å1771

MTLSLÄNGD FISKARS BRUK å1771 ES 2608 KA 8373

Än tilkommer som icke lyda under Bergmästarens taxering:


MTLSLÄNGD ANTSKOG BRUK å1771 ES 2608 KA 8373

p235

bokhåll.

Nils Paqvalin, h Stina, p Anna, Maria


brukspredikant

hr Sigfrid Bergstenius, fru Maria, p Lisa, Kaisa; 2 barn


smältaredräng

Noak Erman, h Anna, p Stina; 1 barn


hjälpsmed

Noak Tillman, h Sofia; 1 barn


mästersmältare

Johan Forss, h Maria; 3 barn


hjälpsmed

Johan Kosk, h Anna; 2 barn


smältaredräng

Fabian Pihra, h Anna; 1 barn


mästerräckare

Filip Pousar, h Juliana, sn Erik 17å; 4 barn
räckaredräng Vilhelm Forss, h Anna; 2 barn


hjälpsmed

Godtfrid Pouse; 1 barn, Sofia brkl


räckaredräng

Anders Pira, sr Anna, br Vilhelm 16åf.bruksk. Johan Åhlström brkl, sn Gabriel; Brita brkl


goujare

Johan Åhlström, h Brita
Johan Pihra, h Lisa;
5 barn


eldvaktare

Nils Giers; Johan och Brita bräckliga, 2 barn


klensmed

Anders Forsman, h Maria, dg Johan, dr Maria, Anna; 2 barn


bruksfogde

Mickel Borgström, dr Anna; Anna brkl, 3 barn


brukskarl

Erik Erman, h Maria; 1 brkl person, 2 barn
gla smeden Anders Erman brkl, dr Maria, sn Karl, dr Eleonora; Arvid fjollig


räckaredräng

Klas Pihra, h Maria; 2 barn
Anders Pira, p Greta;
Lena brkl, Brita gl


brukskarl

Tomas Ström; Lisa brkl
Johan Henriksson, sr? Maria;
Henrik, Maria, Johan och Maria bräckliga
Matts Jakobsson, h Greta;
1 barn
Fabian Nilsson, mor Kaisa;
Nils gl, 3 barn
Karl Nilsson, h Eva
Gabriel Ros, h Stina, sn Samuel 17å;
3 barn
ftg äa Blixt mäst sängliggande, 2 barn
f.bruksk. Ransk brkl,
dr Sara; Maria gl
Abraham Lax, h Anna;
2 barn
Anders Abbore, h Maria, br Matts;
3 barn
Matts Järnberg; Lisa gl


kolare

Samuel Matsson, sn Anders, dr Greta, sn Matts; 2 barn, Valborg brkl
Henrik Henriksson, h Maria;
2 barn
Johan Johansson, h Märta;
3 barn

Än tilkommer som icke lyda under Bergmästarens taxering:

p236

mölnare

Anders Lax, h Stina; Abraham och Maria gla, 1 barn


vävare

Fredrik Hartman, dg Herman; Greta blind


skräddare

Petter Kempe, h Maria; 4 barn


skomakare

Erik Wikberg, h Hedvik, lärg. Erland


sågare

Karl Tegelsten, h Stina
sågdräng Henrik Willen, h Stina
sågdräng Pål Mårtensson, h Stina
Sanberg blind, Anna kftg, 3 barn


MTLSLÄNGD KULLA BRUK å1771 ES 2608 KA 8373

p236

masmästare

Lars Uhr, h Anna, sn Johan, Anders, dr Maria; 4 barn


brukskarl

Isak Danielsson, h Maria; 4 barn
Karl Eriksson, h Anna, dr Lisa, sn Henrik 15å;
2 barn
Petter Jöransson, h Maria, dr Ester
Jakob Matsson, mor Lisa, sr Kaisa, br petter;
Matts gl
Gustaf Matsson, h Kaisa;
4 barn
Anders Kellgren, h Maria, sn Daniel
Johan Grabb, h Greta;
4 barn
Matts Storck, h Anna;
1 barn, Valborg gl
Johan Pettersson;
Petter och Kaisa gla

Än tilkommer som icke lyda under Bergmästarens taxeringafsk.sld Petter Norman, h Anna; 2 barn
fattige mannen Johan Nordqvist brkl, h Beata; 1 barn
möllnerskan hu Maria, dg Johan, p Kaisa
Maria brkl, 1 barn; Erik och Kaisa gla; Anders brkl


dat. Fiskars 6.2.1771


MTLSLÄNGD KOSKIS BRUK å1771 ES 2608 KA 8373

p236

hammarsmed

Anders Keij, h Lisa; Jonas brkl
Olof Tragman, h Brita, p Kaisa;
1 barn, Brita gl


p237

knipsmed

Johan Löfberg, h Greta, br Gustaf; Lovisa brkl, Jakob gl
smedsdräng Johan Andersson, h Maria; 1 barn


dagsverkare

Petter Tectonius, sr Beata; Daniel gl, 2 barn


mästersven

Matts Klaesson, h Anna; 3 barn, Anna afwita, Maria gl
smeddräng Daniel Löfberg, h Lena; 1 barn


brukskarl

Tomas Tomasson, h Lisa; Maria brkl, 3 barn
Gustaf (Jakobsson) Misk, h Lisa (Johansdr), sn Gustaf 15å;
2 barn
f.smed Hans Isaksson
gl, h Maria, sn Magnus; 4 barn
Petter Henriksson, h Lisa;
1 barn
Erik Henriksson, h Maria;
2 barn
Jöran Henriksson, h Märta
Matts Hammarberg
Erik Rajalin, h Maria
Jakob Sortell, h Johanna;
2 barn, Johanna gl
f.smed Petter och Johanna gla
Petter Jansson, h Anna;
3 barn
Samuel Åberg


kolare

Anders Andersson, h Maria
Anders Eriksson, h Maria, dg Johan
Matts Henriksson, h Kaisa, dr Maria;
5 barn
Anders Isaksson, h Greta;
2 barnDrag.hu Anna; Kosk Drag., 2 barn
sld.äa Lovisa Johansdr
brkl
Drag. Lappmans h Maria, Drag. Nymans h Maria
afsk. Åbergs h Kaisa
gl


MTLSLÄNGD SKOGBY BRUK å1771 ES 2608 KA 8373

p237

skrivare

Anton Forsström, h Maria, sn Henrik, p Lena, Kaisa; 1 barn


masmästare

Justus Dickman, mor Stina, sr Anna; 2 barn, Henrik sängliggande


hyttedräng

Johan Skogberg, dr Lisa; Ingeborg gl


upsättare

Isak Sjöberg, h Regina; 5 barn
Johan Strandberg, h Maria;
2 barn


bokare

Gustaf Råkman; Lena brkl, 1 barn


malmskiutare

Axel Lindström, h Beata; 2 barn


slaggskiutare

Erik Matsson, h Anna; 1 barn
Abraham Nyman, h Anna;
Anna gl, ftg äa Anna Nyström

p238

dagsverkare

Erik Lustig, h Stina; 4 barnafsk.Drag. Skogberg brkl, h Anna; Kaisa krympling


dagsverkare

Erik Nyström, h Maria
Erik Holm, h Johanna


smed

Johan Ström, h Maria, dg Daniel; 1 barn, Beata gl

Än tilkommer som icke lyda under Bergmästarens taxering:


mölnare

Johan Kihl, h Maria; 1 barn


notman

Petter Abramsson Nyman, h Maria; 3 barn


båtsman

Anders Lindström, Anders Reijman
Jakob Bolström m hu
Johan Wassman, Herman Will, Henrik Dickman


skomakare

Henrik Långström, h Maria; 1 barnDrag.hu Brita; 1 barn


dat. Tenala Grop 9.2.1771


MTLSLÄNGD BILLNÄS HAMMAR å1771 ES 2608 KA 8373

p238

bokhåll.

Johan Nordberg, skriv. Holmberg under information; p Maria, Greta, dg Jakob


hammarsmed

Anders Abbore, h Anna; 4 barn


mästersven

Jakob Jäfwert, dr Lisa, dg Petter; Brita brkl, 1 barn
Henrik Timper, h Lisa;
1 barn


kolare

Anders Abbore, h Stina; 2 barn
Herman Timper, h Stina
Vilhelm Degert, h Anna
Timper och Beata bräckliga, 1 barn
Brusk m hu bräckligap239

brukskarl

Gabriel Henriksson, h Maria; 4 barn
Johan Dönsberg, h Anna;
1 barn
Erik Forsberg, h Stina;
2 barn
Karl Eklöf, h Maria;
3 barn

Än tilkommer som icke lyda under Bergmästarens taxering:


hofqvartermäst.

hr Erik W. Hising, jfru Johanna, p Greta, Anna, Lisa, dg Johan, Jakob, trädgrdsdräng Johan, .... Maria


MTLSLÄNGD GAMMELBY HAMMAR å1771 ES 2608 KA 8373

p239

hammarsmed

Jöns Wästgiöte, h Maria, dr Maria, sn Jonas; 2 barn


mästersven

Johan Tallrot, h Maria, sn Henrik; 1 barn
Anders Svartström, h Lisa;
2 barn


hjälpsmed

Johan Timper, h Lisa; 2 barn


koldräng

Olof Bultar, h Hedvik, br Johan, mor Anna


byggmästare

Henrik Wikström, h Sofia, mor Lena; Henrik gl, 1 barn


brukskarl

Karl Sandler, h Maria; 3 barn
Mickel Åkerstrn, h Anna;
3 barn
Mickel Sontag, h Anna;
4 barn
Anders Forsman, h Anna;
2 barn
Erik Bergman, h Eva;
Anna brkl, 2 barn


dagsverkare

Salomon Boström, h Lisa; 2 barn


klensmed

Johan Illman, h Lisa; far och mor gla


dagsverkare

Jakob Kihlgren, mor Anna; 1 barn, Johan gl
Henrik Sontag, p Hedvik
Johan Dönsberg, h Märta

Än tilkommer som icke lyda under Bergmästarens taxering:


styrman

Johan Kelin, h Kaisa; 2 barn


båtsman

Gabriel Ahlblad, h Maria; 2 barn
Jakob Åberg, h Stina
Henrik Boström, h Maria
Johan Holmström, Johan Lindström, Erik Illman, Johan Johansson, Johan FribergAnders Tammi m hu gla, 1 barn
Hans Kihl bl, Maria brkl


MTLSLÄNGD SVARTÅ BRUK å1771 ES 2608 KA 8373

p239

bruksförvalt.

Matias Hageman, fru Lisa; dg Jakob, Gabriel, Henrik, p Maria, Anna, Eva, Lisa


bokhåll.

Matts Soreen

p240

skrivare

Erik Wiksten


dagsverksfogde

Erik Björkman illa brkl, h Lisa; 5 barn


hammarsmed

Olof Hierpe, h Anna, sn Olof lärg.; 4 barn, Olof gl


mästersven

Axel Forsström, h Kaisa; 4 barn
Anders Ålderman, h Anna, sn Axel, dr Anna;
Henrik gl, 3 barn


smedsdräng

Anders Hult, h Maria; 2 barn
Johan Forsström, h Greta;
3 barn
Erik Nordberg, h Kaisa;
3 barn


klensmed

Johan Knappsberg, h Anna, dg Vilhelm, lärg. Gabriel; 1 barn
klensm.dräng Gabriel, mor Lena; 1 barn


kolare

Matts


knipsmed

Johan Tunberg, h Maria, dg Johan, Petter; 2 barn
Johan Åhlbeck, h Maria, dg Olof, Gabriel;
5 barn
Johan Forsman, h Maria, dg Anders;
3 barn
knipsm.dräng Erik, h Brita; 2 barn
knipsm.dräng Henrik;
Kaisa brkl, 4 barn
knipsm.dräng Gabriel Gosslin, h Anna
knipsm.dräng Abraham, h Anna;
1 barn


dagsverkare

Jakob Wiberg, h Lena; 3 barn; Gosslin m hu gla
Jakob Tomasson, h Maria;
2 barn
f.dagsvrk Anders Eriksson
brkl, h Beata; 2 barn
Henrik Eriksson
brkl, h Anna; 1 barn; Anders gl, Anna blind
Erik, h Greta;
2 barn
Johan Simonsson
gl, h Maria
Jöran, h Greta;
2 barn
Henrik dumbe; Lätens? äa usel; Anna kftg


brukspredikant

Henrik Wareljuus, h Ulrika, dg Henrik, p Eva, Kaisa; 2 barn

Än tilkommer som icke lyda under Bergmästarens taxering:


adjuteur

Matias Hageman, fru Kaisa


sågare

Johan Eriksson, dr Kaisa; Anna brkl, 2 barn
Johan Ståhlberg, h Kaisa, dr Brita;
1 barn
Anders Knapström;
2 barn, Maria blind


skräddare

Johan Söderblom, h Kaisa, lärdg Immanuel 15å; 1 barnafsk.sld Qvarnman; Maria gl
Drag. gratialist Sandfors, Anna gl, äa Kaisa brkl
Wästerberg m hu gla

Nils, Maria, ....., Maria gla
assessorskan Donner gl, p Ulrika
Abraham och Maria gla, Kaisa usel
krögerskan Anna;
2ne bräcklige personer, 1 barn

p241

skutstyrman

Henrik Eklund, h Lotta; 4 barn


hjulmakare

Anders, h Maria som lärer taxeras af hr Bergmästaren


båtsman

Henrik, Jakob, Anders, Anders, Jakob


dat. Miölbolstad 11.12.1770


MTLSLÄNGD FAGERVIKS BRUK å1771 ES 2608 KA 8373

p241

assessor

hr Johan Hising, fru Magdalena, jfru Ulrika, Kristina, hush. Brita; dg Anders, Henrik, Anders, Johan, Gotfrid, Karl, Matts, Jakob, Hans, p 6 Marior, 2 Kaisor, Sara, Anna, Marta
betjenten Tomas Löfström, h Maria


hofcancellist

hr Severin Sture


bokhåll.

hr Anders Himberg, skriv. Lindström, dg Gustaf, p Anna, Lisa, dg Jonas 15å


skrivare

Sven Bergman, p Maria, Maria, dg Johan
Karl Collin, dg Johan 17å, p Beata
Arvid Söderberg


bruksfogde

Henrik Behm, h Lena; 1 barn


byggmästare

Anders Tackolander, h Stina, sn Filip, sn Adolf 16å, sn Henrik; 5 barn


masmästare

Henrik Illman, h Greta, sr Maria, Eva; 1 barn, Anders och Anna gla


hyttedräng

Erik Måsbeck, h Kaisa; 4 barn


bokare

Johan Dahlman, h Anna; 2 barn
Reijström m hu bräckliga
Karl Gustafsson m hu bräckliga, 1 barn


grytstöpare

Johan Hagman, sn Henrik, p Johanna; Kaisa brkl
Matts Åkerström, h Maria;
2 barn
Matts Kråker, h Maria;
2 barn
Henrik Norbeck, h Maria;
2 barn
Henrik Kloker, swmor Maria, sr Anna;
Henrik brkl, 2 barn


dagsverkare

Johan Henriksson, sr Rusina; Kaisa och Henrik bräckliga


hammarsmed

Petter Hägerström, h Maria, dr Anna; 2 barn
Fredrik Brand, h Maria, p Anna
fattig man Olof Jäfwert brkl, h Regina, dr Maria; 3 barn


smedsdräng

Salomon Nordberg, h Kaisa; 3 barn


koldräng

Illman, h Maria
Fredrik Hellström


smedsdräng

Anders Lustig, h Maria, dr Lovisa


förtenare

förten.ges. Anders Illman, h Kaisa; 1 barn
Johan Illman, h Kaisa, dr Lisa;
5 barn
förten.ges. Sven Svensson
förten.lärdg Karl Åström, mor Anna, sr Greta


p242

bläcksmed

Abel Berg, sn Henrik, Erik; Kaisa brkl
fattig man Georg Sontag gratialist, h Maria; 2 barn


gleichare

Henrik Hellström, h Johanna, dr Johanna; 2 barnf.urwällare Johan Sontag brkl, h Maria; 4 barn


härdsmed

Gabriel Degerström, h Anna; 3 barn


gleichare

Henrik Kloker, h Ebba, p Hedvig; 1 barn


urwällare

Henrik Degert; Johan brkl, 1 barn


lärdräng

Henrik Tång, h Maria; 4 barn


kolmätare

Matts Kloker, h Anna, dr Johanna; 2 barn, 2ne gla änkor


knipsmed

Anders Fröberg, h Anna, sn Henrik, dr Juliana, sn Erik 16å; änkor Kaisa, Maria, Brita nådehjon, 4 barn
Henrik Lindholm, sr Johanna;
Lisa brkl, 3 barn
Johan Järnström, h Kaisa, lärdg Erik;
4 barn
Anders Ramstedt, h Lisa, lärdg Erik, dr Anna;
5 barn


snickare

Erik Drufva; Erik, h Brita gla, Brita brkl


kolare & trp

Johan Eriksson, h Anna, p Kaisa; 3 barn
Anders Kristersson, h Greta;
4 barn, Måsbeck utftg, 2 barn


dagsverkare

Johan Wikman, h Anna; Nils brkl, 3 barnafsk.sld Finström brkl, h Kaisa
afsk.sld Ilander
brkl, h Anna


dagsverkare

Lars Hammar, h Sara; 3 barn, Anna brkl
Henrik Boman, h Maria;
2 barn
Erik Bröms, h Maria
Johan Hagman
Olof Johansson, h Beata;
2 barn, Henrik usel, Maria gl, Johan och Anna bräckliga
Mickel Elg, h Anna;
3 barn
Henrik Lund, h Maria;
2 barn
Gabriel Henriksson, h Maria; 2 barn
Jonas Svanberg;
Anna glafsk.sld Hök brkl, h Anna; 2 barn


dagsverkare

Henrik Henriksson, h Kaisa; 2 barn
f.dagsvrk Öman
brkl, h Mariavärv.sld Schylrots h Beata; mannen brkl
f.bokaren Lihr
usel


brukskarl

Jesper Jespersson, h Maria; Kaisa gl

Än tilkommer som icke lyda under Bergmästarens taxering:


skräddare

Anders Selin, h Johanna; 4 barn


skomakare

Mickel Pågenkoph, h Beata, lärdg Petter; Greta gl, 5 barn


skutstyrman

Erik Fagerström, h Anna, sn Fredrik; 4 barn
Hans Hellman, h Lena;
2 barn


båtsman

Erik Holm, h Kaisa
Henrik Biström, h Maria
Gabriel Illander, h Anna;
9 barn
Isak Karlsson, h Lisa
Henrik Nyström, h Maria
Nils Illander, h Maria;
3 barn
Erik Lemper, Henrik Karlsson Sundström, Gabriel Anten, Henrik Kelin, Isak Matsson;
1 gl, 1 brkl p.f.knipsmed Israel Johansson armlös, Maria brkl, dr Eva


dat. Fagervik 16.2.1771


MTLSLÄNGD KÄRKELÄ KOPPARHYTTA å1771 ES 2608 KA 8373

p243

bokhåll.

Nils Hedengren, h Anna, dg Gustaf, p Maria; 6 barn


dagsverkare

Nils Lindgren, h Sara, dr Anna; 1 barn
Anders Winter, h Maria, p Kaisa; 3 barn
Gabriel Gallenius, h Stina;
3 barn
Karl Murberg, h Maria;
2 barn
Karl Ollin?, h Maria


smedsdräng

Karl Giers


dat. Storkusis 1.2.1771


MTLSLÄNGD ORRJÄRVI KOPPARGRUVA å1771 ES 2608 KA 8373

p243

bokhåll.

Nils Hullin, p Maria


brukssmed

Johan Berg. h Maria


grufdräng

Mickel Rask
Petter Forsten, h Maria;
1 barn
Nils Grönstedt, h Maria;
1 barn
Johan Örnmark
Johan Tegelberg, h Greta;
4 barn
Anders Trogen, h Kaisa;
1 barn
Johan Ingerstedt, h Anna;
3 barn
Anders Toicander, Abraham Willströmvärv.sld Nygrens hu; 1 barn


grufkarl

Elias Grandin
Anders Johansson, h Lena;
2 barn
Anders Åkerfeldt, h Märta;
1 barn
Godtfried Grancke, Isak Bårvik, Jöran Berglinvärfd sld Sjögrens hu; 2 barn


grufkarl

Matts Örnmark


dat. 4.2.1771