å1771

MTLSLÄNGD FISKARS BRUK å1771 ES 2608 KA 8373

p233

direct.

hr Anders Jansson, skriv. Anders Gredberg, Johan Ingman, äa Greta Sjöman; p Maria, Maria; 1 barn


bokhåll.

Karl Fäder, h Stina, p Lisa, Mariahr commercie Rådets Finlais p Rebecka


klensmed

Tomas Forsman, h Sofia, dg Erik, p Brita; 3 barn


upsättare

Mickel Kindt, h Maria; 3 barn
Johan Benich, h Anna, dr Anna;
3 barn


bokare

Nils Norman, h Kaisa; 4 barn
Johan Trogen, h Greta;
1 barn


bruksfogde

Anders Forssell, h Maria, dr Maria; 3 barn
Rydberg m hu gla, 1 barn


p234

brukskarl

Gabriel Winter, h Kaisa, br Johan; Maria gl, 1 barn
Erik Högberg, h Anna;
2 barn, äa Kaisa utftg, 2 barn
Anders Uhr, sr Anna, sw? Johan;
mor och far gla
Jakob Gredberg, h Lisa, sn Olof 16å, p Greta;
3 barn
Gabriel Frisk, br Johan
ftg äa Anna, 2 barn
äa Lisa åldrig, utftg, dr Greta, 1 barn
Johan Kindt, br Jakob, sr Maria;
äa Kindt gl
Henrik Åkerfeldt, br Erik
afsk.Drag. Erik
brkl, Sara gl, 1 barn
Karl Will
Karl Giers, sr Maria
Henrik Norman;
mor och far gla
Anders Flyckt
Matts Dahlman, h Anna, sr Maria;
3 barn
Johan Hacko, h Kaisa;
Anna gl, 2 barn
Olof Lundgren, h Lisa;
2 barn


kolare

Johan Pettersson, h Maria; Stina gl, 2 barn


brukskarl

Henrik Lönqvist, h Anna; 1 barn
Anders Eliasson, h Kaisa, dg Johan;
3 barn
Hans Johansson, h Anna¸
3 barn


stalldräng

Erik Eriksson, h Märta; 1 barn


arbetskarl

Isak Högberg


brukskarl

Henrik Henriksson
Johan Matsson, h Lena
Karl Johansson, h Brita;
2 barn, Brita gl