg, i Nls fhrd, h Mln, Mrg Lrsdr
    61                “          “          “           “    , p Brta  ................................................................................... BE förskĺnes 59-58 f sin oförmögenhet
    63                “          “          “           “    , h Ana, i Nls, fhrdhu Mln  ............................................. Anna Bgts fr Lassgrd, Annan eno Hnr Ths
    64                “          “    , sn Joh, h Ana, dr Krn, p Krn, i Kukonharian Brta
    65                “          “          “          “          “    , sn Olf, p Krn, Ana
    66                “          “          “          “          “          “         “    , Mrg
    67                “          “          “          “          “          “   , p Mrg
    68                “          “          “          “          “          “   , p Lisa, Mrg, i Ana
    69-70          “          “          “          “          “          “        “  ................................ Krn Bgts 19.2.71 B Olf Esks  Bbrg; Olof Bgts bgr 25.5.70
    71                “          “          “          “          “    , sn Hnr inf 71, p Ana, Ana
    72                “          “          “          “      , sn Hnr, p Ana,  2 abs
    73                “          “          “          “            “    , dg Mrk, p Mja, Mrg (Larsdr)

SAY-59  p61 OLLGĹRD
1674           Bgt Ers, h Krn, sn Joh, h Ana, sn Hnr, dg Mrk, p Ana, Mrg
    75-76           “    ,  hu,  2 sn,  1 sh,  1 dg,  2 p  .................................................................................................................. Bgt Ers bgr 25.2.76
    77           Joh Bgts, h Ana, sn Hnr, p Mrg, dg Jör, Joh, h Brta, p Gtd
    78                 “           “            “          “          “   , h Brta, p Mln
    79                 “           “      , br “          “          “        “    , p Gtd
    80                 “           “            “           “          “   , p Ana,    “   , i Brta  .................................. Hnr Bgts 19.12.80 B Mgta Mĺnsdr Lappfjrd
    81           br Hnr, h Mrg, dr Ana, p Mrg, dg Dnl, dg Mich  ................................................................................ (Hnr & Mgta ->Nby Knutila)
    82           Joh Bgts, h Ana, dr Ana, p Ana,  “    , dg Jör, i Brta......................................................................... Joh & Ana 7 barn, 3 lever 681
    83                 “            “     , mg Mich, h Ana, dg Dnl, p Gtd, Lisa, i Brta  ............................. Anna Johs 25.2.83 B Mich Krls fr Svensgrd
    84                 “            “             “            “     , dg Mts,    “   , p Ana,   “
    85                 “            “             “            “     , p Gtd, Lisa, i Brta
    86                 “            “             “            “     , dg Mts, p Gtd
    87                 “            “             “            “     , dg Sim,    “   , i Ana, dr Brta
    88                 “            “             “            “     , dg Mts,    “        “         “
    89-91           “            “             “            “           “          “
    92                 “            “             “            “     , dr Mrg, dg Mts, p Gtd, fhrd Mln
    93                 “            “             “            “           “    , dg And, dghu Ana, p Gtd, i fhrd Mln

SAY-60  p132  OLLGĹRD
1694           Joh Bgts, h Ana, mg Mich, h Ana, dr Mrg, dg Jör, p Gtd, i dghu Brta, fhrd Mln
    95                 “       ,  9 prs
    96                 “       ,  8 prs
    97                 “       , h Ana, mg Mich, h Ana, dr Mrg, dg Joh, p Gtd, i Brta
    98                 “            “            “             “         “     , p Gtd
1700                 “            “            “             “         “     , dr Valb, dg Mts, p Gtd, i Mrg
    01                 “            “            “             “         “          “      , i Mrg, sldhu Mrg
    03           Mich Krls mhu,  1 sn,  2 p,  i Gtd
    04                   “      , h Ana, sw Mrg, sw Valb, sn Joh
    09           Joh Olli,        “     , sh  “    , far Mich gl har brĺck afträder hmnt t sonen, Rh Mrg, i Valb
    10                “     , mr   “             “
    13                “     , shu Mrg, dr Valb, stedzlad sld Mich, p Mja, Rh Mja


SAY-59  p126  AHLAINEN (ÖVERBY) HEIKKILÄ
1634           B Th Mrths, h Brta, d Mrg, p Mrg, fl Mrg, g Hnr
    35                   “               “           “    , fl Mrg, g Hnr
    37                   “               “           “    , s Hnr, sonakona Brta, p Kaisa
    38                   “               “     , s Hnr, sonakona Brta, p Kaisa
    39                   “               “          “    , h Brta, p Mrg, Maisa
    42-43             “               “          “         “     , dg Mts, p Mrg
    44                   “               “          “         “     , p Mrg
    46                   “               “          “         “
    49-50     B Hnr Ths       “
    51-52               “             “     , p Gtd

SAY-59  p127  ÖVERBY HEIKKILÄ
1656           Hnr Ths, h Brta, b Per, d Mrg, stmr Brta, p Valb
    57                 “          “         “         “            “       †,     “      , Lisa
    58                 “          “         “    , p Valb, Lisa
    59                 “          “         “    , h  “   , p Drde
    60                 “          “     , ˝br Per, p Valb,  “     , Krn
    61                 “          “     , b Per, h Drde, p Valb
    63-64           “     , h Mrg,     “        “          “
    65                 “          “           “        “     , s Mich, p Valb
    66                 “          “           “        “          “      , d Ana, p Valb
    67                 “          “           “        “          “           “     ,     “    tigger sin föda, p Gtd
    68                 “          “           “        “          “           “     , d Gtd, p Mln  ................................................................... Per & Drde se Bengtsgĺrd
    69                 “          “     , s Mich, d Ana, d Gtd, p Ana, bĺtsm And, sr Gtd  ............................... Mich Hnrs ∞ 3.1.69 B Ana Krls Svensgĺrd
    70                 “          “          “      , h  “   , s Mts, d Gtd, p Mrg, bĺtsm And, sr Gtd  ......................... Gtd Hnrs 14.1.72 B And Mts fr Köyliö
    71                 “          “          “            “        “        “    , p Ana,           “           “
    72                 “          “          “            “        “        “    , p Brta,           “     , d Ana
    73                 “          “          “            “        “        “         “     , mg     “          “

SAY-59  p59 HEIKKILÄ
1674           Hnr Ths, h Mrg, s Mich, h Ana, d Gtd, mg And, d Ana, s Mts, p Brta
    75                 “           “     ,  2 sn,  1 dr,  2 sh,  1 mg,  2 p
    76                 “           “          “        “  ,  1 sh,    “         “  ............................................................................................... Mich Hnrs bgr 16.5.76
    77                 “           “     , h Ana, sh Gtd, mg And, s Mts, p Brta, p Brta, i Mja, i Gtd
    78                 “           “          “    , sr  “   , s Mts, p Brta, p Mrg, i Gtd
    79                 “           “          “    , h   “        “         “          “
    80                 “           “          “           “        “   , s Th, p Brta, p Mrg, i Gtd  ............................. hu Annika Krls 1.11.80 Joh Sgfrs Karlsmrk
    81                 “           “     , mg Joh, h Ana,   “        “       “          “     , p Ana, i Gtd
    82                 “           “            “         “    , h Gtd,   “       “          “     , p Brta,   “   , skrivhu Mja
    83                 “           “     , s Mts, s Th, p Brta, p Brta, skrivhu Mja
    84                 “       , s Th, sh Krn, s Olf,    “         “     , äa Gtd, i skrivhu Mja, p Mrg  ...................... Th Hnrs 1.1.84 B Krn Michs Nrmrk
    85                 “            “        “    , p Brta,    “     , styrm.äa Gtd, p i Mrg,   “     , p Mja
    86                 “            “        “    , s Olf,      “                    “    , i skrivhu Mja, dg Mts
    87                 “            “        “        “    , s Mts, d Ana, p Brta, äa Gtd
    88                 “            “        “        “    , d Ana, p Brta, i Gtd  ..................................................................................... Hnr Ths's hu bgr 8.2.88
    90                 “            “        “        “    , p Lisa, i Gtd, i Ana
    91           Th Hnrs, h Krn, s Olf, s Hnr, p Brta,    “        “
    92                “          “        , b “  , b “         “     ,  p Drde 91-2, i Gtd, i Ana, p Brta 91  ........................................ Olf  17.5.92 B Mja Simsdr
    93                “          “             “       “    , dg Jör, p Elin, p Drde,  “       “    , i  “

SAY-60  p128  HEIKKILÄ
1694           Th Hnrs, h Krn, s Hnr, p Brta, i Ana, i Gtd
    95                “      ,  8 prs
    96                “      ,  10 prs
    97                “      , h Krn, s Hnr, p Valb, p Bta, i kh Sara, d Ana, Brta, Gtd
    98                “           “         “   , p Xtn, i kh Sara, d Brta, d h Gtd
1700                “           “         “        “    , p Brta, i Gtd, d Brta
    01                “           “         “   , dgp Joh, p Xtn, Brta, i Gtd, d Mrg
    03                “           “     ,  1 dg,  1 p,  i kh Mrg
    04                “           “     , p Xtn, dg Joh, i kh Mja
    09                “           “     , d Mja, p Mja, i kh Mrg
    10                “           “          “    , d Ana, p Xtn, kh Mrg
    13                “      , d Mja, d Ana, kh Mrg  ................................................................................................................ Th Hnrs † 1.4.27 62.3.14


SAY-59  p127  AHLAINEN (ÖVERBY) LASSGĹRD
1634           B Bgt Stphs, äa Cecilia svagsynt, d Krn, d fl Mrg, s g Mrk
    35                    “                 “     , d Krn, Mrg
    37                    “       , mor  “     , sr  “     “
    38-39              “       , h Mrg,           “     “   , mor Cecilia, br Erik
    42                    “             “                “  , Mln,        “        , dg Mich
    43                    “             “                “  , mor Cecilia
    44                    “             “    , mor Cecilia, sr Krn
    46-50              “       , h Krn, sr Krn
    51-52              “             “

SAY-59  p128  LASSGĹRD
1656           Bgt Stphs, h Krn, 1 dr
    57-59           “            “    , d Ana
    60                 “            “         “    , s Mich utsl 59
    61                 “            “         “         “  ................................................................................................................................ Anna Bgts se Ollgrd
    63                 “            “    , d Brta,   “      , h Botilla (Svensdr)  ............................................................................................ Botilla se Svensgrd
    64                 “            “    , s Mich, h Brta, d Brta
    65                 “            “         “      , h Botella, p Mln, rymbdsldhu Mrg
    66                 “            “         “      , h Botila,       “
    67-69           “            “         “           “       , d Gtd
    70                 “            “         “           “           “    , p Ana
    71-72           “            “         “           “           “
    73                 “      , s Mich, h Botila, d Gtd, dg Mrth, dg Brtl

SAY-59  p59  LASSGĹRD
1674           Bgt Stphs, s Mich, h Botila, d Gtd, dg Mrth
    75                 “       ,  hu,  1 sn,  1 dr,  1 dg,  Ana Thsdr  ................................................................................................. Bengts hu bgr 15.5.75
    76           Mich Bgts,  “      “       “   ,  1 p,  i Ana
    77                   “      , h Botila, i Ana, skrivhu Mja
    78                   “            “      , dg Mrth, p Mja, i Ana, skrivhu Mja  ............................................................................... Bengt Stphs bgr 2.3.78
    79           Brtl Svenss, h Brta,      “           “   ................................................... Brtl Svns 3.12.71 B Brta Prsdr Kmki Ylistaro  fr Svensgĺrd
    80                 “          , dg Jör, p Mja, skrivhu Mja
    81                 “          , p Ana, dg Mrth,         “
    82                 “               “    , dg Mich, styrm Grls, h Brta;  i Gtd Nlsdr
    83                 “          , p Mrg;  i Gtd Nlsdr
    84                 “          , h Brta, dg Mich, dg Sim;  i Gtd Nlsdr
    85                 “               “            “     , sldhu Botila;     "
    87                 “               “      , dg Mts, p Mja;  i Gtd Nlsdr
    88                 “               “      , dg Sim, p Krn, fäbg Mja;  i Gtd Nlsdr
    89                 “               “      , s Joh, dg Sim, p Krn;  i Gtd Nlsdr i Fiskö  ...................................................... Joh Brtls 24.11.89 B Krn Ols
    90                 “               “           “   , h Krn, p Mja;                “
    91                 “               “           “         “   , p Krn;                “
    92                “               “           “         “   , dg Erik, p Krn, dghu Mja;  i Gtd Nlsdr i Fiskö
    93                 “               “           “         “   , p Lisa;  i Gtd Nlsdr i Fiskö, sr Brta

SAY-60  p131  LASSGĹRD
1694           Brtl Svns, h Brta, s Joh, sh Krn, s Jör
    95                 “       ,  6 prs,  Sven Krls,  2 prs
    96                 “            “
    97                 “       , h Brta, d Ana, s Joh, sh Lisa, s Jör
    98                 “             “          “    , s Jör
1700                 “             “          “    , s Joh, sh Mrg, i whrd Mja, i Mln whrd i Öby
    01                 “             “          “    , s Jör,      “                “          “
    03           Jör Brtls mh,  1 far,  1 p,  i whrdhu
    04                “       , h Mrg, fr Brtl, sr Ana, i whrdhu Mln
    09                “            “     , p Xtn, i Mln gl övr 60ĺ, whrd Hnr, h Brta
    10                “            “     , sr Ana, i h Brta
    13                “            “     , p Ana,      “


SAY-59  p128  AHLAINEN (ÖVERBY) ZAKRISGĹRD
1634           Zkrs Knts före Kt leutn, h Brta, d Mrg, d fl Krn
    35-39            “      , h Brta, d Mrg, Krn
    42-44     B Arvd Zkrs, mor Brta, sr Mrg, Krn
    46                      “                 “       , sr Krn
    49-50                “      , h Gtd, sr Krn, p Mrg
    51                      “           “          “
    52                      “      , sr Krn

SAY-59  p129  ÖVERBY ZAKRISGĹRD
1656           Arvd Zkrs, h Brta, b Zkrs, p Elin
    57                   “           “             “      , h “    , p Krn
    58                   “           “        ,    “      m  “     pĺ Säteri, p Mln
    59                   “           “        , p Lisa
    60                   “           “        , p Mrg utsl 59
    61                   “           “        , husk Kukonharia Mrg, Törfvis kh Mrg, p Mln
    63                   “           “        , p Ana,                “
    64                   “           “
    65                   “           “      , s And, p Gtd, bĺtsm And, mr Krn
    66                   “           “           “         “                “            “     utgl
    67                   “           “           “         “    , p Valb, bĺtsm And
    68                   “           “           “     , p Valb, bĺtsm And, sr Gtd
    69                   “           “           “     , s Mrth inf 69
    70                   “           “       , s Mrth  ................................................................................................... Mrth Arvds 28.12.70 B Mln Michsdr
    71                   “           “           “       , h Mln
    72                   “           “        , s And, s Mrth, h Mln
    73                   “           “        , h Mln, d Ana, i h Brta Lrsdr

SAY-59  p60  ZAKRISGĹRD
1674           Arvd Zkrs, h Brta, s And, d Ana, i h Brta Ersdr, fäbg Mln, slddr Mln
    75                   “             “    ,  1 dr,  i h Brta Ersdr, fäbg Mln, sĺg. Dnl
    76                   “             “         “  ,  1 p,  i Gtd
    77                   “             “    , d Ana, p Mja, i Gtd
    78                   “             “         “    , d Brta
    79                   “             “         “    , p  “    , h Ana Thsdr, bĺtsm Dnl, h Mln  ............................................... Dnl Dnls 5.11.72 S Mln Bgtsdr
    80                   “             “         “    , d  “    , p Valb, bĺtsm Dnl, h Mln
    81-82             “             “         “          “    , s Zkrs  ...................................................................................... Anna Arvds Joh Krls Svensgrd
    83                   “             “    , d Brta, s Zkrs
    84                   “             “    , s Zkrs, Mts, d Brta
    85           Zkrs Arvds,   “    , s Mts, d Brta  .................................................................... Brta Arvdsdr 20.12.85 B Mts Lrs Södermrk Mäki
    86-87            “              “         “    , d Valb  ............................................................................... Zkrs Arvds 6.2.87 S Gtd Michs Sastm Öby
    88-90            “              “         “    , sh Gtd, d Valb
    91-93            “          , h Gtd, mr Brta, b Mts, sr Valb

SAY-60  p129  ZAKRISGĹRD
1694           Zkrs Arvds, h Gtd, mr Brta, b Mts, Joh, sr Valb
    95                  “          ,  7 prs
    96                  “          ,  4 prs
    97                  “          , h Gtd, b Joh, Mts
    98                  “              “    , sr Valb
1700                  “              “           “   , b Joh
    01                  “              “    , b Joh
    03                  “          ,  1 dg,  1 p
    04                  “          , h Ana, kh Brta, kh Ana
    09                  “              “    , d Mja, sh Valb, kh Ana
    10                  “              “         “            “          “     , i Valb
    13                  “              “         “            “   , d Valb, kh Ana


SAY-59  p126  AHLAINEN
1634           B Sgfr Ths, s Hans, h Krn
    35-39     B Hans Sgfrs, h Krn
    42-43                “            “    , husk Maisa
    44                      “            “

SAY-59  p127  AHLAINEN
1634           B Knt Hnrs, h Mrg, d fl Mrg, husk Valb, g Sim
    35           B Esk Ths, h Mrg, äa Mrg, fl Mrg, husk Valb                    (ks Kasaböle Ingi)
    37           B Sim Michs, h Valb
    38           Jak Sims, mor     “
    39           Sim Michs, h      “   , s Jak
    42-44     B Lrs Jaks, h Krn, s Erik
    46           Jak Ands, h Ana

SAY-59  p128  AHLAINEN
1634           utgla, blinde, ofärdiga, sjukliga
                   Brta utgl blind, Mln ofärdig, Mrg utgl blind, Mrg utgl, Gtd utgl förl., Mts utlefv ofärdig, h Krn utgl
                   Nby:  Erik Sgfrs utgl, Olf utgl, Mrk utgl, Mln utgl, Valb o Suniva bĺde blinda huskonor, Per Ols utgl, h Brta utgl
    35           Brta utgl blind, Mln ofärgid, Mrg utgl, Gtd utgl förl., Valb husk
    38           Ktäa Valb, d Mrg, husk Maisa, d Brta, Mts Bagge
    39           Ktdr Mrg;    skomak Erik, Th Ers, stallp. Erik, p Ana
    42                  “      , Ktdr Mrg, husk Gtd
    44           husp Ana, Mrg, husm And, h Mrg, s And
    46           Ktäa Brta, d Mrg, Ktäa Valb, d Mrg, Rĺĺsmans h Krn
    49           husk MrgSAY-59  p111  KELLFJÄRD     Anders Jönssons hmn
1665           Nils Grls, h Petronella
    66           Erik Jaks, h Gtd
    67           i      “          “
    68-69            “          “    , Mln Per Peckas dr
    70                  “          “    , fäbghu Mln
    71           trp   “          “    , trphu    “
    72           Erik Jaks     “    , hu Mln
    73                  “           “    , fhrd Mts, h Mln

SAY-59  p123  KELLFJÄRD
1679           Hnr Jsfs, i Brta, i Mln Sgfrs
    80                 “    , p Mrg, i Brta
    81                 “    , p Kaisa, i Mln
    82                 “    , h Brta, s Hnr, h Krn, i Mln Sgfrs, i Gtd
    83                 “          “         “         “    , 1 pro abs, i Mln snickhu
    84                 “          “    , s Sgfr,    “          “             “
    85                 “          “         “   , i Mln snickhu
    86                 “          “         “   , i Krn, i Mln snickdr
    87                 “          “    , b Hnr,  “        “
    88                 “          “    , b Sgfr,  “   , pro abs 1;  korpr Per Snitzs folk dg Th, p Valb utsl 87
    89                 “          “         “    , sr Xtn;                               “               p Valb
    90                 “          “         “          “    ;                               “               p Krn  .............................................. Hnr Jsfs 21.12.90 B Mgta Krls
    91                 “    , h Mrg, sr Xtn;  korpr Gst Bönings folk dg Sgfr, p Valb
    92                 “          “          “
    93           LB  “         “    , b Sgfr, sr Xtn, Rhu Mrg

1684-85      Mts Nls, h Ana, dg Arvd, h Mln  ................................................................. Arvd Mts fr Nykyrko Skn 10.4.72 B Mln Sgfrs Kfjrd
    96           Arvd Mts, h Mln, dg Hnr, p Mrg
    87                   “          “    , d Rkl,       “
    88                   “          “          “  , p Mja, äa Krn fr Luvia Peräby
    89                   “          “          “  , dg Hnr

SAY-59  p124  KELLFJÄRD
1684           Th Lrs, h Ana, d Xtn, Valb
    85                “         “         “       “    , p Mrg
    86           Erik Bgts, h Brta
    87           Erik Lrs, h Ana, p Mln, R Erik, h Brta  ................................................................................... Erik Lrs 1.11.79 B Ana Sgfrs Kfjrd
    88                  “         “    , i Brta, fäbg Ags, dghu Ags utsl 87
    89                  “         “    , i Mts snick, h Mln, d Mja
    90           LB Sven Krls, h Mja, dg Joh, h Kaisa, i Mts snick, h Mln, d Mja  ............................................................. Sven & Mja  fr Svensgrd
    91                        “            “          “         “       , snickdr Mja


SAY-59  p110  KELLFJÄRD FILPULA     Olof Erikssons hmn
1658           Xtfr Flps, h Gtd, d Brta, s Axl, p Krn, i Brta sal Flps hu, fhrd Erik, h Mrg
    59-60           “           “   , mg Stph inh, h Brta, Kth Brta, fhrdhu Mrg
    61                 “           “           “                “    , d Kaisa
    63                 “           “  legat 1ĺ t sängs, mg Stph inh, h Brta, d Kaisa
    64           Xtr Flps, mg Stph, h Brta, p Kaisa
    65-66          “     , h Mrg, mg Stph, h Brta, d Ana
    67                “          “     , d Ana, p Ags
    68-69          “          “          “    , s And
    70                “          “     , mg And, h Ana  .................................................................. Ana Xtfrs 2.1.70 B And Hanss fr Ulfsby Kukonharja
    71                “          “             “          “    , s And inf 71
    72                “          “             “          “         “   , d Ana o s Jör utsl 71, i Lisa
    73                “          “             “          “         “        “           “  , i Lisa

SAY-59  p124  Kellfjärd Filpula
1674           Xtfr Flps, h Mrg, mg And, h Ana, s Jör, d Ana, i Lisa, i Mja
    75                  “          “    , 1 sn, 2 dr, 1 mg, d Lisa, d Krn
    76           Xtfrs h Mrg, 1 dr, 1 mg, 1 snhu
    77           h Mrg, mg And, h Ana, d Ana, dg Stph
    78               “    , h Ana, d Ana, dg Stph, bĺtsm Jör  ......................................................................................................... Xtfr Flps bgr 10.8.78
    79           Stph Axls, h Mrg, h Ana, d Ana,       “    , p Ags  .................................... Stph Axls 13.1.78 B Ana Hansdr fr Ulfsby Kukonharja
    80                   “          “          “    , bĺtsm Stph, h Brta, bĺtsm Jör, p Ags, h Kaisa
    81                   “          “          “               “            “               “         “           “      inh
    82                   “          “          “    , p Mrg, btm Stph, h Brta,  “    , h Kaisa
    83                   “          “          “    , dg Th, Sim, bĺtsm äa Brta
    84                   “          “          “           “  , Hnr, p Brta
    85                   “    , h Ana, dg Th
    86                   “          “          “   , p Brta
    87                   “          “    , dg Hnr,   “
    88                   “          “    , dg And,   “
    89-90             “          “    , dg Joh
    91                   “          “    , dg Th
    92-93             “          “           “   , p Kaisa  .................................................................................................................. Stph Axls † 8.3.29 Emtö
SAY-59  p111  KELLFJÄRD     Mĺrten Finnes hmn
1656           Erik Jaks, h Brta, mg Sim, h Mln, p Krn
    57                  “          “            “          “    , p Mln
    58                  “          “            “          “    , p Valb
    59                  “          “            “          “
    60                  “          “            “          “    , p Gtd, Mrg
    61                  “     , mg Sim, h Mln, p Lisa
    63-64     Sim Flps, h Mln
    65                 “          “    , dg And, p Kaisa
    66                 “          “           “    , p Ags
    67                 “          “    , p Mrg
    68                 “          “    , p Valb
    69                 “          “    , dg Joh, p Ana
    71                 “          “   trp t Nrmrk;    Joh Sims, h Lisa, s_mor Mrg, p Krn
    72           Joh Sims, h Lisa, p Krn, Merta
    73                “            “    , stsn Mts, p Merta, i Krn

SAY-59  p125  KELLFJÄRD  (Kyntäjä)
1674           Joh Sims, h Lisa, stsn Mts, h Valb, dg Sgfr, p Mrg, Erik Jaks, h Gtd, fhrd Mts, h Mln
    75                 “           “    , 1 sn, 1 snhu, 1 piga, Eriks h Gtd, fhrd Mts, hu
    76                 “           “         “        “    , fhrd Mts, hu, i  “   , i Krn
    77                 “           “    , s Mts, h Valb, p Mrg, fhrd Mts, h Mln, i Gtd
    78                 “           “         “          “    , dg Jör, p Barbro, i Gtd
    79                 “           “    , h Valb, dg Th, p Barbro, i Gtd
    80                 “           “    , s Mts, h Valb, dg Th, p Kaisa, i Mln, i Gtd
    81                 “           “         “         “            “  , p Mrg
    82           Grls Knts, h Mln, s Sgfr, Mich  ............................................................................................................ (Grls & Mln fr Södermark)
    83                 “            “             “         “    , p Brta
    84                 “            “            “
    85                 “            “            “    , s Mich, Th, sldhu Brta
    86                 “            “            “         “        “  , i Mja
    87                 “            “            “         “        “
    88                 “            “            “    , snhu Mja, s Th, Mich
    89-90           “            “            “              “    , s Mich, d Valb  ...................................................................... Th Grls 27.10.89 B Elin Ands
    91           Sgfr Grls, h Mja, mor Mja, d Valb, dghu Elin
    92                  “          “    , mor Mln, b Hnr, s Mrg, b Mich, d Valb pro 91,92, dghu Elin
    93           Grls Knts,   “             “          “          “   , s Valb, dghu Elin  ..................................... Vlb Grls 28.12.93 And Lrs Södermrk Mäk
                         ........................................................................................................................... Grls Knts bgr 4.1.03;  Sgfr Grls's hu † 1.10.15
SAY-59  p112  KELLFJÄRD    Per Olofssons hmn
1656           Sgfr Knts, h Brta, Mrg, Mrg To..sdr
    57-58           “       , h Bta,  p  “  , p Maisa
    59                 “           “            “
    60                 “           “    , b Grls, h Mln, d Brta
    61                 “           “    , d Brta, p Kaisa, fhrdhu Mrg, holmvkt Lrs Prs’ hu Mln
    63                 “           “    , mg Jsf, h Brta, hu Mln
    64           Jsf Jaks, h Brta, sr Ags, mor Bta, fhrdhu Mrg, holmvkthu Mln
    65-67          “          “    , mor Bta, d Mln,            “
    68                “          “    , h sr Mln, p Mrg, Mrg pĺ Emtö
    69                “          “    , äa Brta, Mrg pĺ Emtö, i Sisla
    70                “          “    , äa Bta, i Lisa,   “       , i Brta
    71                “          “          “    , d Mln, i Lisa, Mrg pĺ Emtö
    72                “          “          “    , Mrg pĺ Emtö, d Krn
    73                “          “          “    , dg Jör, h Mln

SAY-59  p125 KELLFJÄRD
1674           Jsf Jaks, h Brta, äa Bta, h Mln, p Ana
    75                “          “     , 2 pigor
    76                “          “     , 1 snhu
    77                “          “     , h Mln, äa Brta
    78                “          “     , i   “   , p Mrg, äa Brita inh
    81                “          “  ........................................................................................................................................................... Jsf Jaks bgr 2.6.94
SAY-59  p88  SASTMOLA PAPPILA
1634-35      Mrk Ths, h Brta
    37           hr Olf    öde
    37               “   , h Valb, dg Jör, p Ags, Brta
    38               “         “    , dg Mrth,  “       “
    39           kapl hr Olf, h Valb, p Lisa,     “
    42           khrd    “          “    , dg Lrs, Mich, p Lisa, Brta
    43                      “          “    , dg Brtl
    46                      “          “    , p Mrg
    47                      “          “    , dg Th, p Kaisa
    49                      “          “    , p Valb
    50                      “          “    , s Mrth, Olf, d Lisa, p Krn
    51                      “          “          “         “      “          “   , Mrg
    52           past     “          “


SAY-59  p73  SASTMOLA PAPPILA
1656           hr Olf, h Valb, s Olf, dgp Erik, p Ana;     klock Mrth, h Xtn
    57               “         “         “   , dg Joh, p Ibg, Mrg;           “            “
    58               “         “         “         “   , p Mrg;                   “            “    , gestp Lisa
    59               “         “         “   , p Mrg;                              “            “    , p Krn              (klock p66)
    60               “         “         “   , dg Lrs, p Ana, Mrg,  p Gtd utsl 59
    61               “         “         “   , dg Frans, Th, p Bta, Brta
    63           hr Olf Martini, h Valb, sn Olf, dg Erik, Th, p Bta, Lisa, Mja, Gtd
    64                     “                “           “   , h Brta, dgp Urb, p Krn, Lisa
    65                     “                “           “        “    , dg Hnr, Erik, p Krn, Lisa, Ags, Elsa
    66                     “                “           “        “           “   , Jak, p Gtd,    “   , Brta
    67                     “                “           “        “           “      “  , p Brta,    “   , Mln, Krn
    68                     “                “           “        “    , dg Th,   “  , p Mrg, Brta, Lisa
    69                     “                “           “        “          “   , Hnr, p Elin, Lisa
    70           Mrth Persson       “           “        “    , dg And, Mts, p Mln, Mrg
    71           past hr Birgell, h Mrg, dg Jak, Jak, p Krn, Mrg, Olof Ols, h Brta, dg Joh, p Valb
    72                      “              “    , dg Joh, Dnl,     “      “   , Valb
    73                      “              “    , dg Mich, Hnr,  “   , Brta,  pro abs 2


SAY-59  p135  SASTMOLA PAPPILA
1674           hr Birgerus, h Mrg, d Brta, dg Hnr, p Xtn, Mrg, dg Hnr, Joh
    75-76          “                “    , 1 dr, 2 dg, 1 piga
    77                “                “    , d Brta, p Mrg, Mrg
    78                “                “         “    , s Joh, p Mrg, Mja, dg Th, dg Nick (?)
    79                “                “         “         “   , p Mja, dg Th, Hnr
    80                “                “         “         “   , dg Th, Erik
    81                “                “         “         “   , dg Sim, h Lisa, p Xtn
    82           past B Netzla, “         “         “   , dg Th, Mts, p Mrg, “
    83                    “            “         “         “         “   , Hnr, p Lisa, Mrg, Gtd
    84-85              “            “         “         “         “
    86                    “            “    ,    “    , dg Jör,    “   , p Lisa
    87                    “            “    , d Mrg, Brta, dg Mts, p Lilla
    88                    “            “         “       “    , dg Hnr, p Valb, i Sara
    89           coadj hr Th, h Elin, p Krn;    hr Birgers äa Mrg, d Mrg, Brta, dg Hnr, p Valb, i Sara
    90                     “           “    , dg Hnr, Brtl;   “      s Hnr, s Brta, p Valb
    91                     “           “          “        “   , p Lisa, Mja;  Hnr Netzla, s Brta
    92                     “           “          “        “        “       “   , dghu Elsa;   Hnr Netzla, s Brta, b Mich
    93           past    “           “    , dg Mich, Jör, Mts, p Lisa, i Hebla
SAY-59  p135  SASTMOLA PAPPILA
1674          
sac hr Mrk, h Ana, dg Hnr, And, p Valb, Brta, adj hr Joh, h Lisa, p Lisa, klock Sim, h Lisa, Sastm Klock Mrth Ols, h Xtn, h Gtd, mg Flp
    75                  “          “   , 1 dg, 1 piga, adj hr Joh, hu, 1 piga, klock Sim, hu, 1 dr, klock Mrth Ols, hu, 1 dr
    76                  “          “   , 1 sn, 1 dg, 1 p,      “       “     “      , klockhu, Sast klock Arvd, hu
    77                  “          “   , s Hnr, dg And, p Ana, Lisa, adj hr Joh, h Lisa, p Mrg, äa Lisa, klock Arvd Xtrs, h Brta
    78          
         “             “    , s Hnr, dg And, p Ana, Ags, h Mja, klock Mts, adj hr Joh, h Lisa, p Kaisa, äa Lisa, 1 dr, klock Arvd Xtrs, h Brta, i Mrg
    79                   “          “   , klock Mts, h Rkl, adj Joh, h Lisa, p Brta, klock Arvd Xtrs, h Brta
    80                   “          “              “          “          “         “     , p Mln,           “                  “
    81           sac Mrk Pikius, h Ana, klock Mts, h Rkl, adj Joh Pavolenius, h Lisa, p Mln, klock Arvd Xtrs, h Brta
    82                       “              “               “           “                “                    “     , p Ana,           “                   “
    83           sac äa Ana, adj hr Jak,          “           “                “                    “          “                “                   “     , 1 pro abs
    84          
kapl    “                  “        , hr Joh Pavolinus, h Lisa, p Helga, klock Mts, h Rkl, klock Arvd, h Brta, LB Erik Ths, h Krn, s Hnr, h Gtd, d Mrg
    85           hr Jak, h Ana, hr Joh Pavolinus, h Lisa, p Elsa, dg Jör, klock Mts, h Rkl, Erik Ths, h Gtd
    86               “         “                “                   “    , p Mln,                     “          “    , klock Arvd, h Brta, p Mrg
    87               “         “    , p Mja,    “               “    , dg Mich, p Kaisa,    “          “              “            “     , i Gtd, i Sara
    88           adj “       “    , p Ana,    “               “    ,                   “            “          “              “            “     , p Brta
    89                “        “    , p Xtn,    “               “    , dg Mts,       “            “         “              “
    90                “        “    , dg Hnr,   “              “    , dg Mrth,     “            “         “               “       , h Brta
    91                “        “          “         “              “           “     , p Mrg, klock Arvd, h Brta
    92                “        “    , dg Jak, kapl “          “    , dg Hnr,    “                 “           “    , d Brta, pro 91,92
    93                “        “    , p Gtd,          “          “    , s Joh, dg And, p Mja,  “          “         “     , p MrgSAY-59  p88  SASTMOLA (ÖVERBY) NÄSI
1634           Hnr Bgts, h Gunnila, husk Ana
    35                 “            “         , p Krn
    37-39           “            “
    40                 “      oförmögen
    43                 “     , h Gunila, s Jör, d Brta
    44-46           “           “       , d Brta                    44,45  öde
    47                 “           “       , d Maisa                  48  öde
    49           B    “          “       , d Brta                     öde
    50           Jör Hnrs, mor Gunnila, d Brta
    51                “      , sr Brta
    52                “      , d   “

SAY-59  p68  (ÖVERBY) NÄSI    Henrik Bengtssons hmn
1656           Jör Hnrs, h Mrg, sr Brta, far Hnr, mor Gunila
    57                “            “         “            “   utgl,   “
    58-59          “            “         “     , mor Gunila
    60                “            “         “              “        , b Mrk utsl 59
    61-63          “            “         “              “             “
    64                “            “         “              “
    65                “            “         “              “        , b Mrk, Flp
    66-67          “            “         “              “        , b Flp
    68-69          “            “         “     , b Flp
    70                “            “    , b Flp, p Xtn
    71                “            “    , p Xtn
    72                “            “    , p Cecilia
    73                “            “    , p Ana, pro abs 2

SAY-59  p136  (ÖVERBY) NÄSI
1674           Jör Hnrs, h Mrg
    75                “            “    , 1 dr
    76                “            “        “   , 1 sn
    78           äa Mrg, s Hnr utsl 77,78;    7344:1648  Jör Hnrs’s äa Mrg Bgts anhĺller om frihetsĺr, hon äger bördsrätt t hmnt
    79               “     , d Valb, s Bgt, s Erik
    80-81         “          “          “   , d Lisa
    82           Bgt Jörs, äa Mrg, s Lisa
    83                “           “           “    , s Hnr
    84                “           “      , s Hnr, s Lisa
    85                “      , h  “          “         “    , i Ana  ....................................................................................................... BJ 25.1.85 Margeta Ers
    86                “      , s Hnr, h Mrg, b Mrk, p Valb, i Ana
    87                “      , h Mrg, b Hnr, p Mja,     “         “    , Rhu Xtn
    88                “            “   , sr Mja, Lisa, jaktfgd Hnr (Ers) inh, h Gtd
    89-90          “            “         “    , jaktfgd Hnr (Ers) inh, h Gtd
    91           Joh Ers, h Xtn, jaktfgd Hnr (Ers) inh, h Gtd, i Bgt Jörs, h Mrg
    92                “    , h Valb, s Joh, sh Xtn, s Th, p Mja, jaktfgd Hnr (Ers) inh, h Gtd, i Mja
    93           Erik Ols,   “         “         “         “   , i  “                         “                  “

SAY-60  p147 NÄSI
1694           Erik Ols, h Valb, s Joh, h Xtn, s Th, sld Jaks d i Mrg
    95                 “     ,  5 prs
    96                 “     ,  6 prs
    97                 “     , h Valb, s Joh, sh Xtn, s Th, h Lsa
    98                 “           “    , i Lsa
1700                 “           “    , s Mts, i Lsa
    01                 “           “    , p Lsa
    03                 “      , hu, 1 sn, 3 pig  Bgt Jörs Näsi död f lĺng tid o blifwit f dess ftgdom drefwen fr hmnt
    04           Erik Näsi, h Valb, s Erik, p Lsa, p Krn, dh Xtn, i Ktäa Lsa
    09                 “      , h Krn, p Ana, dh Xtn, Ktäa Lsa
    10                 “            “   , p Krn,     “
    13                 “            “   , p Brta, p Valb, p Lsa


SAY-59  p89  SASTMOLA (ÖVERBY)  JUMPI
1634           Th Sgfrs    öde
    35-37     B Mrth Ths, h Mrg
    39-43                 “          “    , p Gtd
    44                       “          “
    46                       “          “    , p Gtd
    47                       “          “    , p Kaisa
    49                       “          “
    50                       “          “    , p Ana
    51                       “          “          “    , Krn
    52                       “          “

SAY-59  p68  (ÖVERBY)  JUMPI
1656           Mrth Ths, h Mrg, s Joh, Erik
    57                   “     , sr  “       “       “   , h Krn
    58                   “     , h   “   , s Erik, h Krn, Krn
    59                   “            “   , s Joh, Erik, h Krn, p Ana, Mrg
    60-63             “            “       “       “         “    , p Mrg
    64                   “            “   , s Erik, h Krn, s Joh   “
    65                   “            “   utsl, s Erik, h Krn, s Joh, h Mrg, p Gtd
    66                   “     , s Erik, h Krn, s Joh, h Mrg, d Mrg, p Valb
    67                   “          “    , h Brta,   “         “           “          “
    68                   “          “    , h Krn,    “         “           “
    69                   “  utgl,  “        “         “         “           “    , p Mrg
    70           Erik Mrths, h Krn, s Joh, h Mrg, d Mrg, p Brta, i Mrg
    71                  “             “         “        “           “   , p Mrg
    72           Joh Mrths, h Mrg, b Erik, h Krn,     “         “    , p Brta
    73                 “             “          “         “          “          “   , pro abs 2

SAY-59  p136  (ÖVERBY) JUMPI
1674           Joh Mrths, h Mrg, b Erik, h Krn, h Mrg, dg Olf, p Mrg
    75-76           “             “    ,  1 sn, 1 dr, 1 shu, 1 piga
    77                 “             “    , b Erik, h Krn, d Mrg
    78                 “             “          “         “         “    , d Mrg
    79                 “             “          “         “         “         “    , d Th
    80                 “             “          “         “         “    , d Xtn,      “    (se Rikalainen!)
    81                 “             “    , d Brta, d Th, Th
    82                 “             “    , mg Joh, d Brta, p Lisa
    83                 “             “           “    , h  “    , p Xtn
    84                 “             “           “          “    , d Krn
    85                 “             “           “          “         “   , p Kaisa, Xtn, sldhu Valb
    86-87          “             “           “          “         “         “
    88                 “             “           “          “         “         “     , Lilla, Th bĺtsmans h Brta
    89                 “             “           “          “         “   , d And, p Mrg,                  “
    90                 “             “           “          “         “   , d Axl, i hu Brta
    91                 “             “           “          “         “   , d Joh, p Gunila, i hu Brta
    92                 “             “           “          “         “          “         “     , Kaisa
    93                 “             “           “     , d “          “   , d Per,      “

SAY-60  p148 JUMPI
1694           Joh Mrths, h Mrg, mg Joh, h Brta, d Krn, mg Mich, p Gunnila, p Brta, i Brta bĺtsm.hu, Kth Valb
    95                “         ,  10 prs
    96                “         ,  9 prs
    97                “         , h Mrg, mg Joh, h Brta, d Krn, mg Mich, d Sim, p Bta, Kth Valb
    98                “               “           “         “         “            “      , d Joh, Kth Valb
1700                “               “           “         “         “            “           “   , p Krn, Kth Valb
    01                “               “           “     , d Brta, d Joh, p Krn, i cass.Kt Th, h Valb
    03                “          ,  hu,  1 dr,  1 far,  1 dg,  1 pig,  i Valb
    04           Johan Jumpi, h Brta, swfar Joh, d Krn, p Mrg, p Elin
    09                    “             “     , d Mja, s Isak seijes hafwa stort fehl pĺ sin hörsell, p Xtn
    10           Isak Jumpi, mr Brta, far Joh öfr 60ĺ …hörd, p Mja, p Brta
    13                  “              “      , p Brta, Kth Valb, Kth KrnSAY-59  p89  SASTMOLA  liitetään Pappilaan
1634-38      B Pĺl Jaks, h Mrg
    39           Kt     “           “
    42           B Mich Mts, h Krn, p Helga, Maisa
    43                      “          “    , p Valb, husk Lisa
    44                      “          “    , p Gtd
    46                      “          “
    47                      “     , p Maisa
    50           klock, h Lastika, p Lisa
    51              “    , husk Lisa
    52           Skolastika uppĺ Pĺsker, gestp Lisa


SAY-59  p91   SASTMOLA (ÖVERBY) ÖSTERBY
1634-35      B Lrs Brtls, h Ags, s Mich
    37                   “            “   , dgp  “
    38-39             “            “
    42                   “            “   , d Maisa
    43                   “      , h Ana,    “
    44-46             “      ,  h Ags,  d Mrg
    47           B Lrs, h Kaisa             “
    49           B Lrs Brtls, h Ags, p   “
    50           B Hnr Lrs, mor Ags, d “
    51           Lrs Brtls, h Mrg, d Mrg, s Hnr, d Gtd
    52           Hnr Lrs, d Mrg, Gtd

SAY-59  p69  ÖSTERBY    Lars Bertilssons hmn
1656           Hnr Lrs, h Lastika, sr Mrg, mor Ags utsl 55
    57                 “           “              “             “
    58                 “           “        , mor Ags
    59                 “           “        , m_ Mrg
    60                 “           “        , mor Agnta
    61                 “           “        , mor om sine 70ĺ eftr khrds bekännelse, husm Esk mh tigger, snhu Mrg
    63                 “           “        , sr Mrg
    64-66           “           “
    67                 “           “        , sr Mrg
    68                 “           “        , i    “
    72           Lrs Michs, h Mrg
    73                “              “    , Nils Spelman mh, i Jak, h Lisa


SAY-59  p137  ÖSTERBY
1676           Mrth Ols, hu, 1 dr, 1 piga
    77                   “    , h Xtn, d Valb, Sara
    78                   “         “         “     , s Hnr
    79                   “         “         “     , Sara
    80                  “         “         “        “    , s Hnr, i Ana
    81                   “         “         “     , s Hnr, d Ana
    82                   “         “     , s Hnr, d Ana
    83                   “         “     , d Ana
    84                   “         “          “    , Sara
    85                   “         “     , d Sara
    86                   “         “     , s Joh, d Sara
    87                   “         “          “        “    ,  Ana
    88                   “         “          “        “        “    , mg Jör
    89-91             “         “          “    , d Ana, mg Jör
    92                   “         “          “    , h Valb, d Ana, mg Jör, d Xtn
    93                   “    , s Joh, h Valb, d Ana, mg Jör, d Xtn

SAY-60  p150  ÖSTERBY
1694           Mrth Ols, s Joh, sh Valb, d Ana, d Sara, i Hnr, h Gtd
    95           Joh Mrths,  4 prs
    96                 “        ,  6 prs
    97                 “        , h Valb, d Ana, mg Jör, d Sara, mg Hnr
    98                 “             “          “            “         “           “      , b Mrth
1700                 “             “          “            “         “     , b Mrth, p Elin, i Valb
    01                 “             “          “     , d Sara, d Xtn, p Elin, i Valb
    03                 “         ,  hu,  3 dr,  1 pig,  1 inh
    04                 “         , h Valb, d Ana, d Sara
    09                 “              “          “    , p   “
    10                 “              “
    13                 “              “      , d Krn, d Mja


SAY-59  p92  SASTMOLA (NEDERBY) STUBBILA
1635           hr Erik fordom past. i Lappfjrd, hu Brta, d Bta, Ana
    37           hr Erik optgt ödeshmn, h Brta, d Ana, dg Mts
    43           husm Flp pĺ Stubben, h Gtd
    44           B Erik Mts, h Gtd, s Th, h Krn, p Brta
    46-47               “          “   , snhu Krn
    49           B Mich Mts, h Xtn, p Ana
    50                      “           “      , s Pĺl, p Barbro
    51-52                “           “          “


SAY-59  p70  STUBBILA
1656           Mich Mts, h Xtn, s Pĺl, d Mja, i husm Lrs
    57                   “           “          “   , h Marina,      “    , hu
    58                   “           “          “         “         , d Ana
    59                   “           “          “          “             “    , piga fr Närpes
    60                   “           “          “          “
    61                   “           “     , sh Marina, s Esk utsl 60
    63                   “           “     , s Pĺl, sh Marina, Kth Ags piga
    64                   “           “          “   , h Mja, Kth Ags
    65                   “           “          “         “   , s Urbn, Hnr, d Ana
    66                   “           “          “         “         “    , h Jhna, s Hnr, d Ana ..................................................................... Urbn & Jhna se Otamo
    67                   “           “          “         “   , s Hnr, d Ana, i Rkl
    68                   “           “          “         “   , s Urbn, h Jhna, s Hnr, .. Brta
    69           Pĺl Michs, h Mja, mor Xtn, s Hnr, d Ana, s Hnr
    70           Mich Mts, h Xtn, s Pĺl, h Mja, s Jör, Hnr,   “
    71                   “          “        “          “        “       “   , sr Ana, p Brta
    72                   “          “        “          “        “       “   , i   “         “    , b Jak utsl 71
    73                   “          “        “          “        “       “         “    , p Valb,    “  , p Barbro


SAY-59  p137  STUBBILA
1674           postB Pĺl Michs, h Mja, s Hnr, Jör, b Jak, h Valb, p Mrg, i Ana
    75           Pĺl Michs, h Mja, 3 sn, 1 dr, 1 sh, i Lastika, i Ana  .................................................................... Lisa Pls 28.12.75 Hnr Mts Siiro
    76                 “             “    , 2 sn,    “        “     , i Ana
    77                 “             “   , s Hnr, Jör, h Valb, h Barbro, s Jak,  bĺtsm Jör inh, h Valb, hu Ana inh
    78                 “             “        “    , h Barbro, b And, h Ana, s Jak,         “              “            “
    79                 “             “   , b Hnr,      “      , h Ana inh, b Jak, d Brta,   “              “
    80                 “             “        “           “             “            “         “     , p Ags, bĺtsm i Jör , h Valb
    81                 “             “        “           “       , b Jak, p Lisa  ............................................................... Brta Pls 26.12.80 Th Michs  fr Rörland
    82                 “             “        “           “            “
    83                 “             “        “           “       , dg Jak
    84                 “             “        “           “       , mg Th, h Brta
    85                 “             “        “           “       , h Brta, b Jak, p Mrg  ........................................................ Sara Pls 25.8.85 skrd And Svensson
    86                 “             “        “           “       , mg Th, h Brta, b Jak, mg And, h Sara
    87                 “             “        “   , bh  “               “        “         “   , p Valb
    88                 “             “        “           “       , d Mich, p Valb, Valb, Mrg
    89                 “             “        “           “       , b Jak, p Xtn, p Brta, smed i Erik Ers, h Valb
    90                 “             “        “           “       , p Mrg, i Sara  ................................................................................. Jak Michs 6.10.89 Brta Lrs
    91                 “             “        “           “       , d Jak, h Brta  ...................................................................... Elin Pls 19.4.91 Lrs Mts  fr Siikais
    92                 “             “        “           “       , d Elin, mg Lrs, d Nils, dh Ana
    93                 “             “        “           “            “            “   , d Hnr, h Xtn


SAY-60  p151 STUBBILA
1694           Pĺl Michs, h Mja, b Hnr, bh Barbro, d Elin, mg Lrs, d Hnr, h Xtn, d Brtl, h Xtn, p Mrg
    95                “         ,  5 prs
    96                “         ,  7 prs
    97                “         , h Mja, d Elin, mg Lrs, p Mja, Kth Mja
    98                “              “         “            “         “    , p Mrg, Kth Mja
1700                “              “    , sh Elsa, s Krl, s Mrth, p Mja, p Xtn
    01                “              “          “         “         “     , s Joh
    03           Mrth Pls,  hu,  1 far öfr 70ĺ,  1 dg,  1 pig
    04           Mrth Stubbe, h Mln, b Krl är mycket swagsynt men kan arbeta f födan, bh Elsa, b Joh, p Xtn
    09                   “               “
    10                   “               “    , p Elin
    13                   “               “    , p Krn


SAY-60  p151  STUBBAS
1695           Hnr Michs,  7 prs
    96                  “        ,  8 prs
    97                  “        , h Barbro, s Jör, d Valb, d Hnr, h Xtn, i Hnr, h Gtd, d Brta
    98                  “              “             “       “     , i dh Xtn
1700           Jör Hnrs, mr Barbro, mg Mts, sr Valb
    01           Mts Hnrs, h Valb, swmr Barbro, i Brta
    03                 “      ,  hu,  1 mor,  1 dg,  1 piga,  1 inh
    04                 “      , h Valb, sw Ana, sw Xtn, i Brta
    09                 “           “     , sw Mja, sw Brta
    10                 “           “     , sw Brta
    13                 “           “     , p Mja, i AnaSAY-59  p90  SASTMOLA MOGGI
1634           B Erik Sims, h Brta, d Brta, husk Valb
    35                     “            “          “              “     , Ktäa Gtd, Krn Bgtsdr
    37                     “            “          “    , husm Jak Ols, h Skolastika
    38                     “            “          “    ,            “ smed        “
    39                     “            “          “    , Krn               ES oförmögen 40
    42                     “            “          “    , p “  , husm Jak, h Skolastika, dg Erik, … Maisa
    43           husm  “            “   , d Krn, husm Jak smed,         “
    44           B        “            “       “    ,               “                  “          , dgp Hnr      45 ES öde
    46           husm Jak smed, h Lastika, p Lisa
    47           i Jak, h Skolastika
    49-50     B Bgt Ths, h Krn, d Mrg
    51                    “          “    , d Krn
    52                    “          “    , d Mrg

SAY-59  p71  MOGGI    Bengt Tomassons hmn
1656           husm Bgt, h Krn
    57-58             “          “    , d Ana
    61                   “    hade frihet 58;  uptagit pĺ frihet ett ödeshmn 58, gĺr t sk 61
    63           Erik Bgts, h Brta, far Bgt
    64                  “           “           “    , sr Ana
    65           Bgt Ths, h Krn, s Erik, h Brta, d Ana, Mja
    66-67           “          “        “          “          “    , Elin
    68                 “          “        “          “          “    , Mln
    69           Erik Bgts, h Brta,  mor Krn,        “        “
    70                  “           “               “    , sr    “    , Elin
    71                  “           “               “    , sr Mln      “
    72                  “           “               “    , mg Dnl, h Mln, d Elin


SAY-59  p138  MOGGI
1674           Erik Bgts, h Brta, mor Krn, d Elin, Ana, bĺtsm Dnl, h Mln
    75                 “           “      , 1 dr, 1 piga
    76                 “           “          “  , 1 dg
    77                 “           “      , d Ana, d Th
    80-81     And Lrs, h Mrg, sr Brta
    82                  “         “    , far Lars
    83-84            “         “           “     , p Brta
    85                  “         “    , p Brta, p Valb
    86                  “         “          “
    87                  “         “    , i   “   , p Mln
    88                  “         “    , p Mln
    89                  “         “    , d Brtl, p Mja, Lisa
    90                  “         “    , s Esk, p Krn
    91                  “         “         “
    92                  “         “         “   , d Jör, dhu Hebla, p Lisa, Gtd
    93                  “         “         “   , d Mts, p Mrg, p Brta

SAY-60  p148 MOGGI
1694           And Lrs, h Mrg, s Esk, sh Mrg
    95                  “   ,  5 prs
    96                  “   ,  4 prs
    97                  “   , h Mrg, s Esk, sh Mrg
    98           Th Michs, h Valb, d And, p Mja
1700           khrds folk: d Brtl, d Joh, p Mrg, p Mja;  hr Th Kellander opt. 99, sk 01
    01           d Mts, d Joh, p Sus, p Brta; And Moggi 97 i hunger död, opt. pĺ frijhet af khrd Kellander
    03           LB Th,  1 dg,  1 pig;  And Lrs är alldeles öde, gĺendes Anders o tigger
    04           LB Hnr, p Ana, p Krn, i bst Th, h Valb
    09           LB Brtl, p Bta, p Krn
    10                “     , p Mja, p Brta
    13                “     , p Mrg, p Barbro


SAY-59  p91  SASTMOLA (ÖVERBY) KNUS
1636           Esk Mrths  opt
    37                 “        , h Gtd
    44           husm Hans Jaks, h Mrg

SAY-59  p70  KNUS
1656           Erik Sims, h Brta, s Sim, h Mgta, dr Brta
    57-58            “           “     , s B Sim, h Mgta,  “
    59           mor Brta, s B Sim, h Mgta, sr Brta
    60           Sim Ers, h Mrg, far Erik utsl 59, mor Brta, sr Brta
    61                 “         “            “    utlefvat o tigger, mor Brita, sr Brta
    63                 “         “     , sr Brta
    64                 “         “           “    , p Valb
    65-68           “         “           “
    69-70           “         “           “    , i Valb
    71                 “    , sr Brta  ..................................................................................................... Sim Ers 3.12.71 B Lisa Svensdr Ahl Svensgrd
    72                 “    , h Lisa, sr Brta
    73                 “         “          “     , pro abs 2

SAY-59  p138  KNUS
1674           Sim Ers, h Lisa, sr Brta, d_ Mln  .............................................................................................................................. Sim & Lisa t Ahl
    80-81     Mrth Nls, h Gtd, p Lisa
    82                   “         “    , p Xtn
    83                   “         “    , d Jak
    84-86             “         “
    87                   “         “    , i Gtd
    88                   “         “
    89                    “        “    , Mts Michs, h Valb, d Mja
    90-91     Mts Michs, h Valb, d Mja, s Hnr
    92-93           “              “     , s Hnr

SAY-60  p149 KNUS
1694           Mts Michs, h Valb, s Hnr, p Xtn, i Jör, h Hebla
    95                 “        ,  5 prs................................................................................................................................. H Mts 28.12.94 Gunila Jörs
    96                 “        ,  6 prs
    97                 “        , h Valb, s Hnr, sh Gunila, sh Brta, d Ana
    98                  “            “          “           “        , hu.sr Brta, d Ana
1700                  “            “          “           “        , d Ana, i Brta
    01                  “            “          “           “              “
    03           Hnr Mts,  hu,  1 mr,  1 pig
    04           Hnr Knus, h Gunila, mr Valb, p Elin
    09                 “             “       , p Brta
    10                  “            “       , s Sara, p Ana
    13                  “            “            “


SAY-59  p90  SASTMOLA KASA
1635           org. Hĺkans LB Hnr, hu
    37-38     B Mrk Ths, h Brta
    39                     “          “     , s Esk
    50           husm Hnr, h Gtd
    51           Mrk Ths, s Lrs, Mich, d Mrg
    52           B Lrs Mrks, h Ana

SAY-59  p71  SASTMOLA KASA
1656           Mrk Ths, h Brta, s Mich, s Krn, b Lrs, h Ana
    57                  “          “          “     , d  “  , bh Ana
    58                  “          “          “     , h Marina, d Krn, bh Ana
    59           B Mich Mrks, h Marina, mor Brta, d Krn, bh Ana, b Hnr inf 59
    60           Mrk Ths, h Brta, s Mich, h Marina, d Krn, s Hnr, husk Ana
    61                  “          “         “            “        , s Hnr, husk Ana
    63           Mich Mrks, h Mja, far Mrk födes af sin sn, b Hnr, p Mrg
    64                   “            “    , b Hnr, p Ana
    65           Mrk Ths, h Brta, sn Mich, h Mja, s Hnr
    66                   “         “           “            “        “    , p Mln
    67                   “         “           “            “        “    , h Lisa
    68                   “    , s Mich, h Mja, s Hnr, h Lisa
    69           Mich Mrks, h Mja, p Brta, i Lisa
    70-72             “            “
    73                   “            “    , pro abs 1, i Valb 1 qwiga, 3 fĺĺr

SAY-59  p139  KASA
1674           Mich Mrks, h Mja, i Valb
    75                   “            “
    76                   “            “    , 1 sn
    77                   “            “    , s Hnr
    78                   “       , h Ana,     “
    79-81             “       , h Mja,     “   , d Xtn
    82                   “            “           “   , h Valb, d Xtn, s Jak
    83                   “            “           “          “         “
    84-85             “            “           “          “         “   , p Brta
    86                   “            “           “          “         “   , s Jak, d Gtd, p Brta
    87                   “            “           “          “    , s Jak, d Gtd, i Brta
    88-91             “            “           “   , sh  “        “
    92                   “            “           “           “       “   , h Mja, s Mrk skrd
    93                   “            “           “           “    , d Mja, s Jak, h Mja

SAY-60  p149 KASA
1694           Mich Mrks, h Mja, s Hnr, sh Valb, s Jak, sh Mja, s Sgfr, d Mja
    95-96             “       ,  8 prs
    97                   “       , h Mja, h Valb, s Jak, sh Mja, s Sgfr, Kth Lsa, s Hnr
    98                   “            “    , s Jak, sh Mja, s Sgfr, d Xtn,        “
1700-01              “            “        “         “           “   , sh Mln, i Kth Lsa
    03           Jak Michs,  hu,  1 far wahnför öfr 80ĺrs ĺld,  1 dg,  2 pig,  i Kt.äa Lsa
    09           Jak Kasa, h Mja, p Gtd
    10                 “           “    , p Ana
    13                 “           “    , d Valb, p Gunnila, p Brta
SAY-59  p92 SASTMOLA (NEDERBY) KANKKU
1634           B Sim Klms, h Mrg, dg Mich, Gtd Snidkers hu, smedhu Lastika
    35           husm  “            “    , Gtd Snidkers hu, smedhu Lastika
    37                     “      , Gtd Snidkers hu
    38                     “      , h Ags
    39           Kt      “           “    , B Th Mrks, h Brta, stdr Lastika
    43           husm Th Mrks, h Kaisa, d Ags, Brta
    44                   “     Mietoinen, h Valb, d Ags
    46           Pĺl Klms, h Mrg, s Per
    47           B   “      , mor Mrg, d Lastika
    49                 “     , h Mrg, s Jak, h Gtd, p Xtn
    50                 “     , s Jak, h Xtn, b Klm, p Gtd
    51                 “          “        “         “
    52                 “     , snhu Xtn,  dg   “


SAY-59  p72  KANKKU
1656           Pĺl Klms, hu, d Th, dgp Bgt, p Valb, Krn
    57                “       , h Mrg, d Th, Lrs, p Ana, Marina,  p Valb dragit t Östbtn
    58                “             “   , d Hnr, p Mrg, Marina
    59                “             “         “   , p Lisa, Mrg
    60                “             “   , d Th, Th, p Lisa,  p Ana utsl 59
    61                “             “        “   , Lrs,   “           “
    63                “             “   , d Esk, p Kaisa, Mln
    64                “             “   , d And, Th, p Mrg, Krn
    65                “             “         “    , p Mln, Ana
    66                “             “   , d Lrs, And, Th, p Krn
    67                “             “         “       “
    68                “             “   , s Lrs, d And, p Mln, Barbro;  Hnr Esks, h Brta
    69                “             “        “   , d Jak, p Lisa, Krn;  HE’s hu Brta inh, p Mrg inh
    70                “             “        “   , h Ana, d Mrk, p Valb, Valb, Krn
    71                “             “        “        “           “   , Erik, p Ana
    72                “             “        “        “           “   , p Valb, Brta
    73           äa Mrg, s Lrs, h Ana, d And, Erik, p Valb, Lilla,  pro abs 2


SAY-59  p139  KANKKU
1674           Lrs Ths, hu, d Jör, Sim, p Brta, Mrg
    75                “        “  , 1 dg, 3 p
    76                “        “      “   , 1 p, i Brta
    77                “     , h Ana, d Hnr, p Ccilia
    78                “     , b Joh, h Valb, d Hnr
    79                “     , h Ana, d Nils, Th, h Valb, p Brta
    80                “          “         “        “  , p Brta, i Gtd
    81           gg  “         “           “    , Joh, Hnr, p Agnta, i Ana
    82           Lrs Ths,    “           “       “  , p Xtn,   “           “    Nilses hu
    83                 “         “           “    , p Xtn, Brta, i Ana Nilses hu
    84                 “         “     , s Krn, pro abs 1, d Mts, Jak, p Valb, i Ana Nilses hu
    85                 “         “     , d Jak, p Valb, d Nils, h Ana
    86                 “         “     , d Mts, Mts,       “          “
    87                 “         “     , d And, Jör, p Brta, d Nils, h i Ana
    88                 “         “     ,  1 dr,  d Nils, Th, p Brta, dh Ana
    89                 “         “     , d Sara, d Joh, Th
    90                 “         “            “        “       “  , Mts, p Sara
    91                 “         “            “        “       “  , p Sara
    92                 “         “            “     , mg Th, d Joh, Joh, p Brta
    93                 “         “            “           “    , d Bta, d Joh, Mts, p Brta


SAY-60  p152  KANKKU
1694           Lrs Ths, h Ana, d Sara, mg Th, d Bta, d Joh, p Brta, p Kaisa
    95                “     ,  10 prs
    96                “     ,  9 prs
    97                “     , h Ana, d Sara, mg Th, d Bta, d Joh, Mja, Kaisa, d Mts, dh Sara, Jakobs dr i Mrg
    98                “          “         “            “        “   , d Hnr, p Kaisa, i Mja
1700                “          “         “            “    , … Bta, d Mln, mg Joh, p Mja, p Kaisa, p Sara
    01                “          “         “            “    , s Brta,     “           “          “         “            “
    03                “     ,  hu,  2 dr,  2 mg,  2 pig;  Lars Kankku lidit stor skada genom boskaps störtning nembl. 18 nööth, 4 hästar, 44
                   fĺr, kan ej betala resten der han framdeles sin Ränta betala kan

    04           Lrs Kankku, h Ana, s And, mg Joh, d Brta, p Brta, p Krn
    09           And Kankku, h Krn, mr Ana, s Bta, b Joh, mg Joh, p Brta, p Krn
    10                 “           , b Joh, mg Joh, p Brta, p Krn
    13                 “           , s Bta, b Joh, sh ElinSAY-59  p94  SASTMOLA
1634           Jungs husk Mrg, sldhu Mrg, Ana
    35           bĺtsm Flp, Jungs husk Mrg, sldhu Mrg, Th utgl, husk Brta ofärdig
    37                    “                    “         , Kthu Maisa, Krn Bgtsdr, husk Ags, husk Ags Prsdr, husm Lrs Mrks, h Mln
    38           sld     “                    “                  “        , Krn Sgfrsdr, husm Lrs Mrks, h Mln
    39           Jungs husk Mrg
    43           Flp  ,  h Lisa  i Lautjärvi
    46             “   , h Gtd    i Bogaskär
    47           i Flp                       “
    52           i Lastika                 “

SAY-59  p94  SASTMOLA NEDERBY KUGGI
1643           husm Th Jörs, h Petronella
    44                   “     Kugg, h Brta, husm Th Kuur, h Lilla
    46                   “                  “     , Stph Skytte, h Krn
    49           husk Brta, Valb, Gtd Bgtsdr, sh Krn, klock Jak, p Mrg
    50                  “          “   , p Mrg, husk Gtd
    51                  “
    52                  “     , i Gtd
    53           hu Brta, d Brta

SAY-59  p72  KUGGI      Simon Klemetsson hmn
1656           i Hnr Sĺgare utsl 55, h Gtd, husk Ags, äa Gtd, skrd Jak, h Lastika
    57                   “        , h Gtd, husk Ags, äa Gtd, skrd Jak, h Lastika, p Lisa
    58                   “             “    t Gböle Räbbi, husk Ags, äa Gtd Wijkar, skrd Jak, h Lastika, p Lisa, husk Gtd
    59           husk Ags, skrd Jak, h Lastika, husk Gtd
    60          
husp Lisa, mor Ana, husm Esk Knts, h Valb, s And, h Mrg (alla utsl 59);  Sim Klms, h Gtd, husm Jak skrd, h Lastika, husk Gtd
    61           Sims h Agnta, husm Jak skrd, h Lastika, skrd.dr Valb, husk Gtd
    63           Rhu Gtd, Sim Klms, h Agnta, skrd Jak, i Rkl;  
 7289:1306v  Lars Mrks fr Sastm will optaga Sim Klms’ hmn
    64           Lrs Mrks, h Ana, Rh Gtd gl, i Sim Klms’ h Agnta, Flp laggares h Lastika, Jak skrd, h Rebeka

    65                “            “     , i Gtd, i Ags, i       “           “                “               “                 “     , h Rkl
    66                “            “          “  , Flp laggares h Lastika, skrd Jak † , äa Rkl
    67                “            “          “  utgl, Ths’ h Kaisa, i Lastika
    68                “            “     , i Krn, i Mja
    69                “            “     , i Mja, i Lastika
    70                “            “     , i Valb,    “
    71                “            “     , sldsn Erik inf 71

    72                “            “     , 1 dg
    73           äa Ana, pro abs 1, i Lrs fhrd, h Mrg

SAY-59  p140  KUGGI
1674           äa Ana
    75           Esk Esks, hu, 1 dg, 1 p, i äa Ana
    79           äa Ana
    81-82     Jör Michs, h Valb, p Mrg
    83                “             “     , p Xtn
    84                “             “     , d Jak
    85                “             “     , p Lilla    7370:2401  Jör Michs optagit Lars Markussons hmn
    86-92          “             “
    93                “             “     , i Ana, Brta

SAY-60  p153  KUGGI
1694           Jör Michs, h Valb, d Mrth, dh Ana
    96           hu Valb,  2 prs
    97           Jör Michs, h Valb, i Th Ths, h Mja
    98                “              “     , i äa Sara
1700                “              “     , s Mts, sh Xtn
    01           Mich Michs, h Krn, i sld.hu Valb;  Jör Kuggi 00 utmarcherat o ingenting efter sig lemnat
    03                   “        ,  hu,  1 pig,      “
    04           Mich Kuggi, h Krn, i Kt.äa Valb utftg tigger
    09-10             “             “    , p Sara
    13                   “             “         “     , p Brta

SAY-59  p93  SASTMOLA (NEDERBY) ROGEL
1634           Sim Hnrs, h Ags
    35           äa Ags, p Mrg
    37           husk Ags
    44           husm Sim, h Valb
    46           i Sim Klms, h Ags
    49                   “
    50           husm Sim, h Ags, husk Ana
    52           B Mich Sgfrs, h Mrg, i Ags


SAY-59  p73  ROGEL     Mickel Matssons hmn
1656           Grls Michs, h Krn, mor Mrg, far Mich, i Flp laggare, h Lastika
    57                 “              “             “             “   eländig,   “            “
    58                 “        , mor Mrg, i Flp laggare, h Lastika
    59           Hnr Michs
    60           Grls Michs;      gĺrden opbrunnen o Bonden rymdt t Östbtn 59
    64           Th Esks, h Ana, Grls bĺtsm, b Hnr, sr Mln
    65           äa Mja, mg Th, h Ana, s Grls, Hnr;    Hnr Michs optagit 63, sk 69
    66               “           “         “          “      “   , d Mja
    67               “           “         “     , mg Th, h Mja, d Mln
    68           Hnr Klms, Th Esks, h Ana, b Grls, sr Mln;   7307:1074 Hnr Michs uptagit sin faders hmn
    69           Hnr Michs, mg Th,     “          “          “
    70                 “                “         “          “    , d  “    , i Th fisk, h Mja
    71                 “                “         “          “    , i Th fisk, h Mja
    72                 “        , h Valb, mg Th, h Ana, b Grls, i Lastika, i Th fisk, h Mja
    73                 “              “            “         “         “   , pro abs 2

SAY-59  p140  ROGEL
1674           Hnr Michs, h Valb, b Grls, d Th, h Ana
    75                 “              “    , 1 dr, 1 shu
    76                 “              “    , 2 dr, 2 dg
    77                 “              “    , h Ana, sr Krn, d Nils
    78                 “              “    , sr Krn, i Ana
    79                 “              “    , p Lastika
    80                 “              “    , p Mrg, Lilla
    81                 “              “    , p Gtd, i Krn
    82                 “              “    , 1 piga,   “
    83                 “              “    , i Krn
    84                 “              “    , p Xtn, Mrg, i Krn
    85                 “              “    , d Mts, p Valb, i Krn
    86                 “              “    , d Brtl, p Mrg, Xtn, i Krn, fhrdhu Mrg
    87                 “              “    , d Hnr, Brtl, p Mrg,    “   , i Mrg
    88                 “              “    , d Mts, Nils, i Ana, fhrd Mrg
    90                 “              “    , d Jak,    “  , dhu Brta, i Ana
    91                 “              “    , d Mts, p Mrg, Xtn, i Ana, styrm Grelses hu i Brta
    92                 “              “           “   , p Sara, i Brta
    93                 “              “    , d Mln, d Mts, dh Sara, äa i Brta

SAY-60  p151 ROGEL
1694           Hnr Michs, h Valb, d Mln, d Mts, dh Sara, äa Brta
    95                 “        ,  7 prs
    96                 “        ,  6 prs
    97                 “        , h Valb, s Mich, d Mln, mg Mrth, i Nils, s Ana, d Brta
    98                 “             “          “      , d Joh
1700                 “             “          “      , s Lrs, sh Xtn
    01                 “             “          “      , sh Krn, d Mln
    03           Mich Hnrs,  hu,  1 dg,  1 pig
    04           Mich Rogel, h Xtn, d Mja, i Kth Mln
    09                    “            “    , p Elin, i Kth Eln gl
    10                    “            “    , p Mja, p Sara
    13                    “       , h Ana, s Xtn, b JohSAY-59  p117  SASTMOLA (NEDERBY) RIKALAINEN
1634           B Mrth Klms, h Valb, p Gtd;  Ags utgl svagsynt
    35                      “             “    , d Jak, p husk Krn;  Ags utgl svagsynt
    37                      “             “    , p Lisa
    38                      “             “    , b Hnr, p Lisa
    39                      “             “         “    , sr Brta, Lastika
    42           B Sim Klms, h Ags
    43                     “            “    , p Mja
    44                     “            “
    46           Th Mrks, h Barbro, d Ags, Brta
    47           Mrth Rikalain, h Maisa, hu.sr Lastika
    49-50     Mrth Klms, h Valb, sr Lastika
    51                   “       , h Mrg,       “        , d Jak
    52                   “             “    , p Ibg

SAY-59  p116  RIKALAINEN
1656           Mrth Rikalain, h Valb, s Mrth i annars tjnst, Gtd, Ana
    57                   “                 “     , s Hnr, p Gtd, Ana, s Jak hos Hnr Groth
    58                   “                 “          “         “       “
    59                   “           , h Mrg, mor Mrg, s Jak, h Gtd
    60                   “           , h Valb,  s Jak utsl 58,      “
    61                   “                 “         “   , h Gtd, p Valb
    63                   “                 “    , s Mrth, h Ana, s Jak, h Gtd, p Valb
    64                   “                 “    , s Jak, h Gtd, s Mrth, h Ana, kona Ibg
    65-69     Mrth Klms,         “         “        “         “           “
    70                   “      , s Jak, h Ana, s Mrth, h Gtd
    71                   “      , h Ana, s Mrth, h Ana, i  “
    72                   “      , h Valb,   “           “         “  , i Jak
    73                   “            “        “            “         “   1 koo, 2 fĺĺr, pro abs 2

SAY-59  p141  RIKALAINEN
1674           Mrth Klms, h Valb, s Mrth, h Ana, p Valb, i Gtd
    75                    “     ,  hu,  1 sn,  1 sh,  Flp Hnrs,  hu,    “
    76           Flp Hnrs,  hu,  i Gtd,  i Ana
    77-78          “      , h Gtd, d Jak
    79                “           “
    81           Erik Mrths, h Krn, d Mrg, d Xtn   (se Jumpi!)
    82                  “             “         “
    83                  “             “         “    , d Lisa utsl 82,  1 abs
    84                  “             “         “    , d Xtn
    85                  “             “         “    , s Isak, sldhu Lisa
    86                  “             “         “    , d Xtn, s Isak  .................................................................................... Isak Ers 27.12.86 S Mgta Mts Nby
    87                  “             “         “    , sh Mrg
    88-89            “             “         “    , d Xtn, s Isak, sh Mrg
    90-91            “             “         “    , s Isak, sh Mrg, mg Hnr, h Xtn
    92                  “             “         “          “        “            “          “     , i sld.dr Mrg
    93                  “             “         “         “        “     , s Hnr, h Elsa  ......................................................................... Hnr Ers 17.8.90 Elsa Hnrs

SAY-60  p152  RIKALAINEN
1694           Erik Mrths, h Krn, d Mrg, s Isak, sh Mrg, d Bta, Kth Lsa
    95           Isak Ers,  10 prs,  i Valb
    96                “     ,  9 prs
    97                “     , h Mrg, sr Mrg, b Hnr, h Elsa, Kth Xtn
    98                “           “         “     , s Bta, b.äa Elsa, d Joh, Kth Xtn
1700                “           “         “     , d Sim, Kth Xtn
    01                “           “         “     , b Mrth, p Brta, Kth Xtn;   Erik Rikalain 97 af hunger dödt
    03                “           “    ,  1 dg,  3 p,  i Kt.äa Xtn;   Erik Rikalain 97 af hunger dödt, ej ägdt det ringaste att betala med
    04                “           “    , sr Mln, sr Mja, p Sara, dgp Mich, i Kt.äa Xtn
    09                “           “    , d Bta, p Mln
    10                “           “    , d Brta, p Bta
    13                “           “    , p Mln, stedzlad sld Jör

(Isak & Mrg  3 sn, 2 dr)


SAY-59  p93  SASTMOLA (NEDERBY) BÄCKI
1634           B Olf Klms, sr Brta
    35-38            “       , h Krn, sr Brta
    39                   “            “
    42-43             “            “    , p Brta
    44-49             “            “
    50           i Krn
    51           Olofs hu Krn
    52           hu Krn Eriksdr

SAY-59  p69  BÄCKI    Olof Klemetssons hmn
1656           Jak Ols, Olf Klms, h Krn
    57-58          “    förlamad, Olf Klms, h Krn
    61           Mts Sgfrs optagit, sk 66
                  
(658 Olf Klms dödh, hu sjuk, alldeles utftg, sitter m 3 smĺ barn deraf ett är blind o ett är krympl.;  660 man död, gĺrden brunnen, hu tigger)
    63           7289:1306   Mts Sgfrs will optaga Olf Finnes hmn
    64           Mts Sgfrs, h Krn, b Brtl, h Krn
    65           äa Mja, s Brtl, h Krn, s Mts, h Krn
    66               “         “         “
    67               “         “         “    , s Mts, h Krn
    68           Brtl Sgfrs, h Krn, b Mts, h Krn, i Lastika
    70           Mts Sgfrs,    “    , b Brtl,    “
    71                 “            “         “          “   , husk Valb
    72           Brtl Sgfrs,    “    , husk Valb
    73           Th Ths, h Mja, äa Krn, pro abs 1, i Lastika 1 koo, 2 fĺĺr

SAY-59  p141  BÄCKI
1674           Th Ths, h Mja, äa Krn, i Lastika
    75                “          “
    76-78          “          “   , i äa Ana
    79                “          “          “      , i Krn
    80-81          “          “   , i Krn
    82                “          “
    83-84     i Ths’ hu Mja
    86           Hnr Mĺnsson, h Brta, p Mrg           7377:2519  HM fr Yttermark o Närpes skn
    87                 “                   “       , d Mts, p Xtn
    88-89           “                   “       , d Hnr
    90                 “                   “       , d Lrs, p Xtn
    91                 “                   “
    92                 “                   “      , p Mrg, d And, dh Ana
    93                 “                   “      , d Brtl, h Xtn, p Sara  ..................................................................................... Brtl Prs 30.11.88 S Xtn Brtls

SAY-60  p153  BÄCKI
1694           Hnr Mĺnss, h Brta, d Hnr, h Elsa
    95                 “          ,  6 prs
    96                 “          ,  4 prs
    97                 “          , h Brta, s Joh, p Brta  ............................................................................................. JH 28.12.98 S Mja Hnrs Lĺngfrs
    98                 “               “     , s Hans, d Brtl, d Mts
1700                 “               “          “     , p Brta, i Xtn uti bst
    01                 “               “          “     , p Elin, p Mja, i Xtn uti bst Risby dhu
    03           Hans Hnrs,  hu,  1 mr,  1 pig
    04           Hans Hnrs Nybonde, h Valb, mr Brta, p Mja, p Bta
    09                           “                   “
    10                           “                   “      , d Mrg, p Mrg  ............................................................................................................. HH bgr 26.2.11
    13           Joh Nybonde, h Valb, p Mja


SAY-59  p66  SASTMOLA KASABÖLE AAKA    Tomas Perssons hmn
1656           Mts Klms, h Lisa
    57                 “            “     förrymde, husp Gtd
    58           Khrd brukar;  husp Gtd
    59                   “                   “    , dg Th
    60           Mrth Ols, h Xtn (fr Pappila), dgp Frans utsl 59
    61                    “         “   , dg Erik
    63           klock “         “   , p Ana
    64                    “          “   , p Kaisa
    65-66              “          “
    67           Mrth,            “   , dg Bgt, p Msa
    68               “               “
    69               “               “   , dr Gtd inf 66   (se Ingi)
    71-72     Hnr Mrks, h Lisa


SAY-59  p142  KASABÖLE Aaka
1674-79      Hnr Mrks, h Lisa
    80-81           “            “     , s Alxndr
    82                 “            “            “       , p Gtd
    83                 “            “
    84                 “            “     , s Alxndr
    85                 “            “          “        , Abr
    86-87           “            “          “           “   , p Lisa
    88                 “            “          “           “        “     , Brta
    89                 “            “          “         ,  h Mrg, s Abr
    90                 “            “          “                “
    91-92           “            “          “         , sh “   , s Hans
    93                 “            “          “                “   , Gunila  ........................................................................................... G Hnrs 26.12.93 Lrs Jaks


SAY-60  p155  KASABÖLE AAKA
1694           Hnr Mrks, h Lisa, sn Sander, h Mrg, s Hans
    95-96           “       ,  4 prs
    97                 “       , h Lisa, s Sander, h Mrg, dg Mrth
    98                 “            “         “              “
1700                 “            “         “              “    , p Brta
    01                 “            “     , h Mrg, d Gunila
    03                 “        ,  1 dr,  1 sh,  1 p
    04                 “        , sh Mrg, d Gunila
    09-10     Isak,  mr Mrg
    13             “   , h Bta, p Ana  ..................................................................................................................................... Hnr Mrks   bgr 25.4.1714SAY-59  p66  SASTMOLA KASABÖLE STORGĹRD    Hĺkon Jönssons hmn
1672           Mts Sgfrs, h Krn;  Erik Ths, h Mja
    73                 “            “   , pro abs 1;  Erik Ths, h Mrg, pro abs 1


SAY-59  p142  KASABÖLE STORGĹRD
1674           Mts Sgfrs, h Krn, Erik Ths, h Mrg
    75-77           “            “
    78-79           “            “   , p Xtn
    80                 “            “         “   
    81                 “            “   , s Xtfr
    82                 “            “         “    , h Ana
    83                  “           “   , s Xtr,      “     , äa Gtd inh
    84                  “           “       “    , s Olf, h Ana,   “
    85-86            “           “       “    , h Ana, s Olf
    87                  “           “       “    , sh “       “   , s Per
    88                  “           “       “           “       “        “   , p Gtd
    89                  “           “       “           “       “        “        “    , Xtn
    90                  “           “       “           “        “       “
    91                  “           “       “           “        “       “   , p Xtn
    92-93            “           “       “           “    , s Per, Brtl


SAY-60  p155  KASABÖLE STORGĹRD
1694           Mts Sgfrs, h Krn, s Xtr, sh Ana, s Per
    95                 “      ,  5 prs
    96                 “      ,  4 prs
    97                 “      , sh Ana, s Per, s Brtl
1700           Jör Michs, h Ana, s Erik, d Krn
    01                “             “     , d Krn;    Mts Sgfrs af Hunger död
    03                “             “     ,  1 dr, 1 far;           “             , warit ftg o tiggt
    04                “             “     , sr Krn
    09-10          “             “     , p Valb
    13                “             “     , p BrtaSAY-59  p142  SASTMOLA KASABÖLE LILLGĹRD
1680           Hnr Michs, h Brta, s Valb  .................................................................................................. Hnr Michs Kböle 16.2.79 S  Brta Ers
    81-83           “              “          “    , b Th, i Ana
    84                 “              “     , h “    ,    “   , b Mich, s Valb, i Ana

    85                 “              “          “         “        “           “    , sldhu Mln, i Ana
    86                 “              “          “         “        “           “    , i Ana
    87                 “              “     , b Th, h Valb,    “           “   , s Mln, i Ana
    88                 “              “          “        “    , s Xtn, s Mln
    89-91           “              “          “   , brhu Valb, b Mich, s Xtn, Mln, Valb
    92                 “              “          “             “           “     , s Mln, Valb
    93                 “              “          “             “     , s Mln, Valb


SAY-60  p156  KASABÖLE LILLGĹRD
1694           Hnr Michs, h Brta, b Th, h Valb, sr Mln, sr Valb
    95-96           “        ,  7 prs
    97                 “        , h Brta, b Th, bh Valb, sr Mln, s Joh, Kthu Lisa
    98           Mrth Bgts, h Mrg, p Ana
1700                   “           “    , i Lisa
    01                   “           “         “    ;      Hnr Michs afvikit hmnt o begifvit sig pĺ tiggeri
    03-10             “           “
    13           Mts Mrths, mr Mrg, Rh Valb, Rh SaraSAY-59  p87  SASTMOLA KASABÖLE INGI
1634-35      Jöns Larssons hmn   öde
    36           Esk Ths  optagit   (ks Ahlainen p127)
    37                 “    , h Maisa
    39-42           “    sk 43
    43                 “    , h Mrg, s Mich, snhu Skolastika
    44-46     B    “         “          “              “                      44 E Ths skattwrak
    47                 “    , h Maisa,  “     , h Maisa
    48           Mich Esks    oförmögen
    49                   “      , h Lastika, mor Mrg, sr Mrg
    50-51             “             “       , sr Mrg, s Xtfr
    52                   “             “       , b Xtfr


SAY-59  p67  KASABÖLE INGI
1656           Mich Esks, h Lastika, fiskhu Regina, fisk Hnr utsl 55, i Gtd Hnrs
    57                   “            “        , dr Valb inf 57,       “     , h Regina
    58                   “            “              “     , Hnr o Regina förrymde t Östbtn
    59                   “            “              “     , dtr, husk Gtd
    60                   “            “        , sr Mrg f motvilllighet 3prs, husk Gtd
    61                   “            “        , sr Valb, dr Gtd, husk Gtd
    63                   “            “              “     , b Th, h Ana, husk Gtd
    64                   “            “        , dr Gtd, dg Erik, husk Gtd, husm Erik
    65                   “            “        , sr Valb, dr Gtd, husm Erik, h Gtd
    66                   “            “               “    , dr Barbro, s Hnr
    67                   “            “               “    , dr Gtd, s Hnr
    68                   “            “               “    , s Hnr, h Gtd
    69-70             “            “       , dr Barbro,  “   , dr “  , dr Mln inf 69
    71                   “            “             “            “         “         “   ;  Sastm.klock Mrth Ols, h Xtn, dr Gtd  (fr Aaka)
    72                   “            “       , s Hnr, h Gtd, p Barbro;                      “                “         “         “
    73                   “            “            “         “   , dr Mln, pro abs 2;          “                “        “         “


SAY-59  p143  KASABÖLE INGI
1674           Mich Esks, h Lastika, s Hnr, d Gtd, h Mln, mg Mich, d Barbro
    75                   “            “         , 1 dr, 1 mg, 1 piga
    76                   “            “         , 1 piga, i Mich, Mln
    77                   “            “         , p Kaisa, Gtd
    78                   “            “
    79                   “            “         , d Gtd, Kaisa, Valb  ................................................................ Gtd Michs Kböle 18.7.79 S Hnr Jörs  Pomrk
    82           äa Agnta
    90           Erik Bgts, h Brta, d Ana, Mrg, sr Elin
    91                  “           “     , mg Per, h Ana
    92                  “           “            “          “    , s Sim, d Sara
    93                  “           “     , s Sim,       “


SAY-60  p156  KASABÖLE INGI
1694           Erik Bgts, h Brta, s Sim, h Ana
    95-96            “     ,  5 prs
    97                  “     , h Brta, s Sim, mg Per, d Ana, d Elin
1700           Th Michs, h Valb
    01                “             “   , p Mln;    Erik Bengtsson 97 af hunger dödt
    03                “             “   ,  1 dr
    04                “             “   , d Mln, p Krn
    09                “             “         “         “    , p Mja
    10                “             “         “         “
    13                “             “         “         “    , d Ana


SAY-59  p117  SASTMOLA RISBY
1634           B Erik Ands, h Ana, Th Sgfrs, dg Mich, Lrs, Jör, brsn Th, p Ags, Mrg, Brta, fl Brta, dg Jak;  And o h Krn o Mln utgla
    35                     “            “    , dg Lrs, brsn Th, p Krn, Mrg, fl Brta;   And o h Krn utgla, Valb svagsynt
    37                     “            “    , far And, dg   “  , p Th, p Brta, Krn, Krn
    38                     “            “    , brsn Th, far And, dg Jak, p And, Esk, p Krn, Krn, Xtn, Brta
    39                     “       , h Gtd,        “   , dg Esk, p Krn, Lisa, Gtd, Xtn, Brta
    42                     “             “   , dg Hnr, Esk, p Valb, Valb
    43                     “             “   , dg Esk, p Lisa, Drde,   “   , Mrg
    44                     “             “          “   , Lrs, p Sara, Mrg, Ana, Maisa
    46                     “             “   , d Xtn, dg Brtl, 3 pigor
    47           B Erik, h Mrg, 2 sn, 3 pigor
    49           Erik Ands, h Gtd, s Th, Lrs, p Mrg, Lisa, Ana, Kaisa
    50           B    “            “   , d Mln, dg Hnr, p Mrg,    “        “
    51                 “             “        “    , dg Mich, Jak, p Mrg, Ana
    52           Th Ers, h Mln, swmor Gtd, dg Jak, p Mrg

SAY-59  p116  RISBY    Anders Larssons hmn
1656           Erik Ands, h Gtd, s Th, h Mln, 2 p
    63                 “   utgl,   “   , s And, dg And, And, p Ana, Valb
    64                 “             “        “           “    , p Mrg, Valb
    65                 “             “        “           “    , Hnr, p Mln, Mja, Brta, Valb, Kaisa
    66                 “             “        “           “    , p Mln, Brta, Brta, Valb
    67                 “             “        “           “    , p Ana, Valb,   “      “
    68                 “             “        “    , h Bta, dg And, Hnr, p Ana,  “
    69           And Ers, h Bta, mor Gtd, dg And, p Ana, Valb, Kaisa
    70                 “          “            “          “     , Mich, p Brta, Valb, fäkona Gtd
    71                 “          “            “    , dg Mich, p Brta, Mrg, Brta
    72                 “          “            “           “           “        “   , Mln
    73                 “          “            “    , dg Jak,        “       “   , pro abs 2


SAY-59  p143  RISBY
1674           And Ers, h Bta, mr Gtd, p Valb, dg And, Sgfr, Erik, p Lilla
    75                 “         “    ,  3 dg,  3 p
    76                 “         “         “   ,  2 p
    77                 “         “    , dg And, And, p Valb, Bta
    78                 “         “          “         “          “      “   , Brta
    79-80           “         “          “     , p Valb, Bta, Ana  .......................................... Bta Isks fr Risby 20.6.80 B/Sast Joh Mrths Pomrk Marttila
    81                 “         “    , dg Erik, And, p Valb, Sara, Ana, Ana
    82                 “         “           “         “       “   , Lilla, Valb
    83                 “         “    , dg And, p Gtd, Lilla, Valb
    84                 “         “    , d Ana, dg And,   “   , Gtd, Valb, Xtn
    85                 “         “         “    , dg Jör, p Ana,   “      “     “  , Xtn
    86                 “         “    , mg Joh, dgp Hnr, p Ana, Gtd, Mja,    “  , Xtn, i Valb
    87                 “         “            “   , h Ana, dg And, Mrk, p Gtd, Mja,   “      “
    88                 “         “            “        “           “        “   , p Mja,   “  , i Valb
    89                 “         “            “        “           “     , Joh,     “        “  , Brta, Ana, Lilla, i Valb
    90                 “         “    ,  d Ana,  s Joh,       “     , p Gtd,  “    , Brta, Ana, i Valb
    91                 “     , h Lisa,   “          “   , h Brta, d Bta, p Gtd, Brta, i Valb  ............................................ Joh Ands 11.1.91 Lisa Hnrs Lautjvi
    92                 “     , h Bta,    “          “   , h Lisa, i Valb  ......................................................................... Annika Ers 5.6.92 Per Ands fr Gböle
    93                 “          “    , mg Per, d Ana, s Joh, h Lisa, i Valb

SAY-60  p154  RISBY
1694           And Ers, h Bta, d Ana, mg Per, s Joh, sh Lisa, dg Nls, p Gtd, i Valb
    95                  “   ,  7 prs
    96                  “   ,  8 prs
    97                  “   , d Mrg, s Joh, sh Lisa, mg Per, h Ana, d Märta
    98           Joh Ands, h Lisa, d Mrg, dg Gbrl, p Gtd ................................................................................................................ far bgr 18.9.1698
1700                “            “     , sr “   , dg Hnr, p Krn
    01                “            “           “   , dg Erik, Hnr, p Krn ....................................................................... Mgta Ands
1.1.01 Erik Urbns  Lautjvi
    03                “            “     , 2 dg, 2 p;   
AE blifwit död af hunger uti de swĺra missväxt ĺhren, härrörandes denna rest af allför stor ränta
    04                “            “     , p Mja, Mja, dg Jak, i Valb
    09                “            “     , dg Sam, p Krn, Mja
    10                “            “     , d Ana, dg Sam  ........................................................................... Sam Urbns fr Lautjvi 2.3.10 Krn Hnrs fr Stub


SAY-59  p95 GIÖRDBÖLE RÄBBI
1637           opt. B Th Mrks, h Marina

SAY-59  p144 GIÖRDBÖLE RÄBBI
1674           Hnr Hansson, h Gtd, s Mts, h Sara, d Brta, d Jak, hk Mln
    75                 “                 “   , 1 dr
    76           Mts Hnrs, hu, 1 sn, 1 shu, 1 piga
    77           Hnr Hansson, h Gtd, mg Grls, h Brta  ........................................................................................ Brita Hnrs ∞ 1.2.74 S Grels Michs
    78           Mts Hnrs, s Hnr, h Sara, p Mrg
    79                 “      , h Sara, p Ags,     “
    80-82           “           “
    83                 “           “    , p Ssla

SAY-60  p145 RÄBBI
1694           LB And Prs, s Mts, sh Krn, s Hnr, sh Sara, s Erik, p Cclia, Rh Mrg pro 93-4
    95                     “      ,  8 prs
    96                    “      ,  6 prs
    97           And Prs, h Brta, s Mts, sh Krn, s Hnr, sh Sara, d Mja, p Drde, Kth Mja
    98                  “         “          “          “         “         “      , Kth Mja
1700                  “  är 70ĺ, afstĺtt grdn ĺt sonen, h Brta, s Mts, sh Krn, s Hnr, sh Sara, b Erik, d Lsa, p Drde, Kth Mja
    01           Mts Ands, h Krn, mr Brta, b Hnr, sh Sara, d Drde, p Brta
    03                  “      ,  hu,  1 sn,  1 dr,  1 mr,  1 dg,  1 pig
    04                  “      , h Krn, mr Brta, s Lrs, sh Lsa, p Mrg
    09                  “           “     , p Mja, p Lsa
    10                  “           “     , d Ana
    13                  “           “          “     , s MjaSAY-59  p96  SASTMOLA GIÖRDBÖLE ROMPOIS
1634           Mrg utgl
    35             “   utlefvat
    43           B linväv. Lrs, h Brta, p Brta

SAY-59  p144  GIÖRDBÖLE ROMPPANEN
1674           Mĺns Prs, h Mrg, dg And, Per, .. Mrk, p Cecilia, dh Mln
    75                   “          “    , 2 dg, 1 piga;         And Prs, hu, 1 sn
    76                   “          “    , 1 shu, 2 dg, 1 p;       “        “     “
    77                   “          “    , d And, h Mja, p Kaisa, dg Mts, p Valb;  And Prs, h Drde, s Mts
    78                   “          “          “         “    , d Per, Mts, p Kaisa, Ags;       “           “         “
    79           And Prs, h Drde, s Mts, p Valb
    80                  “         “          “
    81                  “         “          “   , d Brta, p Krn
    82-84            “         “          “   , h Krn, d Brta
    85                  “         “          “         “   , p Ccilia
    86                  “         “          “         “
    87                  “         “          “         “   , d Hnr, p Ccilia, R Mts
    88                  “         “          “         “          “         “     , Valb
    89                  “         “          “         “   , p Brta, Valb
    90                  “         “          “         “   , s Hnr, p Brta
    91                  “    , s Mts, sh Krn, s Hnr, p Ccilia
    92                  “         “          “         “   , sh Sara, p Ccilia
    93                  “         “          “         “         “    , s Erik, p Cecilia

SAY-60  p145 ROMPPANEN
1694           And Prs, h Mja, d Joh, dh Valb, d Th, p Drde, i Jör Esks, h Mja
    95                  “    ,  11 prs
    96                  “    ,  9 prs,  i Jör Esks,  2 prs
    97                  “    , h Mja, d Xtn, d Joh, dh Valb, d Erik, d And, p Xtn, p Drde, i Jör Esks, h Mja
    98                  “         “         “     , d Joh trp, h Valb, hu.sr Xtn, d Erik, d And, p Mja, p Drde, i Jör Esks, h Mja
1700                  “         “         “     , s Joh, p Mja, p Gtd, trp Joh Peippu, h Valb, d Brta, lösdr Jesper, h Mln
    01                  “         “         “     , mg Jak, s Joh, p Mja, p Gtd, trp Joh Peippu, h Valb,        “              “
    03                  “         “     ,  1 sn,  1 dr,  1 mg,  3 pig,  trp Joh Peippu, h Valb
    04                  “         “     , d Xtn, s Joh, p Gtd, p Mja, p Lsa,  trp Th Peippu, h Sara
    09                  “     , s Joh, sh Mrg, p Mja,  trp Th Peippu, h Sara
    10                  “          “         “          “    , p Mja, dgp Joh,  trp Th Peippu, h Sara
    13           hu Mrg, p Mln, Brta,  trp Th
SAY-59  p95  SASTMOLA Giördböle Nubbe
1634           B Sgfr Prs, h Mrg, sr Valb, gl sld Th, h Marina, husm Mich Prs, h Mrg, g Brtl Ths
    35                     “         “           “    , dgp Brtl,       “                    “                 “
    37                     “         “           “    , husm Mich
    39                     “         “           “
    41           bekom bref af Regeringen 16.8.41 pĺ denna by frij i sin lifstid och hans hustruns änkiestĺnd
    43           B Sigfr Prs, h Mrg, sr Valb, d Mrg
    44                     “         “           “          “    , p Brta
    46                     “         “           “          “
    47                     “    , d Kaisa, mor Maisa
    49           Bonden, h Valb, sr Valb, d Mrg
    50           Sgfr Prs, sr Valb, d Mrg, Ags
    51                  “   , h Mrg, sr Valb, d Mrg, hu Brta, dg Sgfr
    52                  “         “    , mg Lrs Michs, h Mrg, d Ags, p Valb


SAY-59  p145  GIÖRDBÖLE NUBBE
1674           Mts Michs, h Ana, s Hnr
    75           Mts Hnrs, hu, 1 sn, 1 snhu
    77                 “      , äa Ana, s Hnr, h Sara, p Mrg
    80           Mĺns Prs, s And, h Mja, p Valb, Valb, dg Mts
    81                  “         “          “          “    , dg Mts
    82                   “         “          “          “    , p Valb, p Sisla
    83                   “         “          “          “          “    , dg Joh
    84           And Mĺnsson, h Mja, h Valb, p Mrg, Cecilia
    85                  “                  “         “     , dg Pĺl, p Helga
    86           And Prs,             “         “     , dg Joh, Jör, p Cecilia, Krn
    87                   “                 “    , s  “          “       “  , p Krn, i dghu Mja
    88                   “                 “          “          “       “  , p Elsa, p Krn, i dh Mja
    89                   “                 “          “          “    , Hnr, p Ccilia, i Jör,      “
    90                   “                 “    , d Jör, Hnr, p Cecilia, Krn,         “         “
    91                   “                 “    , s Per, d Jör, p Elsa, i Jörs h Mja
    92                   “                 “        “    , d Brtl, Joh, dh Xtn, dh Valb, i Jör, i Jörs h Mja
    93                   “                 “    , d Mts, Th, Joh, dh Valb, p Drde, i Jör Esks,     “SAY-59  p164  SASTMOLA HONKAJÄRVI
1684           Erik Ths, h Mja
    85                  “     khrd torpare, h Mja
    86                  “    , h Mja
    87                  “         “    , 1 abs
    88           nyb pĺ Ehremarken Erik Ths, h Mja, p Ana
    89                     “                          “         “          “     , p Valb
    90-91     Erik Ths, h Mja, s Th, p Ana, p Valb  .................................................................................................. Th Ers 4.5.90 S Valb Hnrs
    92                  “         “         “   , sh Valb, p Ana
    93                  “         “         “         “

SAY-60  p157  HONKAJÄRVI
1694           Erik Ths, h Mja, sh Valb, p Ana
    95                  “    ,  4 prs
    96                  “    ,  5 prs
    97                  “    , h Mja, mg Mts, h Mja............................................................................................ Mja Ers
15.3.96 S Mts Sgfrs Lappfjrd
    98                  “         “            “         “    , p Mln
1700                  “         “            “    , d  “        “
    01                  “         “            “          “
    03                  “     ,  1 dr,  1 mg
    04                  “     , d Mja, mg Mts
    09           Joh Hnrs, h Mja, i Valb
    10                 “           “    , p  “
    13                 “           “.................................................................................................................................. venäläiset hävittivät talon, JH t Ahl


SAY-59  p167  LAMPALUOTO
1676           Hnr Hansson, hu, 1 mg, 1 snhu
    79           hu Gtd, mg Grls, h Brta
    80           Grls Michs, h Gtd, h Brta
    81-91     Flp Hnrs, h Gtd
    92-93     Bgt Jörs, h Mrg


SAY-59  p168  LÄNGELMÄ   nyb pĺ Ehremarken 88
1687           Mts Hnrs, h Mrg, p Kaisa, pro abs
    88                 “            “    , d Mja
    89-90           “            “         “   , d Mts
    91-92           “            “    , s Mrth,   “
    93                 “            “    , d Mrg, s Mrth, d Mts, p LastikaSAY-59  p169  SIIKAIS
1675-76      Per Eliasson, hu
    77           hu Mln
    87           Hnr Jaks, h Lsa
    88-91            “         “     ;   Th Michs, h Brta
    92                  “         “     , d And; Th Michs, h Brta, d Jak
    93                  “         “     , d Jak;       “              “    , d Hans, h Krn

SAY-60  p161  SIIKAIS
1694           nyb Hnr Jaks, h Lsa
    95-96     Hnr Jaks  2 prs
    97-98     Jör Ands, h Ana, b Erik
1700-09      Lrs Mts, h Elin
    10                 “         “     , p Ana
    13                 “         “     , städsl.R Th, Kth Ana

SAY-60  p161  SIIKAIS
1694           nyb Th Michs, h Brta, d Mts, h Sara, d Hans, h Krn, Kth Ana
    95           Th Michs,  5 prs
    96                 “       ,  4 prs
    97-01           “       , h Brta
1703                 “       ,  hu,  1 dr
    04                 “       , h Brta, d Mja, s Brtl
    09-10           “       , h Mja
    13           Erik Ths, mr MjaSAY-59  p166  SASTMOLA HIRVIJÄRVI
1685           Mts Michs, h Elin, dg Hnr  ............................................................................................ Mts Michs 9.10.81 S Elin Johsdr  Lautjvi
    86-88           “             “
    89                 “             “     , p Mja
    90-91           “             “
    92                 “             “     , p Mja
    93                 “             “

SAY-60  p162  HIRVIJÄRVI (Koivisto)
1694           Mts Michs, h Elin
    95                 “        ,  2 prs
    96                 “        ,  4 prs
    97-1700       “        , h Elin
1701                 “             “     , d Ana  ............................................................................................. Ana Mts Hjvi 19.1.02 S Mich Michs  Storĺ
    03           Mich Michs mh,  1 mor
    04           Mts Mts, sw Mich, h Ana, mr Elin  ................................................................................................ Mts Mts 21.10.08 S Valb Sims
    09                 “     , h Valb, s Urbn seijes wara skr t Kt, mr Elin gl, p Mja
    10                 “          “     , mr Elin gl
    13           Valb Koivisto, sr Mja,  1 dgSAY-59  p166  SASTMOLA HIRVIJÄRVI  (Kallio)
1685-87      Mich Prs, h Bta
    88                   “         “    , i Brta
    89-93             “         “

SAY-60  p162  HIRVIJÄRVI
1694           Mich Prs, h Bta, hu sr Valb 93-4
    95                  “     ,  4 prs
    96                  “     ,  2 prs
    97-1700        “     , h Bta
1701                  “          “    , i sldhu Valb
    03                  “          “    ,  1 sn
    04                  “          “    , s Mts
    09                  “          “         “    brkl, sh Ana
    10                  “          “         “    utmarcherat, sr Ana  ................................................................................................. Mich Prs bgr 17.8.1729
    13           Olf Michs, mr Bta, sh Ana, kh Valb  .......................................................................... Valb Michs 28.12.15 S Joh Ands fr TuorilaSAY-59  p166  SASTMOLA HIRVIJÄRVI  (Tunturi)
1686-89      Hnr Johs, h Brta  .................................................................................................................. Hnr Johs 25.10.85 S Brta Ols Sikala
    90-               “          “      , dg And
    91                 “          “             “    , p Krn
    92                 “          “      , p Krn
    93                 “          “ ................................................................................................................. Krn Johs  Hjvi 6.1.93 S Axel Prs  Mouhijvi

SAY-60  p163  HIRVIJÄRVI
1694           Hnr Johs, h Brta, dg Mts
    95                 “      ,  2 prs
    96                 “      ,  3 prs
    97-98           “      , h Brta, kh Mja
1700                 “           “     , p Mja, kh Mja
    01                 “           “     , b Sim, p Mja, kh Mja  ................................................................................. sld Sim Johs 29.10.07 S Dorde Mts
    03                 “           “     ,  1 p
    04           h Brta, sw Mja
    09-10     Mts Hnrs, mr Brta, d Mja
    13                 “      , h Brta,  sr  “    , sr Sfa


SAY-59  p157  SASTMOLA OTAMO
1656           Esk Knts, h Bta, s And, p Lisa
    57                 “      , h Brta,  “
    58                 “           “        “    , p Msa
    61           man död 60, hu förrymbdt
    63           Stph Skytt, h Krn, d Mrg, mg Frans  ......................................................................................................................... SS K Mrths
    64                  “              “         “            “        ,  1 abs
    65           Frans Michs, h Mrg, d Jhna
    66                   “             “
    67                   “             “      , b Urban, h Jhna
    68                   “             “      , sr Ana
    69                   “             “      , mr Krn, d Jör, fisk Urban, h Jhna, fisk.hu i Gtd
    70                   “             “      , s_mr Krn, p Lastika, d And, fisk Urban, h Jhna  (se Lautjvi)
    71                   “             “                “             “             “    , bĺtsm Flp Hnrs
    72                   “             “                “             “        , bĺtsm Flp Hnrs, fisk Xtr mh
    73                   “             “                “             “        , fisk Xtr mh

SAY-59  p159 OTAMO
1674           Frans Michs, h Mja, d And, h Mja, Xtr Ols, h Mja, Lrs Lrs, h Gtd
    75                   “              “    ,  1 p,  Xtr Ols, hu, 1 p,  Lrs Lrs, hu
    76                   “              “    ,  2 p,       “       “ , 1 dg,      “       “
    77                   “              “    , p Brta,   “    , h Mja,          “    , h Gtd
    78                   “              “         “         “         “    , p Lastika utsl 2ĺ, Lrs Lrs, h Gtd
    79                   “              “    , d Ana, p Mrg, Erik Ols, h Ags, Lrs Lrs, h Gtd, Erik Ths, h Mja  ..................... Mts Michs 31.5.80 S Ana Prs
    80                   “              “    , d Hnr, p Ana, p Krn, p Brta, Erik Ols, h Ags,        “            “    , fisk Mts
    81                   “              “    , s And,  i   “         “         “             “    , 1 p, Olf Ands mh, fisk Mts, h Ana, d Th, Erik Ths, h Mja
    82          
        “        mh, s And, p Lisa, p Mrg, dgp Hnr, fisk Erik Ols, h Valb, s Brta, fisk Olf Ands, h Mln, fisk Mts, h Elin, fisk Th, h Brta, Erik Ths, h Mja
    83           Frans Michs, h Ana, s Sgfr, p Mrg, p Mln, fisk Erik Ols, h Valb, sr Brta, fisk Mts, h Elin, fisk Th, h Brta, Erik Ths, h Mja
    84                   “              “    , s And, s Sgfr, p Krn, p Mln, fisk Th, h Brta, fisk Erik Ols, h Valb, sr Brta
    85                   “              “         “          “   , p Mln, fisk Erik, h Valb, d Mja, i Brta, sldhu Ana  .................... Brta Ols 25.10.85 S Hnr Johs
    86                   “         , h Mja,   “          “   , s Pĺl, p Valb, p Lilla  .................................... And Frns 26.5.86 B Ana Michs  Nrmrk Kleemola
    87                   “              “         “    , sh Ana, s Sgfr, s Pĺl, p Lisa  ......................................................................................... FM Mja Michs
    88                   “              “         “          “         “         “   , p Brta
    89                   “              “         “          “     , s Pĺl, p Brta
    90                   “              “         “          “    , d  “       “
    91                   “              “         “          “    , s  “   , 1 p
    92                   “              “         “          “
    93                   “              “         “     , s Mich

SAY-60  p163  OTAMO
1694           Frans Michs, h Mja, s And, s Mich, sh Ana
    95-96             “          ,  5 prs
    97-98             “          , h Mja, s And, sh Ana, s Mich, d Ana, Kth Gunnila
1700                   “               “         “          “          “           “    , s Urbn, d Valb, Kth Gunnila
    01                   “               “         “          “     , d Valb
    03                   “               “    ,  1 sn,  1 mor
    04                   “               “    , s And, h Ana
    09           And Franss, h Ana, s Hnr, p Brta, i Mja  .............................................................. Hnr Ands 17.1.09 B Valb Stphs Nrmrk Vrangi
    10                  “         , s Hnr, p Mja  ............................................................................................................. Hnr Ands II5.6.10 S Valb Hnrs
    13                  “         , h Agnta, s Hnr, sh Valb  ............................................................................. sn Zchr Frnss = borg. Z Fransman i Bbrg


SAY-59  p157 SASTMOLA LAUTJÄRVI
1663           Kt And, h Valb, s Erik, hu
    64                “          “    , d Mja, s Erik, hu,  1 abs
    65           And Mrths, h Valb, d Mja, s Erik, h Mja
    66-67            “              “   , s Erik, h Mja, mg Erik, h Mja
    68                  “              “        “    , h Mrg,      “          “
    69                  “              “        “         “            “          “    , p Lastika
    70           Erik Ths, h Mja
    71           B Urban, h Jhna, b Hnr;     trp Erik Ths, h Mja  ............................................................ Urb Michs o Jhna Stphs Skytt  fr Otamo
    72               “             “          “     , dg And
    73               “             “          “

SAY-59  p159  LAUTJÄRVI
1674           Urban Michs, h Jhna, b Hnr, h Lastika, h Gtd  .................................................................... Hnr Michs 1.1.75 S Lastika Thsdr
    75                    “                “     ,  1 sn,  1 sh,  1 p
    76                    “                “     ,  1 mg,   “       “
    77                    “                “     , b Hnr, h Lastika, p Gtd, p Xtn
    78                    “                “           “          “        , h  “  , fisk Mts
    79                    “                “           “          “        , p  “
    80-81              “                “           “          “        , h  “
    82                    “          , h Ana,      “         “        , p  “
    83                    “              “             “         “             “   , dg Lrs
    84                    “              “             “   , s Olf, dg Lrs, h Lastika
    85           h Ana, b Hnr, h Lastika, s Olf, dg Lrs
    86           Urbn Michs, h Ana, b Hnr, h Lastika, s Olf  ................................................................... Olf Urbns 1687 S Mja Brusiusdr Böle
    88-89               “             “          “         “              “   , sh Mrg, d Jak
    90                     “             “          “         “              “          “    , d Lisa  ............................................... Lisa Urbns 11.1.91 S Joh Ands Risby
    91                     “             “     , s Olf, sh Mrg
    92                     “             “          “         “     , d Xtn, d Sara
    93                     “             “          “         “     , dr Sara  ................................................. Sara Urbns 19.3.93 S Mts Michs  Nrmrk Klemola

SAY-60  p158  LAUTJÄRVI
1694           Urbn Michs, h Ana, s Olf, sh Mrg, p Brta, Kth Gunila
    95                    “       ,  6 prs
    96                    “       ,  7 prs
    97                    “       , h Ana, s Olf, sh Mrg, s Erik, s Mts, h Lisa
    98                    “             “         “         “          “   , s Jak, p Drde
1700                    “             “         “         “          “        “   , p Gtd  ................................................... Jak Urbns 4.4.00 S Xtn Ands Romppanen
    01                    “             “        “        “........................................................................................................... Erik Urbns 1.1.01 S Mrg Ands
    03                    “             “     ,  1 sn,  2 sh,  1 dg
    04           Erik Urbns, h Mrg, fr Urbn, mr Ana, p Drde, i Kth Mrg
    09                  “              “    , dg Joh seijes wara skr t Kt, p Brta, p Sus, p Sara
    10                  “              “    , p Sus, i Kth Mrg
    13                  “              “    , p Mja, p Sara, Kth Mrg

SAY-59  p159  LAUTJÄRVI
1691-92      Hnr Michs, h Lastika, d Mts, h Sara
    93                 “              “

SAY-60  p158  LAUTJÄRVI
1694           Hnr Michs, h Lastika, d Brta, d Per
    95                 “         ,  4 prs
    96                 “         ,  5 prs
    97                 “         , h Lastika, d Brta, s Jör, Kth Ana
    98                 “         , d Brta, s Jör, s Mrk, Kt.äa Ana  ...................................................................................................... HM’s hu bgr 29.3.98
1700                 “         , s Jör, s Mrk, p Ana, p Mja
    01                 “         , h Brta, d Ana, s Mrk, p Mja  .................................................................................................................................. B Jörs
    03                 “              “     ,  2 sn,  1 dr,  2 p  .............................................................................................. Jak Hnrs 6.1.06 S Sus fr Klfjrd
    04                 “              “     , s Jak, d Lisa, p Ana, p Ana  ................................................................................. Mrk Hnrs t sld 04, Ana Bgts
    09           Jak Hnrs, h Sus, mr Brta, p Ana, p Mja, i Mts gl svagsynt ftg, h Mrg
    10                 “           “           “         “          “    , i h Mrg
    13                 “           “   , p MjaSAY-59  p168  SASTMOLA LEPPIJÄRVI
1688           Mts Jaks, h Mrg  utslutne 87, Mts Johs, h Ana  utslutne 87
    89-93           “           “    , Mts Johs, h Ana


SAY-60  p159  SASTMOLA LEPPIJÄRVI
1694           Mts Jaks, h Mrg
    95-96           “     ,  2 prs
    97                 “     , h Mrg, i Mts Esks, h Mln, sr Valb  .......................................................................................................... Mts Jaks -> Kfjrd
    98           Hnr Michs, h Valb, dg Mts, h Mrg
1700           Mts Jaks   blifwit öde 96
    03           Mich Lukasson  ........................................................................................... Lisa Mts  Leppijvi 26.12.99 S Mich Lukass Lappfjrd
    04-09             “         , h Lisa
    10-13             “              “    , p KrnSAY-60  p159  LEPPIJÄRVI
1694           Mts Johs, h Ana
    95                 “      ,  3 prs
    96                 “      ,  2 prs
    97                 “      , h Ana, dg Joh, dghu Valb
    98           äa Ana


SAY-59  p159  SASTMOLA PETKEL

1691           And Johs, h Mja  ............................................................................................................................... A J Vuorenmaa fr Kankaanpää
    92                 “           “    , d Joh, dh Mrg, d Krn
    93                 “           “    , s Joh, h Mrg, d Krn, d Jör

SAY-60  p160  PETKEL
1694           And Johs, h Mja, d Krn, d Joh, h Mrg, p Mja
    95                  “     ,  7 prs
    96                  “     ,  6 prs
    97                  “     , h Mrg, p Krn
    98-1700        “          “  ................................................................................................................................ (Hnr Mts 6.1.99 Mja Ers Soini)
    01           Hnr Mts, h Mja, d Esk, i sld.hu Marta;  ..
AJ 1700 f sld undr gla Regementet utmarcherat, sedan optgt Hnr Smed som har tings attest
    03                 “           “   , i sld.hu Marta
    04                 “           “
    09-13           “           “    , p Krn  ..................................................................................................................................... HM t Levasjki Kahari
SAY-60  p160  PERÄKOSKI SAMMI
1694           nyb. Mrth Nls, h Gtd
    95-96     Mrth Nls,  2 prs
    97-98             “    , h Gtd, s Mich
1700                   “         “         “      , d Mja
    01                   “         “    , d Mja  ................................................................................................. Mich Mrths 18.1.03 S Krn Hnrs  Lĺngfrs
    03                   “    ,  hu,  1 sn,  1 dr
    04                   “    , h Gtd, d Mln, s And, i Kth Krn  ................................................................................................................ Mrth Nls † 1709
    09           Mts Mrths, mr Gtd, p Kaisa  ................................................................................................ Mts Mrths 28.12.09 B Hnrs  Lĺngfrs
    10                 “        , h Brta, mr Gtd alldeles glSAY-59  p152 SASTMOLA BOGASKIÄR
1665           Lrs Esks övr 63ĺ, s Esk, mr Ana, d Mrg, d Brta
    66           Esk Lrs, mr Ana, d Mrg, Flp 13ĺ
    67                 “           “          “         “  14ĺ
    68                 “           “          “  ............................................................................................................ Esk Lrs 12.7.68 B Anna Svensdr Ahl
    69                 “    , snhu Ana, mr Ana, d Brta
    70           Lrs Esks, h Ana, s Esk, i Jak Svenss, h Mrg
    71                “           “         “    , h Ana, d Brta
    72                “           “         “         “
    73                “           “         “         “     , sr Mrg

SAY-59  p165  BOGASKÄR
1674           Lrs Esks, h Ana, s Esk, s Brta  ..................................................................................................................... Lrs Esks  bgr 24.2.1675
    75-76     Esk Lrs,  hu,  1 p
    77                 “    , h Ana, p Mrg
    78                 “         “    , p Mja, h Mln
    79                 “         “          “
    80                 “         “    , p Cecilia
    81                 “         “    , p Brta
    82                 “         “    , p Valb
    83                 “         “    , p Mrg, 1 abs
    84           h Ana, p Mrg
    85              “         “     , p Mrg
    86-88     Esk Lrs, h Ana, dg Th, p Mrg  ............................................................................................ Mrg Flps 27.12.87 Joh Mrths  Härpö
    89-90           “         “    , p Mrg
    91                 “         “    , p Mja
    92                “         “
    93                 “         “    , b Sven, h Mja

SAY-60  p146 BOGASKÄR
1694           Esk Lrs, h Ana, b Sven, h Mja
    95                 “    ,  4 prs
    96                 “    ,  3 prs
    97                 “    , h Ana, p Mrg
    98                 “         “    , d Joh, dh Kaisa, p Brta
1700                 “         “    , p Mrg, i Joh, h Kaisa
    01                 “         “         “     , p Xtn  ................................................................................................... Mrg Michs 26.12.01 Sim Ers  Nby
    03                 “     ,  hu,  2 pig
    04           Joh Hnrs, h Valb, p Brta, p Mja, i Esk, i Kth Mrg
    09                 “           “     , d  “    , p Valb
    10                 “           “           “    , sh  “
    13                 “      , sh Valb

SAY-60  p164  SASTMOLA VUORIJÄRVI
1694           Axl Prs, h Krn  .......................................................................................................... Axl Prs Mouhijvi 6.1.93 S Krn Johs Hirvijvi
    95-96          “     ,  3 prs;     AP optgt 94, sk 01
    97                “     , h Valb
    98                “           “   , d And, p Mja
1700-01           “           “
    03           Joh Michs mh, i Kth Valb
    04                 “       , h Lisa      “
    09                 “           “     , i Kth Märta
    10                 “           “     , i Mrg

SAY-60  p164  SASTMOLA LĹNGFORS
1697-98      Hnr Jaks, h Lisa (Mts Siiro)  ........................................................................................ Mja Hnrs 28.12.98 S Joh Hnrs  Ytterby
1700                 “          “     , d Mja, mg Joh, d Krn, p Ags   HJ opt. 96, sk 02
    01                 “          “          “           “         “
    03                 “          “      ,  2 dr,  1 mg  ......................................................................................... Krn Hnrs 18.1.03 S Mich Mrths  Sammi
    04                 “          “      , d Mja, mg Joh
    09                 “          “      , d Valb, d Brta, p Xtn  .............................................................................. B Hnrs 28.12.09 S Mts Mrths  Sammi
    10                 “          “            “    , p Mja  ................................................................................. Valb Hnrs 5.6.10 S änkl. Hnr Ands  Otamo


SAY-59  p165  SASTMOLA LEVASJOKI
1686           Erik Ths, h Mrg, s Hnr, p Gtd         fr Prstgrd
    87                   “          “          “
    88           nyb   “         “
    89                    “         “     , d Valb, p Mrg
    90           Erik Ths,    “     , s Mts, d Mts, dh Sara, p Xtn
    91                   “          “          “   , d Jör, p Lsa
    92                   “          “          “   , d Erik,   “
    93                   “          “          “   , p Mja, p Xtn

SAY-60  p165  LEVASJOKI
1694           Erik Ths, h Mrg, d Mja, s Mts, d Joh, p Mja;    nyb, cr opt 86, sk 92, prolong sk 96
    95                   “     ,  7 prs
    96                   “     ,  6 prs
    97                   “     , h Mja, d Märta, d Mja, s Mts, p Gtd  .............................................................................. Märta Ers 7.3.97 S Mts Hnrs
    98                   “          “    , d Erik, p Gtd  .................................................................................................... Mja Ers Soini 6.1.99 S Hnr Mts
1700                   “          “    , mg Hnr, d Mja, d And, p Elsa
    01                   “     , h Mrg, d Sim
    03                   “           “
    04                   “           “    , s Joh, i Märta
    09-13     Joh Ers, h Mja, mr Mrg, d Ana  ............................................................................................... Joh Ers 1.1.06 S Mja Ths  Siikais


SAY-59  p165  SASTMOLA LEVASJOKI
1685           Erik Ols, h Valb, s Joh, d Mja   (Erik & Valb fr Otamo)  ............................................................ Joh Ers 7.4.86 S Xtn Michs Öby
    87                   “        “          “   , sh Xtn
    88-90     nyb  “        “          “         “     , d Mja
    91           Erik Ols,   “    , d Mja, d Krn, d Joh
    92-93     Mrk Jörs, h Lisa

SAY-60  p165  LEVASJOKI
1694           Mrk Jörs, h Lisa, d Erik, dh Mja
    95-96            “     ,  2 prs
    97                 “     , h Lisa, p Mja, i b Hnr, h Brta
    98                  “          “         “     , h Märta
1700                  “          “    , dgp Erik, i äa Brta, Kth Märta
    01                  “          “    , p Agnta,       “
    03                  “          “    , pro abs 1
    04                  “          “
    09                  “     sjkl will afträda hmnt t sin son, h Valb, s Grls, d Mja
    10           Jör Sims, d Sara
    13                “      , p Märta  ................................................................................................................... Jör Sims Björn 20.10.13 S Krn Bgts


SAY-59  p168  KYNÄSJÄRVI BUONDI   nyb pĺ Ehremarken 88
1686           Xtr Ols, h Mrg, s Joh
    87-88           “         “         “   , dg Hnr
    89                 “         “         “   , s    “
    90                 “         “         “   , d Krn
    91                 “         “         “        “    , abs
    92-93           “         “         “        “


SAY-60  p121  KYNÄSJÄRVI LAITELA
1694           Xtr Ols, h Mrg, s Joh, s Hnr, d Krn
    95                 “    ,  7 prs
    96                 “    ,  6 prs
    97                 “    , h Mrg, s Hnr, d Krn, p Brta
    98                 “          “        “          “   , s Joh, dp Mich, p Valb, Joh Mts o h Valb fr Ikalis Pansar
1700                 “          “        “     , s Joh, p Valb, p Valb, dp Jak
    01                 “          “        “     , shu Mja, item s Per, i sldhu Brta
    03                 “     ,  hu,  3 sn,  1 shu,  1 dg,  1 piga
    04                 “     , h Mrg, s Hnr, s Xtr, sh Mja, p Valb, i kh Brta
    09           Hnr Xtrs, h Mja, p Brta, p Brta
    10-13           “           “    , p Krn


SAY-59  p76  POMARK NISSI      Mĺrten Grelssons hmn
1656           Nils Jörs, h Mja, Sim Jörs, swmor Gtd, Rhu Ana, husk Anna nu i Otamo
    57                 “           “    , Salomon orätt inf 56,        “               “                          , d Lisa
    58-59           “           “    , s Joh inf 58, Rhu Ana
    60                 “           “    , stsn Joh, Rhu Ags
    61                 “           “    , s Joh;    
658,59 NJ är en RB och …st nyl. sin rustning bortmist allt sitt … och äger intet att utsätia nĺgon Rytt. med
    63                 “    , h Maisa,   “   , p Mrg, R Erik, Rh Kaisa hos Klaes Hansson
    64                 “          “           “   , h Brta,    “    , 1 piga, Rh Kaisa     “
    65                 “          “           “        “     , s Mrth, R Erik, p Mrg
    66                 “          “           “        “          “
    67                 “          “           “        “          “    , p Maisa
    68                 “    , h Marina,  “        “          “
    69           Mrth Nls, h Gtd, s Joh R,  “    , mormor Mja, s Jak inf 69
    70                   “         “           “    , Rh Brta,         “          “  , i Gtd
    71                   “         “           “           “               “           “
    72                   “         “           “           “               “           “  , b Th utsl 71
    73                   “   , s Joh R, Rh Brta, mormor Mja, s Jak, Th, fisk Hnr, h Krn

SAY-59  p32 Nissi
1674           Mrth Nls, s Jak, mrmr Mja, R Joh, Rh Brta, s Th, h Gtd, fisk Hnr, h Krn
    75                   “    ,  hu,  3 sn,  2 shu
    76                   “    ,  3 sn,  1 shu,  1 Gtd
    77                   “    , s Jak, s Joh, Rh Brta, s Th, h Gtd
    78                   “    , sn Joh, h Brta, s Th, h Gtd, h Brta, d Drde, Rh Ana
    79                   “          “         “         “        “        “     , Rh Ana, sld.äa Krn
    80           Joh Mts, h Brta,  1 R  ........................................................................................................... (SAY patronyyminä koko ajan Matsson)
    81                 “         “     , d Kaisa
    82                 “         “          “      ,  1 dg
    83                 “         “          “
    84                 “         “      , s Sim,  1 dg,  pro abs 1
    85-86           “         “           “   , d Kaisa
    87                 “         “           “         “     , d Sim, R Hnr
    88                 “         “           “         “
    89                 “         “           “         “     , s Grls, i sld.äa Mja
    90                 “         “           “     , d Lsa,     “
    91                 “         “           “     , d Kaisa,  “
    92                 “         “       , d Kaisa, s Grls, s Jör
    93                 “         “             “     , s Jör

SAY-60  p115 NISSI
1694           LB Joh Mts, h Brta, s Jör, d Kaisa
    95           Joh Mts,  4 prs
    96                 “    ,  5 prs
    97                 “    , h Brta, s Jör, s Mts
    98                 “    , s Jör, d Kaisa
1700                 “        “        “       , s Mts, i sld.hu Mja
    01                 “        “        “       , sld.hu Mja
    03                 “     ,  1 dr,  1 sh,  1 pig
    04           Joh Nissi, sh Mja, d Krn, p Brta
    09           Mts Nissi, h Mja, p Brta
    10                 “            “     , p Mja
    13           hu Mja
SAY-59  p32 POMARK ROSSI
1691           Brtl Mts, h Mrg
    92           LB Brtl Mts, h Mrg
    93           Brtl Mts, h Mrg, s Joh, d Valb, d Erik  ................................................................................................... V Brtls 15.1.93 B E Hnrs

SAY-60  p115  ROSSI
1694           Brtl Mts, h Mrg, s Joh, d Valb, mg Erik, Rh Hebla
    95                 “     ,  4 prs
    96                 “     ,  6 prs
    97                 “     , d Valb, s Joh, s Hnr, d Mja
    98                 “          “     , s Hnr, d Mja
1700                 “          “     , mg Erik, s Hnr
    01                 “          “     , d Sfa;  .................................................................... Joh Nissi & Brtl Rossi: denna resten är ingen förhoppning om
    03           Erik Hnrs,  hu,  1 far,  1 pig
    04                  “      , h Valb, swfar Brtl, i Kth Mja, Kth Sfa
    09                  “            “    , sw Sfa, p Mja
    10                  “            “    , p Sfa, p Mja
    13                  “            “
SAY-60  p166  POMARK HONKAKOSKI
1697           And Johs, s Mrg
    98                  “     , s Kaisa
1700           And Lrs, s Hnr, p Krn är starkblindh
    01                 “    , d Krn;  And Johs utfattig har ingenting att betala med
    03           Sgfr Lrs,  hu,  3 pig  ............................................................................................................................................... S Lrs ∞ D Mrths
    04-09           “    , h Drde, p Krn  .................................................................................... K Ands Honkakoski 10.4.10 B Jör Lrs  Storgeting
    10                 “         “
    13                 “         “      , d Mja


SAY-59  p76  POMARK RIUTTA
1656           Bgt Pls, h Mrg, snhu Ana, d Valb, p Mrg
    57                “          “             “           “     , mg Villam
    58                “          “             “           “             “       mh borg i Bbrg
    59                “          “             “           “                                             Villam & Drde  ks Soini
    60                “          “             “     , sndr Valb, fisk Villam, h Drde, p Mja, Mrg
    61                “    , d Valb, Mja, dg Erik,                   “              “
    63                “         “     , mor Ana, mg And, d Mja
    64                 “    , h Valb,       “            “         “
    65                 “          “             “            “         “   , dg Joh, p Mgta
    66                 “          “             “    , d Valb, mg And, h Mja, dg Joh
    67                 “  mh utgla bĺde twĺ afstĺtt hnt ĺ sin mg;  mg And, h Mja, mor Ana, dg Joh Kt, p Valb
    68           And Hnrs, h Mja, swmor Ana, dg Erik, p Valb, dghu Krn
    69-71     Mts Prs, h Mja
    72                 “          “    , pro abs 1
    73                 “          “    , p Valb

SAY-59  p32 RIUTTA
1674           Mts Prs, h Mja, Knt Tröskare, hu
    75-76           “    ,  hu,  1 pig
    77                 “    , h Mja, Mts Hnrs, h Mrg
    78                 “         “    , b Jör, Mts Hnrs, h Mja
    79                 “         “        “            “      , h Mrg, p Sfa
    80                 “         “        “
    81                 “         “        “    , Mts Hnrs, h Mrg, p Lsa, i Lsa
    82                 “         “        “    , d Mgdl, Mts Hnrs, h Mrg, p Brta
    83                 “         “     , Mts Hnrs, h Mrg, R.äa Lsa
    84           Mts Hnrs, h Mrg, p Kaisa, p Kaisa,      “
    85                 “            “          “            “      , pro abs 1
    86                 “            “          “
    88-90     Mrk Ands, h Mja
    91-92            “            “    , d Erik
    93                  “            “    , d Knt

SAY-59  p32 RIUTTA
1689-90      Lrs Johs, h Valb, i Valb
    91-92          “          “      , p Lastika
    93                “          “

SAY-60  p116 RIUTTA
1694           Mrk Ands, h Mja, s Mts, Kth Brta
    95-96            “      ,  4 prs
    97                  “      , h Mja, d Sgfr, Kth Mja
    98                  “           “    , hu.br Th
1700                  “           “    , d Mja
    03                  “       ,  hu,  2 dr
    04                  “       , h Mja, d Mja, d Brta
    09           Mrk Ands är gl öfr 64ĺ o sjukl o will sedera hmnt t sin son, h Mja, d Mja, d Bta, d Valb, s Joh
    10           Mrk Ands, h Mja, d Kaisa, d Valb
    13           Jör Mrks, mr  “        “            “

SAY-60  p116 RIUTTA
1694           Lrs Johs, h Valb
    95                “     ,  3 prs
    96                “     ,  5 prs
    97                “     , h Valb, d Mrg, p Lastika, Kth Mja
    98                “          “          “     , d Mts, Kth Mja
1700                “          “          “     , mg Mts, i Kth Mja
    01                “          “          “     , i Kth Mja
    03                “     ,  hu,  2 dr,  1 mg
    04                “     , h Valb, d Mrg, d Ana, mg Mts
    09                “          “     , d Agnta,  “    , p Lastika
    10                “     , d Agnta, d Ana, p Lastika
    13           Mja Riutta, s Ana, p LastikaSAY-59  p77  POMARK SAVO     Jöns Erikssons hmn
1656           Brtl Lrs, h Valb, far Lars, p Lsa
    57                 “          “           “     , p Mja
    58                 “          “           “
    59                 “          “    , p Brta
    60                 “          “    , far Lars utsl 59, d Mja, srdr Kaisa utsl 59, d Mts
    61                 “          “    , mg Mts, h Mja, far om sine 80ĺ, p Mrg
    63                 “          “           “          “
    64                 “          “           “          “    , p Valb
    65                 “          “           “          “    , d Ags
    66                 “          “           “          “         “   , fäbg Bta
    67                 “          “           “          “         “   , p Brta, fäbg Bta
    68-69           “          “           “          “    , d Lrs,    “             “
    70                 “          “           “          “    , d Sgfr, p Mja, i Mrg
    71                 “          “           “          “          “         “
    72                 “          “           “          “          “
    73                 “          “           “          “    , d Joh, p Mja

SAY-59  p33 SAVO
1674           Brtl Lrs, h Valb, mg Mts, h Mja, d Hnr, p Valb, i Mrg, fäbg Bta
    75                  “   ,  hu,  1 mg,  1 dr,  3 dg,  2 pig,  i Mrg,  fäbg Bta
    76                  “       “       “   ,  1 sh,  2 dg,    “         “
    77           hu Valb, mg Mts, h Mja, d Jör, d Hnr, p Ana, i Mrg
    78                “     , mg Mts Esks, h Mja, d Pĺl, p Krn, fäbg Bta
    79                “                “               “    , p Krn, fäbg Bta
    80           Mts Esks, h Mja, p Lsa, p Valb
    81                 “           “    , d Drde, d And, p Valb, p Valb
    82                 “           “          “    , d Pĺl,      “     , p Kaisa
    83                 “           “          “    , p Kaisa, p Kaisa
    84                 “           “          “    , d Hnr, pro abs 1
    85           hu Mja, d Drde, d Hnr, legok. Hnr, pro abs 1, sld.hu Valb, sld.hu Mja
    86           Mts Esks, h Mja, d Drde
    87                 “           “          “     , d Ana
    88                 “           “          “          “     , p Kaisa
    89                 “           “          “          “           “      , d Hnr, d Mts
    90                 “           “          “          “      , mg Hnr
    91                 “           “          “          “             “     , s Mich, d Brta
    92                 “           “          “          “             “     , d Brta
    93                 “           “          “          “             “     , d Jör

SAY-60  p117 SAVO
1694           Mts Esks, h Mja, d Drde, d Ana, d Brta, mg Hnr, d Sgfr, Kth Mja
    95-96           “      ,  9 prs
    97                 “      , h Mja, d Drde, mg Joh, d Ana, mg Hnr, d Brta, d Mts  ...................................................................... (mg Joh fr Kynäsjvi)
    98                 “           “         “             “         “           “      , d Mts
1700           Joh Xtrs, h Drde, swmr Mja, d Brta, d Lsa, d Hnr
    01                 “          “                “          “           “   , hu.sr Mja, p Valb
    03                 “     ,  hu,  1 dr,  1 dg,  1 pig
    04                 “     , h Drde, s Lsa, p Krn, p Mja
    09                 “          “      , p Ana
    10                 “          “           “    , p Valb, p Gtd
    13                 “          “           “          “SAY-59  p77  POMARK MARTTILA    Lars Tomassons hmn
1656-57      fisk Lars, h Merta
    58                “            “     †
    59-60          “      , h Gtd
    61           Anoila fisk Lrs, h Gtd;   Mĺrten Grelsson optagit 62 pĺ frihet
    63           Mrth Grls, h Märta
    64                   “          “       , d Hnr, Joh
    65                   “          “       , s   “  , h Mja
    66-67             “          “             “   , p  “
    68                   “          “       , p Mja
    69                   “          “       , s Hnr, p Mja
    70                   “          “            “    , p Brta
    71                   “          “            “    , dgp Grls, p Brta, i Gtd
    72                   “          “            “    , d     “    , p Mja
    73                   “          “        , d Mrth,     “

SAY-59  p34 MARTTILA
1674           Mrth Grls, h Märta, d Mich
    75                   “     ,  hu,  2 dg,  1 pig
    76                   “        “  ,  1 dg,     “
    77                   “     , h Märta, p Valb
    78                   “           “      ,  1 sn,  p Valb
    79-80     Joh Mrths, mr Märta, p Brta  ................................................................................................ JM 20.6.80 B/Sast Bta Isaks fr Risby
    81                 “        , h     “     , p Mrg
    82           mr Märta, p Mgdl, p Ana
    83           Joh Mrths, mr Märta, h Bta, d Hnr
    84                 “        , h Bta, mr Märta, d Erik, p Mrg, i Valb
    85                 “             “           “             “          “        “     , sld.hu Ana
    86                 “             “           “             “          “    , p Mja, i Valb
    87                 “             “           “        , p Valb
    88                 “             “           “        , d Erik, p Mrg, p i Valb, sld.äa Mja utsl 87
    89                 “             “           “             “     , p Lastika, p Mrg, i Mja
    90                 “             “           “        , d Mts, d Erik, p Lastika,    “    , sld.äa Mja
    91                 “             “     , p Mrg, sld.äa Mja
    92                 “             “     , d Sgfr, dgp Jör
    93                 “             “     , d Mts, p Mrg, p Lastika

SAY-60  p118 MARTTILA
1694           hu Bta, d Mts, p Lastika, Kth Ana  .......................................................................................................................... JM bgr 28.9.94 B
    95           äa  “   ,  4 prs
    96                “   ,  5 prs
    97                “   , d Erik, Kth Ana
    98                “   , d Sgfr, p Lastika, Kth Ana
1700                “   , s Mrth, d Th, p Lastika, Kth Ana
    01                “          “        “         “         , p Mja, Kth Ana
    03           Mrth Johs,  1 mr,  1 dg,  2 pig
    04                   “      , mr Bta, p Brta, p Ana
    09                   “      , h Ana, mr Bta, s Drde, sknesmed Mts, h Mja  ................................................................................... D Johs d 15.1.88 B
    10                   “           “           “    , d  “    , p Brta af förseende utsl förledit ĺr, dgp Joh utmarcherat, sknesmed Mts, h Mja
    13                  “           “SAY-59  p78  POMARK SOINI
1656           Lrs Mts, h Bta, s Klaes, h Mrg, d Valb, fisk Th, h Bta
    57-58          “          “         “           “           “            “         “       , fisk And
    59                “          “         “           “    , p Mrg,        “         “              “     , fisk Villam, h Drde   (ks Riutta)
    60                “          “         “           “    , d Valb,        “        “              “     , h Lsa, Kth Krn utsl 59
    61           Klaes Mts mh † , sn Klaes, h Mrg, s Valb, d Bta, s Krn, fisk Th, And
    63           Klaes Lrs, h Mrg, d Bta, p Gtd, fisk Lrs, h Gtd, i And fisk, Utamo Mrg inh, paimen Bta
    64                   “          “         “         “   , för abs 1, fisk Lrs, h Gtd, i Brta paimen
    65                   “          “         “    , d “   , s Mts,            “         “   , i Rh Kaisa, fäbg Bta
    66                   “          “    , s  “        “        “   , p Mrg,  “         “             “      , Mrg
    67                   “          “          “    , b Mts, h Mrg, i Mrg, fisk Lrs, h Gtd
    68                   “          “    , d Mja, d Gtd utsl, s Mts, h Mrg, i Bta, i Mrg, fisk Lrs, h Gtd
    69                   “    , d Mja, s Mts, h Mrg, i Mrg........................................................................... Klas Lrs Pomrk
15.8.69 B Brta Prs  Ikalis
    70                   “    , h Brta, fäbg Brta
    71                   “         “     , d Mja inf 71, i Brta, i Mrg, sld.äa Krn
    72                   “         “          “    , mg Hnr, i Mrg, sld.äa Krn, fisk Lrs, i Gtd, fäbg Brta utsl 71  ............................... Hnr Hnrs fr Kyrö K:pää
    73                   “         “     , d Hnr, Joh, h Elsa, i Mrg,   “      , lösdr  “      “        “   Bta

SAY-59  p33 POMARK SOINI
1674           Hnr Hnrs, h Mrg, d Joh, d Klaes (Larsson), h Brta, sld.äa Krn
    75                 “            “    , Erik Ths, hu,  1 dg,  1 p,                  “
    76           Erik Ths, hu,  1 sn,  1 p,  i Klaes, i Mrg,                     “
    77                  “    , h Krn, s Hnr, p Brta,       “                             “
    78                  “         “          “    , p Gtd, sld.äa Krn
    79                  “         “          “    , p Msa
    80                  “         “          “    , p Gtd
    81                  “         “          “    , h  “   , p Lsa
    82                  “         “          “          “   , d Mrg, i Brta utsl 81
    83                  “         “     , d Mrg  .................................................................................................................. Erik Ths & Krn t Sastm Prstgrd
    84           Mts Prs, h Mja
    85                 “         “    , d Mja,  1 abs
    86           i     “         “
    87                 “         “
    88           äa Ana, d Drde, sr? Grls, i Mts Prs, h Mja  ............................................................................................... Ags o Grls se Naperoinen
    89           äa Ags,    “             “               “         “ .......................................................... Grls Mrths f i Lassila 20.10.89 S Valb Prs  Levasjki
    90               “    , s Grls, h Valb, i Mrg
    91           Grls Mrths, h Valb, sr Drde
    92                 “              “    , d Jör, sld.äa Mja
    93                 “              “    , sr Drde

SAY-60  p117 SOINI
1694           Grls Mrths, h Valb, s Drde, p Mrg
    95                  “        ,  4 prs
    96                  “        ,  3 prs
    97                  “        , h Valb, s Drde, d Mrth
    98                  “             “          “
1700-01             “             “     , d Sgfr, h Drde
    01           Grls Soini: denne rest härrörer sig af de swĺra hungersĺhren, bonden utftg efter Nembdens intygande
    03           Grls Mrths,  hu,  1 pig   Grls Soini sitter än pĺ hmnt som nepligen ĺhrligen kan betala sin rentta men intyges wara aldeles
                   oförmögen denna resten att betala

    04           Grls Mrths, h Valb
    09                 “              “     , s Hnr
    10-13           “              “     , sh MjaSAY-59  p98  KLĹSMARK NAPEROINEN
1674           Brusius Ers, h Valb, b Brtl, h Hga, husk Ags
    75                      “          “     ,  1 sn,  1 sh,  fisk Hnr Ths, hu
    76                      “          “     ,  1 mg,   “                  “        “
    77                      “          “     , b Brtl, h Hga,            “    , h Mja
    78           Jak Brusiuss, Brtl Ers, h Ags, fisk Hnr Ths, h Mja  ................................................ Jak Brusiuss 29.9.78 B Drde Nilsdr Pomark
    80-81           “           , h Drde, mr Hga, sr Ags, sr Ana, sr Mja;    Mts Hnrs, h Ana, d Mja, h Mrg, p Sfa, dg Per
    82                 “                “             “          “          “          “
    83                 “                “             “          “          “          “    , dg Per  ............................................................... Ana Brusii 1.7.83 B Per Lrs
    84                 “                “             “          “    , sr Mja, legok Jak
    85                 “                “             “          “          “               “   , 1 abs
    86                 “                “             “          “          “               “   , Grls Mrths, mr Ags
    87                 “                “             “     , sr Mja, dg Jak, Grls Mrths, mr Ags  ..................................................................... Ags o Grls se Soini
    88                 “                “     , sr Mja, dg Jak
    89                 “                “          “            “   , i Mja
    90-91           “                “     , sr Brta, sr Mja, dg Jak, dg Mrth
    93                 “                “          “           “           “   , dg Joh

SAY-60  p122  KLĹSMARK NAPEROINEN
1694           Jak Brusiuss, h Drde, sr Brta, sr Mja, dg Jak, kh Mja
    95                 “           ,  6 prs
    96                 “           ,  4 prs
    97                 “           , h Drde, sr Brta, dg Mts
    98                 “                “            “
1700                 “                “      , s Mich, dg Per
    01                 “                “      , s Hnr,       “
    03                 “                “      , 1 sn, i Per;   
Jakob sitter än pĺ hmnt men äger inte ett klöf o seijer att hwarken han eller hun är wid fult förstĺnd
    04                 “                “      , s Hnr
    09           Mich Jaks, mr   “     , sr Agnta;   fr Jak övr 60ĺ, afstĺtt hmnt ĺt sin son
    10                   “     , sh Valb, mr Drde, d Agnta
    13                   “     ,  h  “   , d Agnta, sr Mrg


SAY-60  p108  NORRMARK KAHARI
1694           Hnr Jörs, h Brta, d Th, p Brta, fhrd Per, h Brta
    95                 “     ,  4 prs
    96           i     “     ,  2 prs
    97           And Sims, h Ana, p Lsa
1701           Joh Michs, h Brta
    03                 “        ,  hu,  1 pig
    04           Joh Kahari, h Valb, p Valb
    09                 “              “     , p Lastika
    10                 “         , i R.äa Brta, s Lsa
    13                 “         , h Sfa, s Ana


SAY-60  p108  NORRMARK LILLGETING
1694           Joh Sims, s Mts, sh Mja, d Brta
    95                 “     ,  5 prs
    96                 “     ,  4 prs,  Joh Nls,  2 prs
1700           Mts Lrs, h Brta, p Mja, i Drde
    01                 “         “     , dgp Kornelius
    03                 “    , hu
    04           utan ĺbo
    09           Erik Lillgeting, s Mja, s Kaisa
    10                  “                  “
    13                  “             , h Mrg, p Mja


SAY-60  p109  NORRMARK SIMOLA
1694           Hnr Mts, h Mrg, b Th, s Valb, s Mja, Kth Gtd
    95                 “     ,  6 prs
    96                 “     ,  7 prs
    97                 “     , h Mrg, b Th, s Valb, b Mich, Kth Gtd
    98                 “          “     , s Valb, b Mich, p Valb, Kt.äa Gtd
1700                 “          “     , b Mts,     “      , s Xtn, p Lsa, sld.hu Valb, i bh Ana
    01                 “          “     , s Xtn, p Lsa, p Mja, sld.hu Valb, d Joh, d Mich
    03                 “      ,  hu,  3 pig,  sld.hu Valb
    04                 “      , h Mrg, s Xtn, s Sim, d Mrth, p Lsa, p Mja, i Barbro
    09                 “           “         “    , p Valb......................................................................................... Sim Hnrs
1.11.10 B Agnta Hnrs  Rosnäs
    10           Sim Simola, h Mrg, s Xtn, far Hnr, p Valb
    13                  “         , h Agnta, mr Mrg, d Brta, p Valb


SAY-60  p110  NORRMARK UOTILA
1694           Grls Ols, h Ana, d Kaisa  ............................................................................................................................ GO 2.10.70 B A Michs
    95                  “    ,  4 prs  ................................................................................................................... Krn Grls 9.12.94 B Sim Ands  Rosnäs
    96                  “    ,  5 prs
    97                  “    , h Ana, d Kaisa, mg Sim
    98                  “         “
1700                  “         “    , d Kaisa, mg Sim
    01                  “    utftg, h Ana, d Kaisa, mg Sim, i Drde
    03                      “       ,  hu,  2 dr,  1 mg,  Kth Drde;  GO utfattig hafwandes härtills inga drächter haft utan för dett han har andra
                   arbet… fĺtt … til lĺns til des han omsider en häst skaffat

    04           Sim Uotila, h Krn, swfr Grls, swmr Ana, sw Mja
    09           hu Krn, s Mja, s Ana, s Lsa
    10-13         “         “         “


SAY-60  p114  NORRMARK STORGETING
1694           Gbrl Sims, h Valb, stmr Ana, d Jör, p Ana, Kth Ana
    95                  “      ,  5 prs
    96                  “      ,  6 prs
    97                  “      , h Valb, d Lsa  ....................................................................................................... Lsa Gbrls 2.2.98 B J Lrs  Södermrk
    98           äa Valb, d Lsa, mg Jör, b Erik
1700               “           “          “    , sw Mja, dgp Hnr, i sld.hu Brta
    01               “           “          “          “      , dgp Mich, sld.hu Brta
    03           Jör Lrs,  hu,  1 dg,  1 pig,  sld.hu Brta
    04                “    , h Lsa, sw Mja, i Kth Brta
    09                “         “          “     , sw Valb  ................................................................................................ JL 10.4.10 B K Ands  Honkakoski
    10                “     , h Krn,    “     , sw Brta, Kt.äa Brta
    13                “          “          “     , p Gtd, Kth BrtaSAY-59  p97 NORRMARK VRANGI
1634           Hnr Vrang, h Malin, h? Ags, p Mrg
    35           Hnr Mts, h Malin, h Ags, p Mrg
    37           B    “          “           “     , d Ana, p Mrg
    38                  “          “           “          “    , d   “
    39                  “          “       , d Ana, d Mrg, p Mrg
    42                  “          “       , sn Lrs, d Ana, d Mrg, p Mja, p Brta
    43                  “          “             “         “        “            “
    44                  “          “       , d Ana, d Mrg, sn Lrs, p Mrg
    46-47            “          “            “    , p Gtd
    49                  “    , mg Stph, h Ana, p Bta
    50-51     Stph Vrang, h Ana, d Lsa
    52                   “             “     , s Lsa

SAY-59  p74 NORRMARK VRANGI
1656           Stph Vrang, h Ana, s Lisa, far Hnr, dgp Jör, p Valb
    57                   “            “         “            “    , p Mrg, Kth Mrg
    58           Stph Mts,       “         “     , far Hnr afstĺtt hmnt t sin mg o födes af barnen, p Ags, Kth Mrg
    59                  “             “          “     , p Ags, Kth Mrg
    60                  “             “     , hu.sr Lsa, mrfr Hnr utsl 58,59, p Ags, Kth Mrg
    61                  “             “     , mrfr Hnr betyges wara övr 70ĺ,   “            “
    63                  “             “     , d Jör, p Bta, p Valb, fäbg.dr Ana
    64                  “             “     , p Mrg, p Mln
    65-66            “             “           “    , p Valb
    67                  “             “           “    , p Mrg
    68                  “             “           “
    69                  “             “      , d Mts inf 69, p Mrg, p Lsa
    70                  “             “      , p Mln
    71                  “             “      , s Stph inf 71
    72                  “             “      , s Stph, d Ana utsl 69, p Mja  .............................................................. Stph Stphs 1.12.72 B Krn Sims Simola
    73                  “             “            “    , d Krn, d Ana,     “    , d Jör

SAY-59  p70 NORRMARK VRANGI
1674           Stph Mts, h Ana, s Stph, h Krn, d Ana, d Jör
    75                  “     ,  hu,  1 sn,  1 dr,  1 shu
    76                  “         “      “        “  ,  1 dg, Dnl Sĺgare, hu
    77                  “     , h Ana, s Stph, h Krn, d Ana, p Krn, Dnl Sĺgare, h Mln
    78           Stph Stphs,  “    , h Krn, d Ana, s Knt, Dnl Sĺgare, h Mln
    79                  “       , h Krn, b Knt, p Mja
    80                  “            “        “     , p Brta
    81                  “            “        “
    82                  “            “        “     , p Brta
    83                  “            “     , s Mrth   “
    84                  “            “     , d Mts     “
    85                  “            “         “           “    , sldh Mja
    86                  “            “         “     , p Ana
    87-88            “            “         “     , p Brta
    89                  “            “      , d Th, p Elin, p Ana
    90                  “            “      , p Barbro, p Ana, d Mts, dh Ana
    91-92            “            “      , p Ana, d Mts, dh Ana
    93                  “            “      , p Kaisa,  “          “

SAY-60  p110   NORRMARK VRANGI
1694           Stph Stphs, h Krn, d Mts, dh Ana, p Kaisa
    95                  “       ,  9 prs
    96                   “      ,  6 prs
    97                   “      , h Krn, d Krn, d Mts, dh Ana
    98                   “           “    , dh Ana
1700                   “           “    , d Krn, mg Sim, p Valb, dp Joh
    01                   “           “         “           “     , d Valb, p Valb, p Mja
    03                   “       , hu,  2 dr,  1 mg,  1 dg,  1 piga
    04                   “       , h Krn, d Krn, d Valb, mg Sim, p Mja
    09           Sim Vrang,,   “    , p Elin, p Mja
    10                “              “    , p Lsa, p Valb
    13           Stph Vrang, h Lsa, p Mja,   “
SAY-59  p122 NORRMARK KLEEMOLA
1634           Sgfr Klms, h Valb, s Mts, h Mrg, s Mrth p, p Brta
    35                  “             “            “          “     , s Th p, p Brta
    37                  “             “            “          “     , s Th
    38-39            “             “            “          “     , p Elin
    42                  “             “            “          “     , d Drde, s Mrg
    43                  “             “            “          “          “     , p Mrg
    44           B     “             “            “          “          “          “
    46                  “              “            “          “         “
    49-50            “              “            “          “         “
    51           Mts Sgfrs, mr Valb, d Ags
    52                  “       , d Ags, d Valb

SAY-59  p122 NORRMARK KLEEMOLA
1656-58      Mts Sgfrs, s Mich, d Krn, d Valb, d Mln
    59                  “       , h Bta, s Mich, d Krn,      “
    60                  “       , h Brta,    “     , stmr Lsa, d Ana, d Mln
    61                  “            “          “     , h Lsa,       “          “
    63                  “            “   sägs gl, s Mich, h Lsa, d Ana, d Mln, d Brta
    64                  “            “     , s Mich, h Lsa, d Ana, d Mln, d Brta
    65                  “            “          “           “     , d Mln, d Brta
    66                  “            “          “           “     , d Ana, d Mln, d Brta
    67                  “            “          “           “     , d Mln, d Brta
    68                  “        , s Mich, h Lsa, d Mln, d Brta
    69                  “             “           “          “
    70                  “             “           “          “    , p Gtd
    71                  “             “           “          “    , p Krn
    72                  “             “           “          “    , p Mrg, d Jör
    73                  “             “           “          “         “    , dgp And

SAY-74  p72 NORRMARK KLEEMOLA
1674           Mts Sgfrs, s Mich, h Lsbt, d And, p Krn, p Lsa
    75                 “        ,  1 sn,  1 shu,  1 dg,  2 pig
    76           Mich Mtshu,  2 dg,  1 pig
    77           s Mich, h Lsbt, p Ana
    78           Mich Mts, h Lsa, d And, p Cclia
    79                    “          “     , d Lsa, d Mts, p Brta
    80                    “          “          “   , p Mja
    81                    “          “     , d Kaisa,   “
    82                    “          “           “      , d Ana, d Mts
    83                    “          “           “           “    , d Th,  1 pro abs  ............................................................. Krn Michs 1.1.84 Th Hnrs Heikkilä
    84                    “          “     , d Ana, d Th
    85-86              “          “           “    , d Lsa, d Mrk, p Mja
    87                    “          “     , d Lsa, s Mts, p Mja
    88                    “          “          “         “    , p Kaisa
    89-91              “          “          “         “    , d Mja
    92                    “          “     , s Mts, d Mja, d Th
    93                    “      , d Brta,   “         “    , p Brta  .................................................................... Mts Michs 19.3.93 S Sara Urbns  fr Lautjvi

SAY-60  p112 NORRMARK KLEEMOLA
1694           Mich Mts, s Mts, h Sara, d Mja, d Brta
    95                    “     ,  5 prs
    96                    “     ,  6 prs
    97                    “     , s Mts, h Sara, s Mja, d Brta, Kth Elin
    98                    “          “          “     , d Mrg,   “              “
1700                    “          “          “          “    , s Sgfr, p Barbro, Kth Elin
    01                    “      , shu Sara, d Mrg, s Sgfr, Kth Elin
    03           1 far swagsynt som intet seer förrätta,  2 pig,  Kth Elin
    04           Sgfr Kleemola, h Mja, p Valb, p Gtd, i Sara,          “
    09                 “                   “     , p Ana
    10                 “                   “          “     , p Lsa
    13                 “                   “     , p Krn,     “SÖDERMARK  p120  Mäki
1656           Jör Mts, h Barbro, mor Malin, sr Lisa
    57                "           "                 "      elendig, sr Lisa
    58                "           "           , sr Lisa, sr Brta inf. 58
    59                "           "                "            "
    60-61          "           "           , sr Brta
    63                "           "           , sr Lisa, sr Brta
    64                "           "           , sr Brta, sr Lisa, sr.mn Lrs, sr Ana
    65                "           "           , sr Ana,    "               "       , h Brta
    66                "           "                 "          "               "
    67                "           "                 "     , sr.mn Lrs Kt, p Brta, dg Gbrl
    68                "           "           , sr Lisa, dg Gbrl
    69                "           "           , sr Ana, h Lisa
    70-71     pĺ Jör Mts's h, dr Lisa
    73           Lrs Jaks, h Brta, p Lsbt

p93  Mäki
1674           Lrs Jaks, h Brta, p Lsbt, p Vlb, p Krn
    75-76           "            "       , i Krn
    77-78           "            "       , p Lisa, i Krn
    79                 "            "            "     , p Vlb
    80                 "            "            "     , i Brta
    81                 "            "       , sn Mts, p Lisa, i Brta
    82                 "            "             "          "     , p Lsbt, i Brta
    83                 "            "             "          "     , i Brta Jaks
    84                 "            "             "     , dr Ana, p Lisa, p Lisa, i Brta Jaks  ................................................................................. A Lrs dpt 9.8.67
    85                 "            "             "           "           "    , p Xtn  .......................................................................... M Lrs 20.12.85 B Arvds fr Ahl
    86                 "            "             "     , h Brta, dr Ana, p Lisa
    87                 "            "             "           "          "     , sn And, p Lisa  ................................................................................. A Lrs dpt 23.11.69
    88-89           "            "             "     , sh "          "            "           "
    90                 "            "             "           "          "             "
    91                 "            "             "           "     , sn And, br Sgfr
    92                 "            "             "           "           "
    93                 "            "       , sn Jör, sn And, p Lisa  ............................................................................................................. J Lrs dpt 25.1.72

p106  Mäki
1694           Lrs Jaks, h Brta, sn And, sn Jör, sh Vlb  ............................................................................................ A Lrs 28.12.93 Vlb Grls
    95-96           "       ,  6 prs
    97                 "       , h Brta, sn And, sh Vlb, s Mich, s Jör
    98                 "             "             "           "          "  .................................................................................................... J Lrs2.2.98 Lisa Gbrls
1700                 "             "             "           "     , sn Joh, dr Vlb utlemn. 99 nu dblt, p Lisa
    01                 "             "             "           "     , dr Vlb, p Krn
    03           And Lrs, hu, far, piga, i Mja Kthu
    04                  "     , h Vlb, far Lrs, p Drde, i Mja Kthu
    09                  "          "     , p Agnta, p Mja
    10                  "          "           "             "    , Kt.äa Mja
    13                  "          "     , p Vlb, p Gtd