Taulu 1

I. Karl Larsson. Syntynyt n 1673. Hammarsmed. Haudattu (62å) 02.11.1735 Sverige, Risinge, Börsjö. –Puoliso 21.05.1700 Sverige, Risinge Elin Bengtsdotter. Kastettu 27.06.1680 Sverige, Risinge. Kuollut (lungsot 77å 11 1/4m) 30.05.1758 Sverige, Risinge, Börsjö. Haudattu 04.06.1758. ( i Bengt Svensson. Kuollut 1707 Sverige, Risinge, Flasbjörke. ii Sven. Ä Ingrid Mårtensdotter. Kuollut 1710 Sverige, Risinge, Flasbjörke.)

II Lapset
Lars Karlsson. Syntynyt 01.1701 Sverige, Risinge, Börgöhl. (T: hu Kerstin Persdr, Oluff Jonsson i Börgiöhl).
Ingrid Karlsdotter. Kuollut (åld.brkl. 86å, äa) 06.04.1789 Sverige, Risinge, Lortorp. Taulu 2.
Karl Karlsson. Kastettu 12.06.1705 Sverige, Risinge, Lotorp. (T: .... Maja i Flasbjörke, p Brita ibm, Anna ....sdr i Lotorp). Haudattu (D. 4.Pen.) 1709 Sverige, Risinge, Lotorp.
Katrina Karlsdotter. Syntynyt (D. 1.post.Epiph.) 01.1708 Sverige, Risinge, Lotorp. (T: Anders Mårtensson ibm, dg Olof Jonsson, jfru Lena Deflon, p Ingebor Olofsdr).
Peter Karlsson Stark. Syntynyt (D. 4.Pasc.) 1711 Sverige, Risinge, Börsjö. Hammarsmed. Kuollut ennen 1795 Pojo Fiskars. Taulu 3.
Maria Karlsdotter. Syntynyt (D. 2.Ad.) 1713 Sverige, Risinge, Börsjö. (T: Hans Ehnqvist, Vibiörn Larsson, hu Stina Klasdr, Annika Danielsdr).
Brita Karlsdotter. Syntynyt (D. 2.Tr.) 04.1716 Sverige, Risinge, Börsjö. (T: Kristofer Larsson, Petter Larsson ibm, hu Brita Torsdr ibm, Salmeia Zakrisdr ibm).
Karl Karlsson. Syntynyt 26.05.1719 Sverige, Risinge, Börsjö. Kastettu 31.05.1719. (T: fougden Bothard Andersson ibm, Johan Gillisson ibm, dg Zakris Zakrisson ibm, foudens hu Katarina Petersdr, p Brita Månsdr ibm, p Brita i Skorfwinge? ). Haudattu (2å) 14.07.1721 Sverige, Risinge, Börsjö.
Anders Karlsson Stark. Syntynyt 10.10.1721 Sverige, Risinge, Börsjö. Hammarsmedmäster. Kuollut (frossfeber 58å) 01.02.1778 Sverige, Kila, Ålberga Bruk. Taulu 31.
Taulu 2
(Taulusta 1)

II. Ingrid Karlsdotter. Kastettu 14.09.1702 Sverige, Risinge, Börsjö. (T: hu Maria Larsdr, M:r Zachris i Börsjö). Kuollut (åld.brkl. 86å, äa) 06.04.1789 Sverige, Risinge, Lortorp. Haudattu 12.04.1789. Isä Taulu 1. –Puoliso 15.11.1719 Sverige, Risinge Lars Zakrisson. Kastettu 10.07.1692 Sverige, Risinge, Börsjö. Hammarsmed. Kuollut (br.sj. 65å) 26.10.1757 Sverige, Risinge, Börsjö. Haudattu 30.10.1757. ( i Zakris Valentinsson. Syntynyt n 1644 Sverige, Hällestad, Sonstorp Hammare. Hammarsmed. Ä Agneta.)

III Lapset
Agneta Köhler. Kastettu 08.09.1720 Sverige, Risinge, Börsjö. (T: Kristofer Larsson, Jakob Klausson, Zakris Zakrisson, Johan Andersson ibm, hu Katarina Mur, p Anna Bengtsdr, Brita Mårtensdr ibm). Kuollut (åld. 78.4) 18.01.1799 Sverige, Risinge, Lortorp. Haudattu 27.01.1799.
Karl Köhler. Syntynyt 02.03.1723 Sverige, Risinge, Vistinge. Kastettu 03.03.1723. (T: Anders Henriksson ibm, Per Flint, Jon i Lorstorp, hu Lena Tromans hu, p Katarina i Vistinge, p Elin). Hammarsmedmästare. Kuollut (stenpassion 59.8) 16.09.1781 Sverige, Risinge, Börgöl. Haudattu 20.09.1781. –Puoliso 05.02.1744 Sverige, Risinge, Börsjö Elisabet Eliasdotter Qvarfot. Syntynyt 22.09.1716 Sverige, Asker, Lilla Breven. Kastettu 23.09.1716. Kuollut (slag 87.6) 03.04.1801 Sverige, Risinge, Lämnäs. Haudattu 11.04.1801.
Elisabet Köhler. Syntynyt 04.07.1726 Sverige, Vånga, Orga. Kastettu 10.07.1726. (T: Abraham Katt, Anders Mickelsson, Jan Jönsson, hu Kristina Pärsdr, Kristina Andersdr i Brunsvik, Karin Karlsdr i Svärblake).
Zakris Köhler. Syntynyt 15.05.1729 Sverige, Risinge, Vistinge. Kastettu 18.05.1729. (T: Lars Jonsson ibm, Johan Hansson ibm, Ekeqvists hu, p Brita ibm, p Elin Larsdr ibm). Hammarsmedmästare. Kuollut (åld. 78.6) 15.11.1807 Sverige, Risinge, Lotorp. Haudattu 22.11.1807. –Puoliso 1754 Kristina Mattsdotter. Syntynyt 07.03.1728 Sverige, Risinge, Börsjö. Kastettu 10.03.1728. (T: studiosus D:us Wistrand, hammarsm. mest: Johan Mysche, Claudius Mysche, prostinnan Anna Barck, p Maja Hemmingsdr). Kuollut (åld. 79.1) 06.04.1807 Sverige, Risinge, Lotorp. Haudattu 12.04.1807.
Valten Köhler. Syntynyt 16.11.1731 Sverige, Risinge, Vistinge. Kastettu 21.11.1731. (T: Olof Påvelsson ibm, Peter Karlsson i L_mmetorp, hu Karin, Lars Olssons i Vistinge, p Karin Larsdr ibm, p Karin Johansdr ibm). Haudattu (3.0.15.0) 09.03.1735 Sverige, Risinge, Vistinge.
Hans Köhler. Syntynyt 16.04.1734 Sverige, Risinge, Vistinge. Kastettu 21.04.1734. (T: mest. Bergholt i Ysunda, Elias Bengtsson ibm, hu Anna, Johan Hanssons i Vistinge, p Brita Karlsdr ibm, p Kerstin Svensdr ibm).
Valten Köhler. Syntynyt 05.03.1737 Sverige, Risinge, Vistinge. Kastettu 06.03.1737. (T: Niklas och Elias Broms, hu Kristina, Johan Perssons, p Maria Karlsdr). Kuollut (rödsot 13 2/3å) 19.10.1750 Sverige, Risinge, Börsjö. Haudattu 28.10.1750.
Helena Köhler. Syntynyt 17.07.1740 Sverige, Risinge, Vistinge. Kastettu 20.07.1740. (T: Arvid Håkonsson ibm, Hans Olsson ibm, hu Katarina Svedmark, p Greta Eskilsdr, p Kerstin Peersdr ibm). Kuollut (om midnatten, gikt, bröstvärk, 42.4.4½.0) 23.12.1782 Sverige, Risinge, Ängen vid Stjernvik. Haudattu 26.12.1782.
Taulu 3
(Taulusta 1)

II. Peter Karlsson Stark. Syntynyt (D. 4.Pasc.) 1711 Sverige, Risinge, Börsjö. (T: M. Matis mölnare, Erland Lindberg, velb. jfru Kristina Gyllenstål. Suomen RK:issa *5.4.1708. Hammarsmed. fr Risinge skn, hammarsm.ges. 28.09.1735 Vingåker, Högsjö. V63070.b96 Vingåker: fr Risinge Sockn, hammarsmeds gesellen Petter Carlsson, hinderlös till ächtenskap, kommen till Högsiö Bruk med H:r Probstens Laurelii goda wittnesbörd af d. 28 Septembris 1735; vid förhöret befunnen försvarlig i sin Christendoms Kundskap och Salighetz medlen admitterad. (till Kila, Åhlberga) hammarsm.ges., hu, dotter 7 veckor gl 24.09.1737 Vingåker. V63070.b99 Vingåker: Högsjö Bruk, hammarsmeds giesellen Petter Carlsson Stark, med sin Hustru ifrån Asker Sockn åhr 1736 tagen och ett Barn om 7 veckor, flyttat till Maria Abrahams dotter med mitt Wittnesbörd af d. 24 Septembris 1737 efter föregången kundgiörelse af Predikestohlen, Dom:ca 15 Trinitatis dito åhr, Begge nog enfaldige i Christendoms kundskapen och han från Risinge. Ålberga 10.1743 Svärta Norrmalm. Sverige Karlsfors Bruk 1749 Perniö Koskis Bruk. Kuopio Strömsdal Bruk 1757 Perniö Koskis Bruk. Perniö Tuohittu Bohl Koskisbruk Mtl 1750-56. Kuopio Juckasbruk Mtl 1757-59. Storkyro Orisberg 06.03.1760 Kuopio Strömsdal. Storkyro Orisberg 18.08.1768 Kuopio Strömsdal. Oravainen Kimon ruukki 22.03.1770 Kuopio Strömsdal. 1781 Oravainen Kimon ruukki. Kuollut ennen 1795 Pojo Fiskars. Isä Taulu 1. –Puoliso 01.11.1736 Sverige, Asker Maria Abramsdotter Berg. Syntynyt (RK) 15.09.1715 Ruotsi. Fr Biskopskvarn. Bjerno Tuohittu Bohl Koskisbruk Mtl 1751-54. Isokyrö Orisberg 06.03.1760 Kuopio Strömsdal. Isokyrö Orisberg 18.08.1768 Kuopio Strömsdal. Oravainen Kimon ruukki 22.03.1770 Kuopio Strömsdal. 1781 Oravainen Kimon ruukki. Kuollut (84å, hammarsmed Starks änka) 18.11.1797 Pojo Fiskars. Haudattu 21.11.1797. ( i Abraham Månsson. Syntynyt n 1671. Mjölnare. Kuollut (slag, åld.plågor 80.3) 09.02.1752 Sverige, Kila, Virånsqvarn. Ä Kirstin Johansdotter.)

III Lapset
Maria Stina Stark. Syntynyt (RK *1745) 05.08.1737 Sverige, Vingåker, Högsjö. Vingåker: "ett barn Petter Carlssons och hu Maria Abrahamsdr dotter ved Högsiö föd d 5. Aug.". Bjerno Tuohittu Bohl Koskisbruk Mtl 1754-55. Kuollut (åld. 78å) 28.01.1824 Pojo Thomasböle trp p199. Haudattu 08.02.1824. –Puoliso Erik Mattsson Törnqvist. Syntynyt 12.03.1729 Perniö. Hammarsmed, mästersven, eldvaktare. Kuollut (slag 60å) 15.02.1795 Pojo Fiskars. Haudattu 22.02.1795. ( i Matts Törnqvist. Ä Maria Johansdotter.)
Abraham Stark. Syntynyt 27.01.1740 Sverige, Kila, Ålberga bruk. Hammarsmed. Kuollut (åld.bräcklighet 75.1½) 17.03.1814 Jokioinen ruukki. Taulu 4.
Lena Stark. Syntynyt 10.11.1741 Ruotsi, Kila, Ålberga bruk. Kuollut (lungsot 67å) 01.11.1808 Isokyrö Orisberg . Taulu 9.
Greta Lisa Persdotter Stark. Kastettu 25.10.1743 Sverige, Svärta, Norrmalm. (T: bokh. Jan Broman, hammarsmed Hindrik Gode, klensmed Anders Bengtsson, jfru Greta Ehrnstedt i Norshammar, hans? p Greta Warndorph).
Karl Stark. Syntynyt (RK) 1751 Perniö Kosken ruukki. Mästersven, hammarsmed, hammarsmedsålderman. Kuollut (åld.bräcklighet 77å) 15.11.1827 Kisko Sorttila Alhainen. Taulu 17.
Katarina Stark. Syntynyt (RK) 01.12.1753 Perniö Kosken ruukki. Kuollut (lungsot 45.4) 27.03.1796 Isokyrö Orisberg p5. Taulu 23.
Johan Stark. Syntynyt (RK) 20.05.1755 Perniö Kosken ruukki. Hammarsmed. Kuollut (slagen till döds medels hammarns lossning 43½å) 23.10.1800 Dragsfjärd Dalsbruk. Taulu 30.
Anders Stark. Syntynyt 30.11.1758 Kuopio Strömsdal. Kastettu 02.12.1758. (T: bokh: Georg Tauler, masmäst: Math: Höijer, Daniel Tollett, Katarina Norrgreen, Engel Kristina Dufwing, Katarina Henriksdr, Mar: Löfberg). Isokyrö Orisberg 06.03.1760 Kuopio Strömsdal. Isokyrö Orisberg 18.08.1768 Kuopio Strömsdal. Oravainen Kimon ruukki 22.03.1770 Kuopio Strömsdal. (UK 292 RK 1778-83) 1779 Oravainen Kimon ruukki.
Taulu 4
(Taulusta 3)

III. Abraham Stark. Syntynyt 27.01.1740 Sverige, Kila, Ålberga bruk. Kastettu 02.02.1740. (T: M:r Erik Olofsson och dg Jakob Druse, hu Katarina Pährsdr och p Anna Fredriksdr bägge wid Åhlberga bruk). Hammarsmed. Isokyrö Orisberg 06.03.1760 Kuopio Strömsdal. Isokyrö Orisberg 21.06.1767 Kuopio Strömsdal. Västerbotten Torneå Kengäs bruk 10.04.1769 Kuopio Strömsdal. Oravainen Kimon ruukki 1770 Kuopio Strömsdal. HK 1782 Fiskars p212: hammarsmed Abram Stark mhu, 6 barn. Hk 1783 Fiskars p306: hammarsmed Abram Starck mhu, sn Petter, 5 barn; far och mor gla. 1805 Jokioinen ruukki. Kuollut (åld.bräcklighet 75.1½) 17.03.1814 Jokioinen ruukki. Haudattu 25.03.1814. Isä Taulu 3. –Puoliso 17.10.1762 Oravainen Anna Lisa Höök. Syntynyt (RK) 30.05.1744. Vuoden 1744 HK:ssa vnht BH & Lisa näkyvät Koskis Brukissa (Nyländska sidan). Isokyrö Orisberg 21.06.1767 Kuopio Strömsdal. Oravainen Kimon ruukki 1770 Kuopio Strömsdal. 1805 Jokioinen ruukki. Kuollut (styng 69å) 16.08.1811 Jokioinen ruukki. Haudattu 25.08.1811. ( i Bengt Höök. Syntynyt (RK) 19.10.1706. Kuollut (åld. 85å) 14.01.1793 Oravainen Kimo. Ä Lisa Olofsdotter Björck. Kuollut (46v) 04.02.1766 Oravainen Kimo.)

IV Lapset
Maria Lisa Stark. Syntynyt 24.06.1763 Isokyrö Orisberg. Kastettu 26.06.1763. (T: bokh. Johan Enroth, Anders Hahne, Johan Höök, mad. Stina Greta Rahse, Helena Starck, p Lisa Andersdr). Kuollut (magsjuka 2.10.1.0) 01.05.1766 Isokyrö. Haudattu 08.05.1766.
Per Adolf Stark. Syntynyt 18.05.1766 Isokyrö Orisberg. Kastettu 21.05.1766. (T: comm. Israel Aeimelaeus, Anders och Olof Hahne, mad. Marg. Stina Rahse, Helena Starck, p Marg. Hahne). Isokyrö Orisberg 21.06.1767 Kuopio Strömsdal. Oravainen Kimon ruukki 1770 Kuopio Strömsdal.
Karl Fredrik Stark. Syntynyt 08.01.1769 Kuopio Strömsdal. Kastettu 16.01.1769. (T: hr Erik Ahlvijk, Matts Höjer, Johan Höök, Karl Starck, hu Anna Horander, Sara Katarina Höök, Kristina Greta Höök, Karin Starck). Oravainen Kimon ruukki 1770 Kuopio Strömsdal.
Anna Katarina Stark. Syntynyt 08.09.1771 Isokyrö Orisberg. Kastettu 10.09.1771. (T: bokh. Gabriel Rislachius, mad. Westman, Karl Starck, Maria Matsdotter, Johan Dunder, Anna Stina Dunder). Kuollut (okänd sj.) 11.08.1778 Oravainen Kimon ruukki. Haudattu 16.08.1778.
Stina Lisa Stark. Syntynyt 31.03.1774 Oravainen Kimon ruukki. Kuollut (åld.svaghet 74.2.4, äa) 18.08.1848 Bromarf Nitlax. Taulu 5.
Lena Greta Stark. Syntynyt (RK) 1776. Plyserska. Kuollut (vattensot 60å, ogift) 19.09.1836 Jokioinen ruukki. Taulu 6.
Johan Anders Stark. Syntynyt 05.02.1779 Oravainen Kimon ruukki. Torppari, seppä. Taulu 7.
Maria Kaisa Stark. Syntynyt 1782. Kuollut (okänd sjuka 0.0.5.0) 22.03.1782 Pojo Fiskars. Haudattu 29.03.1782.
Taulu 5
(Taulusta 4)

IV. Stina Lisa Stark. Syntynyt 31.03.1774 Oravainen Kimon ruukki. Kastettu 03.04.1774. (T: direct. hr Anders Qvist, sjökapten Lars Bagge, bokhåll. Anders Brunberg, bokhåll. Johan Moberg, fru Eva Stina Wallenborg, hu Magdalena Westman, jfru Stina Katarina Flintenberg, jfru Magdalena Levander; alla på Kimo bruk). Tenalan rippikirjoissa nimenä Eva Stina Stark. Kuollut (åld.svaghet 74.2.4, äa) 18.08.1848 Bromarf Nitlax. Haudattu 27.08.1848. Isä Taulu 4. –Puoliso 11.10.1801 Tenala Karl Gustaf Berg. Syntynyt 08.08.1767 Tenala Romby. Kastettu 11.08.1767. Smed. Bromarf Nitlax 1812 Tenala Romby. ( i Johan Johansson Berg. Syntynyt (RK) 11.08.1735. Smed. Ä Emerentia Ernberg. Syntynyt (RK) 1735. Kuollut 01.09.1779 Tenala Romby.)

V Lapset
Maria Charlotta Berg. Syntynyt (KB, syns ej i doplängderna Tla/Bmf) 04.06.1802. Karislojo 1839 Tenala Kulla p204. –Puoliso 29.05.1830 Tenala Enok Johansson Söderlund. Syntynyt (KB) 07.09.1800. Mjölnare.
Karl Johan Berg. Syntynyt 19.10.1804 Tenala Romby. Kuollut (bröstvärk 0.3.1.0) 25.01.1805 Tenala.
Karl Reinholt Berg. Syntynyt 02.02.1806 Tenala Romby. Kuollut (bröstfeber 0.5) 08.06.1806 Tenala.
Reinholt Berg. Syntynyt 25.04.1808 Tenala Romby. Kastettu 26.04.1808.
Gustava Berg. Syntynyt 02.05.1811 Bromarf Nitlax. Kastettu 05.05.1811.
Anders Berg. Syntynyt 06.12.1814 Bromarf Nitlax. Kastettu 08.12.1814.
Taulu 6
(Taulusta 4)

IV. Lena Greta Stark. Syntynyt (RK) 1776. Dragsfjärd Björkboda 1802 Kosken ruukki. Turku 09.1803 Dragsfjärd Björkboda. Jokioinen ruukki 18.03.1807 Kosken ruukki. Plyserska. Kuollut (vattensot 60å, ogift) 19.09.1836 Jokioinen ruukki. Haudattu 25.09.1836. Isä Taulu 4.

V Lapset
Gustaf Stark. Syntynyt (oä) 30.04.1800 Kosken ruukki. 1805 Jokioinen ruukki. Turku 03.10.1815 Jokioinen ruukki.
Stina Kaisa Stark. Syntynyt (oä) 04.04.1810 Jokioinen ruukki. Kastettu 05.04.1810.
Taulu 7
(Taulusta 4)

IV. Johan Anders Stark. Syntynyt 05.02.1779 Oravainen Kimon ruukki. Kastettu 09.02.1779. (T: hr dir. Bengt Colin, bokhåll. Anders Gustaf Sandell, Johan Stark, Anders Stark, fru Anna Paqvalin, m:lle N. Paqvalin, hu Stina Ahllund, p Brita Stina Westman). Torppari, seppä. Isä Taulu 4. –Puoliso 18.10.1802 Perniö Eva Sofia Johansdotter.

V Lapset
Stina Lisa Stark. Syntynyt 18.09.1803 Perniö Värlä. Taulu 8.
Johan Gustaf Stark. Syntynyt 17.10.1805 Perniö Värlä . Kuollut (oang.sjuka 0.6.14) 01.05.1806 Perniö.
Johan Gustaf Stark. Syntynyt 29.03.1807 Pertteli Haalis. Kastettu 30.03.1807.
Eva Sofia Stark. Syntynyt 01.11.1809 Pertteli Haalis. Kastettu 02.11.1809.
Karl Fredrik Stark. Syntynyt 29.03.1812 Pertteli Haalis. Kastettu 30.03.1812. Kuollut (maskar 5.0.14) 13.04.1817 Perniö Harla.
Ulrika Gustava Stark. Syntynyt 15.03.1817 Perniö Harla.
Vilhelmina Stark. Syntynyt 12.05.1821 Perniö Viborgsgård.
Taulu 8
(Taulusta 7)

V. Stina Lisa Stark. Syntynyt 18.09.1803 Perniö Värlä. Isä Taulu 7. –Puoliso 28.12.1837 Perniö Karl Johansson.

VI Lapset
Karl Johan Karlsson. Syntynyt 07.10.1838 Perniö Laiterla.
Adolf Vilhelm Karlsson. Syntynyt 07.10.1838 Perniö Laiterla.
Taulu 9
(Taulusta 3)

III. Lena Stark. Syntynyt 10.11.1741 Ruotsi, Kila, Ålberga bruk. Kastettu 15.11.1741. (T: Henrik Gothfrid, dg Anders Stark, hu Maria Gothfrid, p Katarina Johansdr, alla från Åhlberga bruk). 12.03.1769 Kuopio Strömsdal. Oravainen 1803 Isokyrö Orisberg. Kuollut (lungsot 67å) 01.11.1808 Isokyrö Orisberg . Haudattu 06.11.1808. Isä Taulu 3. –Puoliso 1:o (i skrud) 25.03.1761 Isokyrö Anders Hahne. Syntynyt (RK) 1741 Sverige, Karlskoga. Harri Kujala: s. Nora, Hagby hammare. Kuollut (hits.feber 27å) 20.12.1768 Isokyrö Orisberg . Haudattu 26.12.1768. ( i Elias Klasson Hahne. Syntynyt 18.03.1711 Ruotsi, Karlskoga, Kortfors. Hammarsmed. Kuollut (bröstsj. 35å) 22.06.1749 Isokyrö Orisberg . Ä Margeta Olofsdotter. Syntynyt n 1715 Sverige, Karlskoga. Kuollut (styng 50å) 14.01.1765 Isokyrö Orisberg .) –Puoliso 2:o 09.04.1780 Isokyrö Hans Bergström. Syntynyt (RK) 1718 Sverige Södermanland. Knipsmed. Kuollut (åld.bräcklighet 68å) 12.08.1785 Isokyrö Orisberg. Haudattu 14.08.1785. –Puoliso 3:o 08.05.1787 Isokyrö Johan Mattsson Dunder. Syntynyt (RK) 01.11.1718 Sverige. Kuollut (åld. 85å) 17.01.1803 Oravainen Kimo. Haudattu 23.01.1803.

IV Lapset
1: Karl Petter Hahne. Syntynyt 02.01.1762 Isokyrö Orisberg. Suutari. Kuollut (bröstfeber 71.2.14) 16.03.1833 Isokyrö Kuivila Esala. Taulu 10.
1: Maria Greta Hahne. Syntynyt 12.12.1763 Isokyrö Orisberg. Kastettu 14.12.1763. (T: Michel Henriksson, Abraham Strandberg, hu Brita Hahne, jfru Greta Stina Maij. ). Kuollut (kikhosta 0.9) 12.09.1764 Isokyrö. Haudattu 16.09.1764.
1: Maria Magdalena Hahne. Syntynyt 15.08.1765 Isokyrö Orisberg. Taulu 14.
1: Elias Hahne. Syntynyt 19.02.1768 Isokyrö Orisberg. Suutari, torppari. Kuollut (åld. 73.9.11) 16.10.1841 Ilmajoki Latvala. Taulu 15.
2: Stina Kaisa Hansdotter Bergström. Syntynyt 13.11.1780 Isokyrö Orisberg. Kastettu 16.11.1780. (T: Lars Frögd, Karl Fredrik Aeijmelaeus, Marg. Coviander, m:lle Elis. Marg. Aeijmelaea). Kuollut (flussfeber 4å) 11.11.1784 Isokyrö. Haudattu 14.11.1784.
2: Hans Gustaf Bergström. Syntynyt 30.04.1783 Isokyrö Orisberg. Kastettu 04.05.1783. (T: comm. Israel Reinius, Hans Kruus, Tomas Stenbäck, Anna Maria Reinia, Anna Maria Stenbäck).
Taulu 10
(Taulusta 9)

IV. Karl Petter Hahne. Syntynyt 02.01.1762 Isokyrö Orisberg. Kastettu 06.01.1762. (T: Klaes Hahne och Stina Biörn, Abraham Starck, Anna Maria Biörn). 12.03.1769 Kuopio Strömsdal. Ilmolaan 1779 Isokyrö Orisberg. Suutari. Kuollut (bröstfeber 71.2.14) 16.03.1833 Isokyrö Kuivila Esala. Äiti Taulu 9. –Kuulutettu 27.11.1784 Isokyrö Maria Henriksdotter. Syntynyt (RK) 1755. Harri Kujala: s 5.10.1754 Mustasaari Veikars. Kuollut (andtäppa 78å) 21.03.1833 Isokyrö Kuivila Esala .

V Lapset
Anders Hahne. Syntynyt 02.09.1785 Isokyrö Orisberg. Torppari. Taulu 11.
Helena Hahne. Syntynyt 10.02.1788 Isokyrö Orisberg. Kastettu 18.02.1788. (T: Anders Alberg, Johan Björklund, Karl Färman, hu Katarina Hane, Mar. Jakobsdr, p Helena Hane). Kuollut (flussfeber 3.8.2.0) 29.10.1791 Isokyrö. Haudattu 30.10.1791.
Henrik Hahne. Syntynyt 22.04.1791 Isokyrö Orisberg. Kastettu 24.04.1791. (T: Matts Häggström, hu Greta Hahne). Kuollut (flussfeber 0.6) 28.09.1791 Isokyrö. Haudattu 02.10.1791.
Maria Hahne. Syntynyt 25.01.1793 Isokyrö Orisberg. Kastettu 27.01.1793. –Kuulutettu 18.10.1812 Isokyrö Johan Mattsson. Harri Kujala: s 2.11.1790.
Henrik Hahne. Syntynyt 13.01.1799 Isokyrö Orisberg. Torppari. Taulu 13.
Taulu 11
(Taulusta 10)

V. Anders Hahne. Syntynyt 02.09.1785 Isokyrö Orisberg. Kastettu 04.09.1785. (Testes: Olof Hane, Karl Bergström, Johan Hellberg, hu Katarina Björn, Mar. Kruus, jfru Brita Stina Hane). Torppari. Isä Taulu 10. –Kuulutettu 21.04.1811 Isokyrö Lisa Jakobsdotter. Harri Kujala: s 21.11.1786 Isokyrö Kuivila. Bdr fr Kuivila AlaSoini.

VI Lapset
Karl Andersson Hahne. Syntynyt 05.05.1818 Ylistaro Untamala Kujala. Kastettu 07.05.1818.
Helena Andersdotter Hahne. Syntynyt 08.06.1819 Ylistaro Untamala Kujala. Kastettu 13.06.1819.
Anders Andersson Hahne. Syntynyt 19.02.1823 Ylistaro Untamala Kujala. Kastettu 23.02.1823.
Johan Andersson Hahne. Syntynyt 24.06.1824 Ylistaro Untamala Kujala. Taulu 12.
Karl Andersson Hahne. Syntynyt 06.05.1827 Ylistaro Untamala Kujala. Kastettu 09.06.1827.
Taulu 12
(Taulusta 11)

VI. Johan Andersson Hahne. Syntynyt 24.06.1824 Ylistaro Untamala Kujala. Kastettu 27.06.1824. Isä Taulu 11. –Puoliso Anna Mattsdotter.

VII Lapset
Lisa Johansdotter Hahne. Syntynyt 16.02.1846 Ylistaro Kuivila Kujala. Kastettu 23.02.1846.
Anna Sofia Johansdotter Hahne. Syntynyt 01.11.1847 Ylistaro Kuivila Kujala. Kastettu 05.11.1847.
Maria Johansdotter Hahne. Syntynyt 03.01.1849 Ylistaro Kuivila Kujala. Kastettu 08.01.1849.
Taulu 13
(Taulusta 10)

V. Henrik Hahne. Syntynyt 13.01.1799 Isokyrö Orisberg. Kastettu 16.01.1799. Torppari. Isä Taulu 10. –Puoliso 09.06.1821 Isokyrö Susanna Isaksdotter. Syntynyt 23.06.1803 Isokyrö Kuivila Esala. Kastettu 24.06.1803. ( i Isak Hansson. Ä Anna Samuelsdotter.)

VI Lapset
Maria Hahne. Syntynyt 19.06.1823 Isokyrö Kuivila Esala.
Karl Hahne. Syntynyt 07.01.1826 Isokyrö Kuivila Esala.
Isak Hahne. Syntynyt 02.08.1828 Isokyrö Kuivila Esala.
Helena Hahne. Syntynyt 01.08.1831 Isokyrö Kuivila Esala.
Anders Hahne. Syntynyt 11.1834 Isokyrö Kuivila Esala. Kuollut (oang.sj. 0.0.6) 22.11.1834 Isokyrö.
Taulu 14
(Taulusta 9)

IV. Maria Magdalena Hahne. Syntynyt 15.08.1765 Isokyrö Orisberg. Kastettu 18.08.1765. (T: Johan Aeimelaeus, Nils Biörn, Olof Hahne, mad. Stina Greta Rahse, p Greta Hahne). 12.03.1769 Kuopio Strömsdal. Mustasaari 1784 Isokyrö Orisberg. Mustasaari 1785 Isokyrö Orisberg. 1788 Pojo Fiskars. Tenala 1818 Pojo Fiskars. Äiti Taulu 9. –Puoliso Mickel Kindt. Syntynyt (RK) 1764. Byggmästare. Kuollut (hets.feber 32å) 18.03.1796 Pojo Fiskars. Haudattu 28.03.1796.

V Lapset
Maria Helena Kindt. Syntynyt 12.01.1794 Pojo Fiskars. Kastettu 14.01.1794.
Anna Lovisa Kindt. Syntynyt 15.10.1796 Pojo Fiskars. Kastettu 16.10.1796.
Taulu 15
(Taulusta 9)

IV. Elias Hahne. Syntynyt 19.02.1768 Isokyrö Orisberg. Kastettu 21.02.1768. (T: bokh. Gabriel Rislachius, mad. Katarina Westman, Michel Hällberg, Brita Hahne, Erik Stenmarck, p Anna Stina Dunder). 12.03.1769 Kuopio Strömsdal. Suutari, torppari. Kuollut (åld. 73.9.11) 16.10.1841 Ilmajoki Latvala. Haudattu 24.10.1841. Äiti Taulu 9. –Puoliso 1:o 30.12.1787 Ilmola Hedvig Tomasdotter Björkström. Syntynyt 12.02.1766 Ilmola. Kastettu 13.02.1766. Kuollut (mätäkuume 29v) 18.02.1795 Ilmola Seppälä. Haudattu 01.03.1795. ( i Tomas Samuelsson Björkström. Suutari . Ä Magdalena Svan.) –Puoliso 2:o Susanna Tomasdotter. Syntynyt 1767. Kuollut (vanh. 75..7.16) 04.06.1843 Ilmola. Haudattu 11.06.1843.

V Lapset
1: Maria Helena Hahne. Syntynyt 29.11.1788 Ilmola. Kastettu 30.11.1788. –Puoliso 25.03.1821 Ilmola Gabriel Simonsson. Renki .
1: Hedvig Stina Hahne. Syntynyt 17.03.1791 Ilmola Seppälä. Kastettu 20.03.1791.
1: Brita Magdalena Hahne. Syntynyt 01.01.1793 Ilmola. Kastettu 04.01.1793. Kuollut (riisitauti, kasvain selässä 19.5.10) 11.06.1812 Ilmola YliHannuksela. Haudattu 14.06.1812.
2: Anders Hahne. Syntynyt 04.11.1796 Ilmola Seppälä. Suutari . Taulu 16.
2: Susanna Hahne. Syntynyt 29.12.1799 Ilmola Seppälä. Kastettu 01.01.1800. Kuollut (nimeämätön tauti 2v) 10.01.1802 Ilmola. Haudattu 17.01.1802.
2: Johan Hahne. Syntynyt 24.04.1802 Ilmola SeppiKokkola trp. Kastettu 25.04.1802. Kuollut (punatauti 6.5.11) 04.10.1808 Ilmola Hannuksela trp. Haudattu 09.10.1808.
2: Kaisa Hahne. Syntynyt 13.04.1806 Ilmola YliHannuksela. Kastettu 14.04.1806.
2: Ulrika Hahne. Syntynyt 13.04.1806 Ilmola YliHannuksela. Kastettu 14.04.1806. –Puoliso 07.11.1830 Ilmola Jakob Salomonsson Ranselius. Inh.
2: Susanna Hahne. Syntynyt 05.01.1811 Ilmola. Kastettu 06.01.1811. Kuollut (yskä 2.5) 04.06.1813 Ilmola. Haudattu 07.06.1813.
Taulu 16
(Taulusta 15)

V. Anders Hahne. Syntynyt 04.11.1796 Ilmola Seppälä. Kastettu 05.11.1796. Suutari . Isä Taulu 15. –Puoliso 12.10.1816 Ilmola Susanna Tomasdotter.

VI Lapset
Lisa Hahne. Syntynyt 1817 Ilmola. Kuollut (tuntematon tauti 0.4) 08.03.1818 Ilmola. Haudattu 15.03.1818.
Johan Hahne. Kuollut (tuntematon tauti 15...) 19.03.1818 Ilmola. Haudattu 28.03.1818.
Susanna Hahne. Syntynyt 1819 Ilmola. Kuollut (tuntematon tauti 0.0.21) 05.02.1819 Ilmola. Haudattu 14.02.1819.
Maria Hahne. Syntynyt 1821. Kuollut (nenäverenvuoto 17.5.16) 18.07.1838 Ilmola Latvala. Haudattu 22.07.1838.
Taulu 17
(Taulusta 3)

III. Karl Stark. Syntynyt (RK) 1751 Perniö Kosken ruukki. Mästersven, hammarsmed, hammarsmedsålderman. Isokyrö Orisberg 06.03.1760 Kuopio Strömsdal. Isokyrö Orisberg 21.06.1767 Kuopio Strömsdal. Oravainen Kimon ruukki 21.01.1770 Kuopio Strömsdal. HK 1782 Fiskars p212: hammarsmed Carl Stark mhu, 2 barn. HK 1783 Fiskars p306: hammarsmed Carl Starck mhu, Lovisa p, 3 barn. Pojo Fiskars 28.10.1804 Eura Kauttuan ruukki. Eura Kauttuan ruukki 16.10.1808 Noormarkku. Kisko (Sorttila Alhainen) 25.09.1815 Noormarkku ruukki. Kuollut (åld.bräcklighet 77å) 15.11.1827 Kisko Sorttila Alhainen. Haudattu 25.11.1827. Isä Taulu 3. –Puoliso (utan himmel) 03.04.1771 Isokyrö Maria Bergman. Syntynyt 06.05.1751 Isokyrö Orisberg. Kastettu 09.05.1751. (T: knipsmed Israel Björklund, hu Lisa Johansdr, Isak Jakobsson, hu Anna Persdr, Johan Simonsson, hu Maria Jöransdr, Erik Persson, p Marg. Simonsdr, Anna Mickelsdr). Kuollut (åld. 93.5.13) 13.10.1844 Kisko Sorttila Alhainen. Haudattu 27.10.1844. ( i Matts Simonsson Mielty Hede. Syntynyt 23.02.1725 Isokyrö Orismala Mielty. Ruukin työntekijä, lampuoti, torppari. Kuollut (åld.br. 78.6.15) 07.09.1803 Oravainen Kimo Hede. ii Simon Henriksson Luoma Mielty. Bonde. Kuollut (bröstsj. 71å) 08.08.1764 Isokyrö Orismala Mielty. iÄ Maria Jakobsdotter. Syntynyt n 1686. Kuollut (40.7.3.5) 30.10.1726 Isokyrö Orismala Mielty. Ä Helena Jakobsdotter. Kuollut (åld. 86.8.6) 07.12.1815 Alahärmä Lehtimäki Loukasmäki p24. Äi Jakob Henriksson. Kuollut (RK n) 1743 Vasa. ÄÄ Helena Hansdotter. Syntynyt (RK) 1703 Isokyrö Orisberg. Kuollut (bröstsj. 47å) 29.05.1750 Isokyrö Orisberg.)

IV Lapset
Maria Helena Stark. Syntynyt 07.11.1772 Isokyrö Orisberg. Kastettu 08.11.1772. (T: Abraham Björklund, Olof Hahne, Anders Andersson, Sofia Henriksdotter, hu Kaisa Biörn, p Lisa Abramsdotter). Kuollut (koppor 4å) 19.11.1776 Isokyrö. Haudattu 24.11.1776.
Gustaf Petter Stark. Syntynyt 18.09.1774 Isokyrö Orisberg. Kastettu 25.09.1774. (T: bokh. Jonas Moberg, Karl Finberg, Johan Dunder, mad. Katarina Wessman, Lisa Björklund, p Susanna Björklund). Kuollut (kikhosta 2.0.2.0) 11.10.1776 Isokyrö. Haudattu 20.10.1776.
Karl Erik Stark. Syntynyt 16.09.1776 Isokyrö Orisberg. Kastettu 16.09.1776. (T: bokh. Gabriel Rislachius, Abraham Lemqvist, serg. Harald Solberg, mad. Helena Starck, Brita Stina Westman, Anna Frögd). Karjalohja Kärkelä 1820 Pojo Fiskars. Rostvändare. Kuollut (åld. 78å) 01.05.1854 Karjalohja Kärkelä. Haudattu 05.06.1854. –Puoliso 1801 Pojo Anna Maria Lax. Syntynyt (RK) 1778 Pojo Antskog. Kuollut (slag 66å) 31.03.1844 Karjalohja Kärkelä. Haudattu 08.04.1844. ( i Anders Abramsson Lax. Syntynyt (RK) 1740. Ä Anna Widell. Syntynyt (RK) 1752.)
Johan Fredrik Stark. Syntynyt 27.06.1779 Isokyrö Orisberg. Handelsman, vice konsul. Kuollut (åld. 69.7.13) 10.02.1848 Tammisaari. Taulu 18.
Hedvig Elisabet Stark. Syntynyt (RK) 04.10.1782 Pojo Fiskars. Kuollut (vattensot 76.4.2) 06.02.1859 Kisko Sorttila Alhainen. Taulu 20.
Gustaf Adolf Stark. Syntynyt (RK) 27.08.1787 Pojo Fiskars. Handelsman. Kuollut (vattensot 48.9.6) 03.06.1836 Tammisaari. Taulu 21.
Ulrika Stark. Syntynyt (RK) 04.06.1790 Pojo Fiskars. Eura Kauttuan ruukki 16.10.1808 Noormarkku. Turku 14.01.1814 Noormarkku ruukki. Tammisaari 1816 Pojo. Turku 14.06.1823 Tammisaari. RK 1823-29 k140 'cousine Ulrika'; RK 1830-36 k136, k62; RK 1831-34 6:15:4 Köpmansgatan k128/p315, 6:11:4 k104/p222, Norraqv no120 k30/p57 (vain 1840); RK 1841-47 Aa2:24 förra Norraqv. no120 k22/p31 (vain 1841), 6:11:3 k113/p117 (vain 1844-45); RK 1844-55 Aa2:29 t:11:3 k106/p213, Aa2:30 Norraqv. no120 k26/p53. Kuollut (RK 1854 p1304) 24.05.1863 Turku Norra 120.
Matts Jakob Stark. Syntynyt 25.02.1794 Pojo Fiskars. Kastettu 27.02.1794. (T: direct: J J Dreilich med hu Johanna Margareta Nordberg, m:lle Anna Katarina Dreilich, bokh: Norell med hu Anna Greta Pira och skriv: Adolf Laurin ifr Fiskars). Ei näy enää perheen mukana Eurassa.
Hans Henrik Stark. Syntynyt 14.01.1796 Pojo Fiskars. Kastettu (hemma) 15.01.1796. (T: m:lle Anna Kaisa Dreilich, bokh: J J Norell med hu Anna Greta Pira, skriv: Gustaf Bodin och Gustaf Misk med hu Maria Fromholt ifr Fiskars). Eura Kauttuan ruukki 16.10.1808 Noormarkku. Tammisaari 19.03.1810 Noormarkku. 1821 Tammisaari. Åbo svenska förs. döda: handelsbokh., resande Hans Henrik Stark 15.7.1821, lungsot 24å, bgr 17/7.
Taulu 18
(Taulusta 17)

IV. Johan Fredrik Stark. Syntynyt 27.06.1779 Isokyrö Orisberg. Kastettu 28.06.1779. (T: prostinnan M.E. Moliis, mag. N. Aeimelaeus, jfru Lisa Greta Aeimelaeus, Abraham Starck, Johan Starck, hu Stina Starck). Pojo 1795 Ekenäs. Acc. 8.6.1798 p73 Västra qv., bodbetjänt. Handelsman, vice konsul. Kuollut (åld. 69.7.13) 10.02.1848 Tammisaari. Haudattu 08.03.1848. Isä Taulu 17. –Puoliso 14.02.1811 Ekenäs Katarina Lovisa Böning. Syntynyt 25.04.1792 Ekenäs. Kastettu 26.04.1792. Kuollut (åld. 76.6.23) 19.11.1868 Ekenäs. Haudattu 08.12.1868. ( i Gustaf Böning. Ä Anna Lovisa Eriksdotter Bergman.)

V Lapset
Fredrik Vilhelm Stark. Syntynyt 12.03.1812 Tammisaari. Kastettu (hemma) 16.03.1812. (T: handelsm. Karl Hultman, kapten Berndt Amnorin, apotekaren Karl Becker, handelsm. Johan Sjöblom, handelsm. Gustaf Starck, fru handelsmanskan Lovisa Hultman, fru Kaisa Sjöblom, fru Katarina Becker, m:lle Antonetta Karolina Lovisa Hultman). Saksa 15.07.1827 Tammisaari. Turku 1836 Tammisaari. Handlande. Kuollut (slag 41.10.27) 09.02.1854 Tammisaari. Haudattu 21.02.1854.
Lovisa Vilhelmina Stark. Syntynyt 01.04.1814 Tammisaari. Kastettu 05.04.1814. (T: majoren Th...berg för sig och prosten Böning i Revel, fru ...skan Aminogg för sig och prostinnan Böning i Revel, tullförvalt. Pehr Högström, borgaren Rin.... enkefru Katarina Eleonora Lindström, borgmäst. ... G Foeders fru Lovisa Blomqvist, handelsm. Reinhold Böning för sig och handelsm. G Fredrik Böning i Revell, m:lle Anna ... Böning för sig och m:lle Annuska Böning i Revell). RK: 'Sinnesjuk ifr. hösten 1839'. Pohjanpitäjä 10.01.1870 Tammisaari. Kuollut 07.03.1891 Pojo Baggby.
Johan August Stark. Syntynyt 25.02.1816 Tammisaari. Kastettu 28.02.1816. (T: assess. Svenn Magnus Schjerfbeck och fru Elisabeth Regina Schjerfbeck, handelm. Gustaf Adolf Starck och dess fru Margareta Elisabeth Bäcker, handelsm. Karl Robert Blomqvist och dess ... Lovisa Dam, unga Herr Hultman, m:lle Hedvig Schjerfbeck och Sofia Albertina Högström, bodbetjent Hans Henrik Stark och jfru Ulrika Stark). Kuollut (vattusot 34.2.20) 15.05.1850 Tammisaari. Haudattu 06.06.1850.
Gustaf Reinholt Stark. Syntynyt 09.06.1818 Tammisaari. Kastettu 14.06.1818. Bokhållare, vikt.handlande. Kuollut 24.12.1869 Tammisaari.
Berndt Viktor Stark. Syntynyt 05.07.1820 Tammisaari. Kastettu 10.07.1820. Snappertuna 13.01.1870 Tammisaari. Kuollut (slag) 03.01.1873 Snappertuna. Haudattu Tammisaari.
Katarina Emelie Stark. Syntynyt 09.07.1822 Tammisaari. Kuollut (lungsot 46.11.12) 21.06.1869 Tammisaari. Taulu 19.
Johanna Charlotta Stark. Syntynyt 25.06.1826 Tammisaari. Kastettu 09.07.1826. Pohjanpitäjä 10.01.1870 Tammisaari. Kuollut 10.09.1877 Pojo Baggby.
Karolina Amalia Stark. Syntynyt 01.06.1829 Tammisaari. Kastettu 26.06.1829. Pohjanpitäjä 10.01.1870 Tammisaari. Kuollut 12.09.1874 Pojo Baggby.
Taulu 19
(Taulusta 18)

V. Katarina Emelie Stark. Syntynyt 09.07.1822 Tammisaari. Kastettu 11.07.1822. Kuollut (lungsot 46.11.12) 21.06.1869 Tammisaari. Haudattu 26.06.1869. Isä Taulu 18. –Puoliso 17.12.1846 Ekenäs Gustaf Henrik Ekebom. Syntynyt 18.07.1801 Puumala. Pietari 1841 Tammisaari. Collegii Secreterare, titulärråd. Kuollut (stryplungsot 59å) 11.10.1859 Tammisaari. Haudattu 21.10.1859. ( i Henrik Johan Ekebom. Ä Helena Sofia Bergman.)

VI Lapset
Gustafsson Ekebom. Dödfödd 08.10.1847 Ekenäs.
Nadeschda Helena Ekebom. Syntynyt 02.11.1848 Tammisaari. Kastettu 23.11.1848. Karjaa 08.12.1869 Tammisaari. Espoo 21.09.1870 Karjaa. Helsinki 11.02.1900 Espoo. Kuollut 02.01.1924 Helsinki. –Puoliso 24.11.1869 Alfred Alexander August Forssell. Syntynyt 02.01.1837 Vaasa. Alikapteeni. Kuollut 20.02.1900 Helsinki. ( i Karl Henrik Forssell. Ä Lovisa Hermansdotter Höckert.)
Karl Teodor Ekebom. Syntynyt 21.11.1850 Tammisaari. Kastettu 08.12.1850. Kuollut (slag 30.2.3) 25.01.1881 Tammisaari. Haudattu 08.02.1881.
Alina Johanna Ekebom. Syntynyt 04.02.1852 Tammisaari. Kastettu 02.03.1852. Espoo 28.04.1881 Tammisaari.
Henrik Valdemar Ekebom. Syntynyt 03.04.1853 Tammisaari. Kuollut (gastrisk feb. 1.4.11) 14.08.1854 Tammisaari. Haudattu 17.08.1854.
Elise Augusta Ekebom. Syntynyt 03.06.1855 Ekenäs. Yläne 01.10.1878 Ekenäs. Kuollut 28.07.1944 Ekenäs. –Puoliso 31.07.1878 Ferdinand Sahlberg. Syntynyt 30.10.1853 Yläne. Landthushållare. Kuollut 17.07.1925 Tammisaari . ( i Reinhold Ferdinand Sahlberg. Ä Kristina Sofia Karlsdotter Brusin.)
Gustaf Volmar Ekebom. Syntynyt 19.03.1858 Ekenäs. Kirkkonummi 10.05.1879 Tammisaari. Ei löydy Kirkkonummelta.
Taulu 20
(Taulusta 17)

IV. Hedvig Elisabet Stark. Syntynyt (RK) 04.10.1782 Pojo Fiskars. Kuollut (vattensot 76.4.2) 06.02.1859 Kisko Sorttila Alhainen. Haudattu 25.03.1859. Isä Taulu 17.

V Lapset
Engla Gustava Vendelin. Syntynyt 09.02.1814 Karjalohja Kärkelä. Kastettu 04.03.1814. Kuollut (halsfluss 3å) 18.01.1817 Kisko Sorttila Alhainen. Haudattu 19.01.1817.
Taulu 21
(Taulusta 17)

IV. Gustaf Adolf Stark. Syntynyt (RK) 27.08.1787 Pojo Fiskars. Pohjanpitäjä 1803 Tammisaari. Handelsman. Kuollut (vattensot 48.9.6) 03.06.1836 Tammisaari. Haudattu 14.06.1836. Isä Taulu 17. –Puoliso 01.03.1815 Tammisaari assess. Schierfbeckin luona Greta Lisa Bäcker. Syntynyt 28.01.1793 Ingå Backa. Slagrörd 1855. Kuollut 02.09.1863 Ekenäs. ( i Johan Karlsson Bäcker. Ä Helena Malmberg.)

V Lapset
Karolina Johanna Stark. Syntynyt 04.12.1815 Tammisaari. Kastettu 07.12.1815. Kuollut (bröstfeber 3å) 28.12.1818 Tammisaari. Haudattu 04.01.1819.
Adolf Fredrik Stark. Syntynyt 10.09.1817 Tammisaari. Kastettu 16.09.1817. Kuollut (rödsot 11.11.7) 27.09.1829 Tammisaari. Haudattu 29.09.1829.
Gustaf Maurits Stark. Syntynyt 07.07.1819 Tammisaari. Kastettu 12.07.1819. Kuollut (infl. 12.8.6) 13.03.1832 Tammisaari. Haudattu 20.03.1832.
Ernst Vilhelm Stark. Syntynyt 22.04.1821 Tammisaari. In- och utrikeshandlande, medaljör, norsk och svensk konsul. Kuollut 10.11.1880 Tammisaari. Taulu 22.
Karolina Charlotta Stark. Syntynyt 08.05.1823 Tammisaari. Kastettu 14.05.1823. Raumalle 08.07.1843 Tammisaari. Kuollut 16.10.1867 Hämeenlinna. –Puoliso 04.07.1843 Tammisaari August Magnus Lilius. Syntynyt 22.05.1814 Orivesi. Lääket. ja kir.tri . Kuollut 1905. ( i Natanael Andersson Lilius. Syntynyt 1752. Kuollut 10.05.1820. Ä Maria Elisabet Gåhlros. Syntynyt 1776. Kuollut 1828.)
Karl Johan Stark. Syntynyt 12.07.1825 Tammisaari. Kastettu 15.07.1825. Kuollut 02.06.1871 Tammisaari.
August Rudolf Stark. Syntynyt 16.09.1827 Tammisaari. Kastettu 19.09.1827. Helsinki 09.03.1843 Tammisaari. Helsinki 1854 Tammisaari. Handlande. Kuollut 26.04.1868 Tammisaari. –Puoliso 29.12.1859 Tammisaari Hedvig Fredrika Lillja. Syntynyt 24.03.1837 Tammisaari. Kastettu 07.04.1837. Tenhola 11.05.1877 Tammisaari. Kuollut 27.12.1916 Tenhola. ( i Johan Karlsson Lillja. Ä Maria Charlotta Lagström.)
Julius Ferdinand Stark. Syntynyt 11.07.1829 Tammisaari. Kastettu 17.07.1829. Kenraalimajuri. Kuollut 23.01.1880 Tammisaari.
Taulu 22
(Taulusta 21)

V. Ernst Vilhelm Stark. Syntynyt 22.04.1821 Tammisaari. Kastettu 27.04.1821. In- och utrikeshandlande, medaljör, norsk och svensk konsul. Kuollut 10.11.1880 Tammisaari. Isä Taulu 21. –Puoliso 11.02.1855 Emma Konstantia Elodie Ljungberg. Syntynyt 20.06.1831 Sverige Kristianstad. Kristianstad 1855 Ekenäs. Kuollut 28.04.1923 Ekenäs.

VI Lapset
Ernst Konstantin Stark. Syntynyt 21.01.1856 Tammisaari. Kuollut 28.05.1877 Tammisaari.
Hilda Elisabet Stark. Syntynyt 23.05.1857 Tammisaari. Helsinki 28.12.1887 Tammisaari. Kuollut 01.12.1950 Helsinki. –Puoliso 28.12.1887 Karl Hjalmar Röneholm. Syntynyt 14.04.1853 Piikkiö. Insinööri. Turku 26.11.1887 Helsinki. Kuollut 14.03.1917 Helsingfors Södra sv.förs.
Ernestine Stark. Syntynyt 15.10.1858 Tammisaari. Kotka 27.08.1883 Tammisaari. Tampere 23.06.1886 Kotka. Helsinki 23.06.1891 Tampere. Hausjärvi 23.01.1894 Helsinki. Tampere 25.10.1898 Hausjärvi. Alastaro 01.03.1900 Tampere. Uusikaupunki 31.05.1904 Tampere. Tammisaari 29.05.1922 Tampere. Kansak.opettaja. Kuollut 06.01.1947 Tammisaari. –Puoliso 15.06.1884 Emil August Graeffe. Syntynyt 03.12.1853 Helsingfors. Kotka 30.10.1883 Helsinki. Insinööri. Kuollut 05.11.1925 Ekenäs.
Alma Augusta Stark. Syntynyt 12.02.1860 Tammisaari. Sähköttäjä, kirjanpitäjä, asemaravintolanpitäjä. Vaasa 27.11.1883 Tammisaari. Loimaa 19.12.1885 Vaasa. Kruunupyy 05.11.1887 Loimaa. Helsinki 24.12.1889 Kruunupyy. Tampere 14.10.1897 Helsinki. Loimaa 12.12.1901 Tampere. Tuusula 22.11.1907 Loimaa. Akaa 03.07.1910 Tuusula. Hanko 21.10.1925 Akaa. Kuollut 30.12.1932 Hanko suom.srk. –Puoliso 12.08.1885 Alexander Petter Geitel. Syntynyt 02.08.1860 Jyväskylä. Asemapäällikkö. Kuollut 11.12.1892 Helsinki. ( i Alexander Otto Georg Gabriel Geitel. Ä Natalia Shkljareffski.)
Julius Valdemar Stark. Syntynyt 07.10.1861 Tammisaari. Kuollut 26.11.1862 Tammisaari.
Aina Matilda Stark. Syntynyt 07.10.1864 Tammisaari. Sakkola 25.05.1886 Tammisaari. Nilsiä 16.12.1890 Sakkola. Kuopio 13.12.1892 Nilsiä. Kajaani 09.10.1894 Kuopio. Postinhoitaja. Kuollut 12.02.1937 Kajaani. –Puoliso 28.12.1892 Gustaf Vilhelm Enwald. Syntynyt 08.06.1861 Leppävirta. Kuollut 06.05.1946 Kajaani. ( i Reinholdt Emil Enwald. Ä Hilma Sofia Perhmand.)
Jenny Clementine Stark. Syntynyt 27.11.1865 Tammisaari. Lohja 06.09.1887 Tammisaari. Lohja 27.08.1929 Tammisaari. Kuollut 10.08.1954 Tammisaari.
Edvard Vilhelm Stark. Syntynyt 12.11.1867 Tammisaari. Viipuri 27.08.1883 Tammisaari. Ei löydy Viipurista.
Taulu 23
(Taulusta 3)

III. Katarina Stark. Syntynyt (RK) 01.12.1753 Perniö Kosken ruukki. Isokyrö 06.03.1760 Kuopio Strömsdal. Isokyrö 18.08.1768 Kuopio Strömsdal. Oravainen 22.03.1770 Kuopio Strömsdal. Kuollut (lungsot 45.4) 27.03.1796 Isokyrö Orisberg p5. Haudattu 03.04.1796. Isä Taulu 3. –Puoliso 27.12.1774 Oravainen Simon Mattsson Bergman. Syntynyt (RK; ei näy synt.luettelossa) 26.09.1749. Hammarsmed. Kuollut (flussfeber 47å) 15.02.1797 Isokyrö Orisberg p5. Haudattu 19.02.1797. ( i Matts Simonsson Mielty Hede. Syntynyt 23.02.1725 Isokyrö Orismala Mielty. Ruukin työntekijä, lampuoti, torppari. Kuollut (åld.br. 78.6.15) 07.09.1803 Oravainen Kimo Hede. ii Simon Henriksson Luoma Mielty. Bonde. Kuollut (bröstsj. 71å) 08.08.1764 Isokyrö Orismala Mielty. iÄ Maria Jakobsdotter. Syntynyt n 1686. Kuollut (40.7.3.5) 30.10.1726 Isokyrö Orismala Mielty. Ä Helena Jakobsdotter. Kuollut (åld. 86.8.6) 07.12.1815 Alahärmä Lehtimäki Loukasmäki p24. Äi Jakob Henriksson. Kuollut (RK n) 1743 Vasa. ÄÄ Helena Hansdotter. Syntynyt (RK) 1703 Isokyrö Orisberg. Kuollut (bröstsj. 47å) 29.05.1750 Isokyrö Orisberg.)

IV Lapset
Matts Bergman. Syntynyt 02.10.1775 Oravainen Kimon ruukki. Kastettu 04.10.1775.
Per Gustaf Bergman. Syntynyt 25.07.1777 Oravainen Kimon ruukki. Smed. Kuollut (slag 64.9.20) 15.07.1842 Laihia Storby. Taulu 24.
Johan Bergman. Syntynyt 22.07.1780 Oravainen Kimon ruukki. Kastettu 23.07.1780. Oravainen Kimon ruukki 1796 Isokyrö Orisberg. 1800 Pojo Fiskars.
Maria Lovisa Bergman. Syntynyt (RK) 07.02.1783. Härmä 1796 Isokyrö Orisberg. Isokyrö Orisberg 1797 Pojo Fiskars. Pohja 07.05.1803 Oravainen Kimo Hede. Uusikaarlepyy Oravainen Kimo Hede. Nyland 1806 Oravainen Kimo Hede. Turku 1813 Pojo. Turku 1815 Pojo. Pojo KB 1818-24 p13, 178, 199. Pojo KB 'stundom sinnesrörd/sinnessvag'. Kuollut (åld. 70.7.7, rftg) 11.08.1855 Pojo Bollstad. Haudattu 19.08.1855.
Adolf Bergman. Syntynyt 24.06.1785 Isokyrö Orisberg. Kastettu 24.06.1785. Kuollut (okänd sjuka 2.3) 25.09.1787 Isokyrö. Haudattu 30.09.1787.
Helena Katarina Bergman. Syntynyt 31.01.1788 Isokyrö Orisberg. Taulu 27.
Karl Erik Bergman. Syntynyt 07.12.1790 Isokyrö Orisberg. Smed. Kuollut (lungsot 54.9.9) 26.09.1845 Laihia Storby. Taulu 28.
Abraham Bergman. Syntynyt 12.04.1793 Isokyrö Orisberg. Torppari. Kuollut (svinkoppor 29å) 23.05.1823 Oravainen Kimo Präst. Taulu 29.
Taulu 24
(Taulusta 23)

IV. Per Gustaf Bergman. Syntynyt 25.07.1777 Oravainen Kimon ruukki. Kastettu 27.07.1777. (T: Abraham Stark, Elias Hahne, Johan Stark, hu Anna Lisa Höck, hu Anna Gustafsdr, p Helena Matsdr). Vaasa 1797 Isokyrö Orisberg. Smed. Kuollut (slag 64.9.20) 15.07.1842 Laihia Storby. Haudattu 17.07.1842. Äiti Taulu 23. –Puoliso 08.04.1806 Laihia Anna Henriksdotter Polack. Syntynyt 13.07.1783 Laihia Sarvijoki. Kastettu 20.07.1783. ( i Henrik Johansson Polack. Ä Anna Johansdotter.)

V Lapset
Lisa Bergman. Syntynyt 20.04.1807 Laihia. Taulu 25.
Anna Bergman. Syntynyt 25.09.1809 Laihia Storby. Kastettu 29.09.1809. Jurvaan 1832 Laihia.
Maria Bergman. Syntynyt 28.01.1812 Laihia Storby. Taulu 26.
Susanna Bergman. Syntynyt 27.10.1814 Laihia Storby. Kastettu 30.10.1814. –Puoliso 29.01.1846 Laihia Anders Simonsson Dalin.
Helena Greta Bergman. Syntynyt 13.06.1821 Laihia Storby. Kastettu 17.06.1821. Kuollut (tuntematon tauti 0.4) 10.10.1821 Laihia. Haudattu 21.10.1821.
Henrik Bergman. Syntynyt 19.09.1822 Laihia Storby. Kastettu 22.09.1822. Kuollut (katarrikuume 17.6.2) 14.03.1839 Laihia. Haudattu 24.03.1839.
Taulu 25
(Taulusta 24)

V. Lisa Bergman. Syntynyt 20.04.1807 Laihia. Kastettu 22.04.1807. Isä Taulu 24. –Puoliso 20.02.1836 Laihia Mickel Matsson Naskali Pöyry. Syntynyt 05.12.1801 Laihia Naskali. ( i Matts Henriksson. Ä Maria Mickelsdotter.)

VI Lapset
Herman Mickelsson Pöyry. Syntynyt 07.11.1836 Laihia Kylänpää Pöyry.
Jakob Mickelsson Pöyry. Syntynyt 23.08.1839 Laihia Kylänpää Pöyry. Kuollut (kikhosta 1å) 22.08.1840 Laihia.
Maria Mickelsdotter Pöyry. Syntynyt 01.09.1841 Laihia Kylänpää Pöyry.
Taulu 26
(Taulusta 24)

V. Maria Bergman. Syntynyt 28.01.1812 Laihia Storby. Kastettu 02.02.1812. Isä Taulu 24. –Puoliso 07.04.1839 Laihia Mickel Johansson Polack Poola. Syntynyt 13.05.1815 Laihia Sarvijoki. Kastettu 21.05.1815. ( i Johan Polack. Ä Maria Mickelsdotter.)

VI Lapset
Susanna Mickelsdotter Poola. Syntynyt 24.01.1840 Laihia Sarvijoki Poola.
Maria Mickelsdotter Poola. Syntynyt 15.03.1842 Laihia Sarvijoki Poola.
Taulu 27
(Taulusta 23)

IV. Helena Katarina Bergman. Syntynyt 31.01.1788 Isokyrö Orisberg. Kastettu 03.02.1788. (T: mäst. Olof Hane, Anders Alberg, Is. Sukka, hu Katarina Hane, Greta Kaisa Alberg, Anna Greta Reinia). Äiti Taulu 23. –Kuulutettu 01.09.1816 Isokyrö Abraham Matsson Flinck. Syntynyt (RK) 14.06.1781. Smed. Ylistaro 1803 Isokyrö.

V Lapset
Simon Flinck. Syntynyt 12.06.1817 Isokyrö Heikkola. Kastettu 13.06.1817. Kuollut 21.06.1817 Isokyrö. Haudattu 22.06.1817.
Maria Flinck. Syntynyt 27.07.1818 Isokyrö Heikkola. Kastettu 02.08.1818. Kuollut (magsjuka 0.2.27) 17.10.1818 Isokyrö. Haudattu 25.10.1818.
Justina Flinck. Syntynyt 12.04.1821 Isokyrö Heikkola. Kastettu 13.04.1821. Kuollut (mässling 1.0.10) 22.04.1822 Isokyrö.
Abraham Flinck. Syntynyt 31.05.1823 Isokyrö Heikkola. Kastettu 01.06.1823.
Matts Flinck. Syntynyt 05.06.1827 Isokyrö Heikkola. Kastettu 06.06.1827. Kuollut (kikhosta 1.11.9) 14.05.1829 Isokyrö. Haudattu 17.05.1829.
Johan Flinck. Syntynyt 08.03.1830 Isokyrö Heikkola. Kastettu 21.03.1830.
Taulu 28
(Taulusta 23)

IV. Karl Erik Bergman. Syntynyt 07.12.1790 Isokyrö Orisberg. Kastettu 11.12.1790. Smed. Kuollut (lungsot 54.9.9) 26.09.1845 Laihia Storby. Haudattu 30.09.1845. Äiti Taulu 23. –Puoliso 23.06.1820 Laihia Susanna Svarti. Syntynyt 23.03.1798 Laihia Svartila. Kastettu 25.03.1798. ( i Henrik Svarti. Ä Maria Tomasdotter.)

V Lapset
Maria Bergman. Syntynyt 28.11.1820 Laihia Jakkula. Kastettu 01.12.1820. –Puoliso 26.07.1845 Laihia Johan Henriksson.
Mickel Bergman. Syntynyt 25.09.1822 Laihia Storby. Kastettu 29.09.1822. Kuollut (rötsår, böld 17.11.27) 22.09.1839 Laihia. Haudattu 29.09.1839.
Henrik Bergman. Syntynyt 28.09.1824 Laihia Storby. Kastettu 03.10.1824. Kuollut (yskä 1.0.20) 12.10.1825 Laihia. Haudattu 16.10.1825.
Susanna Bergman. Syntynyt 07.02.1827 Laihia Storby. Kastettu 11.02.1827.
Anna Bergman. Syntynyt 16.09.1828 Laihia Storby. Kastettu 21.09.1828. Kuollut (1.11.5) 15.08.1830 Laihia. Haudattu 22.08.1830.
Lisa Bergman. Syntynyt 09.06.1830 Laihia Storby. Kastettu 11.06.1830. Kuollut (hjärtspr. 0.3) 08.09.1830 Laihia. Haudattu 12.09.1830.
Jakob Bergman. Syntynyt 14.01.1832 Laihia Storby. Kastettu 15.01.1832. Kuollut (yskä, rintakuume 1.9.8) 22.10.1833 Laihia. Haudattu 27.10.1833.
Anna Lisa Bergman. Syntynyt 01.04.1835 Laihia Storby. Kastettu 02.04.1835.
Karl Henrik Bergman. Syntynyt 22.03.1837 Laihia Storby. Kastettu 24.03.1837. Kuollut (hjärtspr. 1.4.15) 05.08.1838 Laihia. Haudattu 12.08.1838.
Johanna Bergman. Syntynyt 30.07.1839 Laihia Storby. Kastettu 31.07.1839. Kuollut (hosta 0.3.14) 14.11.1839 Laihia. Haudattu 17.11.1839.
Vilhelmina Bergman. Syntynyt 28.10.1840 Laihia Storby. Kastettu 01.11.1840. Kuollut 05.02.1841 Laihia. Haudattu 14.02.1841.
Taulu 29
(Taulusta 23)

IV. Abraham Bergman. Syntynyt 12.04.1793 Isokyrö Orisberg. Kastettu 13.04.1793. Härmä 1811 Oravainen Kimo Hede. Ylihärmä 1821 Oravainen Kimo. Torppari. Kuollut (svinkoppor 29å) 23.05.1823 Oravainen Kimo Präst. Haudattu 01.06.1823. Äiti Taulu 23. –Puoliso 14.09.1817 Ylihärmä Magdalena Johansdotter Frögd. Syntynyt 11.11.1793 Oravainen Kimon ruukki . Kastettu 12.11.1793. ( i Johan Abramsson Frögd. Syntynyt (KB) 24.08.1758. Hammarsmed, mästersven. Ä Ulrika Jonasdotter Ståhle. Syntynyt 12.09.1759 Oravainen Kimon ruukki . Kuollut (lapsivuode 34v) 14.11.1793 Oravainen Kimo .)

V Lapset
Simon Bergman. Syntynyt 14.10.1817 Ylihärmä. Kastettu 17.10.1817. Kuollut (korkea kuume 2.3.11) 06.02.1820 Ylihärmä. Haudattu 09.02.1820.
Taulu 30
(Taulusta 3)

III. Johan Stark. Syntynyt (RK) 20.05.1755 Perniö Kosken ruukki. Isokyrö Orisberg 06.03.1760 Kuopio Strömsdal. Oravainen Kimon ruukki 22.03.1770 Kuopio Strömsdal. Isokyrö Orisberg 1780 Oravainen Kimon ruukki. HK 1782 Fiskars p212: mästersvän Johan Stark mhu, 1 barn. HK 1783 Fiskars p306: mästersvän Johan Starck mhu, 1 barn. Perniö Tykö ruukki Pohjanpitäjä. 1797 Dragsfjärd Björckboda. Dragsfjärd RK 1798-1803 p195/k200, acc. 1797. Hammarsmed. Kuollut (slagen till döds medels hammarns lossning 43½å) 23.10.1800 Dragsfjärd Dalsbruk. Haudattu 09.11.1800. Isä Taulu 3. –Puoliso 27.12.1778 Oravainen Stina Alholm. Syntynyt (RK) 1750. Isokyrö Orisberg 1780 Oravainen Kimon ruukki. Dragsfjärd RK 1803-11 p21/k25. Kuollut (lungsot 56å) 12.12.1806 Dragsfjärd Dalsbruk. Haudattu 28.12.1806.

IV Lapset
Maria Stina Stark. Syntynyt 16.11.1779 Oravainen Kimon ruukki. Kastettu 17.11.1779. (T: Abraham Stark, Simon Bergman, Elias Niclas Hana, hu Anna Lisa Höck, hu Kaisa Stark, p Lisa Gabrielsdotter; alla på KimoBruk). Kuollut (keuhkotauti 2.0.6.0) 26.12.1781 Pojo Fiskars. Haudattu 30.12.1781.
Brita Helena Stark. Syntynyt 27.08.1781 Isokyrö Orisberg. Kastettu 28.08.1781. (T: prosten Johan Aeimelaeus, fru Maria Lovisa Fleege, jfru Johanna Magdalena Aeimelaea, Anders Albäck, hu Katarina Hahne). Turku 09.1803 Dragsfjärd Björckboda. Kuollut (70å) 25.08.1852 Turku ruots.srk 6:17:4. Haudattu 28.08.1852.
Anna Stina Stark. Syntynyt (RK) 19.01.1784. Pohjanpitäjä 10.1803 Dragsfjärd Björckboda. Tukholma 09.1804 Dragsfjärd. RK 1812-31 k155, k331; RK 1823-29 k140; RK 1830-36 k136, k62; RK 1844-55 k159. Turku ruots.srk vielä RK 1844-55 k159.
Ulrika Stark. Syntynyt (RK) 27.12.1786. moderkyrkan 20.10.1805 Dragsfjärd Björckboda. Turku 29.09.1806 Dragsfjärd. RK 1823-29 k140.
Hedvig Katarina Stark. Syntynyt (RK) 17.06.1788. Turku 20.03.1808 Dragsfjärd Björckboda. Kuollut (67.11) 17.05.1856 Turku ruots.srk 6:17:4. Haudattu 21.05.1856.
Maria Lovisa Stark. Syntynyt (RK) 15.01.1791. Turku 28.09.1806 Dragsfjärd Björckboda. Kuollut (41å) 12.12.1831 Turku ruots.srk. Haudattu 16.12.1831. –Puoliso 05.11.1814 Turku ruots.srk Gustaf Friman. Syntynyt (RK) 26.06.1782. Vict. handl., hökare.
Taulu 31
(Taulusta 1)

II. Anders Karlsson Stark. Syntynyt 10.10.1721 Sverige, Risinge, Börsjö. (T: Olof i Danmarck, Johan mölnarens dg, Jonas hammarsmeds dg, hu Lucia Danielsdr i Börsjö, p Karin Månsdr ibm, p Anna Nilsdr ibm). Hammarsmedmäster. Björkvikissä kastetodistajana vielä 30.12.1759. Kuollut (frossfeber 58å) 01.02.1778 Sverige, Kila, Ålberga Bruk. Haudattu 08.02.1778. Isä Taulu 1. –Puoliso 23.10.1743 Sverige, Kila Katarina Åller. Kastettu 19.02.1724 Sverige, Kila, Ålberga bruk. (T: Hans Qvarnström vid Åhlberga bruk, Olof Eriksson hammarsmed, hu Maria Persdr, p Anna Johansdr i Mölnargården). Kuollut (lungsot 75å) 15.02.1798 Sverige, Frustuna, Säby. Haudattu 18.02.1798. ( i Johan Hansson Åller. Syntynyt ca 1693. Ä Katarina Andersdotter. Syntynyt 27.10.1689 Sverige, Stigtomta. Kuollut 1767 Sverige, Kila, Ålberga Bruk.)

III Lapset
Kaisa Lena Andersdotter Stark. Kuollut (barnsäng 31.2.3.0) 08.11.1775 Sverige, Risinge, Börgöl. Taulu 32.
Anna Maija Andersdotter Stark. Kastettu 02.06.1747 Sverige, Svärta, Norrmalm. (T: byggmäst. Jöns Norstedt på Normalm, smed Anders Pettersson ibm, smeddg Petter Andersson ibm, mest. Henriks hu ibm, husp. Anna vid Norshammar). Haudattu (0.10) 27.03.1748 Sverige, Svärta, Norrmalm.
Karl Andersson Stark. Hammarsmed. Taulu 33.
Brita Andersdotter Stark. Kastettu 27.03.1752 Sverige, Svärta, Norrmalm. (T: bruksskriv. Olof Löfberg, klensmed Anders Wessman, stalldg Petter Persson, jfru Anna Stina Alar, p Katarina Andersdr Wessman). Haudattu (huvudvärk 5.0.14.0) 02.07.1757 Sverige, Svärta, Norrmalm.
Johan Andersson Stark. Syntynyt 26.11.1754 Sverige, Svärta, Norrmalm. (T: linväv. David Lohejt, snick. Jakob Holm, skrd Johan Persson, hu Dorotea Logrell, köksp. Anna Kaisa Törner).
Anders Andersson Stark. Syntynyt 06.10.1757 Sverige, Björkvik, Virå Öfre hammar. Kastettu 09.10.1757. (T: Anders Pettersson wid Wirån, Hans Ålder wid Åhlberga, hu Sigrid ...sdr wid Wirån, Brita Pettersdr i Rom).
Fredrik Andersson Stark. Syntynyt (KB) 1761 Sverige. Kuollut (bröstvärk 12½å) 04.03.1774 Sverige, Kila, Ålberga Bruk. Haudattu 06.03.1774.
Hans Andersson Stark. Syntynyt 21.11.1765 Sverige, Risinge, Ysunda. Mästersven. Kuollut (lungsot 43å) 02.02.1808 Sverige, Frustuna, Säby. Taulu 34.
Taulu 32
(Taulusta 31)

III. Kaisa Lena Andersdotter Stark. Kastettu 12.08.1744 Sverige, Kila, Ålberga. (T: M:r Henrik Henriksson, dg Anders Johansson, hu Katarina Hermansdr i Mölnaregården och p Anna Johansdr, alla boendes wid Åhlberga bruk). till Börgöl Åhlberga. Kuollut (barnsäng 31.2.3.0) 08.11.1775 Sverige, Risinge, Börgöl. Haudattu 12.11.1775. Isä Taulu 31. –Puoliso 06.04.1768 Sverige, Kila Anders Eriksson Björkman. Syntynyt (KB) 1748. Mästersven. Kuollut (hets.feb. 26.10) 19.09.1775 Sverige, Risinge, Börgöls bruk. Haudattu 24.09.1775.

IV Lapset
Katarina Maria Björkman. Syntynyt 30.05.1768 Sverige, Kila, Åhlberga bruk. Kastettu 05.06.1768. (T: såg. Hans Oller på Åhlberga, dg Karl Stark ibm, hu Helena Larsdr ibm, p Kristina Björkman ibm).
Johan Erik Björkman. Syntynyt 09.12.1769 Sverige, Kila, Åhlberga bruk. Kastettu 10.12.1769. (T: Jan Björkman på Åhlberga bruk, Elias Quarfot ibm, hu Kristina Andersdr ibm). Kuollut (drunkn. i Börjöhls ström 5.4.8) 17.04.1775 Sverige, Risinge, Börgöl. Haudattu 23.04.1775.
Helena Kristina Björkman. Syntynyt (KB) 1772.
Brita Elisabet Björkman. Syntynyt 01.10.1775 Sverige, Risinge, Börgöl. Kastettu 02.10.1775. (T: hr lieutn: C G Taijander i Börgöl, adj: hr Lars Nerman i Rägna, mad: Johanna Margareta Strömstedt och jfru Kristina Elis: Taijander i Börgöl).
Taulu 33
(Taulusta 31)

III. Karl Andersson Stark. Kastettu 30.01.1749 Sverige, Svärta, Norrmalm. (T: trädgårdsmäst. Moses Hammar, kutsken J:b Toresson vid Norshammar, mölnaren Lars Hermansson ibm, Swarta Krogerska hu Maria Andersdr, p ibm Maria Andersdr). Hammarsmed. Isä Taulu 31. –Puoliso 31.10.1773 Sverige, Kila, Åhlberga Stina Eriksdotter Ramstedt. Syntynyt (KB) 1747 Sverige.

IV Lapset
Anders Karlsson Stark. Syntynyt 11.07.1775 Sverige, Kila, Ålberga Bruk. Kastettu 16.07.1775. (T: såg. Hans Åller vid Åhlberga, dg Anders Stark ibm, hu Helena Larsdr ibm, p Helena Nilsdr ibm). Kuollut (oknd 0.0.15) 25.07.1775 Sverige, Ålberga. Haudattu 27.07.1775.
Karl Fredrik Karlsson Stark. Syntynyt 14.08.1776 Sverige, Kila, Ålberga Bruk. Kastettu 18.08.1776. (T: Lars Qvarfot på Åhlberga, dg Anders Stark ibm, hu - -, p Greta Andersdr ibm). –Puoliso Anna Katarina Larsdotter Tolf. Syntynyt 27.11.1780 Sverige, Västra Vingåker, Högsjö bruk. Kastettu 03.12.1780. (T: mäst: Johan Hubertsson och des hu Stina Hjerpe, mäst.sven Jan Björkman, dg Pehr Svensson vid Högsjöbruk, p Brita Ekström på Högsjögård). ( i Lars Tolf. Mästersmed. Ä Anna Maria.)
Stina Kaisa Karlsdotter Stark. Syntynyt 10.03.1779 Sverige, Kila, Ålberga Bruk. Kastettu 13.03.1779. (T: bruks bokh: Hr Ar: Fr: Holmberg, mjöln. Anders Nilsson på Åhlberga Qvarn, hu Katarina Persdr ibm, jfru Beata Lisa Woltzberg på Åhlberga bruk).
Johan Petter Karlsson Stark. Syntynyt 03.06.1781 Sverige, Kila, Ålberga bruk. Kastettu 04.06.1781. (T: Nils Nilsson i Trefottorp, dg Henrik Qvarfot på Åhlberga bruk, hu Brita Eriksdr i Trefottorp, p Maria Larsdr på Åhlberga bruk). Stora Malma, Forssjö bruk. –Puoliso Katarina Björn. Syntynyt 25.07.1783 Sverige, Kvillinge, Graversfors. Kastettu 27.07.1783. (T: hu Anna Lisa Björn, Olof Söderberg uti Hult, Lars Qvarfoth i ...m, hu Katarina Qvarfoth ibm, dg Karl Köhler, Karl Sjölund, p Katarina Köhler och Stina Andersdr). ( i Johan Björn. Knipsmed. Ä Ingrid Johansdotter.)
Anna Maria Karlsdotter Stark. Syntynyt 23.09.1783 Sverige, Kila, Ålberga Bruk. Kastettu 26.09.1783. (T: com: Pehr Hofgren, mjöln: L Törnblom Åhlberga qvarn, hu Maria Pehrsdr ibm, p Anna Ramberg Åhlberga bruk).
Taulu 34
(Taulusta 31)

III. Hans Andersson Stark. Syntynyt 21.11.1765 Sverige, Risinge, Ysunda. Kastettu 24.11.1765. (T: B Håkan Arvidsson i Ysunda, dg Lars Kristofersson ibm, hu Helena Larsdr ibm, p Maria Larsdr i Börsjö). Mästersven. Kuollut (lungsot 43å) 02.02.1808 Sverige, Frustuna, Säby. Haudattu 07.02.1808. Isä Taulu 31. –Puoliso 13.10.1785 Sverige, Kila, Åhlberga Maria Katarina Åberg. Syntynyt 24.05.1758 Sverige, Svennevad, Haddebo bruk. (T: bruks patron Pehr Agrell och dess fru Maria Kristina de Geer, mag: Johan Widmark, jfru Johanna Elisabet Sjöberg, betj. Lars Jonson, köksp. Maria Pehrsdr). Kuollut (lungsot 67å) 07.09.1825 Sverige, Frustuna, Söra Sld.trp. Haudattu 11.09.1825. ( i Hertvig Andersson Åberg. Syntynyt 18.07.1730 Sverige, Fellingsbro, Åby hammare. Hammarsmeds mästersven. Ä Anna Maria Persdotter Grell. Syntynyt 15.04.1733 Sverige, Svennevad, Haddebo bruk.)

IV Lapset
Katrina Maria Hansdotter Stark. Syntynyt 26.08.1786 Sverige, Kila, Åhlberga. Kastettu 27.08.1786. (T: smeden Karl Stark och dess hu Stina Ramstedt, dg Karl Åberg samt p Kaisa Maja Björkman).
Karl Johan Stark. Syntynyt 05.12.1788 Sverige, Lilla Malma, Smedstorp. Kastettu 07.12.1788. (T: mest: Pehr Hellman och äa Agneta Corell, smeds dg Jakob Manhei och p Anna Maria Malmlöf fr Smedstorp). Kuollut (bröstsj. 0.0.12) 17.12.1788 Sverige, Lilla Malma. Haudattu 21.12.1788.
Anders Hansson Stark. Syntynyt 24.10.1789 Sverige, Lilla Malma, Smedstorp. Kastettu 25.10.1789. (T: bruksbokh: A U Östmark och hushållerskan Brita Olofsdr, koldg Jakob Manhesi och p Kristina Elis: Torell). Soldat. –Puoliso 01.04.1810 Sverige, Frustuna Maria Karlsdotter Ringel. Syntynyt (KB) 24.11.1781 Sverige.
Karl Johan Hansson Stark. Syntynyt 27.03.1792 Sverige, Gåsinge, Skeppsta bruk. Kastettu 28.03.1792. (T: klensm. Svarts och dess hu, dg Lars Karlsson och p Brita Lisa Björkman, alla på Skepsta bruk).
Fredrik Hansson Stark. Syntynyt 19.01.1796 Sverige, Gåsinge, Skepsta bruk. Kastettu 20.01.1796. (T: trägårds mäst: Matts Brandt, skomak.dg Pehr Olofsson, skomak. Runbladhs hu, p Katarina Runbladh, alla vid Skepsta bruk).
Isak Hansson Stark. Syntynyt 04.09.1799 Sverige, Frustuna, Säby. Kastettu 08.09.1799. (T: smed Erik Björn och dess hu på Säby, gymnasisten Bröms, p Brita Larsdr på Säby). Kuollut 19.11.1865 Sverige, Torsåker, Sörby Tegelbruk. –Puoliso 25.08.1822 Sverige, Torsåker Brita Kristina Blom. Syntynyt (bild 156) 08.08.1798 Sverige, Frustuna, Ehrendal. Kastettu 12.08.1798. (T: Karl Olsson Falk, ges: Olof Brand, hu Brita Maja ....sman, p Kaisa Maja Oljeqvist). ( i Johan Olofsson Blom. Ä Kristina Oljeqvist. Syntynyt n 1768.)
Jakob Hansson Stark. Syntynyt 14.03.1802 Sverige, Frustuna, Säby. Kastettu 21.03.1802. (T: smed Anders Spennare och dess hu, kåldg Olof Sundblom, alla ifr Säby, samt p Anna Jansdr i Hårby Hagan).

Nimihakemisto
Nimi Taulu
Abraham Månsson 3
Adolf Vilhelm Karlsson 8
Agneta 2
Anna Johansdotter 24
Anna Maria 33
Anna Mattsdotter 12
Anna Samuelsdotter 13
Bengt Svensson 1
Brita Karlsdotter 1
Elin Bengtsdotter 1
Eva Sofia Johansdotter 7
Gabriel Simonsson 15
Helena Hansdotter 17, 23
Helena Jakobsdotter 17, 23
Ingrid Johansdotter 33
Ingrid Karlsdotter 1, 2
Ingrid Mårtensdotter 1
Isak Hansson 13
Jakob Henriksson 17, 23
Johan Henriksson 28
Johan Mattsson 10
Karl Johan Karlsson 8
Karl Johansson 8
Karl Karlsson 1, 1
Karl Larsson 1
Katarina Andersdotter 31
Katrina Karlsdotter 1
Kirstin Johansdotter 3
Kristina Mattsdotter 2
Lars Karlsson 1
Lars Zakrisson 2
Lisa Jakobsdotter 11
Margeta Olofsdotter 9
Maria Henriksdotter 10
Maria Jakobsdotter 17, 23
Maria Johansdotter 3
Maria Karlsdotter 1
Maria Mickelsdotter 25, 26
Maria Tomasdotter 28
Matts Henriksson 25
Susanna Isaksdotter 13
Susanna Tomasdotter 15, 16
Sven 1
Zakris Valentinsson 2
Alholm, Stina 30
Berg, Anders 5
Berg, Gustava 5
Berg, Johan Johansson 5
Berg, Karl Gustaf 5
Berg, Karl Johan 5
Berg, Karl Reinholt 5
Berg, Maria Abramsdotter 3
Berg, Maria Charlotta 5
Berg, Reinholt 5
Bergman, Abraham 23, 29
Bergman, Adolf 23
Bergman, Anna 24, 28
Bergman, Anna Lisa 28
Bergman, Anna Lovisa Eriksdotter 18
Bergman, Helena Greta 24
Bergman, Helena Katarina 23, 27
Bergman, Helena Sofia 19
Bergman, Henrik 24, 28
Bergman, Jakob 28
Bergman, Johan 23
Bergman, Johanna 28
Bergman, Karl Erik 23, 28
Bergman, Karl Henrik 28
Bergman, Lisa 24, 25, 28
Bergman, Maria 17, 24, 26, 28
Bergman, Maria Lovisa 23
Bergman, Matts 23
Bergman, Mickel 28
Bergman, Per Gustaf 23, 24
Bergman, Simon 29
Bergman, Simon Mattsson 23
Bergman, Susanna 24, 28
Bergman, Vilhelmina 28
Bergström, Hans 9
Bergström, Hans Gustaf 9
Bergström, Stina Kaisa Hansdotter 9
Björck, Lisa Olofsdotter 4
Björkman, Anders Eriksson 32
Björkman, Brita Elisabet 32
Björkman, Helena Kristina 32
Björkman, Johan Erik 32
Björkman, Katarina Maria 32
Björkström, Hedvig Tomasdotter 15
Björkström, Tomas Samuelsson 15
Björn, Johan 33
Björn, Katarina 33
Blom, Brita Kristina 34
Blom, Johan Olofsson 34
Brusin, Kristina Sofia Karlsdotter 19
Bäcker, Greta Lisa 21
Bäcker, Johan Karlsson 21
Böning, Gustaf 18
Böning, Katarina Lovisa 18
Dalin, Anders Simonsson 24
Dunder, Johan Mattsson 9
Ekebom, Alina Johanna 19
Ekebom, Elise Augusta 19
Ekebom, Gustaf Henrik 19
Ekebom, Gustaf Volmar 19
Ekebom, Gustafsson 19
Ekebom, Henrik Johan 19
Ekebom, Henrik Valdemar 19
Ekebom, Karl Teodor 19
Ekebom, Nadeschda Helena 19
Enwald, Gustaf Vilhelm 22
Enwald, Reinholdt Emil 22
Ernberg, Emerentia 5
Flinck, Abraham 27
Flinck, Abraham Matsson 27
Flinck, Johan 27
Flinck, Justina 27
Flinck, Maria 27
Flinck, Matts 27
Flinck, Simon 27
Forssell, Alfred Alexander August 19
Forssell, Karl Henrik 19
Friman, Gustaf 30
Frögd, Johan Abramsson 29
Frögd, Magdalena Johansdotter 29
Geitel, Alexander Otto Georg Gabriel 22
Geitel, Alexander Petter 22
Graeffe, Emil August 22
Grell, Anna Maria Persdotter 34
Gåhlros, Maria Elisabet 21
Hahne, Anders 9, 10, 11, 13, 15, 16
Hahne, Anders Andersson 11
Hahne, Anna Sofia Johansdotter 12
Hahne, Brita Magdalena 15
Hahne, Elias 9, 15
Hahne, Elias Klasson 9
Hahne, Hedvig Stina 15
Hahne, Helena 10, 13
Hahne, Helena Andersdotter 11
Hahne, Henrik 10, 10, 13
Hahne, Isak 13
Hahne, Johan 15, 16
Hahne, Johan Andersson 11, 12
Hahne, Kaisa 15
Hahne, Karl 13
Hahne, Karl Andersson 11, 11
Hahne, Karl Petter 9, 10
Hahne, Lisa 16
Hahne, Lisa Johansdotter 12
Hahne, Maria 10, 13, 16
Hahne, Maria Greta 9
Hahne, Maria Helena 15
Hahne, Maria Johansdotter 12
Hahne, Maria Magdalena 9, 14
Hahne, Susanna 15, 15, 16
Hahne, Ulrika 15
Höckert, Lovisa Hermansdotter 19
Höök, Anna Lisa 4
Höök, Bengt 4
Kindt, Anna Lovisa 14
Kindt, Maria Helena 14
Kindt, Mickel 14
Köhler, Agneta 2
Köhler, Elisabet 2
Köhler, Hans 2
Köhler, Helena 2
Köhler, Karl 2
Köhler, Valten 2, 2
Köhler, Zakris 2
Lagström, Maria Charlotta 21
Lax, Anders Abramsson 17
Lax, Anna Maria 17
Lilius, August Magnus 21
Lilius, Natanael Andersson 21
Lillja, Hedvig Fredrika 21
Lillja, Johan Karlsson 21
Ljungberg, Emma Konstantia Elodie 22
Luoma Mielty, Simon Henriksson 17, 23
Malmberg, Helena 21
Mielty Hede, Matts Simonsson 17, 23
Naskali Pöyry, Mickel Matsson 25
Oljeqvist, Kristina 34
Perhmand, Hilma Sofia 22
Polack, Anna Henriksdotter 24
Polack, Henrik Johansson 24
Polack, Johan 26
Polack Poola, Mickel Johansson 26
Poola, Maria Mickelsdotter 26
Poola, Susanna Mickelsdotter 26
Pöyry, Herman Mickelsson 25
Pöyry, Jakob Mickelsson 25
Pöyry, Maria Mickelsdotter 25
Qvarfot, Elisabet Eliasdotter 2
Ramstedt, Stina Eriksdotter 33
Ranselius, Jakob Salomonsson 15
Ringel, Maria Karlsdotter 34
Röneholm, Karl Hjalmar 22
Sahlberg, Ferdinand 19
Sahlberg, Reinhold Ferdinand 19
Shkljareffski, Natalia 22
Stark, Abraham 3, 4
Stark, Adolf Fredrik 21
Stark, Aina Matilda 22
Stark, Alma Augusta 22
Stark, Anders 3
Stark, Anders Andersson 31
Stark, Anders Hansson 34
Stark, Anders Karlsson 1, 31, 33
Stark, Anna Katarina 4
Stark, Anna Maija Andersdotter 31
Stark, Anna Maria Karlsdotter 33
Stark, Anna Stina 30
Stark, August Rudolf 21
Stark, Berndt Viktor 18
Stark, Brita Andersdotter 31
Stark, Brita Helena 30
Stark, Edvard Vilhelm 22
Stark, Ernestine 22
Stark, Ernst Konstantin 22
Stark, Ernst Vilhelm 21, 22
Stark, Eva Sofia 7
Stark, Fredrik Andersson 31
Stark, Fredrik Hansson 34
Stark, Fredrik Vilhelm 18
Stark, Greta Lisa Persdotter 3
Stark, Gustaf 6
Stark, Gustaf Adolf 17, 21
Stark, Gustaf Maurits 21
Stark, Gustaf Petter 17
Stark, Gustaf Reinholt 18
Stark, Hans Andersson 31, 34
Stark, Hans Henrik 17
Stark, Hedvig Elisabet 17, 20
Stark, Hedvig Katarina 30
Stark, Hilda Elisabet 22
Stark, Isak Hansson 34
Stark, Jakob Hansson 34
Stark, Jenny Clementine 22
Stark, Johan 3, 30
Stark, Johan Anders 4, 7
Stark, Johan Andersson 31
Stark, Johan August 18
Stark, Johan Fredrik 17, 18
Stark, Johan Gustaf 7, 7
Stark, Johan Petter Karlsson 33
Stark, Johanna Charlotta 18
Stark, Julius Ferdinand 21
Stark, Julius Valdemar 22
Stark, Kaisa Lena Andersdotter 31, 32
Stark, Karl 3, 17
Stark, Karl Andersson 31, 33
Stark, Karl Erik 17
Stark, Karl Fredrik 4, 7
Stark, Karl Fredrik Karlsson 33
Stark, Karl Johan 21, 34
Stark, Karl Johan Hansson 34
Stark, Karolina Amalia 18
Stark, Karolina Charlotta 21
Stark, Karolina Johanna 21
Stark, Katarina 3, 23
Stark, Katarina Emelie 18, 19
Stark, Katrina Maria Hansdotter 34
Stark, Lena 3, 9
Stark, Lena Greta 4, 6
Stark, Lovisa Vilhelmina 18
Stark, Maria Helena 17
Stark, Maria Kaisa 4
Stark, Maria Lisa 4
Stark, Maria Lovisa 30
Stark, Maria Stina 3, 30
Stark, Matts Jakob 17
Stark, Per Adolf 4
Stark, Peter Karlsson 1, 3
Stark, Stina Kaisa 6
Stark, Stina Kaisa Karlsdotter 33
Stark, Stina Lisa 4, 5, 7, 8
Stark, Ulrika 17, 30
Stark, Ulrika Gustava 7
Stark, Vilhelmina 7
Ståhle, Ulrika Jonasdotter 29
Svan, Magdalena 15
Svarti, Henrik 28
Svarti, Susanna 28
Söderlund, Enok Johansson 5
Tolf, Anna Katarina Larsdotter 33
Tolf, Lars 33
Törnqvist, Erik Mattsson 3
Törnqvist, Matts 3
Vendelin, Engla Gustava 20
Widell, Anna 17
Åberg, Hertvig Andersson 34
Åberg, Maria Katarina 34
Åller, Johan Hansson 31
Åller, Katarina 31

Paikkahakemisto
Paikka Taulu
Akaa 22
Alahärmä Lehtimäki Loukasmäki p24 17, 23
Bromarf Nitlax 4, 5
Dragsfjärd 30
Dragsfjärd Björckboda 30
Dragsfjärd Björkboda 6
Dragsfjärd Dalsbruk 3, 30
Ekenäs 18, 19, 21, 22
Espoo 19
Eura Kauttuan ruukki 17
Hanko suom.srk 22
Hausjärvi 22
Helsingfors 22
Helsingfors Södra sv.förs. 22
Helsinki 19, 22
Hämeenlinna 21
Ilmajoki Latvala 9, 15
Ilmola 15, 16
Ilmola Hannuksela trp 15
Ilmola Latvala 16
Ilmola SeppiKokkola trp 15
Ilmola Seppälä 15, 16
Ilmola YliHannuksela 15
Ingå Backa 21
Isokyrö 4, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 27
Isokyrö Heikkola 27
Isokyrö Kuivila Esala 9, 10, 13
Isokyrö Kuivila Esala 10
Isokyrö Orisberg 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 30
Isokyrö Orisberg 3, 9
Isokyrö Orisberg p5 3, 23
Isokyrö Orismala Mielty 17, 23
Jokioinen ruukki 3, 4, 6
Jyväskylä 22
Kajaani 22
Karjaa 19
Karjalohja Kärkelä 17, 20
Kisko Sorttila Alhainen 3, 17, 20
Kosken ruukki 6
Kotka 22
Kruunupyy 22
Kuopio 22
Kuopio Strömsdal 3, 4, 9, 10, 14, 15, 17, 23, 30
Laihia 24, 25, 26, 28
Laihia Jakkula 28
Laihia Kylänpää Pöyry 25
Laihia Naskali 25
Laihia Sarvijoki 24, 26
Laihia Sarvijoki Poola 26
Laihia Storby 23, 24, 26, 28
Laihia Svartila 28
Leppävirta 22
Loimaa 22
Nilsiä 22
Noormarkku 17
Noormarkku ruukki 17
Oravainen 4, 23, 30
Oravainen Kimo 4, 9, 29
Oravainen Kimo 29
Oravainen Kimo Hede 17, 23, 29
Oravainen Kimo Präst 23, 29
Oravainen Kimon ruukki 3, 4, 5, 7, 23, 24, 30
Oravainen Kimon ruukki 29
Orivesi 21
Perniö 3, 7, 8
Perniö Harla 7
Perniö Kosken ruukki 3, 17, 23, 30
Perniö Koskis Bruk 3
Perniö Laiterla 8
Perniö Viborgsgård 7
Perniö Värlä 7, 8
Perniö Värlä 7
Pertteli Haalis 7
Piikkiö 22
Pohjanpitäjä 30
Pojo 17, 23
Pojo Antskog 17
Pojo Baggby 18
Pojo Bollstad 23
Pojo Fiskars 1, 3, 4, 14, 17, 20, 21, 23, 30
Pojo Thomasböle trp p199 3
Puumala 19
Ruotsi 3
Ruotsi, Karlskoga, Kortfors 9
Ruotsi, Kila, Ålberga bruk 3, 9
Sakkola 22
Snappertuna 18
Sverige 9, 31, 33, 34
Sverige Kristianstad 22
Sverige Södermanland 9
Sverige, Asker 3
Sverige, Asker, Lilla Breven 2
Sverige, Björkvik, Virå Öfre hammar 31
Sverige, Fellingsbro, Åby hammare 34
Sverige, Frustuna 34
Sverige, Frustuna, Ehrendal 34
Sverige, Frustuna, Säby 31, 34
Sverige, Frustuna, Söra Sld.trp 34
Sverige, Gåsinge, Skeppsta bruk 34
Sverige, Gåsinge, Skepsta bruk 34
Sverige, Hällestad, Sonstorp Hammare 2
Sverige, Karlskoga 9
Sverige, Kila 31, 32
Sverige, Kila, Virånsqvarn 3
Sverige, Kila, Åhlberga 33, 34
Sverige, Kila, Åhlberga bruk 32
Sverige, Kila, Ålberga 32
Sverige, Kila, Ålberga Bruk 1, 31, 33
Sverige, Kila, Ålberga bruk 3, 4, 31, 33
Sverige, Kvillinge, Graversfors 33
Sverige, Lilla Malma 34
Sverige, Lilla Malma, Smedstorp 34
Sverige, Risinge 1, 2
Sverige, Risinge, Börgöhl 1
Sverige, Risinge, Börgöl 2, 31, 32
Sverige, Risinge, Börgöls bruk 32
Sverige, Risinge, Börsjö 1, 2, 3, 31
Sverige, Risinge, Flasbjörke 1
Sverige, Risinge, Lortorp 1, 2
Sverige, Risinge, Lotorp 1, 2
Sverige, Risinge, Lämnäs 2
Sverige, Risinge, Vistinge 2
Sverige, Risinge, Ysunda 31, 34
Sverige, Risinge, Ängen vid Stjernvik 2
Sverige, Stigtomta 31
Sverige, Svennevad, Haddebo bruk 34
Sverige, Svärta, Norrmalm 3, 31, 33
Sverige, Torsåker 34
Sverige, Torsåker, Sörby Tegelbruk 34
Sverige, Vingåker, Högsjö 3
Sverige, Västra Vingåker, Högsjö bruk 33
Sverige, Vånga, Orga 2
Sverige, Ålberga 33
Svärta Norrmalm 3
Tammisaari 17, 18, 19, 21, 22
Tammisaari 19
Tammisaari assess. Schierfbeckin luona 21
Tampere 22
Tenala 5
Tenala Kulla p204 5
Tenala Romby 5
Tenhola 21
Turku Norra 120 17
Turku ruots.srk 30
Turku ruots.srk 6:17:4 30
Tuusula 22
Vaasa 19, 22
Vasa 17, 23
Vingåker 3
Vingåker, Högsjö 3
Ylihärmä 29
Ylistaro Kuivila Kujala 12
Ylistaro Untamala Kujala 11, 12
Yläne 19
Åhlberga 32

Lähteet